Helpt u ons aan 500 donateurs?

29 januari 2018: Bron: Chinese Journal of Integrative Medicine

Dat TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / kruiden een meerwaarde kunnen betekenen in het behandelen van kanker is al vele malen bewezen. Hier weer een studie, nu bij longkankerpatiënten(stadium III/IVa niet-kleincellige longkanker), die nog geen chemo hadden gehad) met een EGFR mutatie waarvoor Gefitinib - Iressa of Erlotinib - Tarceva de standaard berhandeling is mocht immuuntherapie met een anti-PD medicijn om bepaalde redenen niet beschkbaar zijn als behandelingsoptie.

(zie ook de literatuurlijsten van niet-toxische stoffen en behandelingen waarin TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden vaak worden genoemd bij nagenoeg alle vormen van kanker c.q. chemo en radiotherapie). De natuurapotheek  heeft de meeste Chinese kruiden wel en soms kunnen ze ze ook bestellen of zelf maken als ze die niet in voorraad hebben.

Fuzheng Kang’ai FormulaFoto: Fuzheng Kang’ai Formula

In een gerandomiseerde studie bij totaal 70 patiënten met longkanker met positieve epidermal growth factor receptor (EGFR) mutatie blijken de 35 patiënten uit de groep die naast Gefitinib - Iressa ook dagelijks een mengsel van Chinese kruiden onder de naam Fuzheng Kang’ai Formula (250 ml 2x per dag) oraal innamen het veel beter deden op ziektevrije tijd, mediane overall overleving en van die patiënten beriekten ook meer mensen een complete remissie.

Uit het abstract:

Alle patiënten hebben de studie tot het eind aan toe gevolgd. De 35 patiënten uit de GF groep (Gefitinib / Iressa plus Fuzheng Kang’ai Formula) hadden een statistisch significant langere ziektevrije tijd (PFS) en Mediane stabiele ziekte (MST) vergeleken met de G groep (alleen gefitinib - Iressa), met een mediane PFS van 12.5 maanden (95% CI 3.30–21.69) vs. 8.4 maanden (95% CI 6.30–10.50; log-rank P<0.01),

Een MST van 21.5 maanden (95% CI 17.28–25.73) vs. 18.3 maanden (95% CI 17.97–18.63; log-rank P<0.01). Mediane overall overleving (ORR) en ziektevrije overall overleving (DCR) in de GF group en G group waren respectievelijk 65.7% vs. 57.1% en 94.3% vs. 80.0% (P>0.05).

De meest voorkomende bijwerkingen in de GF groep en G groep waren jeuk of acne (42.8% vs. 57.1%, P>0.05), diarree (11.5% vs. 31.4%, P<0.05), en stomatitis (2.9% vs. 8.7%, P>0.05).

De onderzoekers concluderen dan ook:

Patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker geselecteerd op basis van een EGFR mutatie berieken een langere ziektevrije tijd en mediane overall overleving met minder bijwerkingen als zij  een behandeling krijgen met de combinatie van gefitinib / Iressa plus Fuzheng Kang’ai Formula (FZKA) in vergelijking met alleen gefitinib / Iressa.

Het volledige studierapport: Gefitinib plus Fuzheng Kang’ai Formula (扶正抗癌方) in patients with advanced non-small cell lung cancer with epidermal growth factor receptor mutation: A randomized controlled trial is tegen betaling in te zien.

Hier het originele abstract waaruit ik bovenstaand in het Nederlands heb vertaald. Plkus referentielijst

Patients with advanced non-small cell lung cancer selected by EGFR mutations have longer PFS, MST and with less toxicity if they are treated with gefifitinib plus FZKA than gefifitinib alone.

Gefitinib plus Fuzheng Kang’ai Formula (扶正抗癌方) in patients with advanced non-small cell lung cancer with epidermal growth factor receptor mutation: A randomized controlled trial

 • Xiao-bing Yang
 • Xiao-shu Chai
 • Wan-yin Wu
 • Shun-qin Long
 • Hong Deng
 • Zong-qi Pan
 • Wen-feng He
 • Yu-shu Zhou
 • Gui-ya Liao
 • Shu-jing Xiao
 • Xiao-bing Yang
  • 1
 • Xiao-shu Chai
  • 1
 • Wan-yin Wu
  • 1
 • Shun-qin Long
  • 1
 • Hong Deng
  • 1
 • Zong-qi Pan
  • 1
 • Wen-feng He
  • 1
 • Yu-shu Zhou
  • 1
 • Gui-ya Liao
  • 1
 • Shu-jing Xiao
  • 1
 1. 1.Department of OncologyGuangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese MedicineGuangzhouChina
Original Article
 • 44 Downloads

Abstract

Objective

To evaluate the effect of Fuzheng Kang’ai Formula (扶正抗癌方, FZKA) plus gefitinib in patients with advanced non-small cell lung cancer with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations.

Methods

A randomized controlled trial was conducted from 2009 to 2012 in South China. Seventy chemotherapynaive patients diagnosed with stage IIIB/IV non-small cell lung cancer with EGFR mutations were randomly assigned to GF group [gefifitinib (250 mg/day orally) plus FZKA (250 mL, twice per day, orally); 35 cases] or G group (gefifitinib 250 mg/day orally; 35 cases) according to the random number table and received treatment until progression of the disease, or development of unacceptable toxicities. The primary endpoint [progression-free survival (PFS)] and secondary endpoints [median survival time (MST), objective response rate (ORR), disease control rate (DCR) and safety] were observed.

Results

No patient was excluded after randomization. GF group had signifificantly longer PFS and MST compared with the G group, with median PFS of 12.5 months (95% CI 3.30–21.69) vs. 8.4 months (95% CI 6.30–10.50; log-rank P<0.01), MST of 21.5 months (95% CI 17.28–25.73) vs. 18.3 months (95% CI 17.97–18.63; log-rank P<0.01). ORR and DCR in GF group and G group were 65.7% vs. 57.1%, 94.3% vs. 80.0%, respectively (P>0.05). The most common toxic effect in the GF group and G group were rash or acne (42.8% vs. 57.1%, P>0.05), diarrhea (11.5% vs. 31.4%, P<0.05), and stomatitis (2.9% vs. 8.7%, P>0.05).

Conclusion

Patients with advanced non-small cell lung cancer selected by EGFR mutations have longer PFS, MST and with less toxicity if they are treated with gefifitinib plus FZKA than gefifitinib alone.

Keywords

non-small cell lung cancer gefifitinib Chinese medicine combination therapy sensitizing effect Fuzheng Kang’ai Formula randomized controlled trial 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Gefitinib - Iressa plus Fuzheng Kang’ai geeft meer complete remissies (plus 14,3 procent) en langere mediane overall overleving met minder bijwerkingen in vergelijking met alleen gefitinib bij longkankerpatienten met EGFR mutatie copy 1"


Gerelateerde artikelen