Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een
ANBI organisatie, dus uw donatie is in principe aftrekbaar voor de belasting.

26 maart 2012: Bron: The Journal of Urology Volume 187, Issue 4, April 2012, Pages 1177–1182

Of niertumoren nu worden verwijderd met RFA - Radio Frequency Ablation via een laporoscopische ingreep of via gesloten huid en CT begeleid het resultaat blijkt vergelijkbaar. Bij beide ingrepen werd een zelfde resutlaat behaald op succesvolle verwijdering en ziektevrije tijd en bij beide ingrepen deden zich in aantal en ernst vergelijkbare complicaties voor.. Dit blijkt uit de resultaten van een 10 jarige gerandomiseerde fase III studie bij totaal  298 patiënten met 316 niertumoren waarvan er 122 tumoren werden verwijderd met een laparoscopische ingreep en 194 tumoren met een CT -  computertomografie begeleide ingreep. Er waren geen statistisch significante verschillen tussen de laparoscopische en computergestuurde tomografie geleide radiofrequentie-ablatie groepen met betrekking tot de demografie van de patiënten, complicaties en renale functionele uitkomsten (p> 0,05). De 3-jarige kans op een recidief vrije periode was 95% voor computertomografie geleide radiofrequentie-ablatie en 94% voor laparoscopische Radio Frequency Ablation (p = 0,84). Subanalyse van de 212 (67%) niercelcarcinoom tumoren toonde een  3-jarigeoncologische recidief vrije kans op van 94% voor computertomografie geleide radiofrequentie-ablatie en 100% voor laparoscopische radiofrequentie-ablatie (p = 0,16). De mediane follow-up was 21 maanden voor laparoscopische Radio Frequency Ablation) en 19 maanden voor computertomografie geleide radiofrequentie-ablatie.

 

Hier het abstract van deze studie. Als u hier klikt kunt u het volledige studierapport tegen betaling inzien.

Laparoscopic and computerized tomography guided radio frequency ablation appear safe and effective with statistically equivalent rates of complications and recurrence

Comparison of Safety, Renal Function Outcomes and Efficacy of Laparoscopic and Percutaneous Radio Frequency Ablation of Renal Masses

  • Ezekiel E. Young,
  • Scott M. Castle,
  • Vladislav Gorbatiy,
  • Raymond J. LeveilleeCorresponding author contact information, , E-mail the corresponding author
  • Department of Urology, Division of Endourology, Laparoscopy, and Minimally Invasive Surgery, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, Florida

Purpose

With the increased incidence of low stage renal cancers, thermal ablation technology has emerged as a viable treatment option. Current AUA (American Urological Association) guidelines include thermal ablation as a treatment modality for select individuals. We compared the laparoscopic and percutaneous approach for the radio frequency ablation of renal tumors under the guidance of urological surgeons.

Materials and Methods

We reviewed our radio frequency ablation database of patients with renal masses undergoing laparoscopic or computerized tomography guided percutaneous radio frequency ablation with simultaneous peripheral fiberoptic thermometry from November 2001 to January 2011 at a single tertiary care center. Data were collected on patient demographics, and surgical and clinicopathological outcomes stratified by approach.

Results

A total of 298 patients with 316 renal tumors underwent laparoscopic (122 tumors) or computerized tomography guided (194 tumors) radio frequency ablation. There were no statistically significant differences between the laparoscopic and computerized tomography guided radio frequency ablation groups with respect to patient demographics, complication rates and renal functional outcomes (p >0.05). The 3-year Kaplan-Meier estimation of radiographic recurrence-free probability was 95% for computerized tomography guided radio frequency ablation and 94% for laparoscopic radio frequency ablation (p = 0.84). Subanalysis of the 212 (67%) renal cell carcinoma tumors showed a 3-year Kaplan-Meier estimation of oncologic recurrence-free probability (post-ablation biopsy proven viable tumor) of 94% for computerized tomography guided radio frequency ablation and 100% for laparoscopic radio frequency ablation (p = 0.16). Median followup was 21 months for laparoscopic radio frequency ablation) and 19 months for computerized tomography guided radio frequency ablation.

Conclusions

Laparoscopic and computerized tomography guided radio frequency ablation appear safe and effective with statistically equivalent rates of complications and recurrence.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "RFA - Radio Frequency Ablation uitgevoerd laroscopisch of met gesloten huid en CT geleid geeft zelfde vergelijkbare resultaten op ziektevrije tijd en complicaties"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

RFA - Radio Frequency Ablation >> RFA (Radio Frequency Ablation) >> RFA - Radio Frequency Ablation >> Regulier - nierkanker: actuele >>