14 oktober 2013: In het LUMC start een fase II studie met chemosaturatie voor levertumoren ontstaan vanuit een oogmelanoom. U kunt het studieprotocol inzien als u klikt op de volgende link: Phase II trial with melphalan for percutaneous chemosaturation (CS-PHP-Mephalan) in treating unresectable liver metastases of uveal melanoma

U kunt zich aanmelden via: E.M. de Leede: e.m.de_leede@lumc.nl Telefoonnummer071-52663610

Binnenkort gaat ook een fase II studie van start voor levertumoren ontstaan vanuit darmkanker in het LUMC.

Bekijk en beluister ook eens de videopresentatie van dr. Alex Vahrmeijer  over de voordelen van vormen van lokale chemobehandelingen van de lever, gedaan op het ECCO congres in Amsterdam september 2013.

Als u klikt op de volgende link kunt u via You Tube een video bekijken van een patiënt die is behandeld met chemosaturatie: APPEAL: FIGHT FOR BRIAN MUNRO'S LIFE!

5 februari 2013 In onderstaand bericht heb ik enkele feiten gecorrigeerd. Zo wordt een beslissing van de FDA pas in juni 2013 verwacht en zullen behandelingen in Nederland met dit systeem in eerste instantie alleen in studie verband plaatsvinden. Zo vertelde een woordvoerder van Delcath mij. Zodra we meer weten over de start van de behandelingen in Nederland zullen we die informatie uiteraard weer aanpassen.

20 januari 2013: Bron: FDA

Delcath dient aanvraag in voor versnelde toelating van hun chemosaturatie systeem voor behandeling van levertumoren. Zie voor een studieresultaat van een fase III studie met chemosaturatie bij levertumoren ontstaan vanuit een melanoom.

Delcath Systems, Inc. leverancier van medische apparatuur binnen de oncologie, heeft een versnelde toelating gevraagd bij de FDA (Amerikaanse Food and Drug Administration) voor hun systeem - chemosat - voor chemosaturatie, een vorm van lokale chemo embolisatie voor levertumoren. In Amsterdam zal in het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het LUMC/Erasmus MC dit systeem waarschijnlijk gaan worden toegepast. In eerste instantie waarschijnlijk in studieverband of bv. bij levertumoren ontstaan vanuit melanomen al als reguliere behandeling.

Met chemosaturatie wordt het mogelijk levertumoren te behandelen d.m.v. percutane leverperfusie, waarbij melfalan hydrochloride wordt toegediend aan patiënten met inoperabele uitgezaaide levertumoren. Dit systeem lijkt veel op TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie, maar er zit toch ook een verschil in. Bij Chemosaturatie wordt het bloed van de lever als het ware gefilterd en schoon gemaakt van kankercellen. De bloedcirculatie binnen de lever wordt namelijk geïsoleerd van het lichaam en daarmee wordt het mogelijk om veel grotere dosis chemo te gebruiken nagenoeg zonder bijwerkingen. Op deze website  ziet u precies uitgelegd hoe chemosaturatie precies werkt:

Het Delcath Hepatic CHEMOSAT® Delivery System is een platform voor de toediening van chemosaturatietherapie in de lever. Met het nieuwe systeem wordt een chemotherapeuticum (melfalanhydrochloride) gericht en rechtstreeks toegediend in de lever door middel van een procedure die percutane leverperfusie wordt genoemd. Het systeem maakt gebruik van katheters die zodanig worden geplaatst dat de bloedstroom van de lever wordt geïsoleerd van de rest van het lichaam, en speciale filters
om de concentratie van het chemotherapeuticum na het verlaten van het doelorgaan te verlagen. Met CHEMOSAT® kunnen artsen hoge doses van een chemotherapeuticum toedienen en tegelijkertijd de met chemotherapie gepaard gaande toxische effecten in de hand houden. Een CHEMOSAT®-procedure is minimaal invasief en kan worden herhaald. Lees hier: http://www.chemosat.com/nl/about/  verder voor meer informatie

Dit syteem heeft al in verschillende studies zijn waarde bewezen en ook al in een fase III studie bewezen langere ziektevrije tijd en overall overleving bij leveruitzaaiingen ontstaan vanuit een melanoom, zie in gerelateerde artikelen of onderaan dit artikel. Maar het systeem zou in principe bij alle vormen van levertumoren gebruikt kunnen worden. Op de website van Delcath: http://www.delcath.com/clinical-research/clinical-bibliography/ staan de tot nu toe uitgevoerde studies en lopende studies.

In feite is chemosaturatie dus aan aanvulling of soms een alternatief voor andere vormen van lokale behandelingen van levertumoren. Juni 2013, wordt een beslissing verwacht van de FDA en volgens een woordvoerder waarmee ik contact heb gehad, zal die beslissing positief zijn: "We hebben bij de FDA een verzoek ingediend om onze NDA met voorrang te behandelen. Ervan uitgaande dat de NDA versneld beoordeeld en geaccepteerd wordt, verwachten we dat de FDA rond juni 2013 klaar is. Gezien de overtuigende resultaten in de klinische fasen I, II en III en het feit dat patiënten met inoperabele uitgezaaide levermelanomen weinig andere behandelopties hebben, gaan we ervan uit dat we aan de voorwaarden voldoen voor een versneld goedkeuringsproces. In ieder geval voor levertumoren ontstaan vanuit melanomen"

Uit de fase III studies (afgerond in april 2010), waarin Delcaths chemosaturatiesysteem  vergeleken wordt met het beste alternatief op dit gebied, blijkt dat bij patiënten die een  chemosaturatie behandeling ondergingen bleek de mediane progressievrije overleving 5,4 maanden langer (p=0,0001, hazard ratio 0,39) en daarmee statistisch significant hoger dan bij patiënten die met de beste tot nu toe gehanteerde behandelingen behandeld werden. Eerdere ITT-analyses van deze data lieten een 6,4 maanden langere mediane progressievrije overleving (p<0,0001, hazard ratio 0,28) zien dan bij patiënten die met de beste tot nu toe gehanteerde behandelingen behandeld werden.

De FDA kent een versnelde behandeling toe aan hulpmiddelen die in een dringende medische behoefte voorzien of die een significante verbetering kunnen betekenen ten opzichte van bestaande
hulpmiddelen. Wat dat betreft ljkt dus de aanvraag gehonoreerd te zullen worden. En ook in Nederland zal chemosaturatie dus binnenkort hopelijk ook een mogelijke behandeling worden.

Als u hier klikt kunt u een uitgebreid interview in het Engels lezen in de Daily Mail van een patiënt  die  chemosaturatie heeft ondergaan voor zijn inoperabele vorm van levertumoren: 

'Looking at me, you'd never know I'd had chemotherapy,' said Brian

'Looking at me, you'd never know I'd had chemotherapy,' said BrianRead more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2258625/Cancer-Mega-chemo-kill-cancer--effects-Treatment-transform-prospects-desperately-ill-patients.html#ixzz2IWYTYdYA
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemosaturatie met melphalan bij levertumoren vanuit een melanoom geeft significant betere kwaliteit van leven en betere 1-jaars overleving. Door scross-over tijdens studie was mediane overall overleivng slechts iets beter maar niet significant copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chemosaturatie - lokale behandelingen >> Chemo embolisatie met melphalan >> Percutane infusie (lokale >> Regulier - Melanomen: overzicht >>