EGFR genentest - cobas EGFR Mutation Test - voor longkanker en het daarop gebaseerde medicijn Tarceva - erlotinib krijgt officieel goedkeuring van FDA

15 mei 2014: Lees ook artikel: 

De EORTC start een grote onafhankelijke studie naar genetische afwijkingen (receptoren afwijkingen en DNA mutaties) binnen wel of geen EGFR mutatie in relatie tot niet-kleincellige longkanker 

15 mei 2013: bron: FDA

De FDA heeft de EGFR genen test met de naam - cobas EGFR Mutation Test - officiële goedkeuring gegeven om te gebruiken om vast te stellen of patiënten met longkanker in aanmerking komen voor een behandeling met Tarceva - erlotinib. Vooral bij...

Lees verder ...

Bijwerkingen zoals huidirritaties en acne achtige plekken blijken juist een goed effect van Tarceva en Iressa aan te tonen

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus uw donatie is in principe aftrekbaar voor de belasting.

30 juli 2012: Bron: Lungcancer

Wanneer patiënten die Tarceva - erlotinib of Iressa - gefitinib krijgen om hun longkanker...

Lees verder ...

Palliatieve behandeling met chemo - gemcitabine of erlotinib - tarceva na eerdere chemo - carboplatin - geeft verbeterde progressie vrije tijd en klein beetje langer leven bij niet-klein-cellige longkanker t.o.v. observatie maar is niet significant

15 oktober 2012: Bron: ESMO 2012

Wanneer patiënten met niet-klein-cellige longkanker  na een behandeling met chemo - paclitaxel of tarceva - erlotinib stabiele ziekte bereiken en daarna een zogeheten onderhoudsbehandeling - pallietieve behandeling - krijgen met of erlotinib - tarceva of gemcitabine dan blijkt de overall overlevingstijd wel iets te verbeteren maar niet statistisch significant in vergelijking met wait and see beleid waarbij geen behandeling
wordt gegeven. En de tweede lijsnbehandeling met Alimta - pemetrexed...


Lees verder ...

Bexarotene - een bewerkte vorm van vitamine A - gegeven naast Tarceva - erlotinib geeft betere kwaliteit van leven en betere overleving bij spijsverteringskanker met uitzaaiïngen in de longen.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

6 juni 2012: een review studie bevestigt goede resultaten van bexarotene plus Tarceva - erlotinib bij vormen van darmkanker met...

Lees verder ...

Tarceva - Erlotinib verdriedubbelt mediane overlevingstijd (4,6 vs 13,1 maanden) bij patienten met vergevorderde niet klein-cellige longkanker die een positieve tumorexpressie hebben voor EGFR remmers als Tarceva en Iressa.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie en uw donatie is dus in principe aftrekbaar voor de belasting.

25 juli 2011: bron: Medscape en The Lancet

Opnieuw bewijzen gerandomiseerde studies uit dat Tarceva - Erlotinib een belangrijk...

Lees verder ...

EGRF remmers zoals Tarceva - Erlotinib en Iressa - Gefitinib: een overzicht

EGRF remmers zoals Tarceva - Erlotinib en Iressa - Gefitinib worden veel ingezet bij met name longkanker met bepaalde gen mutaties, maar ook bij vormen van darmkanker. Klik hier voor meer informatie over deze EGRF remmers.o.a. een wetenschappelijk achtergrond artikel over EGRF remmers (Epidermale Groei Factor Receptor) bij de behandeling van longkanker van prof. dr. Giuseppe Giaccone (VU Amsterdam).

Tarceva - Erlotinib en Iressa - Gefitinib zijn uitstekende medicijnen voor longkankerpatienten met juiste EGRF expressie en geeft significant betere levensduur en betere kwaliteit van leven.

6 juni 2012: link naar het volledige studie rapport van deze studie onderaan dit artikel toegevoegd

20 januari 2011: Bron: Science direct: doi:10.1016/j.lungcan.2010.12.006

EGRF remmers zoals met name Iressa en Tarceva blijken uitstekend te werken voor longkankerpatienten met de juiste expressie van hun tumoren. De mediane levensduur en kwaliteit van leven verbetert significant in vergelijking met chemo. Maar zelfs voor mensen met longkanker waarvan de expressie niet kan worden vastgesteld zijn beter af met Iressa of Tarceva in vergeljiking met chemo...

Lees verder ...

Tarceva - Erlotinib vooraf aan operatie van spier invasieve blaaskanker geeft hoopvolle resultaten, aldus kleine fase II studie. Artikel geplaatst 7 juli 2010

7 juli 2010: Bron Medscape

Wanneer patienten met spier invasieve blaaskanker vooraf Tarceva - Erlotinib krijgen dan geeft dat een beduidend betere en langere ziektevrije tijd en mediane overleving dan zonder Tarceva - erlotinib.

Patienten met spier-invasieve blaaskanker verbeterden hun conditie en ziektebeeld in 75% van de patiënten die behandeld werden met  erlotinib (Tarceva) voor het ondergaan van een radicale cystectomie. Bovendien zou slechts 30% van de patiënten overleden zijn aan de ziekte binnen...

Lees verder ...

Erlotinib:- Tarceva werkt niet bij Glioblastoma Multiforme blijkt uit Europese gerandomiseerde fase II studie (ruim 100 deelnemers). Slechts 11 procent haalt 6 maandengrens van overleving.

15 februari 2009: Bron: Virtual trials J Clin Oncol. 2009 Feb 9.

Tarceva - Erlotinib een middel dat bij longkanker wel voor levensverlenging kan zorgen geeft bij een recidief van Glioblastoma Multiforme geen enkel positief effect ten opzichte van Temozolomide of Carmustine. Sommige Glioblastomen blijken een overexpressie te hebben van de epidermal growth factor receptor (EGFR) . Tarceva zou daar wellicht effect op kunnen hebben. Maar in een Europees opgezette gerandomiseerde fase II studie (ruim 100 deelnemers) met ook Nederlandse...

Lees verder ...

EGRF remmers zoals Tarceva (en Iressa) zijn significant effectief en levensverlengend tegenover placebo bij inoperabele longkanker. Maar alleen bij bepaalde tumorreceptoren en bepaalde mutatie. Artikel geplaatst 30 mei 2010

30 mei 2010: bron: The Lancet en Medscape

Tarceva en Iressa, zogeheten EGRF remmers geven significant levensverlenging bij patienten met inoperabele longkanker. Echter bij longkankerpatienten met bepaalde tumorreceptoren en bepaalde mutaties was het effect heel veel beter dan algemeen. Dit toont een grote placebo gecontroleerde fase III studie aan (Saturn studie) en werd gepubliceerd in The Lancet afgelopen week.