6 mei 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/chemo-onnodig-bij-weke-delen-sarcomen-met-klein-risico-bij-hoog-risico-patienten-verkleint-chemo-de-kansen-op-een-recidief-en-overlijden-wel.html

Zie ook in gerelateerde artikelen

19 november 2012: Bron: The Lancet

Chemo blijkt onnodig bij weke delen sarcoma aanvullend op chirurgie en bestraling en geeft geen enkel positief effect op overleving en ziektevrije tijd. Dit blijkt uit een 20 jarige gerandomiseerde fase III studie bij  totaal 351 patiënten met aangetoonde operabele hooggradige weke delen sarcoma  (Torjani stadium II/III) en gepubliceerd in The Lancet oktober 2012.

Weke delen sarcomen zijn moeilijk te behandelen. Ze kunnen overal in het lichaam opduiken en er zijn inmiddels al meer dan vijftig verschillende histologische subtypes geregistreerd. Toch komen weke delen sarcomen niet veel voor in vergelijking met andere vormen van kanker. Slechts 1 procent van alle vormen van kanker zijn weke delen sarcomen. Daarom is naar de behandeling hiervan nog niet zo erg veel onderzoek gedaan. 
 
De standaard behandeling voor een gelokaliseerde weke delen sarcoma is een operatie, vaak in combinatie met radiotherapie - bestraling, maar al jaren wordt gesproken of aanvullend post operatief chemo een optie zou kunnen zijn. Vooral voor hooggradige weke delen sarcoma waarbij het risico op een recidief relatief groot is  Overigens in de richtlijnen van oncoline: http://www.oncoline.nl/wekedelentumoren wordt niet gesproken over chemo bij operabele weke delen sarcomen.

De studie gegevens:

Deze gerandomiseerde EORTC trial 62931 is ontworpen om adjuvante chemotherapie te beoordelen met doxorubicine, ifosfamide en lenograstim, bij operabele hooggradige weke delen tumoren.

Dr Penella Woll van het Weston Park Hospital in Sheffield, Verenigd Koninkrijk, en studie coördinator zegt in een persbericht over de resultaten van deze studie: "Dit onderzoek betekent een studie follow-up over een periode van 20 jaar van een internationaal samenwerkingsverband van 36 centra uit Europa en Canada.
Onze gegevens zijn aan aanzienlijke uitbreiding van de beschikbare gegevens over post operatieve chemotherapie bij operabele wekedelen sarcomen."

Een totaal van 351 patiënten met histologisch bewezen, niet gemetastaseerde intermediaire, hooggradige(Trojani graad II of III) weke delen sarcoma die definitief waren geopereerd werden gehaald uit 36 centra in Europa en Canada in de periode tussen 1995 en 2003 en gerandomiseerd ingedeeld in 2 groepen voor follow-up onderzoek, 176 patiënten kregen aanvullend chemotherapie, 175 patiënten geen aanvullende behandeling. Alle patiënten kregen radiotherapie als de resectie marges marginaal waren of er een recidief was ontstaan.

Aanvullende chemotherapie werd goed verdragen en 79,8% van de patiënten die begonnen met aanvullende chemotherapie voltooide de behandeling. Er waren geen sterfgevallen gerelateerd aan de bijwerkingen van de chemo. 9,8% van de patiënten had koorts of infectie graad 3 of 4.
Radiotherapie - bestraling werd gegeven als behandeling aan 129 patiënten (73,5%) bij elke groep.

Resultaten:
De vijf jaars overleving was 67% met geen significant verschil in totale overleving (OS) (hazard ratio (HR) 0,94, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,68, 1,31, p = 0,717) of recidief vrije overleving (RFS) (HR 0,91, 95% CI 0,67, 1,22, p = 0,508) tussen de beide behandelingsgroepen. Bovendien werd er geen subgroep uitgehaald die eventueel zou hebben geprofiteerd van aanvullend chemotherapie.

Conclusie:
De conclusie is dan ook dat toevoeging van aanvullende behandeling met chemo met doxorubicine en ifosfamide aan de standaardbehandeling van chirurgie en radiotherapie bij weke delen sarcoma geen nut heeft en geen positief effect heeft op overall overleving (OS) of ziektevrije tijd (RFS).

Het volledige studierapport Adjuvant chemotherapy with doxorubicin, ifosfamide, and lenograstim for resected soft-tissue sarcoma (EORTC 62931): a multicentre randomised controlled trial
 is tegen betaling op de website van The Lancet in te zien.
 Hier het abstract van deze studie.

Adjuvant chemotherapy with doxorubicin and ifosfamide in resected soft-tissue sarcoma showed no benefit in relapse-free survival or overall survival.

The Lancet Oncology, Volume 13, Issue 10, Pages 1045 - 1054, October 2012
doi:10.1016/S1470-2045(12)70346-7
This article can be found in the following collections: Oncology (Connective tissue cancer)
Published Online: 04 September 2012

Adjuvant chemotherapy with doxorubicin, ifosfamide, and lenograstim for resected soft-tissue sarcoma (EORTC 62931): a multicentre randomised controlled trial

Prof Penella J Woll FRCP a Corresponding AuthorEmail Address, Peter Reichardt MD b c, Axel Le Cesne MD d, Sylvie Bonvalot MD d, Alberto Azzarelli MD e , Prof Harald J Hoekstra MD f, Michael Leahy FRCP g, Frits Van Coevorden MD h, Prof Jaap Verweij MD i, Prof Pancras CW Hogendoorn MD j, Monia Ouali MSc k, Sandrine Marreaud MD k, Prof Vivien HC Bramwell FRCPC l, Prof Peter Hohenberger MD b m, for the EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group and the NCIC Clinical Trials Group Sarcoma Disease Site Committee

Summary

Background

The effect of adjuvant chemotherapy on survival for resected soft-tissue sarcoma remains unknown. We investigated the effect of intensive adjuvant chemotherapy on survival in patients after resection of high-risk soft-tissue sarcomas.

Methods

In this multicentre randomised trial, patients with macroscopically resected, Trojani grade II—III soft-tissue sarcomas at any site, no metastases, performance status lower than 2 and aged between 16 and 70 years were eligible within 4 weeks of definitive surgery. Patients were randomly assigned to receive adjuvant chemotherapy or no chemotherapy (control group). Randomisation was done with a minimisation technique, stratified by hospital, site of primary tumour, tumour size, planned radiotherapy, and isolated limb perfusion therapy. Chemotherapy consisted of five cycles of doxorubicin 75 mg/m2, ifosfamide 5 g/m2, and lenograstim every 3 weeks. Patients in both groups received radiotherapy if the resection was marginal or the tumour recurrent. The primary endpoint was overall survival and analyses were done by intention to treat. The final results are presented. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, NCT00002641.

Findings

Between February, 1995, and December, 2003, 351 patients were randomly assigned to the adjuvant chemotherapy group (175 patients) or to the control group (176). 258 (73%) of 351 patients received radiotherapy, 129 in each group. Overall survival did not differ significantly between groups (hazard ratio 0·94 [95% CI 0·68—1·31], p=0·72) nor did relapse-free survival (HR 0·91 [0·67—1·22], p=0·51). 5-year overall survival rate was 66·5% (58·8—73·0) in the chemotherapy group and 67·8% (60·3—74·2) in the control group. Chemotherapy was well tolerated, with 130 (80%) of 163 patients who started it completing all five cycles. 16 (10%) patients had grade 3 or 4 fever or infection, but no deaths due to toxic effects were recorded.

Interpretation

Adjuvant chemotherapy with doxorubicin and ifosfamide in resected soft-tissue sarcoma showed no benefit in relapse-free survival or overall survival. Future studies should focus on patients with larger, grade III, and extremity sarcomas.

Funding

European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Rhone-Poulenc-Rorer.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo blijkt onnodig bij weke delen sarcoma aanvullend op chirurgie en bestraling en geeft geen enkel positief effect op overleving en ziektevrije tijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chemo onnodig bij weke delen >> Chemo blijkt onnodig bij weke >> Chemo bij Ewingsarcoma. Een >> Chemo bij Ewingsarcoma. >>