Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie?  

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Artikel update 14 oktober 2021:

Ik heb de specifieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij mond- en keelkanker en slokdarmkanker min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst. Voor hoofd/halstumoren en slokdarmkanker is wellicht ook goed om de lijsten bij chemo en bestraling en operatie, zie hieronder de links in de lijsten die tot nu toe klaar zijn, te bekijken. Omdat er toch vaak vooraf of na operatie bestraald wordt of chemo gegeven wordt. De nummers waarmee de studievermeldingen beginnen refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie of via liposomen of naast immuuntherapie, bij hoofd/halstumoren en slokdarmkanker.

Gerelateerd aan deze vorm van kanker kunt u wellicht de documentaire Zo Nodig Dwars bekijken, die verslag doet van o.a. mijn worsteling met in de lymfklieren en strottehoofd uitgezaaide tongkanker / mond- en keelkanker: 

https://kanker-actueel.nl/NL/zo-nodig-dwars-drie-eigenzinnige-zoektochten-naar-genezing-van-kanker-copy-1.html 

De Engelse versie: The Will to Live is hergemonteerd na 1 jaar ook bij RTL uitgezonden en dus nog iets actueler: 

https://kanker-actueel.nl/NL/videofilm-english-the-will-to-live-is-a-documentary-film-about-personal-dignity-and-the-determination-to-survive-when-cancer-strikes-three-individuals-they-and-their-families-resolve-to-fight-the-disease.html

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Ervaringen van kankerpatienten met mond- en keelkanker en slokdarmkanker maar ook met andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek. Nutritional oncology

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren en aan uw behandelend oncoloog voorleggen.

Selectie van gerandomiseerde studies op alfabetische volgorde ingedeeld met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxydanten, niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor mond- en keelkanker en slokdarmkanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Acupunctuur en sham acupunctuur:

943) Chen K et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20:733-5; 2000 :Moxibustion (het verbranden van een kruid op/zeer nabij een acupunctuurpunt ; er zijn hiervoor diverse technieken) vermindert bij radio-/chemotherapie voor het nasopharynxcarcinoom significant de bijwerkingen van radio-/chemotherapie ; de 5-jaarsoverleving in dit gerandomiseerde onderzoek was bij 28 patienten per groep niet-significant beter in de moxibustiongroep (resp. 50 en 35,7%). PMID 11938806

1860)Meng Z et al; Eur J Cancer 2012 Jul;48(11):1692-9;PMID22285177; Acupunctuur gaat in vergelijking met sham-acupunctuur in belangrijke xerostomie in verband met bestralen bij het nasopharynxcarcinoom tegen.

2418)Xie YH et al; J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2014 Aug;34(4):569-74;PMID 25135729 ; elektroacupunctuur  vermindert  in vergelijking met een sham-behandeling de pijn samenhangend met een thoracale oesophagotomie.

2723)Wong RK et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015 jun 1;92(2):220-7;PMID 25841622 ; transcutane elektrische prikkeling, die op acupunctuur lijkt blijkt droge slijmvliezen die door bestraling wordt veroorzaakt niet aantoonbaar tegen te gaan, maar wel de overall toxiciteit.

2807)Pfister DG et al ; J Clin  Oncol May 20;28(15):2565-70 ;Acupunctuur vermindert pijn, dysfunctie en vochtvorming na dissectie halstumor vanwege kanker ; PMID20406930.

2861)Langmore SE et al; Head Neck 2016 Apr 38 Suppl 1:E1221-31;PMID 26469360 ; elektrische stimulatie verbetert resultaat slikoefeningen na bestraling voor keelkanker, om beter te kunnen slikken, niet

2871)Ryu JS et al; Oral Oncol 2009 Aug;4598):665-8 ; PMID 19095492 ; NMES (=neuromusculaire elektrische stimulatie naast sliktraining bevordert herstel slikken bij patienten behandeld voor keelkanker. Zie ook 2861.

3833)Chou YH et al; Hu Li Za Zhi 2019 Jun;66(3):46-58 ;PMID 31134600 ; Acupunctuurpuntstimulatie vermindert vermoeidheid bij keelkankerpatienten.

4031)Garcia MK et al; JAMA Netw. Open; 2019 Dec 2; 2(12):e1916910 ; PMID 31808921 Echte acupunctuur versus sham-acupunctuur gaat bij bestralen wegens keelkanker aantoonbaar xerostomie tegen.

4332)Dymackova R et al;J Clin Med 2021 Mar 7;10(5):1111 ; PMID 33799949 Acupunctuur vermindert pijn bij keelkanker: er is beduidend minder reguliere pijnstilling nodig.

4394)Ben-Arie E et al; Nutrients 2021 Jun 19; 13(6):2110; PMID 34205461 ; Acupunctuur vermindert voedingsintolerantie bij patienten die voor keelkanker behandeld worden.

Adenovirus-p53-conjugaat (Gendicine):

1084) Xia ZJ et al ; Ai Zheng 23:1666-70;2004 : intratumorale injectie van een E1Bgen-deleted adenovirus verbetert het resultaat van chemo op basis van cisplatin bij patienten met plaveiselcelkanker van keel of slokdarm ; de regressiekans verdubbelde.

1249) Zhang SW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:426-8 ; 2005 : Adenovirus-p53-conjugaat (Gendicine) verhoogt de kans op regressie van keelkanker door bestraling in dit gerandomiseerde onderzoek significant. Feitelijk betekent het toedienen van Gendicine een biologische bestrijdingswijze, die de gederangeerde stofwisseling van de kanker op genniveau richting normaal bijstuurt en mede daardoor of anderszins al dan niet door een interactie met de bestraling de kans op regressie bevordert. PMID 16188130. Zie ook 1084.

1473)Pan JJ et al ; J Clin Oncol 2008 ; dec 22 ; Epub ahead of print ; PMID 19103729 : Adenovirus-p53 verbetert significant locoregionale controle nasopharynxcarcinoom door radiotherapie.

Aloe Vera:

729)Su CK et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 60 : 171-6 ; 2004 ; Aloe vera vermindert in gerandomiseerd onderzoek bijwerkingen bestraling voor keelkanker niet significant.

2509)Sahebjamee M et al; Oral Health Prev Dent Nov 27 ;PMID 25431805 ; Aloe vera blijkt even geschikt als benzydamine ter behandeling van mucositis in de mond vanwege bestraling.

Arginine en Glutamine: zie ook onder voeding, vitamines, antioxidanten en voedingstoffen:

180) Huang EY et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 46 : 535-9 ; 2000 ; Glutamine vermindert bij patiënten met keelkanker in gerandomiseerd onderzoek de kans op mucositis door bestraling.

295) Morais AA et al ; RevHosp Clin Fac Med Sao Paulo 50 : 276-9 ; 1995 ; In gerandomiseerd onderzoek bij patienten te opereren voor slokdarmkanker en verkerende in een slechte voedingstoestand bleek glutamine de opnameduur in het ziekenhuis te verkorten en arginine de albumineniveau’s te verbeteren.

639)de Luis DA et al ; Eur J Clin Nutr 56 : 1126-9 ; 2002 ; Arginine plus vezels verminderen bij patiënten die wegens keelkanker geopereerd worden de kans op het ontstaan van fistels.

711)De Luis DA et al ; Eur J Clin Nutr 2004 12 mei ; Arginine vermindert fistelvorming als complicatie wegens keelkanker.

823) de Luis DA et al;Ann Nutr Metab 49:95-99;2005 ; Bij patienten te opereren voor keelkanker werden extra omega-3-vetzuren vergeleken met extra arginine : de infectiekans was in de omega-3-vetzurengroep niet significant lager ; het gewicht was in deze groep significant beter, hetgeen mijns inziens past bij de anti-cachectische werking van omega-3-vetzuren.

926) Riso S et al ; Clin Nutr 19:407-12 ; 2000: Argininesuppletie vermindert bij patienten geopereerd voor keelkanker de kans op postoperatieve infecties en de ligduur in het ziekenhuis.

994) Daly JM et al ; Ann Surg 221: 327-38; 1995: Omega-3-vetzuren plus arginine verminderen na operatie wegens een hoog gelegen gastrointestinale tumor, de infectiekans en verkorten de ligduur in het ziekenhuis. In geval van adjuvante chemo was bij suppletie met genoemde combinatie ook minder snel opnieuw ziekenhuisopname nodig.

2425)Tsujimoto TY et al; Oncol Rep. 2014 Oct 23 ; PMID25351453 ; L-glutamine vermindert mucositis als bijwerking van chemo bij keelkanker.

1300) Cerchietti LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65:1330-7; 2006 : Patienten met keelkanker behandeld met radiochemotherapie (chemo : cisplatin en 5-FU) hebben met L-alanyl-L-glutamine in vergelijking met placebo minder last van mucositis. PMID 16765532. Zie ook 758,760, 762, 850,1078 en 1298.

1305)De Luis DA et al ; Eur J Clin Nutr ; 2006 ; 23 augustus ; Bij keelkanker blijken hoge doses arginine de kans op fistelvorming te verlagen ; de infectiekans werd niet beinvloed ( RNA met omega-3-vetzuren en arginine zou logisch zijn om de infectiekans te verlagen)  ; PMID 16929239. Zie ook 639 en 711, die beide dit resultaat bevestigen.

1392)Cherchietti LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65: 1330-7 ; 2006 : L-alanyl-L-glutamine vermindert bij patienten met keelkanker die chemo-irradiatie krijgen de kans op mucositis. PMID 16765532. Zie ook 760, 1078, 1298 en 1300.

1457)Casas-Rodera P et al ; Nutr Hosp 23:105-10 ; 2008 : Immunonutrition (arginine, RNA/DNA en omega-3-vetzuren) verminderen infectiekans bij operatie wegens keelkanker ; de kans op fistelvorming was echter niet verlaagd door de immunonutrition. PMID 18449445. Zie ook de meta-analyse onder PMID : 17392114.

1478)Ryan AM et al ; Ann Surg 2009 ; 249:355-63 ; {PMID 19247018 ; In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bleek EPA bij patienten die wegens slokdarmkanker geopereerd werden, in vergelijking met een controle voeding, het gewichtsverlies tegen te gaan.

1544) Luis De DA et al ; Eur REv Med Pharmacol Sci 2009 Jul-Aug ;13(4):279-83 ; PMID 19694342 ; Bij patienten met keelkanker helpt arginine de kans op fistulae in dat gebied te verlagen .

1728)Sultan J et al ; Br J Surg 2012 Mar;99(3):346-55;PMID 22237467; Hier geen duidelijk effect van omega-3-vetzuren op postoperatieve beloop vanwege operatie slokdarmkanker en maagkanker. Mijn conclusie is dat de dosering niet duidelijk genoeg verschilt om tot een positief resultaat te komen.

1729)De Luis DA et al ; Eur Med Pharmacol  Sci 2008 May-Jun;12(3):177-81; Visolie vermindert bij operatie wegens keelkanker de infectiekansslechts niet-significant ; zie ook nummer 823.

1738)Shan GY et al ; Chin J Integr Med 2011 Dec;17(12):933-6 ; PMID 22139545 ; Fructus Bruceae-olie verbetert effectiviteit bestraling bij slokdarmkanker en vermindert de bijwerkingen ; zie overigens ook : 1489,1582 en 1630.

1962)De Luis DA et al; Eur Rev Med Pharmacol Sci 2010 Nov;14(11):941-5;PMID 21284343 : Arginine werkt preventief tav fistelvorming bij keelkanker(behandeling); zie ook 1305 en 1457.

2018)Lonbro S et al; Radiother Oncol  2013 Aug;108(2):314-9;PMID 23932192; Lean body mass (spieren) nemen weer toe door training na  bestraling vanwege keelkanker ; het herstel is goed mogelijk en daarbij verbeterde de kwaliteit van leven!

2040)de Luis DA et al; Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013 Apr;17(8):1090-4;PMID 23661523 ; Omega-3-vetzuren plus arginine gaan bij patienten geopereerd wegens keelkanker gewichtsverlies tegen ; een niet verbazingwekkend resultaat gezien de gunstige effecten die met deze combinatie bij kanker al gevonden zijn.

2044)Samuel SR et al; Indian J Med Res 2013 Mar;137(3):515-20;PMID23640558 ; Lichamelijke training zorgt voor  een betere kwaliteit van leven bij patienten die chemoradiotherapie ivm keelkanker krijgen.

2051)Yeh KY et al ; Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013 Jul;116(1):41-8;PMID 23562359 ; De combinatie van omega-3-vetzuren, probiotica en micronutrienten  blijken bij keelkanker cachexie te remmen ; ik postuleer dat het hier vooral om de omega-3-vetzuren gaat.

2084)Buijs N et al; Am J Clin Nutr 2010 Nov 2010 Nov;92(5):1151-6;PMID20881073; arginine verbetert bij slecht gevoede keelkankerpatienten op lange termijn de overleving (de arginine was perioperatief enteraal gegeven.

2161)Vasson MP et al; Clin Nutr 2014 Apr;33(2):204-210;PMID23849811 : Immunonutrition (omega-3-vetzuren, arginine plus nucleotiden) gaat bij chemoradiatie voor keelkanker gewichtsverlies tegen en verlies van functionele capaciteit.

2320)Falewee MN et al; Clin Nutr 2014 Oct;33(5):776-84;PMID 24182765 ; Immunonutrition verminderde ook in deze RCT bij keelkankerpatienten de kans op infectie en de ligduur in het ziekenhuis.

2419)Pottel L et al; BMC Complement Altern Med 2014 Oct 7;14(1):382;PMID 25293388; echiumolie gaat gewichtverlies bij patienten met keelkanker niet tegen ; wel gingen het EPA en GLA-gehalte van de erythrocyten omhoog.

2673)Tanaka Y et al ; Support Care Cancer 2015 Aug 13 ; PMID 26266659 ; een elementair dieet plus glutamine gaat mucositis bij chemo voor slokdarmkanker in belangrijke mate tegen.

2675)Tutanc OD et al ; Contemp Oncol (Pozn). 2013;17(6):520-4;PMID 24592140 ; Glutamine vermindert oesophagitis als complicatie bij bestraling in verband met slokdarmkanker.

2747)Cong M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2015 Mar 17;95(10):766-9;PMID 26080850 ; glutamine, EPA plus BCAA stellen patienten met slokdarmkanker in staat chemoradiatie beter te volgen vanwege minder bijwerkingen.

2765)Cong M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2015 Mar 17;95(10):766-9 ; PMID 26080850 ; De combinatie van glutamine, EPA en BCAA’s  bij patienten met slokdarmkanker die chemo krijgen vermindert de infectiekans en verhoogt de regressiekand.

2769)Imai T et al; Jpn J Clin Oncol 2014 May;44(5): 44(5):422-7 ;PMID24688085 ; beta-hydroxy-beta-methylbutyraat , arginine plus glutamine gaat bij keelkanker ontstaan van bestralingsdermetitis tegen.

3544)Lopez-Vaquero D et al ; mol Clin Oncol 2017 Jun;6(6):931-6;PMID  28588793: orale glutamine bij radiochemo voor keelkanker verminderde mucositis niet maar dermatitis wel significant in vergelijking met placebo.

3672)Huang CJ et al; Am J Clin Nutr 2019 Mar 1;109(3):606-14;PMID 30753262 Glutamine gaat bij bestraling voor keelkanker dermatitis en mucositis niet duidelijk tegen, maar wel het gewichtsverlies.

4083)Mudge LA et al; Br J Surg 2018 Sep; 105(10):1262-72 ; PMID 29999517 Immunonutrition vermindert bij operatie voor slokdarmkanker aantal complicaties niet.

4161)Palma-Milla S et al; JPEN 2018 Feb; 42(2):371-9; PMID 29443404 Immunonutrition vermindert infectiekans bij operatie voor keelkanker en verkort mede zodoende de ligduur in het ziekenhuis.

4163)Solis-Martinez o et al; Nutr. Cancer May-Jun 2018;70(4):663-70; PMID 29697274 ; dagelijks 2 gram EPA verminderde bij patienten onder behandeling voor keelkanker ontstekingsvariabelen en verbeterde de levenskwaliteit.

4354)Alshawa A et al; Invest New Drugs 2021 Feb 13; PMID 33580845 ; Dagelijks 4 gram glutamine vermindert versus placebo niet de bijwerkingen van bestraling voor slokdarmkanker

Arsenicumtrioxide:

1375)Lin YC et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 27: 704-7 ; 2007 : Arseniumtrioxide verbetert significant resultaat bestraling bij patienten met een nasopharynxcarcinoom ; PMID 17879533.

ATRA: 

828) Bernstein ZP et al ; Cancer 95:2555-61;2002 ; Atra 3 keer per week geeft meer kans op regressie van het Kaposisarcoom bij AIDS-patienten dan 1 keer per week ATRA.

BCAA - Aminozuren:

2747)Cong M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2015 Mar 17;95(10):766-9;PMID 26080850 ; glutamine, EPA plus BCAA stellen patienten met slokdarmkanker in staat chemoradiatie beter te volgen vanwege minder bijwerkingen.

3182)Ishikawa T et al; Oncol Rep 2016 aug;36(2):1093-100 ; PMID 27374272 ; Elementaire aminozuren naast chemo-/chemoradiatie gaat sarcopenie tijdens de behandeling van slokdarmkanker tegen, al vallen beide groepen wel af.

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

688)Richman SP et al ; Cancer Treatm Rep 60 : 535-9 ; 1976 ; Bij patienten met gerecidiveerde keelkanker bleek BCG naast intensieve chemo het leven te verlengen.

689) Taylor SG 4th et al ; Arch Otolaryngol 109 : 544-9 ; 1983 ; Bij patienten met een 'locally advanced' maar nog te behandelen keelkanker kregen een intensieve behandeling met BCG ; dit leidde tot een betere ziektevrije overleving en overleving sec.

690) Woods JE et al ; Surg Clin North Am 57 : 769-78 ; 1977 ; BCG blijkt het resultaat van methotrexaat bij patienten met een gevorderde keelkanker niet significant te verbeteren.

706)Papac R et aL ; Cancer Res 38 : 3150-3 ; 1978 ; BCG verbetert bij vergevorderde hoofd-hals tumoren de prognose niet ; het lijkt er in ander onderzoek op dat BCG alleen bij een niet te grote tumorload en bij multiple chemotherapie zinvol is bij keelkanker.

Bewegen en sporten:

1210) Buchbinder D et al ; J Oral Maxillofac Surg 51: 863-7; 1993 : Het zogenaamde Therabite Jaw Motion Rehabilitation System houdt beweeglijkheid kaak na bestraling beter in stand/verbetert die na bestraling. Meer dan niets speciaals doen en ook meer dan een andere oefeningsstrategie. PMID 8336223.

993) McNeely ML et al ; Head Neck 26:518-30; 2004: Schouderdysfunctie samenhangend met operatie wegens keelkanker, blijkt in gerandomiseerd onderzoek met gerichte trainingstechniek significant verbeterbaar.

1851)Kotz T et al; Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2012 Apr;138(4):376-82:PMID 22508621; Slikoefeningen voorafgaande aan operatie wegens keelkanker,  hadden niet direkt na operatie, maar wel later in de tijd effect op minder last van slikklachten.

2018)Lonbro S et al; Radiother Oncol  2013 Aug;108(2):314-9;PMID 23932192; Lean body mass (spieren) nemen weer toe door training na  bestraling vanwege keelkanker ; het herstel is goed mogelijk en daarbij verbeterde de kwaliteit van leven!

2044)Samuel SR et al; Indian J Med Res 2013 Mar;137(3):515-20;PMID23640558 ; Lichamelijke training zorgt voor  een betere kwaliteit van leven bij patienten die chemoradiotherapie ivm keelkanker krijgen.

2051)Yeh KY et al ; Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013 Jul;116(1):41-8;PMID 23562359 ; De combinatie van omega-3-vetzuren, probiotica en micronutrienten  blijken bij keelkanker cachexie te remmen ; ik postuleer dat het hier vooral om de omega-3-vetzuren gaat.

2279)Adrichem van EJ et al; Ann Surg Oncol 2014 Jul;21(7):2353-60;PMID 24604584 ;  Trainen ademhalingsspieren voor de resectie  van de slokdarm vermindert met de beste methode de kans op longcomplicaties na de operatie.

2310)Lazarus CL et al; Int J Oral Maxillofac Surg 2014 May;43(5):523-30;PMID 24332586 : Het trainen met de tong helpt niet om problemen met de tong door chemo-/radiotherapie in verband met keelkanker tegen te gaan.

2504)HJogdal  N et al; Acta Oncol 2015 jan;54(1):80-7;PMID 25229260 : extra oefeningen vooraf gaat trismus als complicatie na operatie wegens keelkanker niet tegen. Zie ook 2277.

2684)Xu YJ et al ; Oncologist 2015 Oct;20(10):1216-22;PMID 26341759 ; walk and eat-interventie handhaaft bij chemo voor slokdarmkanker conditie  op hoger niveau alsmede is de voedingsstatus beter.

2829)Mcneely ML et al; Cancer 2008 Jul !;11391):214-22;PMID 18457329 ; gerichte training vermindert pijn bij patienten behandeld voor keelkanker.

2989)Capozzi LC et al; Cancer 2016 Apr 15;122(8):1185-200 ; PMID 26828426: Trainen verbetert ook welbevinden bij keelkanker.

3313)McNeely ML et al ; Physiother Can. 2015 winter;67(1):85-93;PMID 25931658 ; mensen behandeld voor keelkanker en daardoor een slechte schouderfunctie kunnen dat met trainen verbeteren.

3328)Mortensen HR et al; Dysphagia 2015 Jun;30(3):304-14 ;PMID 25690840 ; Slikoefeningen verminderen slikproblemen  na radiotherapie voor keelkanker niet.

3453)Chen SC et al ; Support Care Cancer 2018 Aug; 26(8):2919-28; PMID 29546525; Sliktraining voor behandeling van keelkanker verbetert op z’n minst de latere slikklachten.

3685)Carnabvy-Mann G et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 May 1;83(1):210-9; PMID 22014959; van te voren het slikken trainen  gaat later slikklachten door chemoradiatie vanwege keelkanker tegen.

3730)Sandmael JA et al; Cancer 2017 Nov 15; 123(22):4440-4448; PMID 28759113 ; Trainen plus voedingssupplementen vergroten in een pilotstudie bij 41 patienten de spiermassa niet, maar in de controlegroep was het aantal uitvallers significant groter. Kennelijk vonden de mensen de behandeling prima.

3797)Samuel SR et al; Support Care Cancer 2019 Mar 27; PMID 30919154 ; trainen bevordert na behandeling van keelkanker herstel functioneren en verbetert levenskwaliteit.

3806)Yen CJ et al ; Support Care Cancer 2019 Apr 4;PMID 30949831; Bewegen/trainen houdt de lichaamssamenstelling tijdens chemo bij keelkanker meer constant.

3851)Hsiang CC et al; Ear Nose Throat J. 2019 Jul;98(6):E73-E80; PMID 31088304 ;Trainen direkt na operatie voor keelkanker bevordert herstel slikfunctie.

3978)Yu-Ling C et al; Int J Nurs Stud,101, 103418 ; Jan 2020 ; PMID 31670173;Adviezen over gezonde voeding plus trainen verbeterde bij patienten geopereerd voor slokdarmkanker het welbevinden.

4216)Minella EM et al; JAMA Surg. 2018 Dec 1; 153(12): 1081-9 ; PMID 30193337 ; Trainen en optimaliseren bij slokdarmkankerpatienten leidt tot een betere fysieke toestand zowel voor als na operatie.

4249)O Neill LM et al; Ann Surg 2018 Nov; 268(5): 747-55 ; PMID 30004915 : Cardiovasculaire fittness bevordert algeheel herstel na operatie wegens slokdarmkanker.

4421)Van Vulpen JK et al; Br J Surg 2021 Jul 23 108(7):786-96 ; PMID 33837380 Trainen verbetert bij patienten geopereerd voor slokdarmkanker het cardiologisch welbevinden.
Cannabis - Marihuana:

3017)Cote M et al; Ann Otol  Rhinol Latyngol. 2016 Apr;125(4):317-24;PMID 26503964 ; Cannabis naast radiotherapie bij keelkanker verbeterde de kwaliteit van leven niet aantoonbaar.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

73) Xu GZ et al ; Int J Radiation, Oncology, Biology , Physics 1989 ; 16 : 297-300 ; Het kruid "destagnation" verbetert het resultaat van bestralen bij patiënten met een gevorderd nasopharynxcarcinoom significant.

214) Xie FY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 332-4 ; 2001 ; Ginsengpolysachariden, toegediend per injectie verbeterden in een gerandomiseerd onderzoek bij 131 patiënten met een nasopharynkxcarcinoom significant de NK- en de LAK-activiteit ; de ziektevrije overleving en de overleving sec verbeterden wel, al was het effect niet significant.

338) Wang Q et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 18 : 662-4 ; 1998 ;Chinese kruiden gingen bij patiënten met mond- en keelkanker, die radiotherapie kregen, significant droogte van de mond tegen door de speekselklieren tegen radiotherapie te beschermen.

340) Xie FY et al ; Zhongguo X Yi Jie He Za Zhi 21 : 888-90 ; 2001 ; Antike verbetert de resultaten van bestraling ter behandeling van het nasopharynxcarcinoom ; er was significant minder bestraling nodig om een complete respons te bereiken, al was uiteindelijk de complete response ‘rate’ in de antike-groep niet-significant hoger dan in de controle-groep.

524) Han JQ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 15:710-2; 1995; Fuchunpian gegeven naast radiotherapie voor patienten met een nasopharynxcarcinoom beinvloedt het beloop aantoonbaar ongunstig; fuchunpian moet daarom zeker bij deze vorm van kanker ontraden worden.

700) Xu BP et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23 : 661-3 ; 2003 ; Jingming vermindert problemen met zien samenhangend met bestraling wegens een nasopharynxcarcinoom.

702) Zhao JX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23 : 908-10 ; 2003 ; Fuzheng yiliu bevordert in gerandomiseerd onderzoek bij slokdarmkanker significant apoptosis.

789)Cao Y et al; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 5:1-3;1996; TCM verbetert in gerandomiseerd onderzoek blijkens multivariate analyse overleving van patienten met een plaveiselcelcarcinoom van de keel.

790)Lin GC et al ; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 12:321-3;2003;Shen Yang verbetert overleving van patienten met een plaveiselcelcarcinoom van de keel niet significant bij eerste analyse.

841) Huang GX et al ; Ai Zheng 22:1084-7;2003 : Bij patienten met een nasopharyngeaal carcinoom blijken Chinese kruiden mucositis van het slijmvlies door bestraling plus cisplatin significant te verminderen ; op het therapeutisch effect was er op korte termijn geen effect van deze kruiden.

858) Xu BP et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23:661-3;2003; TCM gaat in gerandomiseerd onderzoek het ontstaan van oogzenuwschade eventueel optredend ivm bestraling voor een nasopharynxcarcinoom in aantoonbare mate tegen.

880) Wang B et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19:589-91;1999: In TCM Yiqi Huoxue verbetert overlevingsduur uitgezaaide slokdarmkanker blijkens gerandomiseerd onderzoek.

1048) Hu et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 25:623-5 ; 2005 : Shenqi fanghou vermindert bijwerkingen radiotherapie in geval van keelkanker, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

1266) Ren HY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16; 661-3 ; 1996 : Xilixin vermindert bijeffecten van bestraling voor longkanker en keelkanker en verbetert de 3 jaarsoverleving. PMID 9772616.

1292) Lu P et al ; Chin J Integr Med 12: 175-9 ; 2006 ; Chinese kruiden verbeteren overleving 3 jaar na operatie wegens slokdarmkanker zeer significant. PMID 17005076.

1311)Zheng JX et al ; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 26:247-8 ; 2006 : Selaginella verhoogt bij patienten met een vergevorderd nasopharynxcarcinoom de kans op tumorregressie door radiotherapie ; PMID 16503545.

1326)Zhao JX en Li  XF ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2 : 262-4 ; 2004 : Fuzheng Yiliu naast radiotherapie voor slokdarmkanker blijkt de maligne expressie vergeleken met radiotherapie alleen aantoonbaar meer te verminderen ; PMID 15339409.

1374)Song PR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27: 452-5 ; 2007 : TCM - Traditionele Chinese Medicijnen   vermindert bijwerkingen bestraling bij het nasopharynxcarcinoom  zonder met het therapeutisch effect te interfereren. PMID 17650803.

1382)Zhao JX et al ; World J Gastroenterol 13:4360-4 ; 2007 : Fuzheng-Yiliu vermindert aantal cellen van slokdarmkanker met een groot uitzaaiingsvermogen ; PMID 17708612.

1546) Dai AW et al ; Chin J Integr Med 2009 Aug;15(4):303-6 ; PMID 19688321 ; Yangyin Humo vermindert in gerandomiseerd onderzoek bijwerkingen bestraling in geval van keelkanker.

1555)Huang JY et al ; Shenyi (een ginseng-afgeleide)  naast gemzar en cisplatin vermindert bijwerkingen chemo en verbetert overleving bij slokdarmkanker ; PMID 19912736.

1608) Liu L et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Dec;27(12):1082-5 ; PMID 18198640 ; Shenqi Fuzheng vermindert kans op radiopneumonie bij patienten, die voor een thorax-tumor bestraald worden ; uiteraard dit in vergelijking met een controle-groep.

1635)Wang JY et al ; Ai Zheng 2007 Jul;26(7):778-81 ; PMID 17626759 ; Shenqi verbetert de immuunstatus na operatie aan slokdarmkanker, maar verbetert de 1-jaarsoverleving niet.

1647)Yang ZY et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1987 Jan;9(1):48-9;PMID 3297588 ; Destagnation verbetert resultaat bestraling bij slokdarmkanker niet ; zie ook 73 ; bij het nasopharynxcarcinoom is Destagnation wel relevant!

1666)Zhu X et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2000 Nov;20(11):818-20;PMID 11938825 ; Shenlong vermindert bij patienten met een nasopharynxcarcinoom de bijwerkingen van radiotherapie ; de overleving was hierdoor net niet significant beter (P=0.0518)

1705)Hu Y et al ; J Thorac Dis 2011 Dec ;3(4):249-54;PMID 22263099 ; enetrale infusie met traditionele Chinese geneesmiddelen na operatie wegens slokdarmkanker bevordert gastro enterale functie.

1824)Li H et al; Nan Fang Yi Ke da Xue Xue Bao 2012 Aug;32(8):1168-70;PMID 22931614 : Tanshinone blijkt herstel van bestralingsschade bij keelkankerpatiënten te bevorderen.

2159)Huang DN et al; Zhonghuo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2013 Apr;33(4):456-8;PMID 23841261 : Sarcandra glabra vermindert bijwerkingen van chemoradiatie ter behandeling van het nasopharynxcarcinoom.

2182)Rao S et al; Integr Cancer Ther 2013 Oct 28;13(3) :201-210; PMID 24165896 ; Curcuma longa vermindert mucositis als gevolg van bestraling voor keelkanker. Zie ook 1712; 1752 ; 1931  en 2102.

2242)Wu MH et al ; Chin J Integr Med 2007 Dec;13(4):280-4;PMID18180893; Qingre  liyan vermindert kans mucositis bij bestralen voor keelkanker en bevordert genezing ervan.

2370)Bao YX et al;J Altern Complement Med 2006 Oct;12(8):771-6;PMID17034283; Yunzi-Danshen gaat daling T-lymfocyten als gevolg van radiotherapie bij het nasopharynxcarcinoom tegen.

2372)Zhao D et al; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2006 Jun;26(6):874-5;PMID 16793625 ; Delisheng vermindert bijwerkingen bij patienten met een nasopharynxcarcinoom, die bestraald worden ; ook de immuniteit verbetert.

2570)Shi H ; Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2012 Nov;26(21):970-2;PMID 23373233 ; Bi yan du ke li vermindert bijwerkingen bestraling voor nasopharynxcarcinoom en verbetert immuniteit.

2596)Wei R et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2011 May;33(5):391-4;PMID 21875474; Yanshu per injectie vermindert bij chemo voor nasopharyngeale kanker  de bijwerkingen daarvan en verbetert de levenskwaliteit.

2708)Xu Z et al ; J Tradit Chin Med 2015 Jun;35(3):249-54;PMID 26237826 ; dachengqi tang bevordert herstel darmfunctie na operatie wegens slokdarmkanker

2730)Xu XL et al; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2014 Dec;23(6):727-30 ;PMID 25636291 :Xinjingjie als mondspoelsel vertraagt en vermindert stralingsstomatitis.

2947)Luo Y et al; Evid Based Complement Alternat Med 2016 ;2016:8692343 ; PMID 27375766 ;Kanhgfuxin gaat mucositis in mondholte en darm tijdens chemo in vergelijking met placebo tegen.

3152)Wang LJ et al; Chin J Integr Med 2017 Feb;23(2):98-104; PMID 28035542 ; Zhuye Shigao  vermindert de bijwerkingen van bestraling op de slokdarm.

3160)Cui Z et al; Zhongguo Xi Yi Jie He Za Zhi 2016 Mar;36(3):317-21;PMID 27236889 ; Qingfei Quyu gaat radiatiepneumonitis als bijwerking van bestraling bij slokdarmkanker tegen.

3446)Nishino T et al; Esophagus 2018 Apr;15(2):75-82; PMID 29892933 ; Daikenchuto na operatie wegens slokdarmkanker brengt darmen eerder op gang; zie de vele publikaties in deze lijst met Daikenchuto bij andere maagdarmoperaties wegens kanker.

3536)Heydarirad et al; J Integr Med 2017 May;15(3):201-8; PMID 28494850 ; Traditioneel Perzisch geneesmiddel vermindert bij bestraling keelkanker xerostomie.

3545)Wang F et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2017 Jun 23;39(60:453-7;PMID 28635236 ; Xiaoaiping naast chemo verhoogt bij slokdarmkanker responskans en geeft extra levensverlenging.

3565)Aghamohammadi A et al; Clin Oral Investig 2018 Jul;22(6):2263-72; PMID 29313134 ; Zataria extract vermindert door er in de mond mee te spoelen de bijwerkingen van radiotherapie bij keelkanker.

3568)Zheng B et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018 Feb 1;100(20:418-26; PMID 29353657 ; Shuanghua Baihe vermindert kans op mucositis bij behandeling keelkanker met chemoradiatie.

4418)Dong Z-Y et al; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2021 Feb; 30(1):89-92; PMID 33907787 ; Aiweizih vermindert mucositis bij de behandeling van keelkanker met bestraling.

13-cis-retinoinezuur: 

216) Khuri FR et al ;Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 10 : 823-9 ; 2001 ; De meest tegen kanker werkzame metaboliet van vitamine A : 13-cis-retinoinezuur vermindert bij patiënten met keelkanker zowel de kans op nieuwe primaire tumoren als op recidieven.

361) Hong WK et al ; N Engl J Med 323 : 795-801 ; 1990 ; 13-cis-retinoinezuur vermindert niet de kans op een recidief van keelkanker, maar wel de kans op nieuwe primaire keelkanker (feitelijk is hier sprake van een vroeg therapeutisch effect).

367) Walmsley S et al ; J Acquir Immune Defic Syndr 22 : 235-46 ; 1999 : 9-cis-retinoinezuur (weer een andere metaboliet) blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek lokaal geappliceerd effectief tegen het Kaposisarcoom dwz met 9-cis-retinoinezuur was er bij 50% van de patiënten een respons.

368) Bodsworth NJ et al ; Am J Clin Dermatol 2 : 77-87 ; 2001 ; Dit onderzoek is qua vraagstelling en resultaat vergelijkbaar met referentie 367.

422) Benner SE et all ; JNCI 86 :blz 40-1 ; 1994 ; 13-cis-retinoinezuur verlaagt het risico op keelkanker na behandeling niet significant, maar verlaagt wel het aantal nieuwe primaire tumoren ; dit moet op een vroeg therapeutisch effect berusten.

720) Toma S et al ; Oncol Rep 11 : 1297-305 ; 2004 ; 13-cisretinoinezuur verbetert prognose van radicaal behandelde keelkanker niet ; zie ook 216,361 en 422 : als adjuvans is 13-cis-retinoinezuur inderdaad voor wat keelkanker aangaat discutabel ; voor preventie van nieuwe primaire keelkanker lijkt het evenwel wel zinvol.

3728)Bhatia AK et al; Cancer 2017 Dec 1;123(23):4653-62; PMID 28786105 ; 13-cis-retinoinezuur geeft sterke trend tot betere overleving bij keelkanker, al is bij de beperkte statistische power het verschil net niet significant.

Corynebacterium parvum:

429) Cheng VS et al ; Cancer 49 : 239-44 ; 1982 ; Corynebacterium parvum verbetert het resultaat van bestraling ivm keelkanker niet ; het betrof in 28 versus 29 patiënten, zodat de ziektevrije overleving wel erg veel zou moeten veranderen om significantie te bereiken ; geen verschil zegt onder deze condities dan ook erg weinig.

486) Vogl SE et al ; Cancer 50 :2295-300 ; 1982 ; Subcutane injecties met Corynebacterium parvum verbetert in gerandomiseerd onderzoek resultaat methotrexaat bij uitgezaaide keelkanker in gerandomiseerd onderzoek niet.

517) Neifeld JP et al; J Surg Oncol 28: 137-45; 1985; Adjuvantbehandeling van chirurgisch behandelde plaveiselcelcarcinomen van de keel met Corynebacterium parvum verbetert overleving keelkanker in gerandomiseerd onderzoek niet.

Cryotherapie:

3220)Erden Y et al ; Eur J Cancer Care (Engl.) 2017 Sep;26(5); PMID 27132630 ; cryotherapie brengt orale voeding bij mucositis niet sneller op gang.

3653)Katranci N et al; Eur J Oncol Nurs 2012 Sep; 16(4):339-44;PMID 21911313 ; bij chemotherapie voor keelkanker gaat koudetherapie mucositis tegen.

Dieet en enterale en parenterale voeding plus extra caloriëen (zie verder onder voeding en voedingstoffen) :

932) Sako K et al ; J Surg Oncol 16:391-402 ;1981: TPN vermindert bij patienten geopereerd voor keelkanker het aantal complicaties niet, noch verbetert TPN de wondgenezing dan wel de overleving ; zie oa 930.

997) Daly JM et al ; Am J Surg 148:514-20;1984: Extra calorieen over een beperkte tijd via een neussonde verbeteren bij patienten met keelkanker de reactie op chemo niet. Orthomoleculair verwacht je dat bij niet al te slecht gevoede patienten ook niet.

1703)Fujita T et al ; Eur Surg Res 2012 Mar 1;48(2);79-84;PMID 22377820 ; eerder beginnen met enterale voeding na operatie wegens slokdarmkanker vermindert de kans op complicaties significant.

1737)Miyata H et al; Clin Nutr 2012 Jun;31(3):330-6;PMID 22169459 ; enterale voeding ipv parenterale voeding gaat ingeval van chemo voor slokdarmkanker met minder bijwerkingen gepaard ; parenterale voeding komt er in dit soort studies nooit goed af!

1815)Feng HQ et al; Zhonghua wei Chang Wai Ke Za  Zhi : 2012 Sep;15(9):957-9;PMID 22990933 : na oesophagusoperatie (slokdarm) in verband met kanker is eerder beginnen met enterale voeding eerder beter dan slechter.

2271)Zhao G et al; Zhonggua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2014 Apr;17(4):356-60:PMID24760645 ; Early enteral nutrition na slokdarmkankeroperatie is beter dan TPN : de stoelgang komt eerder op gang, de kosten zijn lager, de immuunparameters herstellen sneller, maar de kans op complicaties verschilt niet.

2363)Xiao-Bo Y et al; Minerva Chir 2014 Feb;69(1):37-46:PMID 24504222 ; Vroeger beginnen met enterale voeding na operatie wegens slokdarmkanker vermindeert de kans op complicaties en verkort de ligduur in het ziekenhuis. Dit is bij gastrointestinale operaties al zeer vaak gezien ; zoek maar in deze lijst op enterale.

2371)Wu PR et al; Zhonghua et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2006Juli; 9(4):320-2;PMID16886114 ; ook in dit onderzoek blijkt na operatie vanwege slokdarmkanker  eerdere enterale voeding de kans op complicaties te verminderen.

2613)Takesue T et al ; Ann Surg Oncol 2015 Jul 29; PMID 26219242 ; Enterale voeding na een operatie wegens slokdarmkanker vermindert gewichtsverlies en de kans op pneumonie  in vergelijking met parenterale voeding.

2684)Xu YJ et al ; Oncologist 2015 Oct;20(10):1216-22;PMID 26341759 ; walk and eat-interventie handhaaft bij chemo voor slokdarmkanker conditie  op hoger niveau alsmede is de voedingsstatus beter.

2749)Rajabi Mashhadi MT et al; Iran J Otolaryngol. 2015 sep; 27(82):331-6 ;PMID 26568935 ; ook hier bij operatie voor slokdarmkanker bleek enterale voeding superieur aan parenterale voeding.

3117)Liu  SY et al; Zhongguo Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2013 Sep;16(9):864-7;PMID 24061995 ; enterale voeding ipv parenterale bevordert bij diabetespatienten geopereerd voor slokdarmkanker is niet alleen beter voor de glucosehuishouding, maar verkort ook de ligduur in het ziekenhuis.

3293)Wu W et al; JPEN 2017 Sep;41(7):1146-54 ; PMID 27208039 ; Vroegere enterale voeding bevordert het herstel na operatie wegens slokdarmkanker.

3539)Brown TE et al; Br J Cancer 2017 jun 27;117(1):15-24;PMID 28535154 ; Extra voeding bij keelkanker vooraf begunstigt het beloop niet. Niet vreemd, want extra eten blijkt nooit zinvol en in sommige trials parenteraal zelfs schadelijk!

3712)Silvers MA et al; Support Care Cancer 2014 Nov;22(11):3035-44; PMID 24908429 ; bij slokdarmkankeroperatie telefonisch en vis a vis voedingsadviezen geven verbetert de levenskwaliteit.

3971)Qiu Y et al; Nutrition 69,110558, Jan 2020 ; PMID 31526964 ;Gezondere voeding vermindert kans op complicaties bij patienten die chemoradiatie voor slokdarmkanker ondergaan.

3978)Yu-Ling C et al; Int J Nurs Stud,101, 103418 ; Jan 2020 ; PMID 31670173; Adviezen over gezonde voeding plus trainen verbeterde bij patienten geopereerd voor slokdarmkanker het welbevinden.

Electrische stimulatie:

3233)Law T et al; Laryngoscope 2017 May; 127(5):1119-1124 ; PMID 27859286 ; na behandeling voor keelkanker helpt elektrische stimulatie bij de vocale mogelijkheden vlak na behandeling.

3957)Lee JE et al; Cancer Nurs, 42(3), 218-28 ; May/Jun 2019 ; PMID 29649082 :transcutane elektrische stimulatie vermindert pijn bij keelkanker.

3960)Do Carmo Faleiros Veloso Guedes C. et al; Int J Dent 2018, 4579279 ; Feb 2018 ; PMID 29681940 ; photobiomodulatie vermindert ernst mucositis bij behandeling keelkanker.

Ginseng:

214) Xie FY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 332-4 ; 2001 ; Ginsengpolysachariden, toegediend per injectie verbeterden in een gerandomiseerd onderzoek bij 131 patiënten met een nasopharynkxcarcinoom significant de NK- en de LAK-activiteit ; de ziektevrije overleving en de overleving sec verbeterden wel, al was het effect niet significant.

Groene thee - ECGC:

2726)Zhao H et al ; Radiother Oncol 2015 Mar;114(3):351-6;PMID 25769379 ; EGCG - groene thee extract vermindert oesophagitis door bestraling.

3739)Zhao H et al; Radiother Oncol 2019; PMID 30898322 ; EGCG (Groene thee extract) vermindert bijwerkingen bestraling op slokdarm.

4396)Liao Y-C et al; Int J Nurs Stud 2021 Sep; 121:103: 103985 ; PMID 34186380 ; Spoelen van de mond met groene thee gaat bij patienten die behandeld worden voor keelkanker trismus/mucositus tegen.

Hyperthermie:

798)Kitamura K et al ; J Surg Oncol 60:55-8;1995; Hyperthermie verbetert lokaal resultaat van chemoirradiatie bij patienten met gevorderde slokdarmkanker en verbetert ook hun overleving op lange termijn.

799) Sugimachi K et al ; Int J Hyperthermia 10:485-93;1994; Hyperthermie blijkt bij patienten met slokdarmkanker  duidelijk regressie door chemo te bevorderen.

876) Perez CA et al ; Am J Clin Oncol 14: 133-41; 1991 ; Hyperthermie had in dit gerandomiseerde onderzoek geen potentierende werking bij oppervlakkige tumoren gerelateerd aan keelkanker ; wel was er een significant potentiërend effect t.a.v. bestraling bij borsttumoren kleiner dan 3 cm.

1020) Sugimachi K et al ; Int J Hyperthermia 8:289-95; 1992 : Chemoradiotherapie met hyperthermie voor operatie in vergelijking met chemoradiatie alleen geeft bij slokdarmkanker bij 27 versus 26 patienten , bij 26,9 respectievelijk 7,7% nul procent levende cellen in het operatiepreparaat. Het verschil is bij kleine aantallen niet significant ten voordele van hyperthermie. Zie ook 798 en 799 ; in combinatie met de bevindingen aldaar is het belang van hyperthermie wel degelijk significant.

1602)Huilgol NG et al ; J Cancer Res Ther 2010 Oct-Dec;6(4):492-6;PMID 21358087 ; Hyperthermie vergroot de responskans bij patienten, die vanwege een hoofd- en halskanker  bestraald worden.

Hypnose:

3667)Thuma K et al ; J Med Assoc Thai 2016 Aug;99 Suppl 5:S141-7 ; PMID 29906024 ; hypnose vermindert de pijn veroorzaakt door bestraling voor keelkanker

Leucovorin:

594) Fonseca E et al; J Infus Chemother 6: 217-20; 1996; Leucovorin verbetert het resultaat van 5-FU bij gevorderde nasopharynxcarcinomen niet, blijkens gerandomiseerd onderzoek.

1330)Duffour J et al ; Anticancer Res. 26(5B):3877-83 ; 2006 : Bij uitgezaaide gastrointestinale kanker (slokdarmkanker, maagkanker of alvleesklierkanker) werkt cisplatinum met 5-FU als bolus of met wat minder 5-FU plus LV even goed (mediane overleving respectievelijk 24 en 24,7 maanden) ; mucositis trad in de arm met minder 5-FU maar met Leucovorin erbij significant minder vaak op ; PMID 17094417.

Lijnzaad:

244) Andersson G et al ; Gerodontology 12 : 12-7 ; 1995 ; Een extract van lijnzaad vermindert de klachten van een droge mond, samenhangend met bestraling in het hoofd/halsgebied significant in vergelijking met een methyl-cellulosepreparaat.

Low dosis laser - laag gedoseerde laser:

1395)Arun Maiya G et al ; Indian J Med Res 124:399-402 ; 2006 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek hielp een laag gedoseerde laser om mucositis door radiotherapie wegens keelkanker te voorkomen/te behandelen. PMID 17159259. Zie ook 1394.

1943)Gautam AP et al ; Support Care Cancer, 2013 May;21(5):1421-8:PMID 23224689 : Low Laser Therapie (LLT) bij patiënten met keelkanker, die bestraling plus cisplatin kregen, verminderde de mucositis, het gebruik van analgetica en parenterale voeding ; de levenskwaliteit was vanzelfsprekend ook beter. Zie ook 1395, 1396, 1399, 1400 en 1523 met overall vergelijkbaar resultaat.

1944)Arbabi-Kalati F et al; Acta Med Iran 2013 Apr 6;51(3):157-62; vergelijkbaar met 1943 en met een gelijk resultaat.

1945)Gautam AP et al; Radiother Oncol 2012 Sep;104(3):349-54; PMID 22884841 ; wederom vergelijkbaar met 1943 en  een vergelijkbaar resultaat.

1973)Gouvea de Lima A et al; Int J Radiat Oncol Biol  Phys 2012 Jan 1;82(1):270-5;PMID 21163585 : Low-level laser therapie vermindert mucositis bij chemoradiatie in verband met keelkanker ; zie ook 1523 en zeker nog 5 andere studies op deze lijst.

2940)Saleh J et al; Photomed Laser Surg 2014 Oct;32(10):546-52 ; PMID 25302460 : een laag gedoseerde laser verbetert speekselsecretie bij xerostomie niet.

2948)Antunes HS et al ; Radiother oncol 2013 Nov;109(2):297-302 ;PMID 24044799 ; laser gaat bij radiochemotherapie wegens keelkanker mucositis tegen. Zie ook oa 1400 en 1523.

3228)Bensadoun RJ et al; Support Care Cancer 1999 Jul;7(4):244-52;PMID 10423050 ; Laaggedoseerde Neon/heliumlaser verminderde ook hier bij chemoradiatie mucositis.

3317)Gautam AP et al; J Photochem Photobio0l B. 2015 Mar;144:51-6;PMID 25704314 ; Low level laser  vermindert mucositis door bestraling bij keelkanker.

3636)Carvalho PA et al; Oral Oncol 2011 Dec; 47(12):1176-81; PMID 21911312 ; Laser vermindert mucositis bij keelkanker door bestraling.

3651)Gautam AP et al; Oral Oncol. 2012 Sep;48(9):893-7;PMID 22502814 ;Laser vermindert bij chemoradiotherapie voor keelkanker orale mucositis.

3832)Legoute F et al; Radiat Oncol 2019 May 22:14(1):83; PMID 31118057 ; Laser vermindert mucositis als gevolg van chemoradiatie bij keelkanker.

3848)Dalbem Paim E et al; J Oral Rehabil 2019 jun 28 ; PMID 31251407 ; Transcutane elektrische stimulatie van de speekselvloed gaat hyposecretie samenhangend met radiotherapie tegen bij bestralen van keelkanker.

4142)Marin-Conde F et al; Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jul; 48(7):917-23; PMID 30591391Laser reduceert mucositis bij chemoradiatie voor keelkanker.

4183)Antunes HS et al; Oral Oncol 2017 Aug; 71:11-15; PMID 28688677 ; Met laser tegengaan van orale mucositis bij behandeling keelkanker geeft niet alleen minder mucositis, maar verbetert ook de ziektevrije overleving significant.

4426)Lopes Martina AF et al ; Lasers Med Sci. 2021 ; Jun; 36(4):903-12 ; PMID 33113075 ; low level laser vermindert mucositis bij radiotherapie voor keelkanker en verhoogt zo de levenskwaliteit.

4428)Martins AFL et al; Lasers Surg Med 2021 Jul; 53(5):671-83 ; PMID 32997817 ; Low level Laser verminderde ook in dit onderzoek mucositis door radiotherapie ter behandeling van keelkanker

Maretak injecties:

Lees ook deze artikelen: 

Mistletoe therapy in oncology.

en:

Published online 2017 Dec 13. doi:  10.1186/s12906-017-2045-0
PMCID: PMC5729272
PMID: 29237435

Clinical safety of combined therapy of immune checkpoint inhibitors and Viscum album L. therapy in patients with advanced or metastatic cancer

en:

PLoS One. 2017 Nov 7;12(11):e0187776. doi: 10.1371/journal.pone.0187776. eCollection 2017.

Identification of Viscum album L. miRNAs and prediction of their medicinal values.

97) Steur MK et al ; Eur J Cancer 37 : 9-11 ; 23-31 ; 2001 : maretak niet effectief bij keelkanker ; de anthroposofische artsen geven maretak juist bij immunogene tumoren en daar hoort dit soort tumoren niet bij ; dit is overigens pas de vierde studie in deze lijst , waarin geen voordeel van een alternatieve benadering is gevonden.

1108) Enesel MB et al ; Anticancer Res 25(6C):4583-90 ; 2005 : Isorel (een Viscum album-preparaat) als adjuvans bij operatie voor kanker van de tractus digestivus verbetert in gerandomiseerd onderzoek de immuniteit, de Karnofsky-index en vermindert de angst.

2393)Steuer-Vogt MK et al ; HNO 2006 Apr;54(4):277-86;PMID16132877 ;Maretak verbetert de levenskwaliteit  van patienten met keelkanker ; zie ook 989,1226, 1766, 1792, 1812, 1922, 2353 en 2357 onder andere.

3489)Steuer-Vogt MK et al; Eur J Cancer 2001 Jan;37(1):23-31;PMID 11165126 ; Mistletoe - maretakinjecties verbetert prognose keelkanker niet ; zie ook 2393: wel de levenskwaliteit.

Melatonine:

4039)Elsabagh HH et al; Oral Dis 2020 Apr ;26(3):566-72; PMID 31869853 ; Melatonine vermindert mucositis keel wegens bestralen voor keelkanker.

4315)Kartini D et al; J Egypt Natl Cancer Inst. 2020 Feb 28; 32(1):12; PMID 32372215 ; Melatonine verbetert de respons op neoadjuvante chemo voor keelkanker wel, maar niet significant

4422)Lozano A et al; Clin Transl Oncol. 2021 Sep; 23(9):1901—10 ; PMID 33738704 Gel met melatonine versus placebogel vermindert omvang en ernst mucositis door chemoradiatie voor keelkanker.

OK-432:

264) Yajin K et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 : 1921-7 ; 1988 ; OK-432 verbetert de ziektevrije overleving bij strottehoofdkanker ; bij pharyngeale kankers was er evenwel van OK-432 geen effect aantoonbaar.

265) Kimura T et al; Acta Otolaryngol Suppl 525: 135-41 ; 1996 ; OK-432 laat bij larynxtumoren een duidelijke trend zien van minder recidieven in vergelijking met geen OK-432.

Placenta-extract:

459) Kaushal V et al ; Int J Tissue React 23 : 105-10 ; 2001 ; In een gerandomiseerd onderzoek blijkt placenta-extract de kans op en ernst van mucositis wegens bestraling voor keelkanker zeer significant te kunnen verminderen.

Probiotica en synbiotica - melkzuurbacteriën:

1624)Sharma S et al ; Eur J Cancer 2011 Jul 6 ; PMID 21741230 ; Produkt op basis van lactobacillus brevis vermindert mucositus ten gevolge radiatie en chemo bij keelkankerpatienten ; zie ook 1048, 1266, 1300, 1395 , 1380, 1386,1387, 1392, 1457, 1546 en 1567.

2051)Yeh KY et al ; Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013 Jul;116(1):41-8;PMID 23562359 ; De combinatie van omega-3-vetzuren, probiotica en micronutrienten  blijken bij keelkanker cachexie te remmen ; ik postuleer dat het hier vooral om de omega-3-vetzuren gaat.

2283)Yang H et al; Asia Pac J Clin Oncol 2014 Feb 20;PMID 24571169 ; Probiotica blijken in vergelijking met placebo voor operatie wegens laryngeale kanker de psychosociale stress te kunnen verminderen.

2300)Yokoyama Y et al; Br J Surg 2014 Feb;101(3):189-99 ; PMID 24402842 ; Synbiotica verminderde bij patienten die voor slokdarmkanker geopereerd werden de kans op bacterien in lymfeklieren en bloed ; de lagere onstekingsrespons bij de interventiegroep paste hierbij.

2586)Tanaka K et al; Surgery 2012 Nov;152(5):832-42;PMID 22503510; Synbioticum vermindert de bijwerkingen van oesophagotomie - slokdarmoperatie in verband met kanker.

2773)Motoori M et al; Clin Nutr Nov 2015 ;PMID26644166 ; Synbiotica verminderen bijwerkingen chemo bij slokdarmkanker.

3566)Lages PC et al;  Brj Nutr 2018 Jan;119(2)190-195; PMID 29277158 ; Synbioticum vermindert de kans op complicaties bij de behandeling keelkanker niet.

4101)Jiang C et al ; Cancer 2019 April 1;125(7):1081-90; PMID 30521105 ; Probioticum vermindert door imunostimulatie mucositis bij chemoradiatie voor keelkanker.

4138)Jiang Ch et al; Cancer 2019 Apr 1;125(7):1081-90; PMID 30521105Probioticum blijkt zinvol om mucositus vanwege chemoradiatie voor keelkanker tegen te gaan.

4305)Xia C et al ; Front Immunol. 2021 Mar24;12:618150; PMID 33841399 Probioticum gaat mucositis als bijwerking van chemoradiatie voor keelkanker tegen.

PSK-fractie van de paddestoel Coriolus Versicolor en andere medicinale extracten van paddestoelen, waaronder astralagus, lentinan:

44) Ogoshi K et al ;Am J clin Oncol 1995 ; 18 :216-222 ; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek niet-significant de overleving bij slokdarmkanker (P 0,1 a 0,2 afhankelijk van welke toets werd gebruikt ; dit betekent, dat het 80 a 90 procent zeker is, dat PSK de overleving van slokdarmkankerpatiënten verbetert). Multivariate analyse liet oiv PSK evenwel wel een betere overleving zien voor de subgroep die zowel bestraling als chemo had gehad.

65) Go P en Chung C-H ; J Int Med Res 1989 ; 17 : 141-149 ; PSK verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een nasopharynxcarcinoom zowel de recidiefvrije overleving als de overleving sec significant.

72) Ogoshi K et al ; American J Clin Oncol 1995 ; 13 : 363-69 ; PSK verbetert de overleving bij patiënten met slokdarmkanker.

1718)Wang JL et al ; Mol Med Report 2012 Mar;5(3):745-8;PMID 22200763 : Lentinan verbetert prognose slokdarmkankerpatiënten.

Psycho-sociale ondersteuning:

1806)Kangas M et al ; Psychooncology 2013 jul;22(7):1665-73;PMID 23042612 ; cognitieve therapie bij keelkankerpatiënten  vermindert posttraumatische stress , angst en depressieve klachten.

2121)Yang XL et al; Int J Nurs Stud 2010 May;47(5):550-9;PMID19945106; Het schrijven van Chinese kalligrafieen plus ontspanningsoefeningen verlaagde bij patienten met een nasopharynxcarcinoom niet alleen de bloeddruk, maar verbeterde ook de stemming en de concentratie.

2825)Sharma D et al; Ear Nose Throat J. 2008 Aug;87(8):E5 ; Psychologische support bij kwetsbare patienten met een larynxcarcinoom preoperatief verbetert hun welbevinden.

3201)Nakayama M et al; Biomed Res Int 2016;2016:9509810; PMID 28042578 ; aromatherapie vermindert beschadiging speekselklieren door bestraling.

3349)Pfeifer MP et al; J Community Support Oncol 2015 Jan ;13(1):14-21;PMID 25839061 ; Telehealth helpt om psychische steun te geven zodat bij de behandeling voor keelkanker de levenskwaliteit beter is.

3637)Zhou W et al; J Pain Symptom Manage 2018 Mar; 55(3):737-44; PMID  29122618 ; Tai Chi vermindert vermoeidheid bij keelkankerpatienten die chemo radiatie krijgen.

3687)Li X et al;  Patient Prefer Adherence 2017 Oct 5;11:1723-27;PMID  29042756 : Psychologische interventie verbetert bij strottehoofdkanker levenskwaliteit.

4128)Chen S et al; Psychooncology 2019 Feb; 28(2):293-300; PMID 30407682 : Gedragstherapie plus gezondheidseducatie verbetert welbevinden van patienten behandeld voor keelkanker.

4234)Van der Meulen IC et al; Oncol Nurs Forum , 2018 Jan 1; 45(1): E14-E32 ; PMID 29251296 ; Extra aandacht van een verpleegster verbetert bij keelkankerpatienten, vermoeidheid en depressieve symptomen niet.

4366)Schutte LER et al ; Seks Med. 2021 Feb; 9(1): 100304 ; PMID 33460907 ; Psychische steun vermindert distress bij keelkankerpatienten en helpt bij herstel sexuele interesse.

Streptococcus salivarius M18:

4311)Vesty A et al; Sci Rep 2020 Aug 6;10(1):13201; PMID 32764634 ;
Streptococcus salivarius M18 gaat in dit onderzoek xerostomie bij de behandeling van keelkanker niet tegen.

Voeding, voedingstoffen, vitamines en antioxidanten, alfebetisch op naam:

Algemeen en combinaties van voedingsstoffen:

3455)Cereda E et al; Radiother Oncol 2018 jan; 126(1):81-88; PMID 29111172; Gerichte voedingssupplementie bleek bij patienten met mond- en keelkanker die werden bestraald het gewichtsverlies te verminderen en de tolerantie voor kankerbehandelingen te vergroten.

3474)Marucci L et al; Head Neck 2017 Sep;39(9):1761-9; PMID 28560780 ; propolis, aloe vera, calendula en kamille gingen in deze RCT bij bestraling  wegens keelkanker graad 3 mucositis niet tegen.

3755)Jiang W et al; Nutr Cancer 2018 Nov-Dec ;70(8):1299-1307; PMID 30633580 ; Voedingssupplementen gaan bij chemoradiatie voor keelkanker gewichtsverlies tegen.

Betacaroteen:

120 )Mayne ST et al ; Cancer Res 61 : 1457-63 ; 2001 ; beta-caroteen blijkt de recidiefkans bij patiënten, behandeld voor keelkanker, in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek niet te verlagen (steeds duidelijk wordt, dat caroteen veel minder belangrijk is dan werd aangenomen ; een vorm van vitamine A-zuur en lycopeen zijn bij de vitamine A-achtige stoffen het interessantst.

727)Toma S et al ; Oncol Rep 10 : 1895-901 ; 2003 ; Betacaroteen vermindert recidiefkans keelkanker niet ; noch minder nieuwe primaire keelkanker ; geen verschil in hart- en vaatziekten ; wel een niet-significante daling van de totale sterfte in de beta-caroteen-groep van 40%. Duidelijk is dat ook met dit kleinschalige onderzoek de bekende ATBC-studie, die toch al niet deugde weerlegd wordt.

1046) Bairati I et al ; J Clin Oncol 23:5805-13; 2005 : Beta-caroteen plus vitamine E verminderen in vergelijking met placebo significant de bijwerkingen van bestraling in geval van bestraling voor keelkanker.

Calendula extract:

1763)Babaee N et al; Daru 2013 Mar 7;21(1):18 : PMID 23497687 ; Calendula-extract vermindert bij bestraling voor keelkanker  aantoonbaar de mucositis  in vergelijking met placebo.

Caphosol - mondwassing:

3208)Wong KH et al; Radiother Oncol. 2017 feb;122(2):207-211; PMID 27393218 ;Caphosol-mondwassing gaat mucositis door radiotherapie niet tegen.

Coumarine plus troxerutine:

99) Grotz KA et al ; PMID : 11178853 UI : No Cit. ID assigned ; titel : Prophylaxis of radiogenic sialadenitis and mucositis by coumarin/troxerutine in patients with head and neck cancer - a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind study; in dit onderzoek met coumarine plus troxerutine aantoonbaar minder bijwerkingen van bestraling gezien , bij patiënten, die wegens keelkanker bestraald werden. Bovendien lijkt het resultaat van de behandeling beter.

3171)Grotz KA et al; Strahlenther Onkol. 1999 Aug;175(8):397-404;PMID 10481772. De combinatie van coumarine en troxerutine (Venalot) vermindert de bijwerkingen van bestraling voor keelkanker.

Curcuma Longa:

2182)Rao S et al; Integr Cancer Ther 2013 Oct 28;13(3) :201-210; PMID 24165896 ; Curcuma longa vermindert mucositis als gevolg van bestraling voor keelkanker. Zie ook 1712; 1752 ; 1931  en 2102.

2690)Patil K et al; J Clin Diagn Res 2015 Aug;9(8):ZC59-62 ; PMID 26436049 ; Een curcuma-mondwas vermindert mucositis mond bij bestraling beter dan chloorhexidine.

3708)Delaverian Z et al; Spec Care Dentist 2019 Mar;39(2):166-172;PMID 30761565 : nanocurcumine gaat versus placebo mucositis bij bestralen voor keelkanker tegen.

4221)Shah S et al; Indian J Dent Res. Sep-Oct 2020; 31(5):718-27 ; PMID 33433509 ; Curcuma vertraagt ontstaan mucositis keel bij behandeling van keelkanker.

4399)Soni TP et al; ORL J Otolaryngol Relat spec. 2021 Jun 23; 1-11; PMID 34161952 ; Curcuma vermindert bijwerkingen chemoradiatie voor nabehandeling keelkanker.

Eiwitten - Enzymen:

187) Nayel H et al ; Nutrition 8 : 13-8 ; 1992 ; Een eiwitsupplement van hoge kwaliteit gaat onderbreking van radiotherapie bij keelkanker tegen : door de suppletie namelijk minder mucositis en een betere conditie.

369) Nayel H et al ; Nutrition 8 : 13-8 ; Eiwitsuppletie gaat bij bestraling wegens keelkanker gewichtsverlies tegen ; relevanter is dat de bestraling ook significant vaker gecontinueerd kan worden.

348) Gujral MS et al ‘; Cancer Chemother Pharmacol 47 Suppl : S23-8 ; 2001 ; Proteolytische enzymen verminderen significant de bijwerkingen van bestraling bij keelkankerpatiënten.

1009) Ravasco P et al ; Head Neck. 2005 May 26 ; (Epub ahead of print) : dit onderzoek is qua opzet vergelijkbaar met dat onder 1008, alleen echter uitgevoerd bij patienten met keelkanker; ook hier een betere kwaliteit van leven samenhangend met een hogere eiwitinname. Zie ook 187,369, 586, 587 en 1008.

1394)Dorr W et al ; Strahlenther Onkol 183:121-7 ; 2007 : Wobe-Mugos-enzymen gaan in vergelijking met placebo mucositis in de mondholte door bestraling significant tegen. PMID 17340069.

2070)Lonbro S et al ; Acta Oncol 2013 Feb;52(2):310-8 ; PMID 23190359; Eiwit plus creatine verbetert resultaat van krachttraining mbt de spieren niet bij patienten die radiotherapie voor keelkanker krijgen.

Gember:

3590)Bossi P et al; Ann Oncol 2017 Oct 1;28(10):2547-2551; PMID 28666335 ; Gember vermindert versus placebo ingeval van hoge doses cisplatin alleen bij keelkanker en bij vrouwen de misselijkheid, maar niet bij mannen met longkanker bijv. Ik denk dat reeds gegeven antibraakmedicatie vertekenend werkt!

Guarana:

3274)Martins SP et al; J Diet Suppl. 2016 Jun 20:1-10; PMID 27322597 ; Guarana verbetert bij chemoradiatie in verband met keelkanker de levenskwaliteit niet op de wat langere termijn.

Heparine laaggewicht:

4126)Kermani AT et al; J Cell Physiol 2019 Apr; 234(4): 4191-99; PMID 30362518 Laaggewicht heparine verbetert klinisch beloop bij chemoradiatie voor slokdarmkanker niet.

Honing:

1951)Rashad AM et al; J Laryngol Otol 2009 Feb;123(2):223-8;PMID 18485252 ; Honing gaat in geval van chemoradiotherapie voor keelkanker het ontstaan van mucositis tegen ; zie ook 1545,1735 en 1916.

1952)Biswal BM et al; Support Care Cancer 2003 Apr;11(4):242-8;PMID 12673463 : Bij de behandeling van keelkanker met bestraling blijkt honing de mucositis in hoge mate tegen te gaan ; zie ook de vorige 2 studies met commentaar.

1953)Malti PK et al; J Indian Med Assoc 2012 Jul; 110(7):453-6; PMID23520669 ; deze studie is met de vorige 3 vergelijkbaar en kende eveneens een positief resultaat.

1996)Hawley P et al; Support Care Cancer 2014 Mar;22(3):751-61;PMID 24221577 ; Manuka-honing verminderde in dit onderzoek bestralingsmucositis bij keelkankerpatiënten niet ; de andere studies zijn echter overwegend positief ; zie 1545, 1735, 1916, 1951 en 1952.

2734)Yamauchi K et al; Int J Otolaryngol 2014;2014:974967 ; PMID 25400667. Bij keelkanker vermindert lokale gel van royal jelly honing de bijwerkingen van chemoradiotherapie

3037)Khanal B et al; Int J Oral Maxillofac Surg 2010 dec;39(12):1181-5;PMID 20832243 ;Honing blijkt mucositis van de keel door bestraling in belangrijke mate te voorkomen. Zie bijvoorbeeld ook 1951.

3657)Charalambous M et al; Eur J Oncol 2018 Jun;34:89-97;PMID 29784145 ; Thymhoning vermindert mucositisklachten bij bestralen voor keelkanker

3664)Amanat  A et al; Indian J Palliat Care 2017 Jul-Sep;23(3):317-320; PMID 28827938 ; Honing gaat orale mucositis door bestraling voor keelkanker tegen.

4357)Ameri A et al; J Altern Complement Med 2021 Mar;27(3):255-62 ; PMID 33512251 ; Honing-limoen-spray gaat mucositis (door bestraling voor keelkanker) dubbelblind even goed tegen als benzydaminehydrochloride.

Immunonutrition:

4313)Huo Y-Y et al; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2020 Feb; 29(1):89-92 ; PMID 32524129 
Immunonutrition naast operatie wegens kanker kaak verbetert energiemetabolisme en immuunprofiel ; de kans op complicaties wordt niet beinvloed.

4309)Li X-K et al; Ann. Palliat. Med. 2021 Feb; 10(2):1351-61; PMID 33222455 ; Immunonutrtion verbetert bij oesophagectomie (slokdarmkanker)  het imuunsysteem in vele opzichten ; de 2 jaars ziektevrije en overleving sec zijn evenwel niet beter.

IJzer:

4186)Ng O et al; Nutr Cancer 2018 Oct;70(7):1106-17; PMID 301987751 dosis iv ijzermaltoside verminderde bij patienten met slokdarmkanker de anemie en verbeterde de levenskwaliteit.

Kampo:

3896)Moriyama S et al ; J Med Invest 2018;65(3,4):184-190 ; PMID 30282858 ; Kampo gaat mondontstekingen tijdens chemo voor slokdarmkanker tegen.

Kauwgom:

2863)Davies AN ;Paliat Med 2000 May;14(3):197-203 ; PMID 10858827 ; Kauwgom is effectiever tegen een droge mond bij gevorderde mond- en keelkanker dan kunstmatig speeksel.

3976)Kaae JK et al; Radiother Oncol, 142, 72-78, Jan 2020 ; PMID 31606226; Kauwgom vermindert xerostomie bij bestralen voor keelkanker, maar heeft geen invloed op de hoeveelheid speeksel die geproduceerd wordt.

L brevis CD2:

3809)De Sanctis V et al; Anticancer Res. 2019 Apr;39(4):1935-42; PMID 30952736 ; L brevis CD2 voorkomt mucositis bij behandeling keelkanker niet.

Lijnzaad:

244) Andersson G et al ; Gerodontology 12 : 12-7 ; 1995 ; Een extract van lijnzaad vermindert de klachten van een droge mond, samenhangend met bestraling in het hoofd/halsgebied significant in vergelijking met een methyl-cellulosepreparaat.

Magnesium:

3257)Xie M et al; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2016 Dec 20;36(12):1650-4;PMID 27998859 : Extra Magnesium Sulfaat per infuus vermindert de kans op agitatie tijdens narcose voor operatie wegens slokdarmkanker.

NAC (acetylcysteine):

3815)Visacri MB Med 2019 May;8(5):2020-2030 ;PMID 30977273 ; 600 mg NAC gaat bijwerkingen van cisplatin bij de behandeling wegens keelkanker niet tegen ; andere literatuur pleit voor 1200 tot 1800 mg NAC per dag voor dit doel; waarom zulke kleine groepen (30 bij 30 ongeveer) en geen hogere dosis NAC?

3922)Sio TT et al; Mayo Clin Proc 2019 Sep;94(9):1814-24; PMID 31405750 ; NAC gaat mucositis bij de behandeling van keelkanker tegen

Melatonine:

4039)Elsabagh HH et al; Oral Dis 2020 Apr ;26(3):566-72; PMID 31869853 ; Melatonine vermindert mucositis keel wegens bestralen voor keelkanker.

4422)Lozano A et al; Clin Transl Oncol. 2021 Sep; 23(9):1901—10 ; PMID 33738704 Gel met melatonine versus placebogel vermindert omvang en ernst mucositis door chemoradiatie voor keelkanker.

Nocardia:

1045) Sakai S et al ; Gan No Rinsho 31:1353-61; 1985 : Nocardia als adjuvans voor patiënten geopereerd voor keelkanker verbetert de ziektevrije overleving niet significant.

Nigella sativa:

3660)Canakci H et al; J Craniofac Surg. 2018 May;29(3):e279-e282;PMID 29381633 : Nigella sativa lokaal gaat door bestraling veroorzaakte mucositis neus tegen.

Povidon jodium:

3224)Adamietz IA et al;  Support Care Cancer 1998 Jul;6(4):373-7;PMID 9695205 ; povidon-jodium gaat orale mucositis door radiochemotherapie significant tegen.

Polyerga:

207) Borghardt J et al ; Arzneimittelforschung 50 : 178-84 ; 2000 ; Polyerga vermindert in dubbelblind onderzoek bijwerkingen van cisplatin/carboplatin, 5-FU bij patiënten met een inoperabele keelkanker; met name de vermoeidheid was door polyerga minder.

Rozenbottelolie:

3189)Borda Rodriguez M en Andueza Iriarte M.; Rev Enferm. 2016 Jan;39(1):49-52; PMID 26996043 ; Rozenbottelolie vermindert epitheleitis als bij werking van bestraling voor keelkanker.

Schizophyllan:

1923)Mantovani  G  ; Int J Oncol 1997 Jan;10(1):213-21; PMID 21533366 ; Schizophyllan verhoogde in dit onderzoek de complete responskans bij keelkanker  op 5-FU en cisplatin ; zie ook 117, 118, 176, 177,178, 179, 182, 184, 196 en 266.

Selenium:

3485)Mix M et al; World J Clin  Oncol 2015 Oct 10;6(5):166-73; PMID 26468453; Selenium vermindert bijwerkingen chemoradiatie bij keelkanker niet.

Smectiet + jodium:

2984)Lin JX et al; Eur J Oncol Nurs 2015 Apr;19(2):136-41 ;PMID 25465773 ; Smectiet plus jodium vermindert mucositis mond samenhangend met chemo.

Thymostimuline:

35) De Serdio JL et al , Acta Otorrinologica Esp 1997 ; 48(6) : 487-92 ; 2 groepen van 18 patienten met hoofd- en halstumoren kregen chemo plus bestraling en wel of geen thymostimuline ; de thymostimulinegroep deed het niet-significant beter ; gezien de korte follow-up en de geringe mate van recidieven (2 met metastasen op afstand in de thymostimuline- en 4 in de controlegroep) maakt mede gezien de geringe grootte van de groepen elke conclusie onmogelijk.

Visolie en omega vetzurren:

1728)Sultan J et al ; Br J Surg 2012 Mar;99(3):346-55;PMID 22237467; Hier geen duidelijk effect van omega-3-vetzuren op postoperatieve beloop vanwege operatie slokdarmkanker en maagkanker. Mijn conclusie is dat de dosering niet duidelijk genoeg verschilt om tot een positief resultaat te komen.

1729)De Luis DA et al ; Eur Med Pharmacol  Sci 2008 May-Jun;12(3):177-81; Visolie vermindert bij operatie wegens keelkanker de infectiekansslechts niet-significant ; zie ook nummer 823.

1738)Shan GY et al ; Chin J Integr Med 2011 Dec;17(12):933-6 ; PMID 22139545 ; Fructus Bruceae-olie verbetert effectiviteit bestraling bij slokdarmkanker en vermindert de bijwerkingen ; zie overigens ook : 1489,1582 en 1630.

2320)Falewee MN et al; Clin Nutr 2014 Oct;33(5):776-84;PMID 24182765 ; Immunonutrition verminderde ook in deze RCT bij keelkankerpatienten de kans op infectie en de ligduur in het ziekenhuis.

2419)Pottel L et al; BMC Complement Altern Med 2014 Oct 7;14(1):382;PMID 25293388; echiumolie gaat gewichtverlies bij patienten met keelkanker niet tegen ; wel gingen het EPA en GLA-gehalte van de erythrocyten omhoog.

3077)Turnock A et al; Nutrients 2013 Apr 9;5(4):1186-99;PMID 23571650 ; immunonutrition (arginine en omega-3-vetzuren extra) leidt tot een verbetering van het immunologisch profiel en een kortere ligduur van keelkankerpatienten in het ziekenhuis.

3169)Miyata H et al; Nutrition 2017 Jan;33:204-210;PMID 27644137 ; omega-3-vetzuren gaan naast chemo diarree en stomatitis tegen ; ook is er een hepatoprotectief effect bij slokdarmkanker.

4215)KAnekiyo S et al; Nutrition 2019 Mar;59:96-102 ; Mar; 59: 96-102; Mar59:96-102 ; PMID 30468936 Immunnutrition vermindert na operatie voor slokdarmkanker de kans op postoperatieve infecties.

Vitamines:

2) Krisnamurthi S et al ; Radiology 99 : 409-415 ; 1971. 1) Krisnamurthi S et al ; Radiology 99 : 409-415 ; 1971. Vitamine K3 verdubbelt bij wangkanker de genezingskans.

47) Van Zandwijk N et al ; J Natl Cancer Institute 2000 jun 21 ; 92 (12) : 977-86 ;Vitamine A , gevolgd door fluimicil niet effectief als vorm van secundaire preventie bij patiënten eerder behandeld voor keelkanker of longkanker. De longkankergroep zal samen met die van referentie 14 gezamenlijk geanalyseerd worden.

216) Khuri FR et al ;Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 10 : 823-9 ; 2001 ; De meest tegen kanker werkzame metaboliet van vitamine A : 13-cis-retinoinezuur vermindert bij patiënten met keelkanker zowel de kans op nieuwe primaire tumoren als op recidieven.

696) Ferreira PR et al ; Head Neck 26 : 313-21 ; 2004 ; Vitamine E vermindert mucositis als bijwerking van bestraling ivm keelkanker.

1386)Bairati I et al ; Int J Cancer 119: 2221-4 ; 2006 : 400 IU vitamine E vermindert weliswaar de bijwerkingen van bestraling bij keelkanker (zie 1046), maar het vermindert de kankerspecifieke sterfte zeker niet. PMID 16841333.

1755)Chitra S et al; Indian J Dent Res 2008 Jul-Sep;19(3):213-8 ; PMID 18797079 ; Vitamine E naast bestraling wegens keelkanker gaat  in dit gerandomiseerde onderzoek vermindering van de salivaafvloed tegen ; zie ook no 206.

1959)Janssens GO  et al ;Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Feb 1;82(2):532-8;PMID 21300447 : Bestraling bij larynxtumoren met carbogen (O2 plus CO2 in een bepaalde verhouding) plus B3 ging samen met minder mucositis dan bij bestraling alleen; verder onderzoek naar eventuele andere voordelen moet nog plaatsvinden.

4429)Bakr IS et al; Oral Dis 2021 Jul; 27(5): 1197-1204 ; PMID 32996671 Vitamine D gaat in gel versus normal zorg ontstaan mucositis door radiotherapie voor keelkanker tegen.

Zink:

88) Silverman JE et al ; J Oral Med  1983 ; 38:14-6 ; Zink versnelde in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek herstel smaak na radiotherapie voor hoofd - halskanker.

457) Ertekin MV et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 58 : 167-74 ; 2004 ; Zinksuppletie vermindert in dubbelblind gerandomiseerd onderzoek mucositis en óral discomfort' bij patiënten die wegens keelkanker worden bestraald.

1380)Halyard MY et al ; Int J Radiat Biol Phys 67: 1318-22 ; 2007 : Zink ging in dit onderzoek net niet significant vermindering van smaaksensaties tegen. PMID 17394940. Zie ook 88 en 457. Overall lijkt zink toch zinvol wanneer er bij keelkanker bestraald wordt.

1387)Lin LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65:745-50 ; 2006 : Zinksuppletie vermindert mucositis en dermatitis door bestraling wegens keelkanker ; PMID 16751063. Zie ook 88, 457 en 1380.

1551)Lin YS et al ; Laryngoscope 2009 Jul;119(7):1348-52 ; PMID 19402154 ; 75 mg zink per dag 2 maanden lang naast chemo-/radiotherapie verbetert de overleving van patienten met een nasopharynxcarcinoom.

1567)Watanabe T et al ; Int J Cancer 2010 Oct 15;127(8):1984-90 ; dagelijks 500 mg zink-carnosine vermindert mucositis, smaakverlies en andere klachten bij patienten, die radiochemotherapie krijgen in verband met keelkanker ; PMID 20104529. Ook dit is mbt smaakverlies eerder gevonden : zie begin lijst!

1831)Lyckholm L et al; J Pain Palliat Care Oharmacother 2012 Jun;26(2):111-4;PMID 22764846 : Dagelijks 100 mg zink (2 keer 50 mg) blijkt ruik- en smaakstoornissen bij chemo niet tegen te gaan ; zie ook 20,88,457 ; 1380, 1387 : zink gaat mucositis  als gevolg van bestralen bij keelkanker wel tegen ; bevordert herstel reuk etc. na chemo voor keelkanker ; het laatste geldt kennelijk niet als het om chemo voor andere kankers dan keelkanker gaat.

2247)Lin LC et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008 Feb 1;70(2):368-73 ; PMID 17980503; : bij patienten met keelkanker  stadium 3-4 die o.a. chemo en bestraling krijgen verbetert zink in vergelijking met placebo de relapse-free survival. Zie ook 1551.

3100)Mehdipour M et al; Daru 2011;19(1):71-3; PMID 22615642 ; Zinksulfaat gaat mucositis mond bij chemo beter tegen dan chloorhexidine.

3185)Ertekin MV et al; J Int Med Res 2003 Jul-Aug;31(4):253-66;PMID 12964500 ; zink vermindert kans op infectie door Candida en Stafylokken bij chemo plus bestralen voor keelkanker ; de kans op andere infecties nam niet af.

3999)Khan AH et al; Pak J Med Sci 2019; 35(3):624-9; PMID 31258565 ; 50 mg zinksulfaat per dag ging teloorgang smaak zuur, rekening houdend met toevalssignificantie tegen tijdens chemoradiatie voor keelkanker tegen ; op de wat langere termijn was er geen verschil.

4349)Anandhi P et al; Indian J Palliat Care . Oct-Dec 2020; 26 (4):437-43; PMID 33623304 Zink vermindert mucositis bij keelkanker tijdens chemoradiatie.

Zoethout:

2588)Das D et al; Ayu 2011 Apr;32(2):196-9;PMID 22408302 ; Zoethout  vermindert mucositis keel bij behandeling van keelkanker met chemoradiatie.

2939)Ghalayani P et al ; Asia Pac J Clin Oncol 2014 Oct 28; PMID 25347930 ; zoethout beschermt even goed tegen mucositis als prednison bij de bestraling van keelkanker.

3411)Najafi S et al; J Dent (Tehran). 2017 Sep;14(5):267-74;PMID 29296112 ; Zoethoutextract vermindert mucositis als gevolg  van bestraling bij keelkanker.

Zwarte bessenpap:

3607)Demir Dogan M et al; J Altern Complement Med 2017 Dec;23912):971-9;PMID 28677999; Zwarte mulberries pap gaat bij keelkanker mucositis door bestraling tegen.

Varia aan onderzoek:

1329)Han-Geurts IJ et al ; Br J Surg 2006 Nov 20 ; Nasoduodenale sondes geven na oesophagectomie - slokdarmoperatie minder complicaties dan jejunostomie, zij het dat het verschil niet significant was. Dit past bij de trend : zo normaal mogelijk liefst snel enteraal eten is beter dan eten via extra ingewikkelde meer belastende wegen. PMID 17117432.

1411) Vokurka S et al ; Support Care Cancer 13: 554-8 ; 2005 : Mucositis van de mondholte door chemo wordt door povidonjodium niet beter voorkomen dan door spoelen met een zoutoplossing. Deze laatste werd bovendien aantoonbaar beter verdragen. PMID 15798915.

1959)Janssens GO  et al ;Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Feb 1;82(2):532-8;PMID 21300447 : Bestraling bij larynxtumoren met carbogen (O2 plus CO2 in een bepaalde verhouding) plus B3 ging samen met minder mucositis dan bij bestraling alleen; verder onderzoek naar eventuele andere voordelen moet nog plaatsvinden.

2138)Goyal M et al; Int J Radiat Biol 2009 Jun; 85(6):504-9;PMID 19412843 ; Bij keelkanker  s’ochtends dan wel ’s-avonds bestralen leverde niet significant  vaker muscositis op voor de in de avond bestraalden.

2417)Elkerm Y en Tawashi R ; Integr Cancer Ther 2014 Nov;13(6):468-72;PMID 25148841; Pollen van de dadelpalm  verminderen bij bestralen voor keelkanker  mucositis.

2201)Putwatana P et al; Cancer Nurs 2009 Jan-Feb;32(1):82-7;PMID19104205 ; Payayor-glycerine reduceert mucositis  bij bestralen voor keelkanker meer dan benzydamine.

2524)Janssens GO et al; Clin Cancer Res 2014 Mar 1;20(5):1345-54;PMID 24452791 ; Bij anemiepatienten met laryngeale kanker / mond- keelkanker verbetert ARCON (nicotinamide extra plus 98% zuurstof met 2% CO2 inademen) naast bestraling de ziektevrije overleving door deze radiotherapie.

2531)Ravindran D et al; Ayu 2014 Apr;35(2):168-74 ; PMID 25558162; Varunadi Ghritha verbetert bij keelkanker wel immuunparameters, maar het ziektebeloop slechts niet significant positief.

2649)Ameri A et al ; J Evid Based Complementary Altern Med 2015 Jul 2; PMID 26137850 ; Malva  sylvestris en Alcea digitata  verminderen de droogheid van de keel bij patienten met keelkanker ; Hyposalix (kunstspeeksel) kon dit niet.

2959)Bardellini E et al; Int J Dent Hyg Nov ; 14(4):314-319 ; : PMID 27160933 ; fluoride-tandpasta met speekselenzymen, essentiele olien, eiwit en colostrum gaat in vergelijking met alleen fluoride-tandpasta mucositis samenhangend met chemo tegen.

3341)Funk CS et al; Clin Oral Investig 2014 May;18(4):1213-9 ; PMID 23989505 ; Tandheelkundige zorg voor chemo/bestraling  voor keelkanker vermindert de kans op candidiasis en op mucositis tijdens de oncologische behandeling.

3283) Chen SC et al; Psychooncology 2017 Sep;26(9):1376-83;PMID 27859893 ; Camouflage om gevolgen kanker te maskeren verminderde angst en verbeterde sociale contacten bij kankerpatienten met mond- en keelkanker.

3637)Zhou W et al; J Pain Symptom Manage 2018 Mar; 55(3):737-44; PMID  29122618 ; Tai Chi vermindert vermoeidheid bij keelkankerpatienten die chemo radiatie krijgen.

3650)Taguchi T et al; Intensive Crit Care Nurs 2007 Oct;23(5):289-97; PMID 17692522 ; Extra licht na operatie voor slokdarmkanker blijkt de kans op een postoperatief delirium te reduceren.

3674)Bjarnason GA et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009 Jan 1; 73(1):166-72;PMID 18805649 ; Radiotherapie bij mond- en keelkanker in de ochtend in plaats van laat in de middag vermindert gewichtsverlies en leidt bij rokers tot minder mucositis.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uitgesplitst in aparte lijst gerelateerd aan specifiek hoofd-halstumoren en slokdarmkanker uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Acupunctuur: Moxibustion - >> Cannabis: Recreatief gebruik >> Electro hyperthermie naast >> Hyperbare zuurstoftherapie >> Low level laser voorkomt en >> Voeding en voedingstoffen >> Aanvullende - complementaire >>