10 maart 2022: Bron: Urology Published:February 16, 2022

Uit een prospectieve studie blijkt dat een Rezūm behandeling, een minimaal invasieve transurethrale waterdamptherapie voor de behandeling van lagere urinewegsymptomen gerelateerd aan goedaardige prostaathyperplasie - goedaardige prostaattumoren, effectief kan verbeteren. De algehele International Prostate Symptom Score (IPSS) en kwaliteit van leven verbeterden tot 1 jaar postoperatief. Bovendien werden vroege en aanhoudende verbeteringen waargenomen in de maximale urinestroom en het restvolume na de lediging van de blaas. 

In de studie werden 229 patiënten (gemiddelde leeftijd 67,3 jaar) opgenomen, waaronder 83 met prostaatvolumes ≥ 80 ml, en werden behandeld van april 2019 tot december 2020.
Het gemiddelde prostaatvolume was 71,5 ml (bereik 20-160 ml) en 55% had een mediane kwab.
Het gemiddelde aantal injecties was 11 (bereik: 4-28) en de gemiddelde procedureduur was 4,8 minuten (bereik: 1,5-14).
De gemiddelde duur van de katheterisatie na de procedure was 9,8 dagen. IPSS-scores verbeterden ten opzichte van baseline met respectievelijk 29%, 53% en 59% na 1, 3 en 12 maanden. IPSS QoL verbeterde ten opzichte van baseline met respectievelijk 30%, 50% en 67% na respectievelijk 1, 3 en 12 maanden.

De conclusie van de onderzoekers is dan ook positief:

Rezūm-therapie is een veilige, effectieve en snelle poliklinische procedure voor goedaardige prostaattumoren over een breed scala aan volumes. Klinisch significante verbeteringen worden gezien in alle gevalideerde vragenlijsten. Objectieve maximale stroommetingen verbeterden, terwijl de erectiele en ejaculatiefunctie behouden blijft.
Rezūm Waterdamptherapie is een niet-chirurgische behandeling die de natuurlijke energie gebruikt die is opgeslagen in waterdamp of stoom, om overtollig prostaatweefsel te verwijderen dat op de plasbuis drukt.

Rezūm-therapie wordt meestal uitgevoerd bij de praktijk van uw uroloog of op een polikliniek en wordt in één korte afspraak afgerond.
Tijdens elke behandeling van 9 seconden komt steriele waterdamp vrij in het beoogde prostaatweefsel. Wanneer de stoom in contact komt met het prostaatweefsel, komt alle opgeslagen energie vrij in het weefsel. Uw arts zal bepalen hoeveel behandelingen u nodig heeft, op basis van de grootte van uw prostaat.
Na verloop van tijd absorbeert de natuurlijke genezingsreactie van uw lichaam het behandelde weefsel, waardoor de prostaat kleiner wordt. Met het extra weefsel verwijderd, gaat de urethra open, waardoor de BPH-symptomen worden verminderd.
De meeste patiënten beginnen al na twee weken verlichting van de symptomen te ervaren, en het maximale voordeel kan binnen drie maanden optreden. De reacties van de patiënt kunnen variëren.>>>>>>>lees verder

Hier respectievelijk het abstract van de recente studie en een reviewstudie uit 2018. Voor het volledige studierapport van de recente studie moet betaald worden.  De reviewstudie is gratis in te zien. 

  Rezum is a minimally invasive transurethral water vapour therapy for benign prostatic enlargement which uses thermal energy for treatment. The short-term results show it to have good outcomes with a potential for outpatient-based treatment preserving sexual function. This review serves to provide an overview of the technique and evaluate its safety and efficacy.

  Large, multi-center, prospective registry of Rezūm water vapor therapy for benign prostatic hyperplasia

  Published:February 16, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/j.urology.2022.02.001

  ABSTRACT

  Objective

  : To illustrate the role of Rezūm convective water vapor ablation for treatment of lower urinary tract symptoms secondary to BPH.

  Methods

  : A prospective registry was established for Rezūm therapy in Canada at two high-volume centers. All patients had baseline medical and BPH history documented, along with uroflowmetry and validated questionnaires up to 12 months post-surgery.

  Results

  : 229 patients (mean age 67.3 years), including 83 with prostate volumes ≥ 80 mL, were treated from April 2019 to December 2020. The mean prostate volume was 71.5mL (range 20-160mL) and 55% had a median lobe. The mean number of injections was 11 (range: 4-28) and mean procedural length was 4.8 minutes (range: 1.5-14). The mean duration of post-procedure catheterization was 9.8 days. IPSS scores improved from baseline by 29%, 53%, and 59% at 1, 3, and 12 months, respectively. IPSS QoL improved from baseline by 30%, 50%, and 67% at 1, 3, and 12 months, respectively. Qmax improved by 60% at 3 months and 74% at 12 months. PVR improved by 51% and 61% at 3 and 12 months, respectively. No statistically significant changes were seen in IIEF-15 or MSHQ-EjD scores. No Clavien-Dindo events ≥ Grade III occurred.

  Conclusion

  : Rezūm therapy is a safe, effective, and quick outpatient procedure for prostate glands over a wide range of volumes. Clinically significant improvements are seen in all validated questionnaires. Objective maximum flow measures improved, while erectile and ejaculatory function remains preserved.

  1. Zhang, SJ, Qian, HN, Zhao, Y. Relationship between age and prostate size. Asian J Androl 2013; 15: 116120.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  2. Vuichoud, C, Loughlin, KR. Benign prostatic hyperplasia: epidemiology, economics and evaluation. Can J Urol 2015; 22(Suppl. 1): 16.
  Google Scholar | Medline
  3. McVary, KT, Roehrborn, CG, Avins, AL. American Urological Association Guideline: Management of benign prostatic hyperplasia (BPH)Linthicum, MDAmerican Urological Association Education and Research, Inc., http://www.auanet.org/guidelines (2010, accessed April 2018).
  Google Scholar
  4. Gravas, S, Bach, T, Bachmann, A. EAU Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO)http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Management-of-non-neurogenic-male-LUTS-2016.pdf (2015, accessed April 2018).
  Google Scholar
  5. Magistro, G, Chapple, C, Elhilali, M. Emerging minimally invasive treatment options for male lower urinary tract symptoms. Eur Urol 2017; 72: 986997.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  6. Jones, P, Rajkumar, G, Rai, B. Medium-term outcomes of UroLift (minimum 12 months follow-up): evidence from a systematic review. Urology 2016; 97: 2024.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  7. Mynderse, L, Hanson, D, Robb, R. Rezum system water vapor treatment for lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia: validation of convective thermal energy transfer and characterization with magnetic resonance imaging and 3-dimensional renderings. Urology 2015; 86: 122127.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  8. Dixon, C, Cedano, ER, Pacik, D. Two-year results after convective radiofrequency water vapour thermal therapy of symptomatic benign prostatic hyperplasia. Res Rep Urol 2016; 8: 207216.
  Google Scholar | Medline
  9. Dixon, C, Cedano, E, Mynderse, L. Transurethral convective water vapor as a treatment for lower urinary tract symptomatology due to benign prostatic hyperplasia using the Rezum system: evaluation of acute ablative capabilities in the human prostate. Res Rep Urol 2015; 7: 1318.
  Google Scholar | Medline
  10. McVary, KT, Roehrborn, CG. Three-year outcomes of the prospective, randomized controlled Rezum system study: convective radiofrequency thermal therapy for treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. Urology 2018; 111: 19.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  11. Darson, M, Alexander, E, Schiffman, Z. Procedural techniques and multicenter postmarket experience using minimally invasive convective radiofrequency thermal therapy with Rezum system for treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. Res Rep Urol 2017; 9: 159168.
  Google Scholar | Medline
  12. Roehrborn, C, Gange, S, Gittelman, M. Convective radiofrequency thermal therapy: durable two-year outcomes of a randomised controlled and prospective crossover study to relieve lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. J Urol 2017; 197: e450e451.
  Google Scholar
  13. McVary, K, Gange, S, Gittelman, M. Erectile and ejaculatory function preserved with convective water vapor energy treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: randomized controlled study. J Sex Med 2016; 13: 924933.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  14. Woo, H, Gonzalez, R. Perspective on the Rezum® system: a minimally invasive treatment strategy for benign prostatic hyperplasia using convective radiofrequency water vapor thermal therapy. Med Devices (Auckl) 2017; 10: 7180.
  Google Scholar | Medline
  15. Rassweiler, J, Teber, D, Kuntz, R. (2006Complications of transurethral resection of the prostate (TURP): incidence, management, and prevention. Eur Urol 50: 969979.
  Google Scholar | Crossref | Medline | ISI
  16. Gupta, N, Rogers, T, Holland, B. 3-year treatment outcomes of water vapor thermal therapy (Rezum System) compared to doxazosin, finasteride and combination drug therapy for men with benign prostatic hyperplasia: cohort data from the Medical Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS) trial. J Urol 2018; 200(2): 405413.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  17. Merrill, R, Wiggins, C. Incidental detection of population-based prostate cancer incidence rates through transurethral resection of the prostate. Urol Oncol 2002; 7: 213219.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  18. Dixon, C, Cedano, E, Pacik, D. Efficacy and safety of Rezum system water vapor treatment for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. Urology 2015; 86: 10421047.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  19. McVary, K, Gange, S, Gittelman, M. Minimally invasive prostate convective water vapor energy ablation: a multicenter, randomized, controlled study for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. J Urol 2016; 195: 15291538.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  20. Ulchaker, J, Martinson, M. Cost-effectiveness analysis of six therapies for the treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. Clinicoecon Outcomes Res 2017; 10: 2943.
  Google Scholar | Crossref | Medline
  21. Jones, P, Rai, BP, Nair, R. Current status of prostate artery embolization for lower urinary tract symptoms: review of world literature. Urology 2015; 86: 676681.
  Google Scholar | Crossref | Medline | ISI
  22. Taktak, S, Jones, P, Haq, A. Aquablation: a novel and minimally invasive surgery for benign prostate enlargement. Ther Adv Urol 2018; 10: 183188.
  Google Scholar | SAGE Journals | ISI

  Plaats een reactie ...

  Reageer op "Rezum: een nieuwe transurethrale waterdampbehandeling voor goedaardige vergrote prostaat geeft uitstekende resultaten en verbetert plassen."


  Gerelateerde artikelen