Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/utopie-of-uitdaging-immuuntherapie-als-eerste-keuze-bij-de-diagnose-van-kanker-concept-studieprotocollen.html

4 juli 2020: Bron: Clinical research

Patiënten met een nieuw gediagnosticeerde hersentumor van het type glioblastoom en die na een operatie naast een standaard behandeling van radiotherapie plus temolozomide (temodal) aanvullend de virusremmer valganciclovir kregen, hadden een behoorlijke langere mediane totale overleving van 11 maanden meer (OS 24,1 vs. 13,3 maanden, P <0,0001) en een overlevingspercentage van 33 procent meer na 2 jaar (49,8% vs. 17,3%) dan patiënten die wel de standaardbehandeling kregen maar zonder valganciclovir. Ook de progressievrije ziekte was duidelijk beter voor de valganciclovirgroep, 9.9 maanden (0.7-67.5 maanden), vs. 7.3 maanden (1.2-49 maanden), (p=0.0003).

In deze retrospectieve studie kregen 102 patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom valgancyclovir aangeboden als aanvullende behandeling naast een standaard behandeling van gelijktijdige bestraling en temozolomide (TMZ), gevolgd door aanvullend temodal (temozolomide). De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 231 patiënten met een vergelijkbare uitgangssituatie, maar die alleen een standaard behandeling hadden gekregen.

Met dus een groot verschil van 33 procent in overall overleving op 2-jaars meting. 

Het studierapport: Valganciclovir as Add-on to Standard Therapy in Glioblastoma Patients is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract:

Valganciclovir as Add-on to Standard Therapy in Glioblastoma Patients

Giuseppe Stragliotto, Mattia Russel Pantalone, Afsar Rahbar, Jiri Bartek and Cecilia Söderberg-Naucler

Plaats een reactie ...

Reageer op "Valgancyclovir toegevoegd aan temozolomide plus bestraling bij hersentumoren glioblastoma verbetert overall overleving met 11 maanden"


Gerelateerde artikelen