Borstkanker:: Hyperthermie effectief en veilig naast postoperatieve bestraling van lokaal verwijderde borsttumoren met risico volle marges of totale borstverwijdering blijkt uit Duitse studie bij 50 borstkankerpatiënten met recidief of lokaal uitgezaaid.

30 maart 2016: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/algemeen-hyperthermie-als-aanvulling-op-bestraling-geeft-significant-betere-respons-bij-oppervlakkige-tumoren-aldus-gerandomiseerde-studie.html

En dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hyperthermie-vrouw-met-uitgezaaide-borstkanker-en-resistentie-tegen-chemo-en-hormoontherapie-blijft-minimaal-33-maanden-klinisch-kankervrij-na-combinatie-behandeling-van-hyperthermie-bestraling-en-intra-arteriele-toediening-van-herceptin.html

28 juli 2005: Bron: Int J Hyperthermia. 2005 Mar;21(2):159-67.

Een Duitse studie bewijst dat wanneer na een operatieve verijdering van ofwel de totale borst of verwijdering van lokale tumoren met uiterst kleine risicovolle marges bij een recidief van borstkanker het effect groot en binnen de studie duur van vier jaar veilig is. 89% overleefde de drie jaar en 68% bleef ziektevrij voor minimaal...Lees verder ...

Oppervlakkige tumoren: hyperthermie als aanvulling op bestraling geeft significant betere respons bij oppervlakkige tumoren aldus gerandomiseerde studie.

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Low level laser voorkomt en geneest mucositis - aantasting van de slijmvliezen in de mond veroorzaakt door stamceltransplantatie, chemo of bestraling. Nu met Nederlands apparaatje ook zelf thuis te gebruiken. copy 1

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Chemo onnodig naast operatie en bestraling en Tamoxifen of andere hormoonkuur blijkt uit langjarige studie. Slechts 2,5% kreeg binnen tien jaar een recidief na vijf jaar klinisch kankervrij te zijn geweest.

11 december 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/chemo-voor-borstkanker-met-type-luminal-a-hormoongevoelig-met-er-en-pr-pos-en-her2-neg-is-zinloos-en-geeft-geen-enkel-verschil-in-10-jaars-overleving-in-vergelijking-met-geen-chemo-biij-vrouwen-in-leeftijd-voor-de-overgang.html 

en dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/resaic-een-vorm-van-arteriele-chemo-embolisatie-bij-borstkanker-geeft-uitstekende-resultaten-zonder-bijwerkingen-fase-i-studie-met-22-patienten-bevestigt-goede-resultaten.html

22 mei 2012: de meest recente studie die ik kan vinden over langjarige effecten van radiotherapie - bestraling na operatieve verwijdering van primaire borsttumoren is deze studie uit 2011: klik hier voor volledige studie rapport dat gratis is in te zien Long-term outcomes of invasive ipsilateral breast tumor recurrences after lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 randomized clinical trials for...

Lees verder ...

Zaadbalkanker - teelbalkanker, ook als het is uitgezaaid, is in principe te genezen met operatie plus chemo. Na 2 jaar was 98% nog kankervrij in leven

15 februari 2016: Bron: American Society of Clinical Oncology

Dat chemo soms wel werkt toont deze studie bij teelbalkanker - zaadbalkanker (of ook wel kiemcelkanker genoemd). Wanneer iemand de diagnose teelbalkanker krijgt en de aangetaste zaadbal wordt operatief verwijderd (gebeurt bijna altijd om de goede diagnose te kunnen stellen) en daarna chemo krijgt met o.a. cisplatin dan is dat meestal een curatieve - genezende behandeling. Zelfs als er al uitzaaiingen zijn. Dit blijkt uit een langjarige studie bij 942 mannen met...

Lees verder ...

Bestraling - radiotherapie algemeen: een overzicht

Bestraling - radiotherapie: een aantal artikelen over algemenen recente ontwikkelingen waaronder protonenbestraling en Gamma Knife bij elkaar gezet.

Op deze website: RADIOTHERAPIE NEDERLAND kunt u zien in welke Nederlandse ziekenhuizen stereotactische bestraling wordt uitgevoerd en ook hoe dit in zijn werk gaat.

Rhenium-188-HEPD en Radium-223  zijn vormen van inwendige bestraling met nagenoeg geen bijwerkingen voor met name leveruitzaaïngen en botuitzaaïngen.

Yttrium-90 - SIRT is een vorm van inwendige bestraling voor levertumoren en in...Lees verder ...

Protonen bestraling is significant kosten effectief bij medullablastomen, hersentumoren bij kinderen, in vergelijking met de standaard klassieke vorm van bestralen met fotonen

30 januari 2016: Protonenbestraling geeft veel minder bijwerkingen op korte termijn en op lange termijn bij kinderen met hersentumoren - medulloblastoom geheten. En minimaal dezelfde resultaten op overleving en ziektevrije tijd.

Onderzoekers concluderen: We registreerden geen nadelige effecten op langere teremijn op hart, longen of spijsvertering. 3-jaars progressie-vrije overleving was 83% (95% CI 71–90) voor alle patiënten. In post-hoc analyses, 5-jaars progressie-vrije overleving was 80% (95% CI 67–88) en 5-jaars overall overleving was 83% (95% CI 70–90).

Onderaan nieuwe studiepublicatie...

Lees verder ...

Bestraling - radiotherapie bij borstkanker na borstbesparende operatie uitstellen geeft langere overleving voor borstkankerpatienten, aldus radiotherapeut Jan Jobsen in proefschrift

30 december 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/versnelde-gedeeltelijke-borstbestraling-apbi-met-inwendige-brachytherapie-geeft-zelfde-resultaten-op-overleving-en-iets-meer-kans-op-recidief-vergeleken-met-boostbestraling-van-de-hele-borstwbi-na-borstsparende-operatie.html

30 september 2010: Bron: Universiteit van Twente

Wanneer borstkankerpatienten na een borstbesparende operatie de bestraling langer uitstellen dan de nu geldende 6 weken blijkt een onverwacht positief effect te hebben op het uiteindelijk overleven en kans op een recidief. Dit concludeert radioloog Jan Jobsen van de universiteit van Twente in zijn proefschrift: 'Prognostic factors in breast-conserving therapy. A prospective population-based cohort study'.

Hier het persbericht van

Bestraling bij borstkanker: een overzicht van belangrijke artikelen en recente studies.

In gerelateerde artikelen vindt u een aantal artikelen over bestraling - radiotherapie bij borstkanker, inclusief inwendige bestraling.

Voor studies over aanvullende, complementaire niet-toxische middelen en niet invasieve behandelingen specifiek bij bestraling - radiotherapie zie dit arikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-naast-radiotherapie-bestraling-bij-alle-vormen-van-kanker.html 

Borstsparende operatie plus bestraling geeft 20 procent betere 10-jaars ziektevrije overleving dan volledige borstamputatie zonder bestraling voor borstkanker

16 december 2015: Bron: Algemeen Dagblad

In het Algemeen dagblad van 16 december is een interview te lezen met prof. dr. Sabine Linn van het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis: zie 

http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4208695/2015/12/16/Borst-amputeren-bij-kanker-is-lang-gezien-als-t-veiligst.dhtml

Zij bagateliseert de uitkomsten van de studie door te beweren dat het grote verschil van 17% wordt veroorzaakt door het verschil in leeftijd tussen beide groepen en door andere oorzaken van overlijden. Volgens haar is het verschil in kans op overlijden maar 1 à 2 procent. Maar als...

Lees verder ...