Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1201) Mello M et al ; Bone Marrow Transplant 32:723-8; 2003 : Bij patienten die een allogene beenmergtransplantatie ondergaan blijkt training de spierkracht op een relatief normaal niveau te houden, hetgeen dus noodzakelijk is ; zie ook 1199. PMID 13130321.

1202) Pinto BM et al ; Psychooncology 12:118-26; 2003 : Vrouwen waarbij tot 3 jaar terug borstkanker was ontdekt, gingen door lichaamsbeweging positiever over hun lichaam denken ; distress nam af en de conditie nam toe. Het laatste is uiteraard niet verbazingwekkend. PMID 12619144.

1203) Dimeo FC et al ; Cancer 85:2273-7 ; 1999: Lichaamstraining vermindert vermoeidheid en distress bij kankerpatienten, die chemo ondergaan ; zo bleek ook uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 10326708.

1204) Dimeo F et al ; Blood 90:3390-4 ; 1997 : Lichamelijke training bij patienten die zware chemo krijgen leidt tot een kortere duur van de neutropenie en thrombopenie ; minder diarree, minder pijn en tot korter verblijf in het ziekenhuis. PMID 9345021.

1205) Herdman SJ et al ; Otolaryngol Head Neck Surg 113: 77-87; 1995 : Resectie van een acoustisch neurinoom geeft evenwichtsstoornissen ; vestibulaire oefeningen versnellen herstel en verbeteren het herstel. PMID 7603726.

1206) MacVicar Mg et al ; Nurs Res 38; 348-51; 1989 : Aerobische interval training blijkt tov placebo en tov niet aerobische strekoefeningen bij patienten die vanwege borstkanker adjuvantchemo krijgen , hun (aerobische) conditie te verbeteren. Dit kan dus ook tijdens chemo. PMID 2587289.

1207) Takamura Y et al ; World J Surg 29:775-9; 2005 ; Na operatie aan de schildklier voor met name kanker zijn er vaak nekklachten waarvoor pijnstillers nodig zijn ; in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt dat simpel spier-(strek)oefeningen werken ; het analgeticagebruik is dan lager c.q. daalt sneller. PMID 16078129. 1208)Enticott JC et al ; Otol Neurotol. 26: 265-9; 2005 : Oefening van reflexen waarbij het oog en de evenwichtszin is betrokken leidt na verwijdering van een Schwannoom van het evenwichtsorgaan tot een sneller herstel van het evenwicht. PMID 15793417.

1209) LeVu B et al ; Bull Cancer 84: 957-61; 1997 : Fysiotherapie sec vermindert lymfeoedeem in relatie tot operatie wegens borstkanker ; schouderbewegingen verbeteren dit resultaat niet, maar die verminderden wel de pijn en verbeterden op zich de bewegingsmogelijkheden. PMID 9435797.

1210) Buchbinder D et al ; J Oral Maxillofac Surg 51: 863-7; 1993 : Het zogenaamde Therabite Jaw Motion Rehabilitation System houdt beweeglijkheid kaak na bestraling beter in stand/verbetert die na bestraling. Meer dan niets speciaals doen en ook meer dan een andere oefeningsstrategie. PMID 8336223.

1211) Box RC et al ; Breast Cancer Res Treat 75: 35-50; 2002 : Fysiotherapie bevordert herstel schouderbeweging na operatie wegens borstkanker in vergelijking met simpele bewegingsinstructie. PMID 12500933.

1212) Parovichnikova EN et al ; Ter Arkh. 76:11-8 ; 2004: Bij onderhoudstherapie na regressie van een promyelocytenleukemie had ATRA naast chemo geen zin . PMID 15379121 ; Voor inductie etc. is ATRA wel zeer relevant, alsmede voor de prognose ; bij onderhoudstherapie blijkt ATRA vaker wel dan niet zinvol ; bij een recidief is ATRA niet zinvol : zie 362,364, 365, 366, 438, 446 , 448, 707, 708, 719, 737 en 842.

1213) Cunningham BA et al ; JPEN 10:558-63 ; 1986 : Beenmergtransplantatie ivm kanker gaat gepaard met eiwitverlies/spieratrofie ondanks parenterale voeding ; in dit gerandomiseerde onderzoek bleken spieroefeningen dit effect in vergelijking met een controle-groep significant tegen te gaan. PMID 3098997. Zie ook 1201.

1214) Jocham D et al ; J Urol 174: 862-6 ; 2005 : Hexa-aminolevulinaat, een natuurlijke metaboliet van ALA verbetert detectie carcinoma in situ van de blaas, maar verbetert ook de detectie oppervlakkige blaaskanker ; dit leidt tot een preciezere behandeling. PMID 16093971. Zie ook 1047.

1215) Bendz I et al ; Breast 11:241-8; 2002 : Eerder toepassen van schouderbewegingen versnelt herstel abductie schouder na operatie wegens borstkanker ; uiteindelijk geeft een wat latere start van hetzelfde trainingsprogramma hetzelfde resultaat. Voor uitstel van een dergelijk programma is echter normaliter geen reden ; PMID 14965674.

1216) Riedl CR et al ; J Urol 165:1121-3 ; 2001 : 5-aminolevulinaat met PDT verbetert detectie blaaskanker ook in dit gerandomiseerde onderzoek significant ; zie ook 1214 en 1047.

1217) Sprod LK et al ; Integr Cancer Ther 4:287-93 ; 2005 : Uit gerandomiseerd onderzoek blijkt hier dat het gebruik van een wandelstok het herstel van de schouderfunctie na operatie wegens borstkanker bevordert. PMID 16282505.

1218) Stummer W et al ; Lancet Oncol 7: 392-401; 2006 : 5-ALA met PDT om door fluorescentie beter te kunnen opereren leidt in geval maligne gliomen tot een significant betere ziektevrije overleving dan met opereren zonder 5-ALA met PDT ter fluorescering. PMID 16648043.

1219) Schultz I et al ; Ann Surg Oncol 4: 293-7; 1997 : Pas een week in plaats van daags na de operatie wegens borstkanker beginnen met fysiotherapie leidt tot een even goed herstel van de schouderfunctie, maar seroma (ophoping van lymfevocht kort na de operatie) is dan aantoonbaar minder. PMID 9181227. Zie ook 1211 en 1215.

1220) Babjuk M et al ; Cas Lek Cesk 144 (Suppl) 2:15-8 ; 2005 : Fluorescentie met 5-ALA verbetert operatienauwkeurigheid bij blaaskanker en verbetert zo de ziektevrije overleving. PMID 16277179. Zie ook 1047, 1214 en 1216.

1221) Kirchhoff TD et al ; Eur J Surg Oncol 32:201-7; 2006 : TACO (ipv een embolus wordt nu een afbreekbaar zetmeelbolletje gebruikt) bij het gevorderde hepatocellulaire carcinoom - leverkanker even effectief als TACE. PMID 16373084.

1222) Cunningham AJ et al ; Psychooncology 7: 508-17 ; 1998 : Psychotherapie a la Spiegel heeft in dit onderzoek bij terminale borstkankerpatienten bij subgroepen gunstige effecten. Er was echter geen levensverlenging aantoonbaar. PMID 9885092. Zie derhalve ook 1163. Psychotherapie bij terminale borstkankerpatienten is o.k., maar of er ook sprake is van levensverlenging moet uit verder onderzoek blijken. Zie naast 1163, 916, 954, 1065, 1066 , 1164, 1173, 1179 en 1190.

1223) Fu J et al ; Zhongguo Zhen Jiu 26:250-2 ; 2006 : Acupunctuur verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek bovenop een antiemeticum misselijkheid en braken bij patienten die chemo krijgen aantoonbaar extra. PMID 16642608.

1224) Chen MS et al ; Ann Surg 243:321-8 ; 2006 : PLAT (percutane locaal ablatieve therapie : meestal met RFA en soms met een ethanolinjectie) bleek in dit onderzoek even effectief als chirurgie. Doordat PLAT minder invasief is, is dat te verkiezen boven chirurgie. PMID 16495695.

1225) Rezende LF et al ; Rev Assoc Med Bras 52:37-42; 2006 : Gerichte fysiotherapie ipv vrij oefenen heeft geen effect op de kans dat bij borstkankerpatienten de wondranden vlak na operatie loslaten volgens de onderzoekers ; kijk ik naar de trend dan is de gericht behandelde groep niet-significant in het voordeel ; hierbij past een significant geringere arm- en handomvang in de gericht behandelde groep. PMID 16622537. Zie ook 1191, 1209, 1211, 1215 en 1219 ; overall : gericht oefenen na operatie wegens borstkanker is goed om oedeemvorming en daarmee samenhangende problemen tegen te gaan.

1226) Semiglazov VF et al ; Anticancer Res 26(2B)1519-29; 2006 : Maretak  verbetert bij patienten met borstkanker, die chemo krijgen de levenskwaliteit. PMID 16619567. Zie ook : 372,703,704 en 989 ; de overall conclusie is op z’n minst : maretak verbetert bij borstkankerpatienten, die chemo krijgen de levenskwaliteit.

1227) Iarussi D et al ; Mol Aspects Med 15(Suppl):s207-12; 1994 : Klinische diagnostiek toont bij kinderen die vanwege een lymfoproliferatieve aandoening anthracyclines plus Q10 kregen duidelijk minder nadelen aan het hart aan in vergelijking met anthracyclines zonder Q10. PMID 7752832. Zie ook 1158, met een vergelijkbaar resultaat.

1228) Lilleby K et al ; Bone Marrow Transplant 2006 ; 24 april ; Epub ahead of print. Cryotherapie vermindert kans op mucositis bij patienten die melphalan krijgen : minder mucositis en in samenhang daarmee minder pijn en meer activiteit bij de patienten door cryotherapie. PMID 16633359 ; zie ook 1058, 1074 en 1151, met vergelijkbare resultaten.

1229) Henriksson R et al ; Support Care Cancer 3: 81-3 ; 1995 ; Probioticum vermindert bij patienten die wegens kanker in de buik bestraald worden de darmklachten in vergelijking met een gerandomiseerde controle-groep. PMID 7697308. Zie ook 133 en 304, met vergelijkbare resultaten.

1230) Kasahara K et al ; Anticancer Res. 26(2B):1495-9 ; 2006 : OK-432 in een hoge dosis (10 keer zoveel als in de controle-groep) vermindert significant pleurale efffusie bij patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom in vergelijking met de lage dosis OK-432. Dit is prettig voor de patient en leent zich voor verder onderzoek. PMID 16619563. Zie primair ook 249,260 en 261 : ingeval van pleurale effeusie bij dit type kanker, bestrijdt OK-432 niet alleen de effusie, het verlengt ook het leven. Overigens is van OK-432 bij dezelfde type kanker in geval van geslaagde operatie op basis van ca. 11 gerandomiseerde studies aangetoond, dat het dan de sterfte met ongeveer 10% vermindert ;zie hiertoe primair 263, maar ook 208, 258, 259, 262 en 414. Ook blijkt uit deze studies, dat OK-432 ook los van eventuele effusie bij het inoperabele niet-kleincellige longcarcinoom het leven verlengt.

1231) Williams R et al ; J Pediatr Oncol Nurs 21: 223-32 ; 2004 : Indien kinderen die wegens kanker opgenomen zijn kunnen eten met hun verzorger(s)/ouder(s) dan leidt dit tot meer tevredenheid bij patient en verzorger(s)/ouder(s) en kind. Kortom kinderen met kanker dienen zoveel mogelijk met ouder(s)/verzorger(s) te kunnen eten. PMID 15490867.

1232) Milligan DW et al ; Blood 2006 ; Feb 16 (Epub ahead of print) : ATRA naast chemo bij zeer acute myeloide leukemie verbetert prognose niet tov chemo. PMID 16484584. Zie ook 449, waar een vergelijkbaar resultaat werd gevonden ; zie ook 746 : hier blijkt ATRA als eerste en monotherapie bij AML wel degelijk zinvol. Na eerst behandelen van AML met chemo heeft ATRA geen zin : zie 737. ATRA is verder in het algemeen heel succesvol bij bijv. promyelocytenleukemie ; zie analyse bij 1212.

1233) Shang E et al ; JPEN 30:222-30; 2006 : Honderdtweeenvijftig patienten met vergevorderde kanker kregen naast de enterale voeding of niets extra’s of ook nog extra parenterale voeding. De totale calorische inname was echter gelijk (zelfs niet significant hoger in de groep met parenterale voeding erbij) ; de eiwitinname was ook gelijk. Toch was de overleving van de deels parenteraal gevoede groep beter. Dit moet samenhangen met een andere dwz betere samenstelling van de parenterale voeding (meer omega-3-vetzuren bijvoorbeeld?) PMID 16639069.

1234) Lu MD et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi ; 86: 801-5 ; 2006 : PTA (percutane thermale ablatie) geeft bij een klein hepatocellulair carcinoom - leverkanker een even goed resultaat als opereren met een zelfde 3-jaarsoverleving als resultaat ; de overleving met PTA was zelfs eerder beter. PMID 16681964.

1235) Taniai N et al ; Hepatogastroenterology 53: 258-61 ; 2006: Bij vergevorderde primaire leverkanker werd in dit onderzoek chirurgische reductie toegepast met of intraoperatieve adjuvante ablatie (of RFA of microwave coagulonecrotiserende behandeling) dan wel na operatie arteriele embolisatie. Beide methoden waren even goed al leek de intraoperatieve RFA getinte methode de beste aanvullende behandeling. PMID 16608035. Uit deze en de vorige studie blijkt dat een thermale benadering bij de behandeling van primaire leverkanker zoals al eerder in vele studies is aangetoond, hout snijdt.

1236) Gaston-Johannson F et al ; Cancer Nurs 23:277-85 ; 2000 : Meer informatie over de ziekte plus cognitieve support en ontspanningsoefeningen mbv guided imagery verminderen misselijkheid en vermoeidheid bij patienten met borstkanker die een autologe beenmergtransplantatie ondergaan ; er was ook een trend voor minder angst in de behandelde/extra begeleide groep. PMID 10939175.

1237) Sloman R et al ; Contemp Nurse 3:6-12 ; 1994 : Ontspanning door ademoefeningen, spieroefeningen en imagery leidde tot pijnreductie bij patienten met een vergevorderde kanker, hetgeen ook tot uiting kwam in een vermindering van de niet-opiaat pijnstilling. PMID 8136641.

1238) Gruber BL et al ; Biofeedback Self Regul 18:1-22 ; 1993 : De combinatie van spierontspanning, biofeedbacktraining en guided imagery leidde in dit onderzoek tot verhoging van de NK-celactiviteit en andere relevante immunologische parameters ; ook de angst nam aantoonbaar af. PMID 8448236.

1239) Burish TG et al ; J Consult Clin Psychol 59:518-25 ; 1991 : Spierontspanningsoefeningen plus guided imagery verminderen in dit onderzoek braken bij chemo ; duidelijk is dat goede informatie vooraf ook een gunstig effect heeft op bijwerkingen van chemo ; PMID 1918555.

1240) Troesch LM et al ; Oncol Nurs Forum 20: 1179-85 ; 1993 : Met guided imagery was er bij chemo geen additioneel effect bovenop die van basale antiemetische medicatie (maakt het effect van zo’n complementaire methode veel moeilijker toetsbaar ; gewone geneesmiddelen doen het grote werk al) ; toch was in de guided imagery-groep het welbevinden aantoonbaar beter. PMID 8415147.

1241) Hernandez Munoz G en Pluchino S ; Maturitas 44 S1:S59-65 ; 2003 : Jonge patienten die adjuvante chemo wegens borstkanker tamoxifen gebruiken hebben met Cimicifuga racemosa erbij aantoonbaar minder last van hot flushes. PMID 12609560.

1242) Jacobson JS et al ; J Clin Oncol 19:2739-45 ; 2001: Bij een kleinere onderzoeksgroep dan in 1241, waarvan slechts 2/3 tamoxifen gebruikt werd met Cimicifuga racemosa geen significante reductie van hot flushes gezien. PMID 11352967. Tellen we 1241 en 1242 op dan is het totaalresultaat bij eerste analyse toch significant. Cimicifuga racemosa lijkt voor postmenopausale klachten veelbelovender dan genisteine.

1243) de Leval J et al ; Clin Prostate Cancer 1: 163-71 ; 2002 : Patienten met uitgezaaide prostaatkanker die steeds met tussenpozen (bij een in beginsel goede respons) niet hormonaal behandeld worden behouden hun hormonale gevoeligheid langer. PMID 15046691. Dat dit zo was werd al 10 jaar eerder in complementaire kring vermoed. Nu wordt reguliere hormonale behandeling bij uitgezaaide prostaatkanker incidenteel op verzoek van complementaire artsen ook daadwerkelijk zo behandeld.

1244) Andersen BL et al ; J Clin Oncol 22:3570-80 ;2004 ; Psychologische support voor adjuvante behandeling ivm borstkanker ,om stress te verminderen, het gemoed te verbeteren, leefgewoonten te verbeteren en het advies om vol te houden , leidde gedurende adjuvante therapie tot minder angst, betere eetgewoonten, betere sociale interactie en tot minder roken ; T-cellfuncties e.d. verbeterden ook relatief gezien. PMID 15337807.

1245) Clayton TH et al ; Eur J Dermatol 16:39-41; 2006 : PDT blijkt ook in dit gerandomiseerde onderzoek significant werkzaam bij het basaalcelcarcinoom en bij de ziekte van Bowen. PMID 16436340.

1246) Wu GH et al ; World J Gastroenterol 12:2441-4; 2006 : Bij ondervoede patienten die wegens kanker geopereerd moeten worden, blijkt extra voeding voor en na operatie beter dan extra veel voeding na de operatie, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek. De eerste variant ging met een lagere sterfte gepaard. PMID 16688841. Duidelijk is dat zeer evidente deficienties bestreden moeten worden en zeker voor er geopereerd wordt.

1247) Coleman EA et al ; Clin J Oncol Nurs 7: 529-34 plus 540 ; 2003 : Lichaamsbeweging bleek in dit gerandomiseerde onderzoek bij Kahler-patienten , die chemo krijgen, het fysiek en geestelijk welzijn te verbeteren en in samenhang daarmee de vermoeidheid te verminderen. PMID 14603549.

1248) Doorenbos A et al ; Nurs Res 55:161-171 ; 2006 : Cognitieve gedragstherapie verbetert lichamelijk welbevinden bij vrouwen met borstkanker of longkanker.  PMID 16708040.

1249) Zhang SW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:426-8 ; 2005 : Adenovirus-p53-conjugaat (Gendicine) verhoogt de kans op regressie van keelkanker door bestraling in dit gerandomiseerde onderzoek significant. Feitelijk betekent het toedienen van Gendicine een biologische bestrijdingswijze, die de gederangeerde stofwisseling van de kanker op genniveau richting normaal bijstuurt en mede daardoor of anderszins al dan niet door een interactie met de bestraling de kans op regressie bevordert. PMID 16188130. Zie ook 1084.

1250) Togo S et al ; Nutrition 21 : 480-6 ; 2005 : BCAA reduceren voortgang levercirrhose bij patienten die voor primaire leverkanker zijn geopereerd. PMID 15811769.

1251) Fan ST et al; N Engl J Med 331:1547-52 ; 1994 : BCAA verminderen bij patienten met levercirrhose die wegens primaire leverkanker  worden geopereerd, de postoperatieve morbiditeit, met name vanwege minder septische complicaties, maar ook vanwege minder ascites, minder gewichtsverlies en een betere leverfunctie ; de sterfte was in de BCAA-groep niet significant lager. PMID 7969324. Zie ook behalve 1250,1042 en het overzicht bij 802.

1252) Wu F et al ; Br J Cancer 89: 2227-33; 2003 : Bij 48 patienten met borstkanker werd er of geopereerd of met ultrasound behandeld ; het laatste leidde tot volledige necrose van de tumoren, zoals op diverse manieren is aangetoond. PMID 14676799. Lokaal was de eradicatie dus vergelijkbaar.

1253) van Dam PA et al ; Am J Obstet Gynecol 174:943-50; 1996 : Opereren met ultrasound geluid als hulpmiddel leidt bij eierstokkanker tot preciezer opereren (de Ca-125 daalt meer), minder complicaties en mede daardoor een korter verblijf in het ziekenhuis. De ziektevrije overleving en overleving sec worden hierdoor echter niet aantoonbaar beter. PMID 8633674. Zie ook 870, 1017 en 1252.

1254) Kobayashi M et al ; Oncology 63:139-44 ; 2002 : RFA stapsdewijs met de ‘hook extension’-methode is bij primaire leverkanker significant beter dan die met de basale ‘extension’techniek : dwz significant vaker (sneller) een goed resultaat lokaal bij minder energieverbruik. PMID 12239448.

1255) Heys SD et al ; Undersea Hyperb Med 33:33-43 ; 2006 : Hyperbare zuurstof voorafgaand aan chemo voor lokaal gevorderde borstkanker vermindert oedeemvorming, maar vergroot responskans en overlevingskans niet. PMID 16602255.

1256) Huang GT et al ; Ann Surg 242:36-42; 2005 : bij kleine primaire levercarcinomen is percutane ethanolinjectie qua recidiefvrije overleving en overleving sec even effectief als operatie. PMID 15973099.Zie ook o.a. 1002 en 1159.

1257) De Placido S et al ; Br J Cancer : 93:896-904 ; 2005 : In dit onderzoek bij rectale kanker gaf 5-FU plus LV als adjuvante therapie geen betere ziektevrije overleving of overleving sec dan 5-FU alleen. PMID 16222322. Het was al bekend dat de toevoeging van LV aan 5-FU bij colontumoren staat als een huis, terwijl deze toevoeging mbt rectumkanker sec veel minder duidelijk is ; meer onderzoek bij sec rectumkanker is gewenst.

1258) Johansson K et al ; Lymphology 38:167-80 ; 2005 : Ingeval van een oedemateuze arm gerelateerd aan borstkanker blijkt oefenen met een zwachtel zwaarder ; indien men zonder zwachtel oefent en toch met tussenpozen deze draagt blijkt het oedeem op langere termijn niet erger te zijn dan wanneer er tijdens de oefening ook een zwachtel wordt gedragen. PMID 16515225. Zie ook 1209 en vooral meta-analyse bij 1225 : oefenen sec gaat oedeem tegen ; het is goed dat dit zonder zwachtel kan.

1259) Li Y et al ; Clin J Integr Med 12: 19-23; 2006 : Jiawei Huangqi Guizhi Wuwu –aftreksel vermindert in gerandomiseerd onderzoek bijwerkingen oxaliplatin. PMID 16571278.

1260) Mabed M et al ; Leuk Lymphoma 45:2029-35 ; 2004 : In geval van CLL - chronische lymfatische leukemie verbetert theophylline de responskans op chloorambucil ; de ziektevije periode is door theophylline ook langer ; de overleving sec was met theophylline echter slechts niet significant beter. PMID 15370247. Zie ook 1025.

1261) Qin ZF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 22:618-9; 2002 : Kanglaite (Shenqi Fuzheng) blijkt bij patienten met een vergevorderde niet kleincellige longcarcinoom. evenvaak een regressie te geven als chemo bij uiteraard een veel betere kwaliteit van leven . PMID 12572387. Zie ook 849 en evt ook 141,201, 522 en 1043.

1262) Liossi C et al ; Health Psychol 25:307-15 ; 2006 : Hypnose helpt bij kinderen met kanker aan behandeling gerelateerde pijn te verminderen ; PMID 16719602. Zie ook o.a. 1118 en 1119.

1263) Liu P et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20:328-9 ; 2000 : Shenmai-injecties versnellen wondgenezing bij borstkankerpatienten ; vermindert de kans op complicaties en versnelt herstel immuunsysteem. PMID 11789238.

1264) Herrero F et al ; Int J Sports Med 27:573-80 ; 2006 : Lichaamsbeweging verbetert conditie en levenskwaliteit als extra behandeling voor borstkanker. PMID 16802254.

1265) Ahmed RL et al : J Clin Oncol 24: 2765-72 ; 2006 : Lichaamstraining (die zoals uit nummer 1264 en andere voorgaande studies blijkt goed is voor borstkankerpatienten) waarbij ook de armen worden meegenomen verergert de lymfeoedeem arm niet. PMID 16702582. Zie ook 1258.

1266) Ren HY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16; 661-3 ; 1996 : Xilixin vermindert bijeffecten van bestraling voor longkanker en keelkanker en verbetert de 3 jaarsoverleving. PMID 9772616.

1267) Lobo DN et al ; Clin Nutr 2006 Jun 12 (Epub ahead of print) : Immunonutrition middels jejunostomie eerst 4 dagen na operatie wegens een carcinoom hoog gastrointestinaal leidt tot niet-significant minder complicaties ; immunonutrition zoals in vele publicaties van deze lijst is aan getoond is wel zinvol voor operatie en zonder dat er jejunostomie in het spel is ; doe het dan voordat de meest stressvolle periode , de operatie zelf plaats vindt ; PMID 16777271.

1268) Zhou AG et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16: 519-21 ; 1996 : Fuzhen huoxue verbetert resultaat chemo bij vergevorderde maagkanker, zodanig dat ook de overleving beter was. PMID 9772596.

1269) Candelaria M et al ; Med Oncol 22:161-8 ; 2005 : Met ijzersuppletie per injectie is een te laag Hb bij kankerpatienten makkelijker op te krikken dan met een bloedtransfusie. PMID 15965279. Uiteraard is het vermijden van transfusies ook wenselijk vanuit immunologisch standpunt.

1270) Endo S et al ; Am J Surg 192:9-13 ; 2006 : Patienten geopereerd voor maagkanker en een verbouwd jejunum als interpositie kunnen last hebben van stasis ; dai-kencu-to blijkt in dit gerandomiseerd onderzoek deze klacht te verminderen. PMID 16769267.

1271) Ates E et al ; Acta Gastroenterol Belg 67:250-4 ; 2004 : Parenterale hyperalimentatie na operatie geeft na operatie wegens gastrointestinale kanker in vergelijking met enterale immunonutrition geen voordeel ; in tegendeel met enterale immunonutrition geeft een beter herstel van de immuniteit. Wederom wordt aangetoond dat parenterale hyperalimentatie bij geschetst type patient geen voordelen biedt ; geheel in overeenstemming met de orthomoleculaire verwachting ; PMID 15587331.

1272) Gomez Candela C et al ; Nutr Hosp 21: 13-21; 2006 : Bij 49 patienten die een beenmergtransplantatie kregen werd naast PN wel of geen glutamine gegeven. In dit dubbelblinde onderzoek had dit geen effect op bijv. de kans op complicaties. PMID 16562807. Zie ook analyse bij 866 en 1057 plus 1059. Het overall-beeld mbt glutamine bij beenmergtransplantatie pleit voor glutamine.

1273) Grieco CA et al ; Vasc Interv Radiol 17: 1117-24 ; 2006 ; RFA verbetert resultaat bestraling bij inoperabele longkanker - NSCLC zodanig dat de overleving verbetert ; PMID 16868164.

1274)Akamatsu M et al ; Liver Int 24:625-9 ; 2004 : RFA verbetert ziektevrije overleving primaire levertumoren na TACE wel significant ; percutane ethanolinjectie na TACE doet dat niet ; PMID 15566514.

1275) Cao Y et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26:550-2 ; 2006 : Shenmai vermindert bij patienten die voor niet-klein-cellige longkanker  - NSCLC chemo krijgen significant anemie en leucocytopenie ; vermindering van nierfunctie en misselijkheid en braken waren in de Shenmai-groep slechts niet significant minder ; overall waren de bijwerkingen door Shenmai minder ; PMID 16841676. Zie ook o.a. 1263.

1276) Lin LZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 26 : 389-93 ; 2006 ; TCM vermindert iha bijwerkingen chemo bij niet-klein-cellige longkanker  - NSCLC; PMID 16883901.

1278) Chang AE et al ; Cancer 47:1746-51 ; 1981 : Hoewel THC in eerder onderzoek de misselijkheid/braken door methotrexaat verminderde, blijkt het dat niet te doen ingeval van adriamycine plus cytoxan. PMID 6261926.

1279)Andersson KO et al ; Cancer 107 :207-14 ; 2006 : Cognitieve gedragstherapie leidt bij kankerpatienten wel op korte, maar niet op lagere termijn tot vermindering van de pijn ; PMID 16708359.

1280) Graves KD et al ; Palliat Support Care 1: 121-34 ; 2003 ; Cognitieve gedragstherapie leidde in dit gerandomiseerde onderzoek tot een verbetering van de levenskwaliteit. PMID 16594274.

1281) Kim JH et al ; J Clin Pharm Ther 31:331-4 ; 2006 : Ginseng verbetert bij patienten met gynaecologische dan wel galgangkanker tov placebo significant geestelijk en lichamelijki welbevinden ; PMID 16882101.

1282) Basen-Engquist K et al ; Patient Educ Couns July 13 ; 2006 : Epub ahead of print ; Meer bewegen en andere life-style-veranderingen verbeteren kwaliteit van leven en fysiek welbevinden ; PMID 16843633.

1283) Oster I et al ; Palliat Support Care 4: 57-64 ; 2006 : In dit gerandomiseerde onderzoek werd gevonden dat kunsttherapie de ‘coping-ability’ mbt borstkanker verbeterde. PMID 16889324.

1284) Zhu WR et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 3:266-9 ; 2005 : Shenmai vermindert bijwerkingen van 5-FU en cisplatin als adjuvantia voor darmkanker ; door Shenmai was de 5-jaars ziektevrije overleving significant beter. PMID 16009102.

1285) Muscaritoli M et al ; Transplantation 66: 610-6 ; 1998 : TPN heeft behalve bij zeer ernstige ondervoeding geen voordelen voor kankerpatienten ; in dit onderzoek werd patienten die een beenmergtransplantatie ondergingen na chemo of TPN met 100% glucose, of TPN met 80% vet en 20% glucose gegeven ; een en ander isocalorisch ; afgezien van het feit dat het nut van TPN discutabel is bleek hier de suikerrijke TPN tot een hogere sterfte durante de behandeling te leiden, ook al verschilde kans op een infectie niet ; op langere termijn was in de suikerrijkegroep de sterfte niet significant hoger. PMID 9753341.

1286) Lenssen P et al ; Am J Clin Nutr 67:927-33; 1998 : TPN werd hier ook tijdens beenmergtransplantatie gegeven ; 6-8% vet met 25-30% vet vergeleken ; het verschil wat suiker beterft is hier veel minder groot ; hier werd net als in het onderzoek van nummer 1285 geen effect van het andere regime op de infectiekans gevonden. Dit onderzoek laat zien dat relatief meer vet bij TPN niet slecht is ; het nut van TPN wordt hiermee voor wat betreft transplantaties echter zeker niet bevestigd. PMID 9583851.

1287) Barclay J et al ; Eur J Oncol Nurs 10:140-9 ; 2006 : Zelfmassage met of zonder aromatische olie laat bij kankerpatienten met oedeem het volgende zien : de aromatische olie erbij verbeterde het significante resultaat van de massage slechts niet significant. PMID 16563861.

1288) Sarin SK et al ; J Gastroenterol Hepatol 21:1478-82; 2006 : K3 geeft bij vergevorderde primaire leverkanker significant meer regressies dan een placebo. PMID 16911696.

1289) Apostopoulos V et al ; Breast Cancer Research 8(3) : R27 ; 2006 : Inenten met een aan een geoxydeerd aan mannose gekoppeld eiwit van borstkanker vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de recidiefkans significant. PMID 16776849.

1290) Beer TM et al ; Br J Haematol 2006 ; Sep 19 ; Epub ahead of print : Vitamine D vermindert in vergelijking met placebo de kans op thrombose bij patienten die docetaxel krijgen ; dierexperimenteel onderzoek voorspelde dit al. PMID 16984385.

1291) Argyriou AA et al ; J Pain Symptom Manage. 32:237-44 ; 2006 : Vitamine E vermindert neuropathie bij gebruik taxol ; PMID 16939848.

1292) Lu P et al ; Chin J Integr Med 12: 175-9 ; 2006 ; Chinese kruiden verbeteren overleving 3 jaar na operatie wegens slokdarmkanker zeer significant. PMID 17005076.

1293) Kim JH et al ; J Clin Pharm Ther 31:331-4 ; 2006 : Ginseng verbetert in vergelijking met placebo subjectief welbevinden kankerpatienten ; PMID 16882101.

1294) Poon RT et al ; Aliment Pharmacol Ther 19:779-88 ; 2004 : BCAA verminderen kans op complicaties na chemoembolisatie vanwege primaire leverkanker ; PMID 15043519 ; zie o.a. ook 1250

1295) Van der Zee J en Gonzalez GD ; Int J Hyperthermia 18:1-12 ; 2002 : Hyperthermie naast bestraling verbetert bij baarmoederkanker lokale respons en overleving (zie ook 431) ; PMID 11820462.

1296) Zhang T et al ; Chin J Integr Med 12 : 180-4 ; 2006 : Bij een yintekort en meridiaanblokkade verbetert TCM bij kankerpatienten naast gewone analgesie het resultaat van analgesie alleen ; PMID 16642608

. 1297)Harima Y et al ; Int J Hyperthermia 17:97-105; 2001 : Hyperthermie naast radiotherapie geeft in vergelijking met bestraling een significant betere respons en ziektevrije overleving ; de overleving sec was ook beter, al was het voordeel niet statistisch significant. Zie ook 431, 891,1035 en 1095 : overall een betere ziektevrije overleving en overleving sec. PMID 11252361.

1298) Peng YL et al ; Ai Zheng 25: 1044-7 ; 2006 : Alanyl-glutamine diepeptide verbetert bij patienten met een maagdarmtumor tov placebo de voedingstoestand en de immuniteit ; verder vermindert het de bijwerkingen van de chemo. PMID 16965691.

1299)Jo S et al ; World J Surg 2006 ; 16 Aug ; Epub ahead of print : Glutamine extra heeft bij pancreaticoduodenectomie  geen significant effect op het postoperatieve beloop ; ook niet op de ligduur. PMID 16927064.

1300) Cerchietti LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65:1330-7; 2006 : Patienten met keelkanker behandeld met radiochemotherapie (chemo : cisplatin en 5-FU) hebben met L-alanyl-L-glutamine in vergelijking met placebo minder last van mucositis. PMID 16765532. Zie ook 758,760, 762, 850,1078 en 1298.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1201 t-m 1300."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>