4 juni 2014, als je dan leest in Metro dat een jongen van 20 jaar gebruikt wordt als propaganda voor het KWF en Alpe d'HuZes, die nu al vier keer een recidief van longkanker heeft 

Nog herstellend van zijn laatste longoperatie is de 20-jarige Thijs Kroezen vastberaden morgen zijn bijdrage te leveren aan het evenement Alpe d'HuZes.

dan vraag je je toch af of deze jongen niet beter opgenomen kan worden in onderstaande studie.

Kanker is meer en meer een industrie en het belang van de patiënt wordt ondergeschikt gemaakt aan de financiële belangen van onderzoek en farmaceutische industrie. Ik word bijna onpasselijk van al dat gebedel om meer en meer geld voor meer en meer onderzoek, terwijl artsen - oncologen heel moeilijk blijven doen als een patiënt een goed receptorenonderzoek wil om te kijken of een nieuw medicijn wellicht een betere optie kan zijn dan de medicijnen die volgens de protocollen worden voorgeschreven en dat vaak gewoon weigeren. Patiënten opzadelend met grote frustraties en veel tijdverlies. Zouden al die weigerende oncologen nou nooit eens gewetenswroeging krijgen?

Volgende week zal ik een aantal studies publiceren over personalised medicine die op ASCO 2014 zijn gepresenteerd. Want zoals ook hieronder staat beschreven is een gedegen receptoren- en DNA onderzoek de enige weg naar een betere controle over welke vorm van kanker dan ook.

13 mei 2014: Bron: EORTC - Brussel

De EORTC start een grote onafhankelijke studie naar genetische afwijkingen (receptoren afwijkingen en DNA mutaties) binnen wel of geen EGFR mutatie in relatie tot niet-kleincellige longkanker  Deze studie is vergelijkbaar met de reeds lopende Spectacolor studie voor darmkanker.

Ik kan hierover nog geen volledig up-to-date studieprotocol vinden, wel een studieprotocol van vorig jaar, zie onderaan dit artikel, maar of dit ook het definitieve protocol is durf ik niet te zeggen.en dus weet ik ook niet of patiënten uit Nederland hier ook aan kunnen deelnemen. België staat wel bij de deelnemende landen.
 
Ik vertaal hier een gedeelte uit de aankondiging van deze studie die in ieder geval in 50 ziekenhuizen zal gaan lopen in veel verschillende landen, waaronder België , Egypte , Griekenland , Polen en het Verenigd Koninkrijk (UK ).

Longkanker beeld EGFR studie

De EORTC schrijft op hun website o.a het volgende over deze studie:

Niet- kleincellige longkanker ( NSCLC ) is de meest voorkomende vorm van longkanker goed voor 85 % van alle gevallen van longkanker en hoewel talrijke studies een hoger risico hebben laten zien voor de ontwikkeling van niet-klein-cellige longkanker -  NSCLC bij rokers, ontwikkelen toch ook niet-rokers of mensen die weinig roken een vorm van niet-klein-cellige longkanker.

Dit suggereert dat er ook andere bijkomende risicofactoren betrokken zijn bij het ontwikkelen van deze ziekte. Daarbij wordt gedacht dat beide zogeheten somatische genmutaties ( mutaties die kunnen optreden in de tumor zelf (receptoren) , evenals zogeheten kiemcelmutaties ( DNA mutaties) bijdragen aan het ontwikkelen van niet-klein-cellige longkanker. (NSCLC) .
Somatische epidermale groeifactor receptor ( EGFR ) mutaties komen vaker voor bij vrouwen en bij Oost-Aziatische patiënten.

Daarom heeft de EORTC - GEM intergroep translationeel onderzoek , deze observationele studie ontworpen om de onderliggende genetische factoren die samenhangen met de ontwikkeling van EGFR mutante niet-kleincellige longkanker - NSCLC te onderzoeken.

De studie wil de onderliggende verdeling van de somatische EGFR mutante genotypen onderzoeken bij 1000 patiënten met een EGFR positieve status van niet-klein-cellige longkanker (NSCLC) en deze beschrijven / analyseren in relatie tot de klinische uitkomsten en uiteindelijk het identificeren van de DNA variaties gerelateerd aan somatische EGFR mutaties in niet-klein-cellige longkanker  - NSCLC, in relatie tot de overleving. En uiteindelijk de DNA -variaties relateren aan de ontwikkeling van niet-klein-cellige longkanker - NSCLC in een studiegroep van overwegend niet rokers en ex-rokers die weinig hebben gerookt.

Dr Sanjay Popat van het Royal Marsden Hospital - Chelsea , Londen , en de coördinator van deze studie zegt: "We hebben op zich een goed begrip aan het ontwikkelen van de moleculaire veranderingen die leiden tot het ontwikkelen van niet-klein-cellige longkanker - NSCLC. De best gekarakteriseerde synthese daarvoor is de somatische EGFR mutatie. Toch is de genetische redenen waarom EGFR mutaties in longkanker met adenocarcinoom type optreed en dan voornamelijk die bij niet rokers , vrouwen en bij Oost-Aziatische patiënten nog niet te verklaren."

Daarom zullen in dit onderzoek alleen patiënten met een somatische EGFR mutante vorm van  longkanker kunnen deelnemen (N=1000) en een controlegroep (N=1000) van de zogeheten beste "milieuvriendelijke matched "  patiënten zonder EGFR mutatie om zo de DNA variaties geassocieerd met de ontwikkeling van de EGFR mutatie te kunnen identificeren. En hun mogelijke invloed op de uiteindelijke overall overleving van deze patiënten. "

De EORTC Intergroup - GEM is van plan om in totaal 2000 patiënten te betrekken in dit onderzoek.

Deze studie wordt geleid door de EORTC Lung Cancer Group in samenwerking met het Britse National Cancer Research Institute en Professor Mark Lathrop werkzaam bij het Genome Innovation Centre , Quebec , Canada . Dit is een academische studie ondersteund door de EORTC Lung Cancer Group zonder enige steun van de farmaceutische industrie.

Meer informatie is te verkrijgen bij de EORTC: www.eortc.org/contact bij Benecicte Marchal, +3227741078
E-mail: benedicte.marchal@eortc.be


Bovenstaande is een gedeelte uit het persberciht van de EORTC op hun website:
Het studieprotocol uit 2013 staat hier: Genetics of EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) Mutation Study (GEM) maar is wellicht nog iets aangepast in de recente versie.


Plaats een reactie ...

Reageer op "EORTC start grote Europese studie naar onderliggende genetische factoren bij niet-klein-cellige longkanker met EGFR mutatie"


Gerelateerde artikelen