Probiotica - melkzuurbacterien vooraf en na operaties bij darmkanker voorkomen ernstige infecties, bevorderen sneller herstel en zorgen voor kortere ziekenhuisopname copy 1

Klik voor dit artikel op de volgende link: 

https://kanker-actueel.nl/NL/probiotica-melkzuurbacterien-vooraf-en-na-operaties-bij-darmkanker-voorkomen-ernstige-infecties-bevorderen-sneller-herstel-en-zorgen-voor-kortere-ziekenhuisopname.html

Waarvoor dient probiotica en waar kan je dat kopen?

Probiotica - melkzuurbacteriën zijn levende bacteriën die bv. verwerkt worden in drankjes als Yakult, Vifit, Biogarde enz. Maar probiotica is ook in te nemen in capsules, tabletvorm. Probiotica is als het ware de tegenhanger van antibiotica. Levende bacteriën vermeerderen zich in je darmen en zorgen ervoor dat schadelijke bacteriën worden opgeruimd of geen kans krijgen zich in de darmen te nestelen. En die levende bacteriën (ook wel melkzuurbacteriën genoemd) herstellen in feite de darmflora. Interessant voor ook kankerpatiënten omdat chemo,...

Lees verder ...

Winclove Probiotics

Pieter Pekelharing de oprichter van het bedrijf Winclove probiotics heeft aan de wieg gestaan van Stichting Gezondheid Actueel en is ons altijd blijven steunen zowel inhoudelijk als financieel. Inmiddels is hij teruggetreden als directeur en hebben zijn kinderen het overgenomen maar ook zij dragen kanker-actueel en onze stichting een goed hart toe.

Winclove probiotics produceert voor consumenten dat u bij of door uw behandelend arts of zorgverlener kunt laten bestellen. Op kanker-actueel staan een aantal artikelen over de waarde...

Lees verder ...

Immuunstimulerende voedingstoffen 7 dagen voor en 5 dagen na operatie van darmkanker vermindert significant infecties en bevordert sneller herstel

27 augustus 2016: Bron: Medicine (Baltimore). 2016 May; 95(21): e3704.

Wanneer darmkankerpatiënten 7 dagen voor en 5 dagen na een operatie een tablet met een mix van immuunstimulerende voedingstoffen krijgen dan blijken zij veel minder kans te hebben op ernstige infecties in vergelijking met een standaard voedingssupplement (placebo). 23,9% vs 10,7% (P=0.0007) Dit is een statistisch significant verschil. Onder de infecties die zich voordeden bleken wondinfecties minder voor te komen...

Lees verder ...

Probiotica - melkzuurbacteriën verminderen significant optredende diarree door chemo met irinitocan bij darmkankerpatienten. Gewone diarree 60,9 vs 39,1 procent. Ernstige diarree: 17,4 vs nul procent

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom.

En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe...
Lees verder ...

Ibuprofen gaat diarree tegen veroorzaakt door gebruik van Xeloda - Capecitabine volgens ervaringen van kankerpatienten.

Ibuprofen gaat diarree tegen bij gebruik van Xeloda - Capecitabine volgens MB, zelf kankerpatient. Van MB (wij kennen haar volledige naam en adres enz.) kregen we het verzoek of wij de informatie over diarree bestrijding veroorzaakt door gebruik van Xeloda (zowel bij borstkanker als bij darmkanker) op onze website willen vermelden. Zij heeft zelf geexperimenteerd met ibuprofen en probiotica en kwam tot de conclusie dat ibuprofen de diarree stopte. Op verzoek van MB plaatsen we hier de berichten...

Lees verder ...

Probiotica vermindert significant diarree als dit ook naast antibiotica gegeven wordt bij diarree veroorzaakt door de bacterie: C. Difficile

31 mei 2013: Bron: Cochrane Institute

Probiotica vermindert significant diarree als dit ook naast antibiotica gegeven wordt bij diarree veroorzaakt door de bacterie: C. Difficile. En is wederom een bevestiging dat probiotica een grote rol kan spelen bij darmproblemen, zie ook in gerelateerde artikelen. 

De nieuwste resultaten komen uit een review studie van totaal 23 garandomiseerde studies met totaal meer dan 4000 patiënten met diarree. De review studie is uitgevoerd door het Cochrane Institute.
 
Het bleek dat symptomen...

Lees verder ...

Probiotica - melkzuurbacteriën. Arts-bioloog drs. E. Valstar analyseert probioticastudie zoals uitgevoerd in het UMCU bij alvleesklierontsteking en toetst dit aan dierstudies en gerandomiseerde studies bij verschillende ziektes.

31 maart 2013: Nu de NRC afgelopen weekend met een artikel kwam over de probiotica studie in het UMC - Utrecht heb ik een analyse van probiotica gebruik van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar maar eens naar voren gehaald. Een analyse al geschreven in 2008.

8 maart 2008: Bron: drs. E. Valstar

Van arts-bioloog drs. E. Valstar ontvingen we een wetenschappelijke studieanalyse van probiotica (dierstudies en gerandomiseerde studies) bij verschillende ziektes en zijn mening over  de studieresultaten bij alvleesklierontsteking zoals...

Lees verder ...

Probiotica - melkzuurbacteriën geven gunstig preventief effect op voorkomen van bijwerkingen - diarree - bij bestralingen aldus gerandomiseerde studie.

13 februari 2012: Klik hier voor veel meer informatie over probiotica - melkzuurbacteriën en synbiotica

14 juni 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en kwam dit artikel tegen over effect van preventief gebruik van probiotica vooraf aan bestralen. De uitkomsten van deze gerandomiseerde studie, al uit 2002, zijn dermate positief en goed onderbouwd in een gerandomiseerde studie dat ik dit artikel laat staan.

Mei 2002:

Een gerandomiseerde studie onder 190 mensen heeft aangetoond dat bepaalde probiotica, (melkzuurbacteriën) in veel gevallen diarree en...

Lees verder ...

Probiotica vermindert significant diarree veroorzaakt door bestraling bij patiënten met baarmoederhalskanker die daarvoor bestraald werden samen met een chemokuur

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

10 februari 2012: Bron: Radiat Oncol. 2010 May 5;5:31.

Probiotica - melkzuurbacteriën verminderen significant diarree veroorzaakt door bestraling bij patiënten met

Lees verder ...