3 oktober 2023: zie ook artikelen over immuuntherapie bij hersentumoren: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-virussen-bij-hersentumoren-een-overzicht.html

3 oktober 2023: Bron: met dank aan Pascale die mij een verhaal van een genezen patientje stuurde en waarop ik verder ben gaan zoeken.

Voor het eerst hebben onderzoekers een medicijn ONG201 gevonden dat in een studie de overleving verdubbelde bij patiënten met een ongeneeslijk type hersenstamtumor, diffuus middellijnglioom (DMG) of diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), bij kinderen waarvoor tot nu toe geen effectieve behandeling bestaat. 

In twee klinische trials waarin ONC201 werd getest bij in totaal 71 patiënten met H3K27M gemuteerde diffuse middellijngliomen, was de mediane algehele overleving bijna 22 maanden voor tumoren die nog niet waren teruggekeerd op het moment van deelname. En bijna een derde van de deelnemende patiënten leefde langer dan twee jaar.

Bij Lucas werd op zijn tweede jaar een hersenstamtumor ontdekt en hij was een van de deelnemende patienten aan de eerste studie in Parijs en is inmiddels 12 jaar. Zie zijn verhaal o.a. hier in de Stentor.

Prof. Dr. Jaques Grill en collega's van het Gustave-Roussy-ziekenhuis in Parijs ontdekten als eerste hoe en waarom ONG201 werkte. En in het Chad Carr Pediatric Brain Tumor Center in Michigan Medicine doen ze ook onderzoek naar ONG201 waarover twee onderzoekers over vertellen en een gedeelte heb vertaald hieronder.
 
ONC201 volgde een ongebruikelijke weg naar een klinische studie. Aanvankelijk was dit medicijn ontworpen om zich te richten op dopamine-receptoren, die in veel verschillende tumoren worden opgereguleerd. Maar de onderzoekers zagen dat het medicijn de bloed-hersenbarrière passeerde, een van de grootste uitdagingen bij medicijnen voor hersentumoren en gingen verder met ONG201.
De eerste onderzoeken bij glioblastoom waren niet succesvol, maar een klein aantal patiënten met diffuus middellijnglioom (DMG) die de H3K27M-mutatie droegen, hadden veelbelovender resultaten. Zonder te begrijpen waarom het bij deze patiënten beter werkte, werd een fase 1-studie gestart bij kinderen en jongvolwassenen met H3K27M-gemuteerde DMG.

Tijdens de studie verzamelden ze hersenvocht van patiënten. Ze gebruikten deze vloeistof om metabolische veranderingen te analyseren en ontdekten dat ONC201 in de tumorcellen terechtkwam en de mitochondriën aantastte. Patiënten die op het medicijn reageerden, vertoonden een toename van een metaboliet genaamd L-2HG, geproduceerd door tumorcellen.
 
 Carl Koschmann, M.D., universitair hoofddocent kinderneuro-oncologie en klinisch wetenschappelijk directeur van het Chad Carr Pediatric Brain Tumor Center in Michigan Medicine is een van de onderzoekers van een nieuwe studie in Amerika en noemde deze bevinding ‘zeer onverwacht’. Het team ontdekte dat een verhoogde L-2HG tumordefiniërende epigenetische signalen omkeerde, waardoor tumorcellen meer gingen differentiëren en minder delen. Hoe langer patiënten ONC201 gebruikten, hoe meer tumoren deze epigenetische omkeringen vertoonden.

“Dit zou kunnen verklaren waarom deze patiëntenpopulatie zo goed op het medicijn reageerde, omdat ze een specifieke epigenetische afwijking hadden die door ONC201 kon worden uitgeschakeld. De tumoren hebben een epigenetische verandering veroorzaakt door de H3K27M-mutatie en ONC201 maakt die verandering metabolisch ongedaan”, zegt co-auteur Sriram Venneti, M.D., Ph.D, universitair hoofddocent pathologie en kindergeneeskunde en wetenschappelijk onderzoeksdirecteur van het Chad Carr Pediatric Brain Tumor Center van Michigan Medicine.

Op 23 september 2023 is de studie BIOMEDE 2.0 geopend. Deze internationale klinische studie richt zich op kwaadaardige middellijn- en hersenstamgliomen. Het doel: een veelbelovend medicijn, ONC201, vergelijken met everolimus, een huidige gerichte therapiebehandeling. Klik hier voor het studieprotocol en voorwaarden om mee te kunnen doen. 

Het studierapport van de eerste studie: 

Clinical Efficacy of ONC201 in H3K27M-Mutant Diffuse Midline Gliomas Is Driven by Disruption of Integrated Metabolic and Epigenetic Pathways

is in PDF volledig te lezen en te downloaden. 

2023 Aug 16;CD-23-0131.
 doi: 10.1158/2159-8290.CD-23-0131. Online ahead of print.

Clinical efficacy of ONC201 in H3K27M-mutant diffuse midline gliomas is driven by disruption of integrated metabolic and epigenetic pathways

Sriram Venneti 1Abed Rahman Kawakibi 2Sunjong Ji 2Sebastian M Waszak 3Stefan R Sweha 1Mateus Mota 2Matthew Pun 1Akash Deogharkar 1Chan Chung 2Rohinton S Tarapore 4Samuel Ramage 4Andrew Chi 5Patrick Y Wen 6Isabel Arrillaga-Romany 7Tracy T Batchelor 8Nicholas A Butowski 9Ashley Sumrall 10Nicole Shonka 11Rebecca A Harrison 12John de Groot 13Minesh Mehta 14Matthew D Hall 15Doured Daghistani 14Timothy F Cloughesy 16Benjamin M Ellingson 17Kevin Beccaria 18Pascale Varlet 19Michelle M Kim 2Yoshie Umemura 1Hugh Garton 2Andrea Franson 2Jonathan Schwartz 20Rajan Jain 21Maureen Kachman 2Heidi Baum 22Charles F Burant 23Sophie L Mottl 24Rodrigo T Cartaxo 2Vishal John 2Dana Messinger 2Tingting Qin 25Erik Peterson 2Peter Sajjakulnukit 1Karthik Ravi 2Alyssa Waugh 22Dustin Walling 2Yujie Ding 1Ziyun Xia 2Anna Schwendeman 23Debra Hawes 26Fusheng Yang 27Alexander R Judkins 27Daniel Wahl 2Costas A Lyssiotis 2Daniel de la Nava 28Marta M Alonso 29Augustine Eze 30Jasper Spitzer 31Susanne V Schmidt 32Ryan J Duchatel 33Matthew D Dun 33Jason E Cain 34Li Jiang 35Sylwia A Stopka 36Gerard Baquer 8Michael S Regan 8Mariella G Filbin 37Nathalie Y R Agar 38Lili Zhao 39Chandan Kumar-Sinha 2Rajen Mody 40Arul Chinnaiyan 2Ryo Kurokawa 41Drew Pratt 42Viveka N Yadav 43Jacques Grill 44Cassie Kline 45Sabine Mueller 46Adam Resnick 47Javad Nazarian 48Joshua E Allen 49Yazmin Odia 50Sharon L Gardner 51Carl Koschmann 2
Affiliations 

Abstract

H3K27M-mutant diffuse midline glioma (DMG) patients have no proven effective therapies. ONC201 has recently demonstrated efficacy in these patients, but the mechanism behind this remains unknown. We assessed clinical outcomes, tumor sequencing, and tissue/CSF correlate samples from patients treated in two completed multi-site clinical studies. Patients treated with ONC201 following initial radiation but prior to recurrence demonstrated a median overall survival of 21.7 months, while those treated after recurrence had a median overall survival of 9.3 months. Radiographic response was associated with increased expression of key tricarboxylic acid cycle-related genes in baseline tumor sequencing. ONC201 treatment increased 2-hydroxyglutarate levels in cultured H3K27M-DMG cells and patient CSF samples. This corresponded with increases in repressive H3K27me3 in vitro and in human tumors accompanied by epigenetic downregulation of cell cycle regulation and neuro-glial differentiation genes. Overall, ONC201 demonstrates efficacy in H3K27M-DMG by disrupting integrated metabolic and epigenetic pathways and reversing pathognomonic H3K27me3 reduction.
Plaats een reactie ...

Reageer op "ONC201 verdubbelt overleving van kinderen met diffuus middellijnglioom (DMG) of diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) en ONC201 wordt nu onderzocht bij alle patienten met deze vormen van hersentumoren"


Gerelateerde artikelen