Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

Update 2 mei 2019

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee, Johan Bolhuis en Kees Braam belangrijke bijdragen geleverd.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3601)Rogers LQ et al; Med Sci Sports Exerc. 2017 Oct;49(10):2009-2015; PMID 28538216;  Fysieke training vermindert bij borstkankerpatienten slaapklachten.

3602)Pyszora A et al; Support Care Cancer 2017 Sep;25(9):2899-2908; PMID 28508278; fysiotherapie vermindert bij patienten met gevorderde kanker vermoeidheid.

3603)Osama H et al; J Am Coll Nutr 2017 Jul;36(5);342-6; Honing plus Royal Jelly vermindert nefrotoxiciteit als gevolg van cisplatin; PMID 28548561

3604)Abrahams HJG et al; Cancer 2017 Oct 1;123(19):3825-34; PMID 28621820 ; Cognitieve therapie via het internet  vermindert vermoeidheidsklachten bij borstkankerpatienten.

3605)Blackburn L et al; Oncol Nurs Forum 2017 jul 1;44(4):E185-E193; PMID 28640576 ; Aromatherapie vermindert slaap- en andere klachten bij patienten met acute leukemie.

3606)Ohnishi S et al; J Gynecol Oncl 2017 Sep;28(5):e44;PMID 28657216 ; Rikkunshito vermindert misselijkheid en braken bij chemo.

3607)Demir Dogan M et al; J Altern Complement Med 2017 Dec;23912):971-9;PMID 28677999; Zwarte mulberries pap gaat bij keelkanker mucositis door bestraling tegen.

3608)Wedlake L et al; Am J Clin Nutr 2017 sep;106(3):849-57;PMID 28679552 ; Een vezelrijk dieet vermindert op korte en wat langere termijn de bijwerkingen van bestraling in het pelvisgebied.

3609)Chan A et al;  Support Care Cancer 2017 Dec;25(12):3785-91; PMID 28691132: Emu-olie vermindert gewrichtsklachten samenhangend met het gebruik van aromataseremmers.

3610)Herschbach P et al; Psychother Psychosom 2010;79(1):31-8; PMID19887889 ; Groepstherapie doet angst dat kanker terugkomt afnemen.

3611)Andersen Bl et al; Clin Cancer Res 2010 Jun 15;16(12):3270-8; PMID 20530702; Psychische steun na recidief kanker verbeterde in dit onderzoek prognose.

3612)Lengacher CA et al; J Behav Med 2012 Feb;35(1):86-94;PMID 21506018 : Mindfulness vermindert vermoeidheid en leidt tot minder slaapklachten bij borstkankerpatrienten.

3613)McClure MK et al; Am J Occup Ther. 2010 Jan-Feb; 64(1):59-72;PMID 20131565; Trainen, ontspannen en andere lifestyle-adviezen verbetert levenskwaliteit bij borstkanker, zich ook uitend in minder lymfeoedeem.

3614)Montgomery GH et al; J Consult Clin Psychol 2010 Feb;78(1):80-8;PMID 20099953 ;Hypnose vermindert bij borstkankerpatienten die geopereerd gaan worden pijn en vermoeidheidsklachten.

3615)Marchiori D et al; Anticancer Res. 2010 Feb;30(2):553-6;PMID 20332469 ; Bekkenbodentraining gaat bij prostatectomie incontinentie tegen.

3616)Furuhata T et al; Int J Clin Oncol. 2009 Dec;14(6):529-33; PMID 19967490: UFT een precursor van 5-FU geeft met een Japans ontbijt hogere 5-FU-spiegels dan bij een nuchtere inname.

3617)Szolnoky G et al; Lymphology 2009 Dec;42(4):188-94;PMID 20218087 ; Intermitterend compressie uitoefenen werkt synergetisch met lymfklierdrainage om bij borstkanker lymfeoedeem te verminderen

3618)Oliveira MM et al; Rev Bras Ginecol Obstet 2010 Mar;32(3):133-8;PMID 20512260 ; Armbewegingen gedurende radiotherapie verbetert bij borstkanker de kwaliteit van leven.

3619)Massey RL et al; Appl Nurs Res 2010 May;23(2):59-64; PMID 20420991; stoelbewegingen blijken de duur van een postoperatieve ileus niet te verkorten.

3620)Cohen L et al; Psychosom  Med. 2011 apr;73(30:218-25;PMID 21257977 ; Stress-management verbetert welbevinden van patienten geopereerd voor prostaatkanker; ook verbeteringen in de immuniteit!

3621)Manne SL et al; J Seks Med 2011 Apr;8(4):1197-209;PMID 21210958. Intimiteit bevorderende psychologische interventie verbetert welbevinden bij prostaatkankerpatienten.

3622)Kroenke K et al; JAMA 2010 Jul 14;304(2):163-71;PMID 20628129; Telecare vermindert bij kankerpatienten pijn en depressie.

3623)Schover LR et al; Cancer 2011 Nov 1;117(21):4983-92;PMID 21495025 ; Psychische steun via zussen verbetert levenskwaliteit van borstkankerpatienten; zelfs de hot-flushes nemen af.

3624)Carmack CL et al; Cancer 2011 Nov 1;117(21):4993-5002;PMID 21480203 ; expressive disclosure verbetert bij darmkankerpatienten welbevinden.

3625)Henry M et al; Psychooncology 2010 Dec;19(12):1340-7;PMID 20878857 ; betekenis geven blijkt welbevinden kankerpatienten te verbeteren.

3626)Carati CJ et al; Cancer 2003 Sep 15;98(6):1114-22; PMID 12973834 ; laserbehandeling vermindert oedeem bij borstkankerpatienten.

3627)Dalton JA et al; Pain Manag Nurs 2004 Mar;5(1):3-18 ; PMID 14999649; Cognitieve gedragstherapie vermindert pijn bij patienten.

3628)Rawl SM et al;Oncol Nurs Forum. 2002 Jul;29(6):967-75; PMID 12096294 ; Telefonische psychologische steun blijkt welbevinden van kankerpatienten te verbeteren

3629)Jacobsen PB et al; J Clin Oncol 2002 Jun 15;20(12):2851-62; PMID 12065562 ; Stress management training van kankerpatienten verbeterde hun welbevinden.

3630)Szuba A et al; Cancer 2002Dec 1;95(11):2260-7; PMID 12436430; decongestieve lymfatische therapie helpt om bij borstkanker lymfeoedeem tegen te gaan.

3631)Widgren Y en Enblom A; Complement Ther Med 2017 Oct;34:16-25;PMID 28917369 ; Acupunctuur gaat bij chemoradiatie braken versus een deugdelijke controle tegen.

3632)Yuen HK en Sword D; J Allied Health 2007 Winter;36(4):e257-75; Trainen bij borstkanker gaat vermoeidheidsklachten tegen.

3633)Northhouse LL et al; Oncol Nurs Forum 2002 Nov-dec;29(100:1411-9; PMID 12432412 ; Familie helpen om steun te verlenen aan patienten met terugkerende borstkanker verbeterde het welbevinden van deze patienten.

3634)Khouri  VY et al; Braz Dent J.2009;20(3):215-20; PMID 19784467 ; Laser gaat orale mucositis tegen als bijwerking van een stamceltransplantatie.

3635)Milne HM et al; Ann Behav Med. 2008 oct;36(2):158-66;PMID 18795388 ; supervisie bevordert vasthouden van borstkankerpatienten aan lichamelijke training (die op zichzelf gunstig is voor oa conditie en voor minder bijwerkingen van chemo)

3636)Carvalho PA et al; Oral Oncol 2011 Dec; 47(12):1176-81; PMID 21911312 ; Laser vermindert mucositis bij keelkanker door bestraling.

3637)Zhou W et al; J Pain Symptom Manage 2018 Mar; 55(3):737-44; PMID  29122618 ; Tai Chi vermindert vermoeidheid bij keelkankerpatienten die chemo radiatie krijgen.

3638)Lau RW en Cheing GL ; Photo Laser Surg 2009 Oct;27(5):763-9; PMID 19878027 ; Laser is zinvol om oedeem samenhangend met borstkanker te bestrijden.

3639)Rogers LQ et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009 may;18(5):1410-8;PMID 19383889 ; Lichaamsbeweging verbetert bij borstkanker fysiek en sociaal welbevinden.

3640)Angell KL et al; J Gen Intern Med 2003 Jul;18(7):499-507; PMID 12848832 ; Psychosociale interventie verbetert bij borstkanker welbevinden.

3641)Fiorelli A et al; Eur J Cardiothorac Surg 2012 Apr;41(4):861-8;PMID 22219414 ; bij operatie wegens longkanker gaat transcutane elektrische zenuwstimulatie de postoperatieve pijn tegen.

3642)Chilcot J et al; Maturitas 2014 May;78(1):56-61;PMID 24656221: Cognitieve gedragstherapie voor menopauze vanwege borstkanker, verbetert welbevinden.

3643)Kuhn A et al; J Pediatr Hematol Oncol 2009 Jan;31(1):33-7:PMID 19125084 ; Een laag-niveau infrarode laser  vermindert bij kinderen die chemo krijgen orale mucositis.

3644)Sugano N et al; Mol Clin Oncol. 2017 Oct;7(4):569-573;PMID 28855990; Yokukansan gaat een delirium na operatie wegens maagdarm- of longkanker niet significant tegen.

3645)Nilssen SR et al; Scand J Urol Nephrol 2012 dec;46(6);397-404;PMID 22746358 ; bekkenbodemtraining vermindert plasfrequentie na prostatectomie, maar verbeterde wewlbevinden niet duidelijk in dit onderzoek.

3646)Thomas GA et al; Int JEndocrinol 2013;2013:168797; PMID 24319454: Trainen bij vrouwen behandeld voor borstkanker vermindert bij hen de ernst van het  metabool syndroom.

3647)Marx W et al; Nutrients 2017 Aug 12; 9(8);PMID 28805667 ; Gember vermindert misselijkheid en braken bij chemo ; ook het welbevinden is beter.

3648)Freeman L et al; J Soc Integr Oncol 2008 Spring;6(2):67-75; PMID 18544286 ; imagery verbetert bij herstellende borstkankerpatienten het welbevinden.

3649)Mishel MH et al; Psychooncology 2005 Nov;14(11):962-78;PMID 15712339 ; Onzekerheid bij kanker blijkt behandelbaar en het welbevinden te verbeteren.

3650)Taguchi T et al; Intensive Crit Care Nurs 2007 Oct;23(5):289-97; PMID 17692522 ; Extra licht na operatie voor slokdarmkanker blijkt de kans op een postoperatief delirium te reduceren.

3651)Gautam AP et al; Oral Oncol. 2012 Sep;48(9):893-7;PMID 22502814 ;Laser vermindert bij chemoradiotherapie voor keelkanker orale mucositis.

3652)McCarthy AL et al; Support Care Cancer 2014 May;22(5):1375-83; PMID 24362908 ; koudetherapie tegen bijwerkingen van taxol op de handen (oa nageluitval) werkt niet, vooral niet omdat de koudehandschoenen in dit onderzoek 60% van de patienten niet beviel.

3653)Katranci N et al; Eur J Oncol Nurs 2012 Sep; 16(4):339-44;PMID 21911313 ; bij chemotherapie voor keelkanker gaat koudetherapie mucositis tegen.

3654)Wang C et al; Integr Cancer Ther 2018 Jun;17(2):444-450;PMID 28870095 ; TCM blijkt mucositis door bestraling voor keelkanker beter tegen te gaan.

3655)Lane LG en Viney LL; J Consult Clin Psychol. 2005 Apr;73(2):284-92; PMID 15796636; Ook in dit onderzoek verbetert psychische steun het welbevinden van kankerpatienten.

3656)Jensen BT et al; J Multidiscip Healthc. 2014 Jul 16;7:301-11;PMID 25075194 ; Meer bewegen en andere life-style maatregelen verbeteren herstel na cystectomie en welbevinden. Zo blijkt na 4 maanden follow-up.

3657)Charalambous M et al; Eur J Oncol 2018 Jun;34:89-97;PMID 29784145 ; Thymhoning vermindert mucositisklachten bij bestralen voor keelkanker.

3658)Johansson JE et al; Bone Marrow Transplant 2019 Feb 4;PMID 30718802 ;cryotherapie gaat mucositis keel bij stamceltransplantatie in verband met Kahler tegen.

3659)Sharma A et al; ESMO Open 2017 Feb 13;1(6):e000138; PMID 28848667 ; Lactobacillus brevis CD2  gaat bij stamceltransplantatie orale mucositis tegen.

3660)Canakci H et al; J Craniofac Surg. 2018 May;29(3):e279-e282;PMID 29381633 : Nigella sativa lokaal gaat door bestraling veroorzaakte mucositis neus tegen.

3661)Piredda M et al; Eur J Cancer Care (Engl). 2017 Nov;26(6):PMID 28840622 : propolis helpt mucositis bij borstkankerpatienten die chemo krijgen tegen te gaan.

3662)Rao RM et al; Indian J Palliat Care 2017 Jul-Sep;23(3):253-260; PMID 28827927 ; Yoga verbetert slaap bij borstkankerpatienten.

3663)Vadiraja HS et al; Indian J Palliat Care 2017 Jul-Sep;23(3):247-252; PMID 28827926 : Yoga vermindert vermoeidheid bij borstkankerpatienten.

3664)Amanat  A et al; Indian J Palliat Care 2017 Jul-Sep;23(3):317-320; PMID 28827938 ; Honing gaat orale mucositis door bestraling voor keelkanker tegen.

3665)Rao RM et al; Indian J Palliat Care 2017 Jul-Sep;23(3):237-46; PMID 28827925 ; Yoga blijkt bij borstkanker gunstige psychotherapeutische effecten te hebben.

3666)Choi YH et al; Prostate 2019 May;79(6):614-21;PMID 30671976 ; Curcumine verlaagt PSA en vermindert bijwerkingen intermitterende antiandrogene therapie.

3667)Thuma K et al ; J Med Assoc Thai 2016 Aug;99 Suppl 5:S141-7 ; PMID 29906024 ; hypnose vermindert de pijn veroorzaakt door bestraling voor keelkanker.

3668)Tremblay V et al; J Consult Clin Psychol 2009 Aug;77(4):742-50; Cognitieve gedragstherapie vermindert slaapklachten bij borstkankerpatienten.

3669)Samarei N et al; Res Nurs Health 2002 Dec;25(6):459-70; PMID 12424783: Sociale support verbetert welbevinden in vroeg stadium van borstkanker.

3670)Galvao DA et al; Med Sci Sports Exerc 2018 Mar;50(3):393-9;PMID 29036016 ; Patienten met uitgezaaide prostaatkanker verbeteren hun welbevinden door trainen.

3671)Thomas GA et al; Int J Endocrinol. 2013;2013:168797 ; PMID 24319454 ; Train en vermindert metabool syndroom bij overlevenden van borstkanker.

3672)

3672)Yang Y et al; Cell Biochem Biophys 2012 Jun;63 (2):159-69; PMID 22477032 :Cryotherapie plus sorafenib geeft bij gevorderde leverkanker meer levensverlenging dan sorafenib alleen.

3673)Neikrug AB et al; Behav Sleep Med. 2012;1093):202-16;PMID 22742438 ; Wit licht extra in de ochtend gaat verstoring van het circadiaanse ritme door chemo tegen.

3674)Bjarnason GA et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009 Jan 1; 73(1):166-72;PMID 18805649 ; Radiotherapie bij keelkanker in de ochtend in plaats van laat in de middag vermindert gewichtsverelies en leidt bij rokers tot minder mucositis.

3675)Liu LS et al; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2014 May;34(5):526-30 ; PMID 24941837 ; TCM verlengde naast Westerse behandeling de progressievrije periode, maar de mediale overleving slechts niet significant.

3676)Johnson JA et al; J Cancer Surviv 2018 Apr;12(2):206-215;PMID 29127575 “: Helder licht in de ochtend vermindert vermoeidheid bij kanker patienten.

3677)Mostarda C et al; J Exerc Rehabil. 2017 Oct 30;13(5):599-607; PMID 29114536 ; Trainen verbetert bij kankerpatienten al binnen een maand het welbevinden!!

3678)Dirksen SR en Epstein DR ; J Adv Nurs 2008 Mar;61(6):664-75; PMID 18302607 ; Cognitieve therapie vermindert bij kankerpatienten met slaapklachten vermoeidheid en verbetert welbevinden.

3679)Uth J et al; Scand J Med Sci Sports 2014 Aug;24 Suppl 1:105-12;PMID 24944134 ;Voetbaltraining verbetert bij mannen die hormonale therapie krijgen voor prostaatkanker, de spierkracht en het welbevinden.

3680)Tidhar D en Katz-Leurer M ; Support Care Cancer. 2010 Mar;18(3):383-92;  lymfdrainagetherapie vermindert oedeem bij borstkanker en verbetert het welbevinden. PMID 19495810

3681)Winzelberg AJ et al; Cancer 2003 Mar 1;97(5):1164-73;PMID 12599221 ; Psychische steun via internet vermindert bij kankerpatienten stress, depressie en kankertrauma’s.

3682)Yuen HK en Sword D ; J Allied Health 2007; PMID 19759996 ; Weerstandstraining verbetert bij borstkankerpatienten het welbevinden.

3683)Yennurajalingam S et al; J Natl Compr Canc Netw. 2017 Sep;15(9):1111-1120 ; PMID 28874596 ; Ginseng verbetert welbevinden kankerpatient: minder moe, minder angst etc. op de korte termijn ; het effect was na 4 weken evenwel niet meer aantoonbaar.

3684) Shavan A et al; Asian Pac J Cancer Prev 2017 Oct 26; 18(10):2787-93 ; Stressmanagement verbetert sexueel welbevinden van vrouwen met borstkanker ; PMID 29072415.

3685)Carnabvy-Mann G et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 May 1;83(1):210-9; PMID 22014959; van te voren het slikken trainen  gaat later slikklachten door chemoradiatie vanwege keelkanker tegen.

3686)Rief H et al; BMC Cancer 2014 Jul 5;14:485; PMID 24996223 ; Weerstandstraining vermindert pijn in bot door metastasen die stabiel zijn.

3687)Li X et al;  Patient Prefer Adherence 2017 Oct 5;11:1723-27;PMID  29042756 : Psychologische interventie verbetert bij strottehoofdkanker levenskwaliteit.

3688)Schneider SM et al; Oncol Nurs Forum 2004  Jan-Feb; 31(1):81-8; PMID 14722591 ; Virtuele realiteit blijkt aandacht van stress af te leiden en zo welbevinden bij chemo te bevorderen.

3689)Ligibel  JA et al; J C;lin Oncol 2008 Feb 20;26(6):907-12; PMID 18281663 ; trainen van borstkankerpatienten verlaagt hun insuline en vermindert heupomvang, terwijl het gewicht niet afnam.

3690)Pourmovahed Z et al; Iran J Pediatr  2013 Oct; 23(5):564-8; PMID 25800018 ; Speciale ademhalingstechniek  vermindert bij kinderen met kanker pijn  injectie.

3691)Zhang T et al; Chin J Integr  Med 2018 Mar;24(3):171-7; PMID 28840585 ; Quxie verlengt leven bij uitgezaaide darmkanker met ruim 9 maanden.

3692)Nagashima Y et al; Mol Clin Oncol 2017 Sep;7(3):359-366;PMID 28811898; Shiitake verbetert immuunprofiel tijdens FEC , verbetert dan ook de levenskwaliteit.

3693)Cerulli C et al; J Altern Complement Med. 2014 Aug;20(8):623-9; PMID 24963599 ; paardrijden tijdens kankerbehandeling verbetert conditie en levenskwaliteit.

3694)Godoy Mde F et al; Int J Med Sci 2012;9(4):280-4; PMID 22701334 ; compressie plus armoefeningen verminderen oedeem arm bij borstkanker.

3695)Shin AM en Park JS; Taehan Kanho Hakhoe Chi 2007 Oct;37(6):994-1002; PMID 17992072 ; Hoop-interventie gaat bij kankerpatienten depressie tegen.

3696)Heiney SP et al; Cancer 2012 Aug 1; 118(150:3822-32;PMID 22180125 ; Teleconfereren verbetert bij zwarte Amerikaanse vrouwen met borstkanker het welbevinden.

3697)Park JH et al; Cancer Nurs 2012 Jan-Feb;35(1):E34-41;PMID 21760491 ; psychoeducatie verbetert bij borstkanker het welbevinden.

3698)Hong J et al; Integr Cancer Ther.2017 Sep;16(3):406-13; PMID 28818031; Daggui Buxue vermindert bijwerkingen adjuvant chemo bij borstkanker niet significant.

3699)Jarden M et al; Bone Marrow Transplant. 2009 May; 43(9):725-37; PMID 19234513 ; Bij een allogene stamceltransplantatie blijkt de combinatie van fysieke training, relaxatie en psychische steun  de bijwerkingen van de behandeling te verminderen.

3700)Phipps S et al; Pediatrics 2012 Mar;12993):e762-70 ; PMID 22311995 : Psychische steun alleen blijkt bij een stamceltransplantatie bij kinderen de levenskwaliteit slechts niet significant te verbeteren.

3701)

 

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; 490=1109 ; 508 = 1097 ; 700 =858 ; 869= 1038 ; 1149=1317 ; 1276 = 1391 ; 1281=1293 ; 1296 = 1427 ; 1300 = 1392 ; 1465 =1507 ; 1752= 2272 ; 2951=2983  en 1944 =2897 ;we hebben dus feitelijk 3697-66= 3628 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk zelfs maar 3619  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijsten van onderzoeken kanker en niet-toxische ondersteuning waaronder voeding en voedingssuppletie. Studies 3601 t/m 3699"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>