Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2501)Ishiki H et al; Nutr Cancer 2014 Dec 1:1-7;PMID 25437180 : extra calorieen in het bijzonder een algemene cocktail van aminozuren via een buis gegeven verlengt bij patienten met terminale kanker het leven niet ; de gegeven middelen zijn niet alleen een slag in de lucht, maar indien de patienten terminaal zijn wordt statistische evaluatie ook nog eens extra bemoeilijkt.

2502)Oki E et al; Int J Clin Oncol 2015 Jan 28;PMID25627820 ‘ Bij FOLFOX gaat Goshajinkigan neuropathie niet tegen ; zie ook 2001 ;2170 ; 2171 en 2172,

2503)Saito H et al ; Support Care Cancer 2014 Nov;22(11):2935-40 ; PMID 24854326 ; Goede tandverzorging vermindert de kans op mucositis als gevolg van chemo.

2504)HJogdal  N et al; Acta Oncol 2015 jan;54(1):80-7;PMID 25229260 : extra oefeningen vooraf gaat trismus als complicatie na operatie wegens keelkanker niet tegen. Zie ook 2277.

2505)Vieira ML et al; J Med Food Jan;18(1):109-17;PMID 25379637; selenium gaat in vergelijking met placebo bij patienen die chemo krijgen misselijkheid en vermoeidheid tegen ; lever- en nierfunctie was door selenium ook beter.

2506)Eckhouse DR et al; Orthop Nurs 2014 Nov-Dec;33(6):342-51;PMID 25401208 ; muziek al dan niet met video verminderde bij kankerpatienten na toepassing significant de angstniveau’s binnen de groepen, maar het verschil met de controle-groep was niet significant.

2507)Orsak G et al; J Evid Based Complementary Altern Med 2015 Jan;PMID 25381189 ; Zowel Reiki als een metgezel bij chemo verbeteren bij kankerpatienten de levenskwaliteit

2508)Obigashi S et al; Surg Today 2011 Sep;41(9):1200-6; PMID 21874415 : Probioticum verbetert levenskwaliteit na operatie wegens darmkanker.

2509)Sahebjamee M et al; Oral Health Prev Dent Nov 27 ;PMID 25431805 ; Aloe vera blijkt even geschikt als benzydamine ter behandeling van mucositis in de mond vanwege bestraling.

2510)Rithirangsriroj  K et al; Gynecol Oncol 2015 Jan;136(1):82-6;PMID 25449310 : Acupunctuur gaat bij chemo voor gynaecologische tumoren misselijkheid en braken tegen .

2511)Vidal-Casariego A et al; 2015 jan;31(10;200-4;PMID25466666 ; Dagelijks 30 gram L-glutamine vermindert darmklachten bij bestraling in de buikregio niet ; zie ook 2055.

2512)Ream E et al; Patient Educ Couns. 2015 Feb;98(2):199-206;PMID 25468398 ; telefonische support verminderde bij kankerpatienten die chemo kregen wel de vermoeidheid, maar niet depressiviteit.

2513)Chen HM et al; Br J Cancer 2015 Feb 3; 112(3):438-45;PMID 25490525 ; wandelen vermindert angst, depressie en aan kanker gerelateerde problemen.

2514)Courneya KS et al; Cancer Causes Control 2015 Feb;26 Feb;26(2):269-76;PMID 25491935 ; er is een trend dat sporten de ziektevrije overleving bij lymfoom-patienten verbetert.

2515)Liu B et al; J Cancer Res Clin Oncol 2014 Dec 14;PMID 25504506 ;  arsenicumtrioxide als onderdeel van TACE plus deze stof intraveneus gaf bij uitgezaalde leverkanker een beduidend betere overlevingsduur dan arsenicumtrioxide als onderdeel van TACE alleen.

2516)Zhang H et al; Int J Nurs Pract 2014 Dec 22;PMID25529391 ; ontspanningsoefeningen, emotionele support plus extra uitleg over de kanker  hadden bij kankerpatienten een positieve uitwerking op zelfwaardering, humeur en levenskwaliteit.

2517)TC van den Heijkant et al; Br J Surg 2015 Feb;102(3):202-11; PMID 25524125 ; Kauwgom kauwen na een operatie colorectaal / darmkanker vermindert de kans op postoperatieve ileus., de kans op andere complicaties en (mede) zo tot een korter verblijf in het ziekenhuis.

2518)Li GH et al; Med Oncol 2010 Sep;27(3):919-25:PMID 19757213 ;  dagelijks 3 keer 300 mg berberine vermindert de bijwerkingen van bestraling afdominaal, op de darmen.

2519)Liu Y et al; Eur J Cancer 2008 Nov ;44(16):2425-32;PMID 18789680  : in dit onderzoek verminderde berberine eveneens de bijwerkingen op de darm, maar verbeterde tevens de progressievrije overleving.

2520)Bower JE et al ;  Cancer 2014 Dec 23’PMID 25537522 ; wederom een studie waarin meditatie op basis van mindfulness bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit verbetert,

2521)Henning SM et al ; Prostate 2015 Apr’75(5):550-9 ; PMID25545744 ; in deze trial bleek groene thee in vergelijking met water bij mannen op de lijst voor prostatectomie de PSA te verlagen ; het effect van zwarte thee was niet significant.

2522)Wang TJ et al; Res Nurs Health 2015 Feb;38(1):51-9;PMID 25558030; abdominale massage verminderde in deze RCT de symptomen van maligne ascites.

2523)Chakrabarty J et al; Int J Yoga 2015 Jan;8(1):47-53;PMID 25558133 ; Pranayama-yoga verminderde in dit onderzoek vermoeidheid als bijwerking van bestraling.

2524)Janssens GO et al; Clin Cancer Res 2014 Mar 1;20(5):1345-54;PMID 24452791 ; Bij anemiepatienten met laryngeale kanker / mond- keelkanker verbetert ARCON (nicotinamide extra plus 98% zuurstof met 2% CO2 inademen) naast bestraling de ziektevrije overleving door deze radiotherapie.

2525)Fong SS et al; Evid Based Complem ent Alternat Med 2013;2013:787169 ;PMID 23710237 ; Tai Chi Qigong verbetert schouderfunctie bij borstkankerpatienten aan geopereerde zijde.

2526)Chen CM et al; Chin J Integr Med 2014 Jul;20(7):496-502;PMID 24972577 ; Chinees kruidenpreparaat vermindert bij kankerpatienten verstopping als bijwerking van morfine.

2527)Ruutu T et al; Biol Blood Marrow Transplant2014 Jan;20(1):135-8;PMID 24141008 ; ursodeoxycholzuur vermindert op korte en langere termijn de kans op complicaties mbt de lever na allogene stamceltransplantatie.

2528)Chung OK et al; Cancer Cure 2014 Nov 21;PMID25420129; Trainen en life-style adviezen verbeteren bij overlevenden van kinderkanker ook op lagere termijn de levenskwaliteit.

2529)Molassiotis A et al; Support Care Cancer 2014 Nov 23 ; PMID 25417042 ; Bij patienten met een adembeperking vanwege een thoracale maligniteit hebben baat bij fysieke training.

2530)Wootten AC et al ; Eur Urol 2014 Oct 28 ; PMID 25454611 ; Psychologische interventie verbetert psychologisch welbevinden bij prostaatkankerpatienten.

2531)Ravindran D et al; Ayu 2014 Apr;35(2):168-74 ; PMID 25558162; Varunadi Ghritha verbetert bij keelkanker wel immuunparameters, maar het ziektebeloop slechts niet significant positief.

2532)Shahbazi F et al; Phytother Res 2015 Apr 7;PMID 25857366 ; Silymarin ging in dit onderzoek bij behandeling met cisplatin magnesiumverlies via de urine en de kans op nierfunctieproblemen niet tegen.

2533)Hosseini SM et al; Med Oncol 2015 Mar;32(3):46;PMID 25634801 ; Nitriet blijkt bestraling van hersenmetastasen niet aantoonbaar te versterken.

2534)Chang J et al ; Med Oncol 2015 May; 32(5);583 ; PMID 25801231 ; een extract van Pseudomonas aeruginosa gaf vroeg in de chemo voor niet-kleincellige longkanker - NSCLC een verbetering van de respons ; na een jaar was er echter geen aantoonbaar verschil in overleving met of zonder  dit preparaat.

2535)Etezadi F et al; Anesth Pain Med 2014 Nov 30;4(5):e22379;PMID 25798379 ; magnesium extra verlaagt preoperatief de bloeddruk, de hartslag, het bloedverlies en de benodigde doses anaesthetica voor patienten die wegens een hersentumor geopereerd moesten worden.

2536)Szalai M et al; Eur J Oncol Nurs 2015 Feb;19(1):60-5;PMID  25201130 ; buikdansen door vrouwen die voor kanker geopereerd zijn hebben daardoor een betere levenskwaliteit.

2537)Ialambulchilar M et al ; Amino Acids 2015 Jan;47(1):101-9 ;PMID 25323734 ; Taurine (2 gram per dag) vermindert bij patienten met ALL misselijkheid en braken door chemo ; zie ook PMID 25789226 : ook de koortsperioden nemen af door taurine.

2538)Rogers LQ et al; Breast Cancer Res Treat 2015 Jan ;149(1):109-19;PMID 25417174 ; fysieke activiteit verbetert fitheid en kwaliteit van leven bij kankerpatienten.

2539)Bradfield SM et al; Pediatr Blood Cancer  2015 Jun;6296);PMID 25545757 ; Glutamine vermindert neurotoxiciteit van vincristine niet ; wel was er een trend in die richting bij oudere patienten.

2540)Witt  CM et al;  Breast Cancer Res Treat 2015 Jan ;149(2):449-60;PMID 25555830 ; Geindividualiseerde CAM versus usual care  verbetert de levenskwaliteit van borstkankerpatienten ; dit is nu het type onderzoek wat homeopaten zouden moeten doen!!

2541)Akamaru Y et al; J Gastrointest Surg 2015 Mar;19(3):467-72;PMID 25564322; door daikenchuto komt na gastrectomie  vanwege kanker de darmbeweging eerder op gang.

2542)Vardar Yagli N et al; Integr Cancer Ther 2015 Mar;14(2):125-32 ; Zowel yoga als aerobe oefeningen verbeteren bij patienten met borstkanker de levenskwaliteit.

2543)Mizutani T et al; HPB (Oxford). 2015 May;17(5):461-9; PMID 25581163; Inchinkoto  verminderde de kans op complicaties vanwege gedeeltelijk hepatectomie ivm kanker, niet.

2544)Schwartz AL et al ; Phys Sportsmed. 2015 May;43(2):143-9;PMID 25598168; trainen verbetert fysiek herstel kankerpatienten.

2545)Hoopfer D et al; Clin Breast Cancer 2014 Dec 24 ;PMID 25619686 ; Aloe Vera vermindert bijwerkingen van bestraling voor borstkanker niet ; dit is in deze lijst in diverse onderzoeken al eerder gevonden ; Calendula doet dat echter wel (1763) ; aloe vera verlengt in minstens 1 onderzoek wel de levensduur van kankerpatienten met vergevorderde kanker ; zie 87.

2546)Jeon JH et al; Integr Cancer Ther 2015 May;14(3):221-30; PMID 25691084 ; acupunctuur gaat anorexie als bijwerking van de radioactieve behandeling van schildklierkanker, tegen.

2547)Ho RT et al ; Cancer Nurs 2015 Feb 27 ; PMID 25730591 ; Dansen verbetert welbevinden borstkankerpatienten die bestraald worden.

2548)Swisher AK ; Support Care Cancer 2015 Mar 1 ; Gezonder eten plus trainen vermindert bij patienten met triple negatieve borstkanker het gewicht en verbetert de levenskwaliteit.

2549)Cramer H et al; Cancer 2015 Mar 4;PMID 25739642 ; Yoga vermindert bij vrouwen met borstkanker postmenopauzale klachten ; na stoppen met de yoga houdt het effect zeker 3 maanden aan ; dit is al veel vaker gevonden.

2550)Kim SH et al; Cancer Nurs 2015 Feb 27;PMID 25730596 ; om osteoporose te bestrijden bleek extra  lichaamsbeweging naast suppletie in vergelijking met suppletie de osteoporose niet extra te bestrijden.

2551)Casault L et al; Behav Res Ther 2015 Apr;67:45-54;PMID 25746777; Cognitieve gedragstherapie vermindert slaapklachten bij patienten met kanker.

2552)Stefanapolou E et al; Psychooncology 2015 Mar 9;PMID 25753889 ; Cognitieve gedragstherapie vermindert hot flushes bij prostaatkankerpatienten die hormonale therapie krijgen.

2553)Wurtzen  H et al ; Acta Oncologica 2015 May ;54(5):712-9;PMID 25752972 ; Mindfulness verbetert ook hier kwaliteit van leven bij borstkankerpatienten ; het effect was 6 maanden na afloop van de therapie nog meetbaar, maar niet na 12 maanden.

2554)Chen B et al; Exp Ther Med 2015 Mar;993):1063-1067;PMID 25667679 ; Een variant op de dendritische celtherapie naast cisplatin vermindert bij het cervixcarcinoom de recidiefkans in vergelijking met cisplatin ; ook de overleving was hierdoor beter.

2555)De Jong J et al; Cancer Chemother Pharmacol 2015 May;75(5):907-16;PMID 25724156 ; Vasten vermindert bij gezonden en bij CLL-patienten de orale opname van ibrutinib.

2556)Zhong C et al; Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(14):5951-7;PMID 25081728; Bij operatie wegens een primaire leverkanker  blijkt Jianpu Huaya  de ziektevrije overleving maar ook de overleving sec te verbeteren.

2557)Kotzampassi K et al ; World J Surg 2015 Apr 17; Probiotica verminderen postoperatieve complicaties darmkankerchirurgie.

2558)O’Neill RF et al; J Cancer Surviv 2015 Apr 28;PMID 25916660; Gezonder eten plus meer fysieke training verbetert mobiliteit bij prostaatkankerpatienten, maar verminderde niet de vermoeidheid en stress.

2559)Van Waart H et al; J Clin Oncol 2015 Apr 27 ;PMID 25918291 ; Reeds een bescheiden fitness vermindert de bijwerkingen van chemo!

2560)Nilsen TS  et al; Acta Oncol 2015 Apr 30 : 1-9 ; PMID 25927504 ; Trainen verbetert  bij prostaatkanker patienten wel de fysieke toestand maar niert de kwaliteit van leven zoals de onderzoekers die maten.

2561)Ibrahim IM et al; J Cardiothorac Surg 2015 May 1;10(1):64;PMID 25947235; Om maligne pleurale effusie te bestrijden is plakken met talk effectief ; jodium blijkt hier vergelijkbaar effectief.

2562)Rollman DC et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015 Apr 28;PMID 25936812 ; Emu-olie blijkt radiatiedermatitis (bestralingsschade) niet te verminderen, maar wel de levenskwaliteit te verbeteren.

2563)Oh SY et al; J Palliat Med 2014 Nov;17(11):1266-70:PMID 24984081 ; Extra calorieen parenteraal verlengen leven in geval van gevorderde kanker niet. Klopt met zeer veel ander onderzoek in deze lijst.

2564)Hershman DL et al; J  Clin Oncol 2015 May 4;PMID 25940724  ; Visvetzuren  verminderen gewrichtsklachten door aromataseremmers niet.

2565)Gudenkauf LM et al; J Consult Clin Psychol 2015 May 4;PMID 25939017 ; Cognitieve therapie en ontspanning verbetert welbevinden patienten met borstkanker.

2566)Momeni A et al; J Clin Diagn Res 2015 Apr;9(4):OC11-3; PMID 26046020 ; Indien silymarin reeds een week voor de cisplatin wordt gegeven vermindert het de nefrotoxiciteit / nierschade ; 1-2 dagen ervoor echter niet ; zie 2532.

2567)Ding  D et al; Turk J Gastroenterol 2015 Mar;26(2):181-5;PMID 25835119 ; Enteral nutrition to the point vooraf en achteraf blijkt het herstel vanwege operatie voor maagkanker  te bevorderen in vergelijking met alleen EN - enterale voeding postoperatief.

2568)Fahimi F et al ; Iran J Pharm Res 2011 Spring;10(2):379-84 ;PMID 24250368 ; Gember vermindert misselijkheid en braken wanneer cisplatin gegeven wordt ; zie ook 871;1531 ; 1590; 1591 ; 1722 ; 1723 ; 2160 en 2178. Het bewijs dat gember een duidelijke anti-misselijkheids en antibraakwerking heeft is nu echt wel bewezen.

2569)Lua PL et al ; Complement Ther Med 2015 Jun;23(3):396-404;PMID26051575 ; Inhalatie van gemberdampen vermindert misselijkheid wel maar het braken niet duidelijk ; zie ook vorige studie ; voorts was er een duidelijk positief effect op de levenskwaliteit.

2570)Shi H ; Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2012 Nov;26(21):970-2;PMID 23373233 ; Bi yan du ke li vermindert bijwerkingen bestraling voor nasopharynxcarcinoom en verbetert immuniteit.

2571)Chen Y et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2012 Oct;37(19):2990-2 ; PMID 23270248; Kang’ai vermindert de bijwerkingen van chemo bij gastrointestinale kanker en verhoogt de effectiviteit van de chemo.

2572)Chen JX en Shen XH ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012 Sep;32(9):1161-5;PMID 23185750 ; Qisheng vernindert bij darmkanker de bijwerkingen van chemo.

2573)Wyatt G et al; Oncol Nurs  Forum 2012 Nov;39(6):568-77;PMID 23107851; refelexologie verbetert fysieke toestand vrouwen met vergevorderde borstkanker, al was er op sommige individuele parameters als bijvoorbeeld misselijkheid geen duidelijk effect.

2574)Abu Zaid  et al ; Asia Pac J Clin Nutr 2012;21(4):502-10; Visolie verbetert bij kinderen met leukemie eetlust en bovenarmomtrek.

2575)Kaku H et al ; Exp Ther Med 2012 Jan;3(1):60-65; Goshajinkigan remt progressie neuropathie ingeval van carboplatin en taxol ; zie ook ; 2001, 2170, 2171, 2172  en 2502.

2576)Von  Ah D et al; Breast Cancer Res Treat 2012 Oct;135(3):799-809;PMID22918524 ; Cognitieve training verbetert ook hier het welbevinden van borstkankerpatienten.

2577)Villarini A et al; Breast Cancer Res Treat 2012 Sep;135(2):581-9;PMID 22869285 ; Een dieet gericht op afvallen gaat de gewichtstoename na adjuvanttherapie met chemo bij borstkanker tegen. De vraag is natuurlijk of dat in enigermate, bijvoorbeeld een effect op het figuur, ook persisteert.

2578)Nuri R et al; J Cancer Res Ther 2012 Apr-Jun;8(2):238-42;PMID 22842368 ; Vrouwen die naast borstkanker een metabool syndroom hebben, kunen met trainen de symptomen van het metabool syndroom verminderen ; dit is extra relevant omdat bij vrouwen met overgewicht vaker borstkanker wordt gevonden, maar ook omdat uitgebreid aangetoond is dat lichaamsbeweging de bijwerkingen van chemo vermindert! Zie ook PMID 22836201 : adjuvante training  heeft zelfs 5 jaar na de diagnose nog een gunstig effect  : ze trainen nog steeds meer en hun psychische en lichamelijke conditie is beter!!!

2579)Schmidt T et al; Anticancer Res 2012 Aug; 32(8):3229-33;PMID22843897 : submaximale krachttraining blijkt bij borstkankerpatienten  gevoel van welzijn te bevorderen , de vermoeidheid te verminderen ; net als gewone gymnastiek.

2580)Zhang H et al; Drugs RD 2012 Jun 1;12(2):101-6 ; PMID 22770377 ; Salidroside uit Rhodiola rosea blijkt in een RCT de bijwerkingen van epirubicine op het hart te verminderen.

2581)Arbabi-Kalati F et al; Arch Iran Med 2012 Jul;15(7):413-7;PMID22724877 ; zinksulfaat vermindert mucositis door chemo in vergelijking met placebo.

2582)Greer JA et al; Oncologist 2012;17(10):1337-45;PMID22688670 ; Cognitieve gedragstherapie vermindert bij terminale kankerpatienten aantoonbaar de angst.

2583)Shao F et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2012 May;15(5):476-9; Probioticum verbetert bij patienten met  diabetes die voor darmkanker geopereerd moeten worden de diabetes zodanig, dat ze sneller van de operatie herstellen. PMID22648843.

2584)Lopez-Sendin N et al J Altern Complement Med 2012 May;18(5):480-6;PMID 22540970 ; trainen blijkt bij patienten met terminale klachten de pijn te verminderen en de geestelijke toestand te verbeteren.

2585)Hwang CL et al; Support Care Cancer 2012 Dec;20(12):3169-77; PMID22526147 ; Trainen verbetert bij longkankerpatienten de conditie en vermindert longkanker gerelateerde klachten.

2586)Tanaka K et al; Surgery 2012 Nov;152(5):832-42;PMID 22503510; Synbioticum vermindert de bijwerkingen van oesophagotomie - slokdarmoperatie in verband met kanker.

2587)Zhao HJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012  Jan ;32(1):32-4 ;PMID 22500387 ; Fuzheng Yiliu plus microgolf ablatie vermindert de recidiefkans bij leverkanker in vergelijking met microgolf ablatie alleen ; ook de immunologische variabelen waren in de groep met Fuzheng Yiliu beter. Zie ook 947, 1326, 1373 en 1382.

2588)Das D et al; Ayu 2011 Apr;32(2):196-9;PMID 22408302 ; Zoethout  vermindert mucositis keel bij behandeling van keelkanker met chemoradiatie.

2589)Rao R et al; Breast Cancer (Auckl). 2012;6:39-46;PMID 22399859 ; Trainen tijdens chemo voor borstkanker verminderde ook in dit onderzoek de bijwerkingen van chemo ; ook het Ki-67 niveau daalde significant ; een uiterst belangrijke conclusie, want dit gehalte is nauw gecorreleerd aan een betere overleving!!

2590)Di Costanzo GG et al;J Gastroenterol Hepatol 2015 Mar;30(3):559-65; PMID 25251043 ; In geval van primaire leverkanker in een cirrhotische lever is laserablatie even effectief als RFA.

2591)Tienforti D et al; BJU Int 2012 Oct;110(7):1004-10;PMID 22332815; bekkenbodemtraining voor en na prostatectomie blijkt de kans op incontinentie te verminderen. Zie ook : 1193,1838 , 1967 en 2197.

2592)Kilbreath SL et al; Breast Cancer Res Treat 2012 Jun;133(2):667-76;PMID 22286332 ; trainen arm aan kant borstamputatie vergroot beweeglijkheid arm ook langere tijd na operatie ; de kans op oedeem wordt er echter niet door verlaagd.

2593)Liu JZ et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2011 Oct;14910):799-802:PMID 22030782 ; Immunonutrition vermindert de kans op infecties na operatie voor maagdarmkanker en verkort de ligduur in het ziekenhuis.

2594)Pruthi S et al; Menopause 2012 Jan;19(1):48-53;PMID 21900849 ; Lijnzaad vermindert overgangsklachten, waar borstkankerpatienten veel eerder mee te maken krijgen, niet ; zie ook 903 : lijnzaad bevordert wel apoptosis bij borstkanker!

2595)Lin YH et al ;  Cancer Nurs 2012 Mar-Apr;35(2):106-14; PMID 21915042 ; Bekkenbodemoefeningen bij prostatectomie  verminderen ook de verslechtering van de sexualiteit.

2596)Wei R et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2011 May;33(5):391-4;PMID 21875474; Yanshu per injectie vermindert bij chemo voor nasopharyngeale kanker  de bijwerkingen daarvan en verbetert de levenskwaliteit.

2597)Saarto T et al; Osteoporos Int. 2012 May;23(5):1601-12:PMID 21892676 ; extra trainen gaat osteoporose bij borstkankerpatienten tegen ; relevant want deze patienten gaan eerder door de therapie in de overgang en medicatie kan botontkalking bevorderen bij hen.

2598)Cao B et al; Chin J Integr Med 2011 Aug;17(8):593-9;PMID 21826593 ; Yiqi zhuyu verbetert het levensverlengende effect  van FOLFOX-4 bij uitgezaaide darmkanker.

2599)Cantarero-Villanueva I et al; Evid Based Complement Alternat Med 2012;2012:620619 ;PMID 21792370; Standaardoefeningen plus massages verminderen vermoeidheid bij borstkankerpatienten.

2600)Gielissen MF et al; Support Care Cancer 2012 Jul;20(7):1441-7;PMID 21773676 ; cognitieve gedragstherapie vermindert na kankerbehandeling de vermoeidheid, maar op de algehele gezondheidstoestand was dat niet duidelijk van invloed.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 866=1059 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2311= 2251 ; 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610we hebben dus feitelijk 2608-53= 2555 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 2546 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2501 t/m 2600"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>