Als u wilt weten hoe we uw donaties besteden lees dan dit artikel.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veelgebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Update artikel 14 oktober 2021:

Ik heb de specifieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij prostaatkanker min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst. Voor prostaatkanker is wellicht ook goed om de lijsten bij chemo en bestraling en operatie, te bekijken. Omdat er toch vaak vooraf en na operatie chemo en bestraling - radiotherapie gegeven wordt. Onderaan artikel staan ejnkele studies bij kiemcelkanker / testiskanker / zaadbalkanker

De nummers waarmee de studievermeldingen beginnen refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Radicale remissie

In het boek Radicale Remissie blz. 25 t/m 31 staat een verhaal van een man - John (50 jaar) - die met niet-toxische aanpak alsnog zijn prostaatkanker onder controle kreeg en nu al 13 jaar met ups and downs maar inmiddels met een min of meer stabiele prostaatkanker leeft met goede kwaliteit van leven. Mooi te lezen hoe hij dat deed via eigen methode en onderzoek.

Andere ervaringsverhalen met aanvullende complementaire aanpak met ook andere vormen van kanker dan prostaatkanker staan onder ervaringsverhalen op video en/of ervaringsverhalen in alfabetische volgorde:

Recent toegevoegd het ervaringsverhaal van Wiebe: 

https://kanker-actueel.nl/NL/prostaatkanker-ervaringsverhaal-van-wiebe-die-met-alleen-een-niet-toxische-aanpak-zijn-prostaatkanker-onder-controle-lijkt-te-hebben.html

Onderaan de lijst heb ik een aantal studies specifiek over preventie bij prostaatkanker geplaatst onder Preventie bij prostaatkanker. Zie verder ook de volgende artikelen: prostaatkanker-en-preventie-een-overzicht-van-belangrijke-studies-en-aanbevelingen

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie of via liposomen of naast immuuntherapie, bij prostaatkanker

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfunctie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren en aan uw behandelend oncoloog voorleggen.

Selectie van gerandomiseerde studies op alfabetische volgorde ingedeeld met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxydanten, niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor prostaatkanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Acupunctuur en sham acupunctuur:

435) Alimi D et al ; J Clin Oncology 21 : 4120-6 ; 2003 ; Ooracupunctuur vermindert in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek chronische pijn bij kankerpatiënten significant.

1460)Harding C et al ; BJU Int 2008 ; Aug 14 (Epub ahead of print) ; Ooracupunctuur vermindert bij prostaatkankerpatienten de bijwerkingen van LHRH-agonisten ; PMID 18710455.

1503)Lu W et al ; J Altern Complemement Med 2009 ; 15: 745-53 ; 2009 ; PMID 19552597 ; Acupunctuur vermindert de leukopenie tijdens/door chemo.
 
1504)Balk J et al ; J Soc Integr Oncol 2009 ; 7 : 4-11 ; PMID 19476729 ; Acupunctuur verminderde hier niet aantoonbaar de vermoeidheid bij kankerpatienten ; de aantallen patienten waren evenwel laag.

1577)An LX et al ; Zhongguo Zhen Jiiu 2010 Aug,30(8)669-73 ; PMID 20942286 ; elektroacupunctuur verbetert in dit onderzoek effectiviteit anaesthesie en bevordert herstel na narcose.

1578)An LX et al ; Zhen Ci Yan Jiu 2010 Oct; 35(5):368-74 ; PMID 21235066; dit onderzoek is vergelijkbaar met het vorige en kende een vergelijkbaar resultaat.

1585)Chen ZJ et al ; Zhongguo Zhen Jiu ; 2008 Apr;28(4):251-3;PMID 18481713 ; acupunctuur  blijkt bij kankerpatienten in vergelijking met andere medicatie aantoonbaar pijnstillend.

1655)Zhang FL et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2009 Oct; 29(10):922-5; PMID 20073226 ; Elektroacupuncture vermindert bij kankerpatienten obstipatie door morfine.

1662)Zick SM et al ; relaxerende acupressuur vermindert in gerandomiseerd onderzoek vermoeidheid bij kankerpatienten ; zie ook 1389.

1772)Molassiotis A etr al; Annal Oncol 2013 Jun;24(6):1645-52;PMID  23436910 : In deze RCT  blijkt zelf acupunctuur even efficient om vermoeidheid bij kankerpatienten  te bestrijden als acupunctuur van een therapeut ; beide vormen van behandeling bleek als aanvulling op eerdere acupunctuur niet beter dan afwachten.

1802)Molassiotis A et al; J Clin Oncol 2012 Dec 20:30(36):4470-6;PMID 23109700 : acupunctuur verbeterde in dit onderzoek in vergelijking met placebo lichamelijk en geestelijk welbevinden.

1946)Enblom A et al; PloS One 2011 Mar 23;6(3):e14766; PMID 21448267 : Sham acupunctuur en gewone acupunctuur gaan misselijkheid  even goed tegen ; beide significant beter dan standard care ; de conclusie is wel vind ik dat sham acupunctuur geen goede controle kan zijn.

2028)J Tradit Chin Med 2013 Apr;33(2):176-80;PMID23789213 ; Patches met Dinqi op specifieke acupunctuurpunten verbetert  in vergelijking met sham-acupunctuur naast tramadol en/of morfine de pijnstilling bij kankerpatiënten.

2409)Ntritsou V et al ; Acupunct Med 2014 Jun;32(3):215-22;PMID 24480836 ; Elektroacupunctuur blijkt in vergelijking met shamacupunctuur de pijnstiling door tramodol bij prostatectomie te verbeteren, zodanig dat de cortisolspiegels lager waren en de darmbeweging weer eerder op gang kwam ; de patienten in de acupunctuurgroep waren ook meer tevreden over de de pijnstilling.

1450)Frisk J et al ; Eur Urol 2008 ; 14 Februari : Hot flushes nemen met zowel elektroacupunctuur als met traditionele acupunctuur bij patienten met prostaatkanker met ca. 75% af. PMID18294761.

Aloe Vera;

87) Lissoni P ; Nat Immun 1998; 16(1) : 27-33 ; aloe vera remt tumorgroei en verbetert overleving in gerandomiseerd onderzoek (de patienten in dit onderzoek kregen allen tevens melatonine).

Arginine en Glutamine: zie ook onder voeding, vitamines, antioxidanten en voedingstoffen:

169) May PE et al ; Am J Surg 183 : 471-9 ; 2002 ; De combinatie van arginine, glutamine en beta-hydroxy-beta-methylbutyraat gaat in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patienten met een vergevorderde vorm van kanker verlies van de vetvrije massa tegen.

1451)Berk L et al ; Supportive Care in Cancer Feb 22 (Epub ahead of print) ; 2008 : beta-hydroxyl methyl butyraat samen met arginine en glutamine was net niet in staat significant in dit onderzoek cachexie significant af te remmen. PMID 18293016. Zie ook 169 : hier was er een duidelijk significant effect. Het laatste woord over deze therapie is nog niet gezegd.

BCAA - Aminozuren:

310) Cangiano C et al ; JNCI 88 : 14 gram vertakte aminozuren per dag bleek in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 28 kankerpatiënten het ontstaan van cachexie in significante mate tegen te gaan ; dit effect was gecorreleerd aan een hogere calorische inname, opgewekt door de BCAA.

313) Daly JM et al ; Am J Surg 153 : 198-206 ; 1987 ; Hoge doses BCAA maken na jejunostomie in verband met kanker een snellere terugkeer naar orale voeding mogelijk.

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

483) Guinan PD et al ; Am J Clin Oncol 5 : 65-8 ; 1982 : BCG verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van prostaatkankerpatiënten stadium D.

484) Guinan P et al ; Urology 20 : 401-3 ; 1982 ; BCG verlengt ook in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van prostaatkankerpatiënten stadium D.

Beweging en sporten:

2610)Buffart LM et al; Cancer 2015 Aug 15;121(16):2281-30;PMID 25891302 ; Bij prostaatkanker verbetert trainen bij longterm survivors ook aantoonbaar het welbevinden.

2638)N orris MK et al; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015 Sep;18(3):281-7;PMID 26078203 ; Resistance-training door prostaatkankerpatienten  lijkt fysiek welbevinden prostaatkankerpatienten te verbeteren.

2678)Rief H et al ; BMC Cancer 2014 Feb 5;14:67;PMID24499460 ; weerstandstraining vermindert pijnklachten samenhangend met botmetastases (die ondertussen bestraald worden).

809) Windsor PM et al ; Cancer 101:550-7;2004; Gematigde 'homebased' conditietraining gaat in gerandomiseerd onderzoek bij mannen die bestraald worden voor prostaatkanker het ontstaan van bestralingsvermoeidheid tegen. Zie ook 800,806,807 en 808. We weten ook uit epidemiologisch onderzoek dat bijv. atletiek samengaat met minder kans op borstkanker. Interessant is natuurlijk de vraag of de parallel met hart- en vaatziekten nog verder gaat dwz: verbetert regelmatige stevige lichamelijke inspanning ook de prognose van 1 of meer kankersoorten?

1103) Taylor CL et al ; Psychooncology 2006 Jan31 ; Epub ahead of print. : Cognitieve en fysieke training verbetert bij patienten met prostaatkanker het cognitief functioneren significant ; voor het fysieke is het effect niet significant.

1193) Van Kampen M et al ; Lancet 355: 98-102 ; 2000 : Bekkenbodemtraining blijkt effectief om incontinentie als gevolg van prostatectomie te behandelen. PMID 10675166.

1342)Galvao DA et al ; Med Sci Sports Exerc 38:2045-52 ; 2006 ; Lichaamstraining leidt bij mannen met prostaatkanker die anti-androgene therapie krijgen toch tot een betere spiermassa en zo tot betere fysieke mogelijkheden (anti-androgenen reduceren namelijk de spiermassa) PMID 17146309. Zie ook 1103.

1343)Lundholm K et al ; Clin Cancer Res 13:2699-706 ; 2007 ; Insuline leidt bij kankerpatienten tot een hogere kookhydraatinname, ee efficienter metabolisme tijdens inspanning etc. Belangrijker : het leven werd door de insuline verlengd. Niet vreemd : kankercellen hebben in het algemeen sowieso een goed doorlaatbare membraan voor glucose. Met de insuline eet het gezonde deel van het lichaam relatief meer van de dis dan de tumor ; dit resultaat zie je bij proefdieren ook met pyruvaat ipv suiker omdat dan het gezonde deel wederom in een betere concurrentiesituatie geplaatst wordt ; PMID 17473202.

1420) Monga U et al ; Arch Phys Med Rehabil 88: 1416-22 ; 2007 : Lichamelijke inspanning van betekenis gaat bij prostaatkankerpatienten die bestraald worden, vermoeidheid tegen en verbetert  levenskwaliteit ; PMID 17964881. Zie ook o.a. 1103 en 1342. Bedacht moet wel worden dat bestralen bij prostaatkanker een discutabele therapie is en blijft ; zie ook 1195.

1476) Segal RJ et al ; J Clin Oncol 2009 Jan 20;27(3):344-51 ; PMID 19064985. Zowel trainen met een zware weerstand als aerobe training vermindert vermoeidheid als bijwerking van bestraling vanwege prostaatkanker ; door beide verbeterden ook de fitheid op langere termijn, de sterkte van de spieren ; werd het lichaamsvet minder en verbeterde de conditie ; dit alles was te verwachten ; essentieel is de geringere vermoeidheid.

1502)Morey MC et al ; JAMA 301; 1883-91 ; 2009 ; PMID 19436015 ; Lichaamsbeweging en gezonder eten verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek de gevolgen van de behandeling wegens kanker.

1595)Kapur G et al ; Eur J Cancer Care 2010 Sep;19(5):643-7 ; PMID 20030701 ; lichaamsbeweging verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek de bijwerkingen van bestraling voor prostaatkanker.

1597)Mustian KM et al ; J Support Oncol 2009 Sep-Oct; 7(5):158-67 ; PMID 19831159 ; Intensief sporten vermindert  bij patienten, die voor prostaatkanker of borstkanker bestraald worden, de kans op vermoeidheid in vergelijking met een controle-groep.

1756)Wenzel JA et al; Oncologist 2013;18(4):476-84;PMID 23568000 : veel wandelen in en om het huis verbetert conditie en slapen van patienten die voor kanker behandeld worden ; een RCT was dit.

1781)Cormie P et al; Prostatic Cancer Prostatic Dis 2013 Jun;16(2):170-5;PMID 23318529 : Lichaamsbeweging blijkt bij prostaatkankerpatienten, die hormonale behandeling krijgen het libidoverlies te verminderen.

1838)Prota C et al; Int J Impot Res 2012 Sep;24(5):174-8:PMID 22573231 : Vroege postoperatieve biofeedback met de bekkenbodem verbetert erectiele functie bij mannen, die een prostatectomie  ondergaan hebben ; zie ook 1193.

1855)Yang EJ et al; Gynecol Oncol 2012 Jun;125(3):705-11:PMID 22472463; bij patiënten met voorheen een gynecologische kanker vermindert bekkenbodem training dysfunctie ervan en wordt zo de levenskwaliteit verbetert. Bij prostaatkankerpatiënten werkt het ook : zie 1193 en 1838.

1861)Ottenbacher AJ et al; Support Care Cancer 2012 Oct;20(10):2483-9;PMID22249915; Matige tot zware lichaamsbeweging verbetert duidelijk de conditie van borstkanker- en prostaarkankerpatienten.

1967)Goode PS et al; JAMA 2011 Jan 12;305(2):151-9;PMID 21224456 : Bekkenbodemtraining bij incontinente prostaatkankerpatiënten vermindert de incontinentie ; biofeedback middels electrische stimulatie verbetert dit resultaat niet.

2000)Buffart LM et al; Cancer 2014 Jan 15; 120(2):294-301;PMID 24122296; sporten verbetert conditie en algemene gezondheid prostaatkankerpatienten die hormonale therapie krijgen (deze hormonale therapie vermindert Hb en spieren, wat de training extra zinvol maakt  ; zie de vele andere publicaties in relatie tot prostaatkanker en sporten.

2019)Cormie P et al; Prostate Cancer Prostatic Dis.  2013 Dec;16(4):328-35;PMID 23917308; in een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek vonden  Cormie et al  ;  spiertraining verbetert bij uitgezaaide prostaatkanker kwaliteit houdings- en bewegingsapparaat.

2031)McGowan EL et al; Ann Behav Med 2013 Dec; 46(3):382-93;PMID 23783829;  Direkte aanbevelingen om door training de lichamelijke conditie van prostaatkanker te verbeteren blijken effectiever dan telefonische stimulering.

2066)Santa Mina D et al; J Aging Phys Act. 2013 Oct;21(4):455-78;PMID 23238110; ‘aerobic’ trainen verbetert de conditie bij prostaatkankerpatienten  meer dan weerstandstraining.

2291)Winters-Stone KM et al; Med Sci Sports Exec 2014 Aug;46(8):1482-8;PMID 24500540; Krachttraining naast gewone sporten vermindert in vergelijking met alleen gewoon sporten bij mannen met prostaatkanker, die antiandrogene behandeling - hormoontherapie krijgen het botverlies.

2297)Cormie P et al ; BJU Int 2014 Jan 27 ;PMID 24467669; Bij mannen op hormonale therapie vanwege prostaatkanker bleek trainen de bijwerkingen van de therapie te verminderen, maar ook het fysiek en geestelijk welzijn te verbeteren.

2309)Jones LW et al; Eur Urol 2014 May;65(5):852-5;PMID 24315706;  trainen qua sport heeft geen effect op potentieproblemen na prostatectomie ; wel verbetert en dat verbaast niet bijv. de maximale zuurstofopname.

2334)Winters-Stone KM et al ; Arch Phys Med Rehabil. 2014 Sep 3 ;PMID 25194450 ; Weerstandstraining  bij mannen onder hormonale therapie voor prostaatkanker verbeterde spierkracht en gaat invaliditeit tegen.

2558)O’Neill RF et al; J Cancer Surviv 2015 Apr 28;PMID 25916660; Gezonder eten plus meer fysieke training verbetert mobiliteit bij prostaatkankerpatienten, maar verminderde niet de vermoeidheid en stress.

2560)Nilsen TS  et al; Acta Oncol 2015 Apr 30 : 1-9 ; PMID 25927504 ; Trainen verbetert  bij prostaatkanker patienten wel de fysieke toestand maar niet de kwaliteit van leven zoals de onderzoekers die maten.

2591)Tienforti D et al; BJU Int 2012 Oct;110(7):1004-10;PMID 22332815; bekkenbodemtraining voor en na prostatectomie blijkt de kans op incontinentie te verminderen. Zie ook : 1193,1838 , 1967 en 2197.

2595)Lin YH et al ;  Cancer Nurs 2012 Mar-Apr;35(2):106-14; PMID 21915042 ; Bekkenbodemoefeningen bij prostatectomie  verminderen ook de verslechtering van de sexualiteit.

2630)Dijkstra-Eshuis J et al;  Neurol Urodyn 2015 Feb;34(2):144-50;PMID24249542 ; bekkenbodemgymnastiek voor prostatectomie verbetert later de kwaliteit van leven niet, noch de latere continentie ; na operatie echter, zie o.a. 1193 en 1838 is deze strategie wel verstandig.

2638)N orris MK et al; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015 Sep;18(3):281-7;PMID 26078203 ; Resistance-training door prostaatkankerpatienten  lijkt fysiek welbevinden prostaatkankerpatienten te verbeteren.

2610)Buffart LM et al; Cancer 2015 Aug 15;121(16):2281-30;PMID 25891302 ; Bij prostaatkanker verbetert trainen bij longterm survivors ook aantoonbaar het welbevinden.

2809)Galvao DA et al ; J Clin Oncol 2010 Jan 10;28(2):340-7;PMID 19949016 ; Gecombineerde weerstands- en aerobe training draait bij mannen met prostaatkanker zonder uitzaaiingen, die hormonaal behandeld worden, spiermassaverlies van de bekkenbodem terug.

2817)Culos-Reed SN et al ; Support Care Cancer 2010 May;18(5):591=9; PMID 19609570; Bij patienten met prostaatkanker, die hormonale therapie krijgen, verbetert trainen de fysieke mogelijkheden ; ook was er een trend door het trainen van minder depressies en minder vermoeidsheid.

2828)Overgard M et al; Eur Urol 2008 Aug;54(2):438-48;PMID18448233 ; bekkenbodemtraining zeer geschikt om incontinentie na radicale prostatectomie tegen te gaan.

2846)Manassero F et al; Neurourol  Urodyn 2007;26(7):958-9; PMID 17487874 ; na blaashalssparende prostatectomie, bevordert intensieve bekkenbodemtraining een normale urinelozing.

2913)McQuade J et al ; Psychooncology 2016 Aug 22;PMID 27548839 ; Qigong/Tai chi verbetert slaap tijdens radiotherapie voor prostaatkanker en vermindert de vermoeidheid dan.

3018)Hvid T et al; Cancer Causes Control. 2016 Feb;27(2):165-74;PMID 26573844 ; Trainen door prostaatkankerpatiënten verlengde de verdubbelingstijd van de PSA!!!!

3021)Uth J et al; Eur J Appl Physiol 2016 Mar;116(3):471-80; PMID 26620651 ; Voetballen houdt bij mannen die hormonale therapie voor prostaatkanker krijgen, de botkwaliteit meer in stand.

3026)Winters-Stone KM et al; J Cancer Surviv 2016 Aug;10(4):633-44;PMID 26715587 ; Ook juist samen met de partner sporten verbetert conditie prostaatkankerpatienten.

3263)Gaskin CJ et al; J Cancer Surviv 2016 Dec;10(6):972-980;PMID 27098346 ; Prostaatkankerpatienten op hormonale therapie verbeterden met trainen hun conditie evenveel als patienten die niet op hormonale therapie waren.

3210)Rief H et al; Radiat Oncol. 2016 Jul 27;11:97; PMID 27464793; Weerstandstraining tijdens bestraling van botmeta’s verbetert overleving niet.

3299)Irwin ML et al; Cancer 2017 Apr 1;12397);1249-58;PMID 27893938 ; Trainen verminderde ook in dit onderzoek vermoeidheid bij borst- en prostaatkankerpatienten ; de algehele kwaliteit van leven werd beter.

3332)Livingstone PM et al; Cancer 2015 Aug 1 ; 121(150:2646-54 ; PMID 25877784 ; trainen verbetert welbevinden prostaatkankerpatienten.

3383)Uth J et al; Osteoporos Int 2016 Apr;27(40:1507-18;PMID 26572756 ; Voetballen verbetert het welbevinden van prostaatkankerpatienten, die hormonale therapie krijgen.

3425)Mathewson-Chapman M ; J Cancer Educ. 1997 winter;12(4):218-23; PMID 9440013 ; bekkenbodemtraining met biofeedback bij prostaatkankerpatiënten bracht de continentie niet significant sneller terug.

3432)Taaffe DR et al; Eur Urol 2017 Aug;72(2):293-9; PMID 28249801; verschillende trainingsmodules verbeteren alle vitaliteit en verminderen vermoeidheid  bij prostaatkankerpatienten.

3481)Hou CP et al; Clin Interv Aging 2013;8:667-73; PMID 23766642; Bekkenbodemtraining na prostatectomie transuretrhraal, brengt de urinestroom beter op gang en verbetert daardoor de levenskwaliteit.

3527)Gaskin CJ et al; J Phys Act Health 2017 May;14(5):353-9; PMID 28169575. Trainen verbeterde in dit onderzoek de conditie van prostaatkankerpatienten ; hun kwaliteit van leven werd er echter niet groter door.

3593)Wall BA et al; Med Sci. Sports Exerc. 2017 Aug;49(8):1503-10; PMID 28319589 ; Trainen door prostaatkankerpatienten, behandeld wordend met antiandrogenen (hormoontherapie) verbetert hun VO2 max en lichaamssamenstelling.

3615)Marchiori D et al; Anticancer Res. 2010 Feb;30(2):553-6;PMID 20332469 ; Bekkenbodemtraining gaat bij prostatectomie incontinentie tegen.

3645)Nilssen SR et al; Scand J Urol Nephrol 2012 dec;46(6);397-404;PMID 22746358 ; bekkenbodemtraining vermindert plasfrequentie na prostatectomie, maar verbeterde welbevinden niet duidelijk in dit onderzoek.

3670)Galvao DA et al; Med Sci Sports Exerc 2018 Mar;50(3):393-9;PMID 29036016 ; Patienten met uitgezaaide prostaatkanker verbeteren hun welbevinden door trainen.

3679)Uth J et al; Scand J Med Sci Sports 2014 Aug;24 Suppl 1:105-12;PMID 24944134 ;Voetbaltraining verbetert bij mannen die hormonale therapie krijgen voor prostaatkanker, de spierkracht en het welbevinden.

3686)Rief H et al; BMC Cancer 2014 Jul 5;14:485; PMID 24996223 ; Weerstandstraining vermindert pijn in bot door metastasen die stabiel zijn.

3734)Park SW et al Urology 2012 Aug;80(2):299-305;PMID 22749425 ;Trainen gaat na operatie wegens prostaatkanker incontinentie tegen en verbetert fysiek en welbevinden.

3735)Tantawy SA et al; Physiotherapy 2018 Sep 25; PMID 30630622 : Vibratie van lichaam met bekkenbodemgymnastiek vermindert bij prostaatkankerpatienten incontinentie meer dan bekkenbodemgymnastiek alleen.

3817)Villumsen BR et al; BJU Int. 2019 Apr 22; PMID 31012238 ; Extra trainen verbetert levenskwaliteit en vermindert moeheid bij prostaatkankerpatienten.

3901)Bierre ED et al Sports Med 2019 Jan;49(1):145-158; PMID 30506427 ; Voetballen verbeterde bij prostaatkankerpatienten net de kankerspecifieke kwaliteit van leven, maar wel de mentale gezondheid.

3956)Dawson JK et al; BMC Cancer, 18(1),368, 2018 Apr 3 ; PMID 29614993 Trainen gaat sarcopenie bij mannen met prostaatkanker die hormonaal behandeld worden tegen ; ook de levenskwaliteit is dan beter.

3961)Focht BC et al; Ann Behav Med ; 52(5),412-28 ; 19 april 2018 ; Trainen plus gezonder eten verbetert welbevinden prostaatkankerpatienten.

3975)Ndjavera W et al; BJU Int, 125 (1), 28-37; Jan 2020 ; PMID 31605663 ; Trainen verbetert bij mannen die hormonale therapie voor prostaatkanker krijgen het welbevinden. Dit is eerder gevonden.

4005)Milios JE et al ; BMC Urol. 2019 Nov 15;19(1): 116; PMID 31729959 ; Bekkenbodemtraining vooraf verbetert welbevinden na prostatectomie ; o.a, minder incontinentie.

4010)Newton RU et al; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2020 4 Feb; PMID 32020032 ; Bij prostaatkanker bij start anti-androgene therapie direkt beginnen met trainen voorkomt bijwerkingen in belangrijke mate direct in vergelijking met pas een half jaar later beginnen met trainen.

4053)Bjerre ED et al; PLoS Med. 2019 Oct.1; 16(10):e 1002936 ; PMID 31574097 :Voetballen verbetert gezondheid bij prostaatkankerpatienten: meer vetverlies, mentaal beter en minder ziekenhuisopnames.

4074)Sayilan AA et al; Am J Mens Health 2018 Jul; 12(4):1007-15; PMID 29540090 ; Bekkenbodemtraining vermindert incontinentie na prostatectomie wegens prostaatkanker. Dit was juist na 6 maanden heel duidelijk.

4075)Soares de Lira GH et al ; Int Braz J Urol; Nov-Dec 2019; 45(6):1196-1203 ; Bekkenbodemtraining geeft na 3 maanden geen kleinere kans op incontinentie na prostatectomie ; PMID 31808408.

4088)Heydenreich M et al; Clin Rehabil. 2020 Mar;34(3):320-33; PMID 31858823 ; Bekkenbodemtraning na prostatectomie met een roterende staaf verbetert de incontinentie naast gewone training meer dan de gewone training alleen.

4113)Taafe DR et al; BJU Int 2019 Feb;123(2):261-9; PMID 30239116 ; Eerder trainen bij instelling antiandrogene therapie bij prostaatkanker leidt tot minder bot- en spierverlies.

4127)Newton RU et al; Med Sci Sports Exerc. 2019 Apr; 51(4):607-14; PMID 30395051 ; trainen gaat bij mannen met prostaatkanker die hormonale therapie krijgen botontkalking tegen en leidt tot meer behoud van spiermassa.

4224)Focht BL et al ; Integr Cancer Ther. Jan-Dec 2019; PMID 31838879 : bij prostaatkankerpatienten die hormonale therapie krijgen blijken cognitief beter af met aerobis plus adviezen voor gezonder eten in vergelijking met standaardzorg.

4239)Adams SC et al; Br J Cancer 2018 May;118(10):1313-21; PMID 29736007 : Zware interval training vermindert vermoeidheid bij patienten met zaadbalkanker -  testiskanker en verbetert hun welbevinden.

4244)Bourke L et al ; Sci Rep. 2018 May 30; (8):8374 ; Trainen verbetert welbevinden mannen met lokale prostaatkanker ; ook de bloeddruk zakte ; een effect op het klinisch beloop was niet aantoonbaar, maar je verwacht niet dat dat meetbaar is bij 25 versus 25.PMID 29849032.

4248)Uth J et al; Scand J Med Sci Sports 2018 Aug; 28 Supll 1: 61-73 ; PMID 30001572 : Voetballen gaat bij prostaatkankerpatienten die antiandrogeenen krijgen botontkalking femur tegen ; zie ook 3021, 3383 en 3679.

Cannabis - marihuana THC - :

1309)Seeling W et al ; Anaesthesist 55: 391-400 ; 2006 ; Bij patienten geopereerd voor prostaatkanker blijkt dronabinol uit marijuana de behoefte aan opiaten ter bestrijding van de pijn niet significant met ca 30% te verminderen. PMID 16389542.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

138) Wang HZ en Lin ZT ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 730-2 ; 1997 ; in gerandomiseerd onderzoek verbetert kang' aiboa oral = kabol de overlevingskansen van kankerpatiënten significant.

271) Duan P en Wang ZM ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 22 : 515-7 ; 2002 ; Astragalus vermindert de bijwerkingen van chemo en verlengt de niet-progressieve periode bij kankerpatienten.

343) Li QS et al ; Chin Med J (Engl) 107 : 289-94 ; 1994 ; Chinese kruiden verminderen in dubbelblind onderzoek bij kankerpatiënten postoperatieve pijn ; deze kruiden verminderden ook obstipatie (door stimulatie van de peristaltiek) en urineretentie na operatie.

857) Tao K en Zhou K ; J Tradit Chin Med 23: 17-20; 2003; Fei tong-vloeistof blijkt effectiever in bestrijden van pneumonie dan hormonen ; pneumonie samenhangend met chemo/bestraling ivm kanker.

1000) Wu MH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Ha Zhi 25:218-21 ; 2005 : Aitongping vermindert in gerandomiseerd onderzoek pijn bij kankerpatienten, maar verbeterde ook de bloedwaarden en overall de levenskwaliteit.

1055) Su XC et al ; Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 25:1164-5 ; 2005 : Ingeval van botmetastasen is Sr 89 (een strontiumisotoop, dat radioactieve straling juist in de botten afgeeft omdat het daar ophoopt) alleen minder werkzaam dan de combinatie Sr89 en Guliu : de combinatie is effectiever ; gaat samen met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven in vergelijking met Sr89 alleen.

1467)Wu TH et al ; Asia Pac J Clin Nutr 2008 ;17:17-22 ; PMID 18364321 ; Pijnstillende kruiden blijken bij terminale kankerpatienten aantoonbaar werkzaam.

1660)Pan YL en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie HJe Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9;PMID 17969893 ; Zhiling verbetert de kwaliteit van leven bij kankerpatienten in vergelijking met pingxiao ; zie respectievelijk 1322 en  1657.

2135)Wang L et al; Chin J Integr Med 2009 Aug 15(4):272-8;PMID 19688315; Qingre Buyi vermindert  kans op radiale proctitis indien er ter plekke bestraald wordt.

2162)Jia YJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 2013 Apr;33(4):448-51;PMID 23841259 ; Yigi Jiedu Quyu naast hormonale therapie bij prostaatkanker geeft een betere levenskwaliteit dan met hormonale therapie alleen.

2199)Fortes RC et al; Nutr Hosp 2008 Nov-Dec;23(6):591-8; Agaricus sylvaticus verbetert bij kankerpatienten de glucosetolerantie : dit is in principe gunstig bij kanker. Zie ook 1932 en 2155.

2526)Chen CM et al; Chin J Integr Med 2014 Jul;20(7):496-502;PMID 24972577 ; Chinees kruidenpreparaat vermindert bij kankerpatienten verstopping als bijwerking van morfine.

2913)McQuade J et al ; Psychooncology 2016 Aug 22;PMID 27548839 ; Qigong/Tai chi verbetert slaap tijdens radiotherapie voor prostaatkanker en vermindert de vermoeidheid dan.

3880)Chang DG et al; Zhonggua Nan Ke Xue 2017 Jul;23(7):646-51; PMID 29723460 ; Qilan vermindert bij castratie wegens prostaatkanker de prostatismeklachten extra ; ook de TCM-score voor de ziekte verbetert, maar verlaagt de PSA niet extra. Duidelijk is dat er in dit onderzoek naar hardere parameters gekeken had moeten worden.

3881)Zhang Y et al; Zhonghua Nan Ke Xue 2017 Oct 23(10):922-7TCM verbetert bij prostaatkankerpatienten die hormonaal resistent zijn en chemo krijgen, de Karnofsky-index.

4102)Rosli D et al ; JPEN 2020, 2 Aug ; PMID 32740950 Gedeeltelijk gehydrolyseerde guar gom deed bij patienten waar het bekken werd bestraald de bifidobacterien in de darm fors toenemen. Eerst nam de diarree toe , maar later significant af.

COX-2-remmers en EPO:

771) Lundholm K et al ; Cancer 100:1967-77;2004; Patienten met cachexia als gevolg van kanker kregen allen, COX-2-remmers en EPO ; de helft kreeg ook voedingsondersteuning, gericht op ontstekingsremming, anemiepreventie en om de voedingsstatus te verbeteren. Extra calorieen was nu niet het primaire doel ; nu was er wel sprake van levensverlenging in de voedingsgroep.

Cryoablatie: 

1442) Chin JL et al ; Prostate Cancer Prostatic Dis 19 juni 2007 ; Cryoablation bij prostaatkanker geeft minder darmcomplicaties dan externe bestraling ; in het laatste persisteert alleen het lokale resultaat langer, al is de overleving totaal niet verschillend (wat je uiteraard verwacht) ; PMID 17579613.

1529)Robinson JW et al ; Cancer 2009 ; 18 Augustus ; PMID 19691092 ; Cryoablatie van de prostaat wegens kanker gaat met meer kans op sexuele dysfunctie gepaard dan radiotherapie.

1596)Robinson JW et al ; Cancer 2009 Oct 15;115(20):4695-704 ; PMID 19691092 ; bij de behandeling van lokale prostaatkanker is cryoablatie ongeveer even effectief als bestraling, maar leidt tot meer sexuele problematiek.

1601)Chin JL  et al ; Prostate Cancer P{rostatic Dis 2008 ;11(1):40-5;PMID 17579613 ; cryoablatie is even effectief ter behandeling van lokale prostaatkanker als bestraling ; zie ook 1442 en 1596.

3246)Holmberg L et al; NEJM 2002 Sep12; 347(11):781-9 ; Prostatectomie voor prostaatkanker binnen de prostaat heeft ook in dit onderzoek geen effect op de overleving. Watchfull waitiong was even goed.

Curcumine - kurkuma

4346)Passildas-Jahanmohan J et al; Cancer Med 2021 Apr; 10(7):2332-40; PMID 33666378 ; Curcumine verbetert resultaat taxol bij uitgezaaide prostaatkanker ; het aantal per arm was 22 patienten en de curcuma extra werd tussentijds afgebroken. Het lage aantal is hier een probleem ; het tussentijds afbreken van sec het experiment is methodologisch onjuist.

Ginseng:

1293) Kim JH et al ; J Clin Pharm Ther 31:331-4 ; 2006 : Ginseng verbetert in vergelijking met placebo subjectief welbevinden kankerpatienten ; PMID 16882101.

1540) Barton DL et al ; Support Care Cancer 2010 Feb; 18(2):179-87 ; PMID 19415341 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bleek Amerikaanse ginseng aantoonbaar effectief tegen vermoeidheid bij kankerpatienten.

1760)Barton DL et al;JNCI 2013 Aug 21;105(16):1230-8:PMID 23853057 : Amerikaanse ginseng vermindert in vergelijking met placebo vermoeidheid bij kankerpatienten.

Groene Thee:

2521)Henning SM et al ; Prostate 2015 Apr’75(5):550-9 ; PMID25545744 ; in deze trial bleek groene thee in vergelijking met water bij mannen op de lijst voor prostatectomie de PSA te verlagen ; het effect van zwarte thee was niet significant.

1754)RJ Thomas ; J Clin Oncol 31;2013 : in een RCT bleek de combinatie van extracten van groene thee, curcuma, pomogranaat en broccoli bij prostaatkankerpatienten de PSA te kunnen verlagen.

2272)Thomas R et al;Prostate Cancer Prostatic Dis 2014 Jun;17(2):180-6;PMID24614693 : polyfenoelen op basis van  granaatappel, groene thee, broccoli en curcuma  bleek bij mannen met prostaatkanker de progressie van de PSA in vergelijking met een placebo te remmen.

Hyperthermie:

1111) Perugia G et al ; Int J Hyperthermia 21:359-65 ; 2005 : In gerandomiseerd onderzoek blijkt lokale hyperthermie lokale fibrose na prostatectomie tegen te gaan en zo een verkorting van de penis ; ik moet hierbij wel aantekenen dat onderzoek wel heeft aangetoond dat prostatectomie zelf meestal zinloos is.

Immuuntherapie, vaccins en virussen:

471) Li Z et al ; Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 31 : 334-7 ; 2000 ; Inenting voor Pseudomonas aeruginosa verbetert de immuniteit bij kankerpatiënten zo veel dat althans in gerandomiseerd onderzoek 2/3 van de infecties samenhangend met vooral chemo worden voorkomen, hetgeen de kwaliteit van leven verbetert en een betere behandeling mogelijk maakt.

612) Eaton JD et al; BJU Int 89 :19-26 ; 2002 ; Vaccinatie van patiënten met een prostaatkankercellijn plus Mycobacterium vaccae leidde in gerandomiseerd onderzoek tot duidelijke immunostimulatie ; bij enkele patiënten daalde de PSA, wat niet als spontaan gekwalificeerd kon worden.

1550) Small EJ; J Clinm Oncol 2006 Jul 1;24(19):3089-94 ; PMID 16809734 ; Immunostimulant Sipuleucel-T (Provenge) verbetert in gerandomiseerd onderzoek mediane overlevingsduur bij uitgezaaide prostaatkanker .

2207)Li Q et al; Zhonggua Zhong Liu Za Zhi 2008 Jul;30(7):534-7:PMID 19062723 ; Uroacitides-injecties remt tumorgroei en verbetert de levenskwaliteit bij patiënten met solide tumoren.

Massage:

3103)Tobia I et al; Arch Esp Urol 2008 Sep;61(7):793-8;PMID 18972914 ; Massage perineum verbetert snelheid herstel urinecontinentie na prostatectomie niet.

3135)Shahriari M et al; J Educ Health Promot. 2017 April 19;6:1; PMID 28546966 ; spierontspanning, diep ademen plus guided imagery verbeteren tezamen levenskwaliteit bij patienten met borstkanker of prostaatkanker.

Melatonine:

87) Lissoni P ; Nat Immun 1998; 16(1) : 27-33 ; Aloe vera remt tumorgroei en verbetert overleving in gerandomiseerd onderzoek (de patienten in dit onderzoek kregen allen tevens melatonine).

119) Lissoni P et al ; Neuroendocrinol Lett 21 : 319-23 ; 2000 : de lichaamseigenstof methoxytryptamine blijkt bij patiënten die reeds melatonine krijgen de tumorprogressie aantoonbaar additioneel te remmen.

122) Lissoni P et al ; Eur J Cancer 35 : 1688-92 ; 1999 ; In een groot gerandomiseerd onderzoek met uiteenlopende typen gemetastaseerde kanker blijkt melatonine de bijwerkingen van de reguliere therapie te verminderen en de overleving te verbeteren.

Operatie - prostectomie:

3337)B ill-Axelson A et al; JNCI 2008 Aug 20;100(16):1144-54;PMID 18695132 ; bij lokale prostaatkanker was er slechts voor de subgroep beneden de 65 na meer dan 12 jaar in vergelijking met afwachten een overlevingsvoordeeltje ; 4 andere onderzoeken konden zelfs dat niet aantonen ; zie o.a. 3338.

3338) Wilt TJ et al ; New Engl J Med 367(3):203-13 ; PMID 22808955 ; prostatectomie heeft voor lokale prostaatkanker geen zin; ook niet voor onder de 65.

3339) Steineck G et al; New Engl J Med 2002 Sep 12;347(11):790-6; PMID 12226149 ; prostatectomie  wegens prostaatkanker vermindert de levenskwaliteit.

3346) Holmberg L et al; NEJM 2002 Sep12; 347(11):781-9 ; Prostatectomie voor prostaatkanker binnen de prostaat heeft ook in dit onderzoek geen effect op de overleving. Watchfull waiting was even goed.

Probiotica en synbiotica - melkzuurbacteriën:

133) Urbancsek H et al ; Eur J Gastroenterol Hepatol 13 : 391-6 ; 2001 ; Melkzuurbacteriën - probiotica verminderen in dit gerandomiseerde onderzoek de bijwerkingen van bestraling in het buikgebied.

2421)Nascimento M et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014 Oct;90(2):289-95;PMID 25304789 ; Synbiotica verminderen bij bestraling voor prostaatkanker de bijwerkingen van bestraling.

2950)Yahya S et al ; Br J Radiol 2013 Nov 86(1031):20130457 ; PMID 23995876  : meer vezels : beter ontledigen : preciezere radiotherapie vanwege prostaatkanker.

PSK-fractie van de paddestoel Coriolus Versicolor en andere medicinale extracten van paddestoelen, waaronder astralagus, lentinan:

124) Tari K et al ; Hinyokika Kiyo 40 : 119-23 ; 1994 ; Lentinan (Shiitake) verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij prostaatkankerpatiënten, die hormonale therapie krijgen, de 5-jaarsoverleving.

189) Tari K et al ; Hinyokika Kiyo 40 : 119-23 ; 1994 ; Lentinan verbetert in gerandomiseerd onderzoek de lange termijn overleving van prostaatkankerpatiënten met een slechte prognose aanzienlijk.

2012)Ki Y et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013 Nov 15:87(4):646-50;PMID 24054874 ; Een probioticum vermindert faecaal volume waardoor de prostaat op een meer constante positie ligt voor bestraling.

2199)Fortes RC et al; Nutr Hosp 2008 Nov-Dec;23(6):591-8; Agaricus sylvaticus verbetert bij kankerpatienten de glucosetolerantie : dit is in principe gunstig bij kanker. Zie ook 1932 en 2155.

Psycho-sociale ondersteuning:

1103) Taylor CL et al ; Psychooncology 2006 Jan31 ; Epub ahead of print. : Cognitieve en fysieke training verbetert bij patienten met prostaatkanker het cognitief functioneren significant ; voor het fysieke is het effect niet significant.

1185) Gundel H et al ; Z Psychosom Med Psychother 49: 246-61; 2003 ; Psychoeducationele interventie verbeterde bij kankerpatienten informatieniveau en emotioneel welbevinden, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 12964131.

1194) Floratos DL et al ; BLU Int 89:714-9; 2002 : Biofeedback met elektromyografie is even effectief als verbale instructie om incontinentie als gevolg van prostatectomie te behandelen. PMID 11966630.

1195) Burgio KL et al ; J Urol 175:196-201; 2006 : Preoperatieve biofeedback met gedragstraining helpt om de kans op incontinentie na prostatectomie en de ernst ervan te verminderen. PMID 16406909. Samenvattend kan ik over 1193 t/m 1195 zeggen : prostatectomie is zelden geindiceerd (ingeval van prostaatkanker zijn er goede argumenten om dat dan af te raden) ; verder indien de patient toch een prostatectomie wil dan liefst door een arts die het goed zenuwsparend kan (kunnen de meeste niet) ; duidelijk is dat incontinentie met minder gangbare methoden te bestrijden is.

2142)Parker PA et al; J Clin Oncol 2009 Jul 1;27(19):3169-76; PMID 19349551 ; Stress-management bij patienten, die prostatectomie  zouden ondergaan  kwamen mentaal aantoonbaar beter de operatie door.

1844)Chambers SK et al; Psychooncology 2013 May;22(5):1025-34;PMID 22549800 : Prostaatkankerpatiënten, die meer geld, meer opleiding hebben en jonger zijn blijken meer van psychologische ondersteuning te profiteren.

1991)Campo RA et al; J Cancer Surv 2013 Oct 30; PMID 24170679 ; Qigong reduceert stress en vermoeidheid bij prostaatkankerpatiënten ; zie ook 1934.

2050)Siddons HM et al; Psychooncology  2013 Apr 10;PMID 23576518 ; Cognitieve therapie verbetert bij mannen geopereerd voor lokale prostaatkanker en verbetert tevens (hierdoor ) de levenskwaliteit. Het moge duidelijk zijn dat men tegenover lokale prostatectomie sowieso zeer kritisch moet staan.

2198)Ross L et al; Psychooncology 2009 Aug;18(8):875-85;PMID19137506 ; Psychosociale interventie geeft bijna altijd een betere levenskwaliteit ; voor levensverlenging is er echter geen bewijs, zoals ook dit onderzoek laat zien.

2230)Molton IR et al; J Psychosom res 2008 May;64(5):527-36;PMID 18440406 ; Psychotherapie in groepsverband verbetert na prostatectomie herstel sexualiteit.

2374)Penedo FJ et al; Ann Behav Med 2006 Jun;31(3):261-70; PMID 16700640 ; Cognitieve therapie verbetert de levenskwaliteit van prostaatkankerpatienten.

2530)Wootten AC et al ; Eur Urol 2014 Oct 28 ; PMID 25454611 ; Psychologische interventie verbetert psychologisch welbevinden bij prostaatkankerpatienten.

2552)Stefanapolou E et al; Psychooncology 2015 Mar 9;PMID 25753889 ; Cognitieve gedragstherapie vermindert hot flushes bij prostaatkankerpatienten die hormonale therapie krijgen.

2612)Huri M et al; Saudi Med J 2015 Aug;36(8)954-61;PMID26219446; Bezigheidstherapie verbetert levenskwaliteit bij prostaatkanker.

2685)Yanez B et al ; Cancer 2015 Dec;121(24):4407-15;PMID 26348661 ; psychosociale interventie vermindert bij prostaatkanker depressiviteit en verbetert zelfontspanning.

2612)Huri M et al; Saudi Med J 2015 Aug;36(8)954-61;PMID26219446; Bezigheidstherapie verbetert levenskwaliteit bij prostaatkanker.

2835)Penedo FJ et al; Int  J Behav Med 2007;14(3):164-72 ; PMID 18062059 ; Stress-management verbetert bij mannen met lokale prostaatkanker de levenskwaliteit.

2836)Webe LC et al; r BA et al; J Mens Health Gend 2007 Jun;4(2):156-164 ; Dyadische support verbetert levenskwaliteit bij prostaatkankerpatienten. PMID 17948072.

2849)Helgeson VS et al;; Health Psychol 2006 May;25(3):348-54 ; PMID 16719606 ; psycho educatie zinvol voor welbevinden bij prostaatkanker en vooral bij weinig zelfvertrouwen.

2852)Penedo  FJ et al ; cancer 2004 Jan 1;100(1):192-200 ;PMID 14692040 ;cognitieve therapie verbeterterde ook in dit onderzoek de levenskwaliteit van prostaatkankerpatienten.

2867)Davison BJ en Degner LF ; Cancer Nurs 1997 Jun;20(3):187-96 : PMID 9190093 ; Empowerment verbeterde in deze RCT levenskwaliteit prostaatkankerpatienten.

2913)McQuade J et al ; Psychooncology 2016 Aug 22;PMID 27548839 ; Qigong/Tai chi verbetert slaap tijdens radiotherapie voor prostaatkanker en vermindert de vermoeidheid dan.

3036)Beard C et al; Cancer 2011 jan 1;117(1):96-102 ;PMID 20803609 ; Reiki verbetert welbevinden van mannen die voor prostaatkanker worden behandeld niet. Idem in dit onderzoek voor ontspanningstherapie.

3135)Shahriari M et al; J Educ Health Promot. 2017 April 19;6:1; PMID 28546966 ; spierontspanning, diep ademen plus guided imagery verbeteren tezamen levenskwaliteit bij patienten met borstkanker of prostaatkanker.

3194)Schofield P et al; BMC Cancer 2016 Aug 16;16:637;PMID 27530156 : groepsgesprek onder leiding van verpleegkundige vermindert depressiviteit bij prostaatkankerpatienten.

3209)Wootten AC et al; Psychooncology 2017 Jul;26(7):975-81; PMIDV 27503036; Online psychologische interventie verhoogt sexuele tevredenheid na behandeling voor lokale prostaatkanker.

3036)Beard C et al; Cancer 2011 jan 1;117(1):96-102 ;PMID 20803609 ; Reiki verbetert welbevinden van mannen die voor prostaatkanker worden behandeld niet. Idem in dit onderzoek voor ontspanningstherapie.

3281)Chambers SK et al ; J Clin Oncol 2017 Jan 20;35(3):291-7; PMID 27870567 ; Mindfullness bij prostaatkanker was wel, maar slechts beperkt van nut bij de prostaatkankerpatienten in dit onderzoek.

3300)Naccarato AM et al ; Andrologia 2016;48(10):1183-87; PMID 27062069 ; Psychotherapie plus een middel voor een betere erectie geeft na prostatectomie een beter herstel dan een erectie bevorderend middel alleen.

3309)Charalambous A et al; Evid Based Complement Alternat Med 2015 ; 2015:270876 ; PMID 26347018 :Spierontspanning en ‘guided imagery’ vermindert bij borstkankerpatiënten en prostaatkankerpatienten die chemo krijgen angst en depressie.

3330)Couper J et al; BJU Int. 2015 Apr;115 Suppl 5:35-45 ; PMID 25828172 ; Cognitieve therapie bij echtparen waarvan de man prostaatkanker heeft/had, verbetert hun welbevinden en wel meer naarmate ze jonger zijn.

3343)Segal RJ et al ; J Clin Oncol 2003 May 1;21(9):1653-9 ; PMID 12721238 ; Weerstandstraining vermindert vermoeidheid en verhoogt levenskwaliteit bij mannen die hormonale therapie voor prostaatkanker krijgen.

3401)Wu LM et al; Support Care Cancer 2017 Dec 27 ; PMID 29282534 ; via de computer cognitive therapie bij prostaatkankerpatienten verbetert reactiesnelheid, maar verbetert welbevinden niet.

3517)Mishel MH et al; cancer 2002 Mar 15;94(6):1854-66; PMID 11920549; Psychische steun en adviezen per telefoon verminderen bij prostaatkankerpatienten daadwerkelijk de klachten.

3620)Cohen L et al; Psychosom  Med. 2011 apr;73(30:218-25;PMID 21257977 ; Stress-management verbetert welbevinden van patienten geopereerd voor prostaatkanker; ook verbeteringen in de immuniteit!

3621)Manne SL et al; J Seks Med 2011 Apr;8(4):1197-209;PMID 21210958. Intimiteit bevorderende psychologische interventie verbetert welbevinden bij prostaatkankerpatienten.

3704)Treager L et al; Psychooncology 2013 Feb;22(2):250-9; PMID 21932396 ; Cognitieve support verbetert welbevinden bij prostaatkankerpatienten.

3717)Northouse LL et al; Cancer 2007 Dec 15;110(12):2809-18;PMID 17999405 ; Steun van familie aan een echtpaar, waarvan de man prostaatkanker heeft verbetert hun welbevinden.

3733)Osei DK et al; Urol Nurs 2013 May-Jun;33(3):123-33; PMID 23930444 ; Online support verbetert welbevinden bij prostaatkanker.

3982)Penedo FJ et al; Int J Behav Med ; 2020 Jan 2 ; PMID 31898309 ;Psychische steun (beter stress management door cognitieve gedragstherapie) verbeterde bij prostaatkankerpatienten het welbevinden.

4117)Bouchard LC et al ; Transl Behav Med 2019 Jul 16; 9(4):629-37; PMID 30285186 : Psychische steun via een tablet verbeterde het welbevinden van mannen met prostaatkanker ; in dit onderzoek was het effect groter bij zwarte dan bij blanke mannen.

Soja, Isoflavonen, genisteine:

500) Tice JA et al ; JAMA 290 : 207-14 ; 2003 ; Met hogere doses isoflavonen niet minder maar wel kortere duur hot flashes, zo blijkt uit gerandomiseerd dubbelblind onderzoek.

748) Kranse R et al ; Int J Cancer 113 : 835-40 ; 2005 ; In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij prostaatkankerpatienten werd met een combinatie fyto-oestrogenen,antioxydanten inclusief carotenoiden, selenium en andere natuurstoffen een daling van testosteron en DHT gezien ; ook bleek de verdubbelingstijd van het vrije PSA af te nemen ; dit alles past bij een verlangzaming van het ziekteproces.

1071) Schroder FH et al; Eur Urol. 2005 Oct 17 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek blijkt een combinatie van soja, isoflavonen, lycopeen, mariadistel en antioxydanten de PSA-stijging bij prostaatkankerpatienten significant af te remmen.

1412) Vaishampayan U et al ; Nutr Cancer 59: 1-7 ; 2007 : Zowel 15 mg lycopeen als 15 mg lycopeen met 40 mg sojaisoflavonen remmen stijging PSA bij prostaatkanker aantoonbaar ; lycopeen alleen doet het echter aantoonbaar beter ; deze studie wijst erop dat je lycopeen beter zonder extra sojaisoflavonen kan geven ; PMID 17927495.

1469)Demark-Wahnefried W et al ; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 17 : 3577-87 ; 2008 : Lijnzaad remt groei prostaatkanker (dus geen lijnzaadolie!) ; PMID 19064574.; Zie ook 813.1475) Swami S et al ; Int J Cancer 2008 Nov 19 ; PMID 19127598 : sojaextract brengt in een gerandomiseerd onderzoek biochemische veranderingen in prostaatkanker teweeg, die passen bij een langzamere groei . Zie ook 724, 813, 1030, 1071 en 1412.

1594)Ahmad IU et al ; Nutr Cancer 2010;62(7):996-1000; PMID 20924975 : soja isoflavonen gaan bijwerkingen van bestraling bij prostaatkanker tegen en reduceren de kans op impotentie.

1637)Lazarevic B et al ; Nutr Cancer 2011;63(6):889-98;PMID 21714686 ; synthetische genisteine in een dagdosering van slechts 30 mg per dag doet bij patienten met lokale prostaatkanker de PSA in vergelijking met placebo al zakken!

1638)deVere White RW et al; Nutr cancer 2010;62(8):1036-43;PMID 21058191 ; Dagelijks 450 mg genisteine met 300 mg daidzeine tezamen hebben in dit onderzoek geen invloed op de PSA bij mannen met lokale prostaatkanker ; ik denk dat hier de bioavailability minder is en dat in het vorige onderzoek meer lokaal gemeten is.

1711)Lazarevic B et al ; Nutr cancer 2011;63(6);889-98;PMID 21714686; Genisteine verlaagt in geval van gelokaliseerde prostaatkanker de PSA ; zij het dat de P-waarde 0,051 bedroeg!

1866)Lazarevic B et al; Br J Nutr 2012 Dec 28;108(12):2138-47;PMID 22397815 : genisteine bleek in dit onderzoek bij mannen met lokale prostaatkanker in korte tijd mRNA passend bij de kanker in spiegel te verlagen ; zie ook 1637 en 1711.

2007)Vitolins MZ et al; J Clin Oncol 2013 Nov 10;31(32):4092-8 ; PMID 24081940 ; Soja vermindert bij mannen met prostaatkanker, die hormonaal behandeld worden of zijn, de hot flashes niet.

2115)Kumar NB et al; J Soc Integr Oncol 2010 Winter;8(1):3-13 ;PMID20205984 ; isoflavonen verhogen bij mannen  met prostaatkanker de oestradiolspiegel (ik denk door een remming van de oestradiolafbraak) ; in dit onderzoek van ruim 10 personen per groep  (4 groepen en drie  verschillende doses isoflavonen) viel niets te zeggen over een effect van isoflavonen op de PSA.

2157)Bosland MC et al; JAMA 2013 Jul 10;310(2):170-8;PMID 23839751 ; soja eiwit bleek na prostatectomie de kans op een recidief niet te verlagen ; een blunder in dit onderzoek van ruim 88 versus 88 was, dat het voortijdig vanwege geen verschil gestopt werd ; zeker bij een klein onderzoek, maar feitelijk altijd is dat een zeer ernstige methodologische fout.

2164)Hamilton-Reeves JM et al; PLoS One 2013 Jul 12;8(7):e68331;PMID 23874588 ; kortdurend soja-isoflavonen na prostatectomie heeft geen zin ; zie ook 2157 ; bij bestralen bijvoorbeeld is de combinatie met genisteine in ieder geval wel zinvol : zie bijvoorbeeld 1594.

2227)Grainger EM et al; Nutr Cancer 2008;60(2):145-54;PMID 18444145; De combinatie van soja en tomatenprodukten remt significant de stijging van de PSA bij prostaatkankerpatienten met wederom stijgende PSA.

2246)Kumar NB et al; Nutr Cancer 2007;59(2):163-8;PMID 18001210; dagelijks 80 mg isoflavonen  had bij mannen met lokale prostaatkanker geen invoed op testosteron- of oestradiolspiegels ; een vraag is al wel : hoeveel genisteine zat er in dit preparaat?

Ultra Sound: 

1441) Mitterberg M et al ; Prostate 67:1537-42 ; 2007 : Contrast met  kleuren en Doppler maakt biopteren in de prostaat al beter ; efficienter  blijkt biopteren mbv ultrasound. PMID 17705242. Dit lijkt leuker dan het is : het behandelen van lokale prostaatkanker is blijkens de literatuur niet zinvol.

Voedingadviezen, diëten en gerichte diëtenbegeleiding:

502) Macia E et al; Nutrition 7:205-9; 1991; Patienten die wat de voeding betreft precies begeleid worden en bestraald worden doen het op klinische gronden beter dan patienten die bestraald worden en daarbij ad libitum eten.

586) Ravasco P et al; I J Radiat. Oncol Biology Physics; 57: S220-1; 2003; Het geven van individuele voedingsadviezen tijdens bestraling blijkt op gerandomiseerde basis de kwaliteit van leven tijdens bestraling te verbeteren; naast gerichte suppletie werd vooral extra eiwit gegeven. Zie ook referentie 187.

1030) Ornish D et al ; J Urol 174:1065-70; 2005 : Life-style verandering bij patienten met lokale prostaatkanker die in eerste instantie geen reguliere behandeling wilden (vegetarisch : veel soja, veel groente/fruit ; supplementen ; extra lichaamsbeweging en yoga) remt de PSA-stijging in vergelijking met een controle-groep zeer ; regulier ingrijpen was in de controle-groep significant vaker nodig.

1381)Shaw C et al ; Cancer  109: 1949-56 ; 2007 : minder calorieen/minder vet leidt tot vermindering van lymfe-oedeem ; PMID 17393377.

1883)Hebert JR et al; Cancer Epidemiol 2012 Apr;36(2):e128-36;PMID 22018935 : meer fruit en minder vet remt PSA-stijging bij recidief  prostaatkanker af.

2219)Frattaroli J et al; Urology 2008  Dec;72(6):1319-23 ;PMID 18602144; minder vet eten; meer plantaardig voedsel en meer bewegen blijkt de kans/noodzaak  tot prostatectomie, dan wel bestraling en/of hormonale therapie te verminderen.

2229)Carmody J et al; Urology 2008 Dec;72(6):1324-8;PMID 18400281 ; minder verzadigd vet ; meer vegetarisch eiwit, minder zuivel en minder ander dierlijk eiwit verbeteren samen de levenskwaliteit bij patienten met een recidief van prostaatkanker ; tevens bleek hierdoor de PSA minder snel te stijgen.

2480)Petterson A et al ; Radiother Oncol ; 2014 Nov;113(2):240-7 ; PMID 25467005 ; Minder vezels en minder lactose verminderen de bijwerkingen van bestraling voor prostaatkanker niet ; minder vezels en minder lactose zijn tegenstrijdige maatregelen ; logischer  kan het ook : zie bijv . 2421.

2558)O’Neill RF et al; J Cancer Surviv 2015 Apr 28;PMID 25916660; Gezonder eten plus meer fysieke training verbetert mobiliteit bij prostaatkankerpatienten, maar verminderde niet de vermoeidheid en stress.

4020)Stephen J Freedland et al; Clin Cancer Res 2020 Feb 27; PMID 32108029Koolhydraatrestrictie remt bij prostaatkankerpatienten behandeld met bestraling en hormonale therapie stijging PSA.

4063)Forslund M et al; Support Care Cancer 2020 Jul;28(7):3331-42; PMID 31758324 minder lactose en onoplosbare vezels deels vervangen door oplosbare heeft bij patienten die bestraald worden voor prostaatkankerde volgende gevolgen: minder bloedverlies ; minder flatulentie, maar laat in de behandeling geeft het wel een meer opgeblazen gevoel. De klinische relevantie ontgaat mij, ook waarom een dergelijk onderzoek is opgezet.

4386)Baguley BJ et al ; Clin Nutr 2021 Jan; 40(1):245-54; PMID 32534948 ; Mediterraan dieet vermindert vermoeidheidsklachten bij mannen die hormonale therapie voor prostaatkanker krijgen.

Voeding, voedingstoffen, vitamines en antioxidanten, alfebetisch op naam:

Betacaroteen:

1881)Margalit DN et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 May  1;83(1):28-32:PMID22079732; Beta-caroteen extra beinvloed resultaat bestraling vanwege prostaatkanker niet.

Boterzuur: 

115) Vernia P et al ; Boterzuur blijkt in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek effectief tegen bestralingsproctitis ; Lancet 356 : 1232-5 ; 2000.

3069)Talley NA et al; Dis Colon Rectum 1997 Sep;40(9):1046-50;PMID 9293933 ; Boterzuur gaat proctitis als bijwerking van bestraling in vergelijking met placebo niet tegen.

Butyraat:

1605)Vernia P et al ; Lancet 2000 Oct 7 ; 356(9237):1232-5;PMID 11072942 ; Butyraat vermindert in dit gerandomiseerde onderzoek bij lokale applicatie stralingsproctitis

2270)Maggio A et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014 Jul 1;89(3):518-24 ;PMID 24803033 : natriumbutyraat vermindert bij bestralen voor prostaatkanker de bijwerkingen niet.

Calcitriol:

1337)Beer TM et al ; J Clin Oncol 25:669-74 ; 2007 : Calcitriol verlengt bij patienten met uitgezaaide prostaatkanker, die docetaxel krijgen het leven significant extra ; PMID 17308271.

Caffeine (Theophylline):

1025) Benoehr P et al ; J Am Soc Nephrl 16:452-8; 2005: Theophylline (een metaboliet van cafeine) gaat in gerandomiseerd onderzoek verslechtering nierfunctie door chemo met cisplatin significant tegen.

1761)Suh SY et al; J Pain Symptom Manage 2013 Mar:PMID23498965 : Cafeine vermindert de pijn bij kankerpatiënten vergeleken met placebo ; ingeval van opiaatgebruik is het aanvullend effect van cafeine echter net niet significant.

2627)Cornish RS et al; Med Sci Sports Exerc. 2015 Mar;47(3):47(3):468-75;PMID 24977700 ; Cafeine verbetert het prestatievermogen bij prostaatkankerpatienten, maar vermindert de vermoeidheid op langere termijn niet extra.

Carnitine en L-carnitine:

121) Lissoni P et al ; Tumori 79 : 202-4 ; 1993 ; L-carnitine vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op cardiale complicaties bij patiënten, die met interleukine behandeld worden.

1468)Cruciani RA et al ; J Pain Symptom Manage 2008 ; Epub ahead of print ; PMID 18809275 ; Carnitine in doses tot 2 gram per dag bij vermoeide kankerpatienten met te lage carnitinespiegel, niet werkzaam tegen deze vermoeidheid.

1902)Campone M et al; Oncologist 2013;18(11):1190-1;PMID 24105751 : Acetyl-l-carnitine vermindert neuropathie in vergelijking met placebo bij gebruik van sagopilon.

2003)Campone M et al; Oncologist 2013;18(11):1190-1;PMID 24105751 : L-carnitine gaat neuropathie door sagopilone niet tegen.

2152)Hershman DL et al; J Clin Oncol 2013 Jul 10; 31920):2627-33;PMID23733756 ; in dit onderzoek ging carnitine de neuropathie door taxanen niet tegen.

Cranberrysap:

2333)Hamilton K et al; Support Care Cancer 2014 Jul 4 ;PMID 24993395 : In vergelijking met placebo  vermindert cranberry radiatiecystitis vanwege bestraling voor prostaatkanker.

2433)Campbell G et al; Clin Oncol (R Coll Radiat) 2003 Sep;15(6):322-8; Cranberrysap beschermt in vergelijking met appelsap niet tegen de bijwerkingen bij uitwendige bestraling wegens prostaatkanker.

3342)Student V et al; Biomed Pap Med Fac Univ Olomouc Czech Repup 2016 Dec;160(4):559-565; PMID 27833172 : Cranberry doet bij prostaatkankerpatienten voor operatie de PSA in vergelijking met placebo significant dalen.

Curcuma Longa:

1754)RJ Thomas ; J Clin Oncol 31;2013 : in een RCT bleek de combinatie van extracten van groene thee, curcuma, pomogranaat en broccoli bij prostaatkankerpatienten de PSA te kunnen verlagen.

2272)Thomas R et al;Prostate Cancer Prostatic Dis 2014 Jun;17(2):180-6;PMID24614693 : polyfenoelen op basis van  granaatappel, groene thee, broccoli en curcuma  bleek bij mannen met prostaatkanker de progressie van de PSA in vergelijking met een placebo te remmen.

2622)Palatty PL et al; Br J Radiol 2014 Jun;87(1038):20130490; PMID 24694358 ; Zowel sandelhoutolie als een creme op curcuma-basis verminderen radiodermatitis  als gevolg van bestraling.

Dieet met veel vezels:

2950)Yahya S et al ; Br J Radiol 2013 Nov 86(1031):20130457 ; PMID 23995876  : meer vezels : beter ontledigen : preciezere radiotherapie vanwege prostaatkanker.

EGCG:

1885)Nguyen MM et al; Cancer Prev Res (Phila.0 2012 Feb;5(2):290-8;PMID 22044694 : Dagelijks  800 mg EGCG leidde in de 3 tot 6 weken voor prostatectomie wegens prostaatkanker  tot gunstige veranderingen in de PSA onder andere, maar significantie werd niet bereikt ; getalsmatige beperkingen (slechts 24 of minder patiënten per groep!) maakten het bereiken van welke significantie dan ook moeilijk, waardoor dit onderzoek niet veel zegt.

Ellaginezuur: 

860) Falsaperla M et al ; Eur Urol 47:449-54;2005 ; Ellaginezuur vermindert de bijwerkingen van chemo (estramustine plus vinelrelbine) bij prostaatkanker significant ; ook treden er aantoonbaar meer regressies op in de ellaginezuurgroep.

Enterale en parenterale voeding plus extra caloriëen + hyperalimentatie:

632) Samuels ML et al ; Cancer Treatment Rep 65 : 615-27 ; Intraveneuze hyperalimentatie bij patiënten met uitgezaaide testiskanker welke chemo krijgen vergroot de kans op levensbedreigende infecties ; dit onderzoek ondersteunt de hypothese dat extra calorieen e.d. beter voor de kanker zijn dan voor de patient.

783)Drott C et al ; Surgery 103:499-506;1988; Intermitterend extra calorieen voor patienten die chemo krijgen voor testiskanker gaat de vermagering die samenhangt met deze chemo en die behoorlijk lang aanhoudt niet aantoonbaar tegen.

848) Samuels ML ; Cancer Treatment Reports 65:615-27;1981 ; Hyperalimentatie bij testiskanker leidt tot niet significant minder regressies, wat al geen reclame is, maar ook nog eens tot significant meer infecties ; uit deze en de vorige studie blijkt maar weer dat hyperalimentatie in principe niet aan te bevelen is.

970) Issell BF et al ; Cancer Treatment Rep 62:1139-43; 1978 : Intraveneuze hyperalimentatie heeft geen aantoonbaar effect ; wel iets minder leukopenie ; echter wel complicaties en geen effect op het klinisch beloop.

1233) Shang E et al ; JPEN 30:222-30; 2006 : Honderdtweeenvijftig patienten met vergevorderde kanker kregen naast de enterale voeding of niets extra’s of ook nog extra parenterale voeding. De totale calorische inname was echter gelijk (zelfs niet significant hoger in de groep met parenterale voeding erbij) ; de eiwitinname was ook gelijk. Toch was de overleving van de deels parenteraal gevoede groep beter. Dit moet samenhangen met een andere dwz betere samenstelling van de parenterale voeding (meer omega-3-vetzuren bijvoorbeeld?) PMID 16639069.

Factor AF-2:

82) Papadopoulos I en Wand H ; Beilage zur Zeitschrift ONKOLOGIE , Band 12 : 26-31 ; Factor AF-2 vermindert in dit gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van experimentele chemo bij prostaatkankerpatiënten.

167) Krege S et al ; Urologe A 41 : 164-8 ; 2002 ; AF-2 vermindert in geval van chemo voor urotheliale kanker maag en darm bijwerkingen aantoonbaar ; beenmergtoxiciteit kwam met AF-2 minder voor, maar hier werd statistische significantie niet bereikt.

Granaatappelsap of granaatappelextract: 

1753)Paller CJ et al ; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2013 Mar; 16(1):50-5;PMID 22689129. Pomogranaatextract verhoogt bij prostaatkankerpatienten de PSA-verdubbelingstijd met ongeveer 50% ; de tumor groeit dus veel langzamer.

1754)RJ Thomas ; J Clin Oncol 31;2013 : in een RCT bleek de combinatie van extracten van groene thee, curcuma, pomogranaat en broccoli bij prostaatkankerpatienten de PSA te kunnen verlagen.

2010)Stenner-Liewen F et al ; J Cancer 2013 Aug 29;4(7):597-605 ; PMID 24069070 : ingeval van vergevorderde prostaatkanker heeft granaatappelsap geen invloed op de groei van prostaatkanker ; zie echter ook 1751 en 1752 : in een vroeger stadium van prostaatkanker lijkt er van pommegranaatsap wel een gunstig effect te zijn ; zie 1751 en 1752.

2016)Freedland SJ et al; Cancer Prev Res (Phila). 2013 Oct;6(10):1120-7;PMID 23985577 : Granaatappelsap bleek in de prostaat voor operatie wegens prostaatkanker goed opgenomen ; diverse bij kanker passende enzymen werden in gehalte echter niet beinvloed ; langer onderzoek bij meer mensen en dan ook naar de PSA kijken is nodig. Zie ook : 1751, 1752 en 2010.

2272)Thomas R et al;Prostate Cancer Prostatic Dis 2014 Jun;17(2):180-6;PMID24614693 : polyfenoelen op basis van  granaatappel, groene thee, broccoli en curcuma  bleek bij mannen met prostaatkanker de progressie van de PSA in vergelijking met een placebo te remmen.

2653)Pantuck AJ et al ; Prostate Cancer Prostatic Dis 201§5 Sep;1893):242-8; Granaatappelsap bleek de stijging van de PSA na primaire behandeling voor prostaatkanker te remmen ; zie ook 1751 en 1752.

Hyaluronzuur:

3008)Prada PJ et al; Brachytherapy 2009 Apr-Jun;8(2):210-7 ;PMID 19213607 ; Hyaluronzuur injecteren in het voorste perirectale vet vermindert mucositis door brachytherapie prostaat.

Insuline:

1343)Lundholm K et al ; Clin Cancer Res 13:2699-706 ; 2007 ; Insuline leidt bij kankerpatienten tot een hogere kookhydraatinname, ee efficienter metabolisme tijdens inspanning etc. Belangrijker : het leven werd door de insuline verlengd. Niet vreemd : kankercellen hebben in het algemeen sowieso een goed doorlaatbare membraan voor glucose. Met de insuline eet het gezonde deel van het lichaam relatief meer van de dis dan de tumor ; dit resultaat zie je bij proefdieren ook met pyruvaat ipv suiker omdat dan het gezonde deel wederom in een betere concurrentiesituatie geplaatst wordt ; PMID 17473202.

Lijnzaad en lijnzaadolie:

813) Dalais FS et al ; Urology 64: 510-5;2004; Stijging van PSA is met soja langzamer dan wanneer lijnzaad aan het eten is toegevoegd. De verhouding vrij/gebonden PSA was statistisch gezien nog weer extra gunstig voor de sojagroep. Zie ook 724. Lijnzaad zou overigens igv prostaatkanker door het alfa-linoleenzuur wel eens ongunstig kunnen zijn.

1037) Demark-Wahnefried W et al ; Urology 58:47-52;2001 ; Vetrestrictie tot 20% plus dagelijks 30 gram flaxseed - lijnzaad(dus geen flaxseedolie - lijnzaadolie) bevordert aantoonbaar apoptosis in lokale prostaatkanker.

1469)Demark-Wahnefried W et al ; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 17 : 3577-87 ; 2008 : Lijnzaad remt groei prostaatkanker (dus geen lijnzaadolie!) ; PMID 19064574.; Zie ook 813.1475) Swami S et al ; Int J Cancer 2008 Nov 19 ; PMID 19127598 : sojaextract brengt in een gerandomiseerd onderzoek biochemische veranderingen in prostaatkanker teweeg, die passen bij een langzamere groei . Zie ook 724, 813, 1030, 1071 en 1412.

Lycopeen: Zie ook analyse van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over lycopeen bij prostaatkanker.

21) Kucuk O et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 10 : 861-8 ; 2001. Uit dit onderzoek blijkt onomstotelijk, dat lycopeen in staat is prostaatkankers in de groei te remmen.

421) Ansari MS en Gupta NP ; BJU Int 92 : 375-8 ; 2003 ; bij patiënten met prostaatkanker die een orchectomie hebben ondergaan verbetert lycopeen de daling van de PSA en wordt bovendien door lycopeen in samenhang daarmee de sterfte verlaagt.

767) Chen L et al ; JNCI 93:1872-9 ; 2001 ; extra lycopeen in de vorm van tomatensaus (30 mg) vermindert bij patienten die op de nominatie staan voor prostatectomie (overigens zinloos) de PSA significant ; zie ook 21 en 421.

1071) Schroder FH et al; Eur Urol. 2005 Oct 17 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek blijkt een combinatie van soja, isoflavonen, lycopeen, mariadistel en antioxydanten de PSA-stijging bij prostaatkankerpatienten significant af te remmen.

1412) Vaishampayan U et al ; Nutr Cancer 59: 1-7 ; 2007 : Zowel 15 mg lycopeen als 15 mg lycopeen met 40 mg sojaisoflavonen remmen stijging PSA bij prostaatkanker aantoonbaar ; lycopeen alleen doet het echter aantoonbaar beter ; deze studie wijst erop dat je lycopeen beter zonder extra sojaisoflavonen kan geven ; PMID 17927495.

2890)Paur I et al; Clin Nutr 2016 Jun 30;pii;S0261-5614(16)30147 ; PMID27406859 ; Lycopeen al dan niet met erbij selenium en omega-3-vetzuren doet bij patienten met niet uitgezaaide prostaatkanker de PSA dalen. Met betrekking tot selenium en omega-3-vetzuren was er dus op korte termijn (3 weken maar) geen extra effect meetbaar.

Magnesium:

220) Willox JC et al ; Br J Cancer 54 : 19-23 ; 1986 ; Bij patiënten met een testiscarcinoom, die cisplatin krijgen gaat magnesium in gerandomiseerd onderzoek het ontstaan van nierschade tegen.

Malva:

2788)Mofid B et al; Electron Physician 2015 sep 16;799): 1220-6 ; PMID 26435820 ; Malva vermindert bij bestraling voor prostaatkanker de bijwerkingen op de urinewegen.

Medium-chain triglycerides (MCT):

501) Grau T et al; Nutr Hosp 18: 159-66; 2003; Medium-chain triglycerides (MCT) deels ipv LCT blijkt parenteraal gegeven aan patienten met een slechte voedingstoestand het aantal ernstige infecties te verminderen en de overleving te verbeteren.

Natriumhyaluronaat:

2711)Gacci M et al ; BMC Urol 2015 Jul 7;15:65 ; Natriumhyaluronaat plus chondroitinesulfaat gaan bij bestraling voor prostaatkanker post-radiatie-cystitis tegen. PMID 26148853.

Psylliumvezels:

344) Murphy J et al ; Can Oncol Nurs J 10 : 96-100 ; 2000 ; Psylliumvezels gaan in goed gerandomiseerd onderzoek diarree samenhangend met bestralen bekken significant tegen.

Roggebrood:

739) Bylund A et al ; Eur J Cancer Prev 12 : 407-15 ; 2003 ; Roggebrood verhoogt in vergelijking met tarwe significant de apoptosis in prostaatkankers.

1972)Landberg R et al ; J Nutr 2010 Dec;140(12):2180-6;PMID 20980650 : Rogge en tarwe verlagen in vergelijking met wit brood de PSA bij prostaatkankerpatiënten ; zie ook 739.

2077)Landberg R et al; J Nutr 2010 Dec;140(12):2180-6;PMID 20980650 ; Rogge verminderde in dit onderzoek in vergelijking met witte brood heel duidelijk de PSA bij prostaatkankerpatienten. Zie ook 739.

Safraan:

2794)Hosseini A et al ;Avicenna j Phytomed 2015 sep-Oct;5(50:434-40 ; PMID 26468463 ; dagelijks 100 mg saffraan induceerde meerdere regressies in vergelijking met een controle-groep.

Selenium:

885) Hoenjet KM et al ; Eur Urol 47:433-40 ; 2005 ; De combinatie van vitamine E, selenium, vitamine C en Q10 heeft bij 70 prostaatkankerpatienten versus placebo binnen 21 weken geen aantoonbaar effect op de PSA, testosteronspiegel e.d.

1041) Kim J et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14:1697-702; 2005 : Onderzoek dmv de proteomics-techniek laat zien dat selenium plus vitamine E in vergelijking met placebo prostaatkankercellen bij patienten kunnen omturnen naar normaal.

1827)Vidlar A et al ; Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010 Sep;154(3):239-44; PMID 21048810 : de combinatie van selenium en mariadistel verbeterde na prostatectomie aantoonbaar de kwaliteit van leven in vergelijking met placebo’s.

2089)Stratton MS et al; Cancer Prev res (Phila0 2010 Aug;3(8):1035-43;PMID 20647337; 200 tot 800 mcg selenium per dag heeft geen aantoonbaar effect op de PSA-verandering bij mannen met gelokaliseerde prostaatkanker.

Sojabrood: 

724)Dalais FS et al ; Urology 64 ; 510-5 ; 2004 ; Sojabrood ipv tarwebrood doet de PSA bij prostaatkankerpatienten zakken ipv stijgen ; ook de verhouding vrij/gebonden PSA verandert door sojabrood gunstig, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

Sulfurofaan:

2719)Cipolla BG et al ; Cancer Prev Res (Phila.)2015 Aug;8(8):712-9;PMID 25968598 ; Sulfurofaan vertraagt stijging PSA na prostatectomie.

Superoxide-dismutase: 

166) Tu Q et al ; Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao 23 : 308-10 ; 1998 ; Superoxide-dismutase verminderde in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij een gemeleerde groep kankerpatiënten.

Trypsine, chymotrypsine en papaine:

350) Martin T et al ; Radiother Oncol 65 : 17-22 ; 2002 ; De combinatie van trypsine, chymotrypsine en papaine verbeteren niet de bijwerkingen van bestraling, toegepast als adjuvans na operatie wegens kanker in het bekkengebied. Combinatie van studies 350,347 en 348 leidt evenwel toch tot de conclusie, dat genoemde enzymen naast bestraling zinvol zijn om de bijwerkingen tegen te gaan.

Visolie en omega vetzuren:

430) Fearon KC et al ; Gut 52 : 1479-86 ; 2003 ; Omega-3-vetzuren plus antioxidanten gaan bij patiënten met een vergevorderde vorm van kanker caxechie in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek tegen ; ook bleek dan de kwaliteit van leven beter.

1324)Fearon KC et al ; J Clin Oncol 24:3401-7 ; 2006 : EPA gaat net niet significant gewichtsverlies bij reeds cachectische patienten in vergelijking met placebo tegen ; P=0,066 ; PMID 16849754.

1757)Higashihara E et al; In Vivo 2010 Jul-Aug;24(4):561-5;PMID 20668324 ; in dit kleinschalige onderzoek met ruim 60 patienten bleek dagelijks 2400 mg EPA het beloop van de PSA de eerste 2 jaar niet aantoonbaar te beïnvloeden.

3031)Aronson WJ et al; Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2062-71 ; PMID 22027686 ; minder vet en visolie erbij leidt in prostaatkankers tot  een lagere delingsactiviteit.

Vitamines:

Lees ook dit studierapport: Vitamin D and cancer: Clinical aspects

250) Ferrari AC et al ; J Clin Oncol 20: 538-44 ;2002 ; 13-cis-retinoinezuur (vitamine A) is bij 30 prostaatkankerpatiënten die hormonale therapie kregen op gerandomiseerde basis beproefd ; met 13-cis-retinoinezuur kregen 7 patiënten niet detecteerbare PSA-niveau’s ; zonder deze extra stof waren dat er maar 3 ; het verschil is echter niet significant ; een vervolgonderzoek met grotere aantallen is noodzakelijk.

319) Jyothirmayi R et al ; Eur J Cancer B Oral Oncol 32B : 373-6 ; 1996 ; Vitamine A in een gerandomiseerd onderzoek bij een dosering van 200000 IU per week bleek in gerandomiseerd onderzoek niet in staat het aantal recidieven plus nieuwe kankers te verlagen. Gezien ander onderzoek bij de mens (1050000 IU per week!) en zeker in vergelijking met dierexperimenteel onderzoek is de gebruikte dosis laag. Mbt vitamine A vallen studienummers 14,15 en 109 significant ten faveure van vitamine A uit, zij het dat slechts 2 hiervan ook levensverlenging laten zien ; Studienummers 47,129,267 en 319 laten geen significant effect van vitamine A zien. Het zij nogmaals opgemerkt : de metabolieten van beta-caroteen en vitamine A zijn succesvoller ; zij zullen later apart worden gewogen.

698) Lippman SM et al ; Invest New Drugs 6 : 51-6 ; 1988 ; 13-cis-retinoic-acid (vitamine A) brengt bij plaveiselcelcarcinomen in een vergevorderd stadium significant meer regressies teweeg dan op basis van de spontane regressiefrequentie verwacht mocht worden ; dit gold niet voor de controle-groep die methotrexaat kreeg.

815) Ehrenpreis ED et al ; Dis Colon Rectum 48:1-8;2005; Vitamine A verbetert in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bestralingsproctitis significant.

885) Hoenjet KM et al ; Eur Urol 47:433-40 ; 2005 ; De combinatie van vitamine E, selenium, vitamine C en Q10 heeft bij 70 prostaatkankerpatienten versus placebo binnen 21 weken geen aantoonbaar effect op de PSA, testosteronspiegel e.d.

1041) Kim J et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14:1697-702; 2005 : Onderzoek dmv de proteomics-techniek laat zien dat selenium plus vitamine E in vergelijking met placebo prostaatkankercellen bij patienten kunnen omturnen naar normaal.

1079) Ehrenpreis ED et al ; Dis Colon Rectum 48:1-8; 2005 : Vitamine A vermindert tov placebo significant proctitis samenhangend met bestralen.

1290) Beer TM et al ; Br J Haematol 2006 ; Sep 19 ; Epub ahead of print : Vitamine D vermindert in vergelijking met placebo de kans op thrombose bij patienten die docetaxel krijgen ; dierexperimenteel onderzoek voorspelde dit al. PMID 16984385.

1444) Beer TM et al ; Cancer 2007 Oct 25 : Vitamine D maakt intermitterende chemo met taxotere vanwege prostaatkanker, vanwege een goede PSA-daling slechts niet significant vaker mogelijk ; PMID 17960793 ; zie ook 1290 en 1337.

2140)Watters JL et al; Cancer res 2009 May 1;69(9):3833-41;PMID19383902 ; 50 IU d,l-alpha-tocoferol (vitamine D) gaat samen met een betere overleving bij prostaatkanker.

3384)Wagner D et al J Clin Endocrinol Metab 2013 Apr;98(40:1498-507; PMID 23463655 ; Vitamin D geeft na operatie vanwege prostaatkanker lagere PSA-spiegels.

Varia aan onderzoek:

1243) de Leval J et al ; Clin Prostate Cancer 1: 163-71 ; 2002 : Patienten met uitgezaaide prostaatkanker die steeds met tussenpozen (bij een in beginsel goede respons) niet hormonaal behandeld worden behouden hun hormonale gevoeligheid langer. PMID 15046691. Dat dit zo was werd al 10 jaar eerder in complementaire kring vermoed. Nu wordt reguliere hormonale behandeling bij uitgezaaide prostaatkanker incidenteel op verzoek van complementaire artsen ook daadwerkelijk zo behandeld.

1441) Mitterberg M et al ; Prostate 67:1537-42 ; 2007 : Contrast met  kleuren en Doppler maakt biopteren in de prostaat al beter ; efficienter  blijkt biopteren mbv ultrasound. PMID 17705242. Dit lijkt leuker dan het is : het behandelen van lokale prostaatkanker is blijkens de literatuur niet zinvol.

1842)Petterson A et al ; Radiother Oncol 2012 Jun;103(3):333-40;PMID 22633817; minder vezels en lactosebeperking bleken de bijwerkingen van bestraling wegens prostaatkanker niet te verminderen ; het eerste is niet rationeel en het tweede helemaal niet ; in deze lijst zijn nu juist zeker drie studies, die laten zien dat probiotica de bijwerkingen van bestraling kunnen verminderen. Te weinig kennis van de reeds voorliggende literatuur leidt ertoe dat een niet voor de handliggende proef wordt gedaan.

2197)Mariotti G et al; J Urol 2009 Apr ;181(4):1788—93; Elektrisch prikkelen bekkenbodem na prostatectomie helpt om van incontinentieklachten af te komen ; PMID19233390.

4063)Forslund M et al; Support Care Cancer 2020 Jul;28(7):3331-42; PMID 31758324 minder lactose en onoplosbare vezels deels vervangen door oplosbare heeft bij patienten die bestraald worden voor prostaatkanker de volgende gevolgen: minder bloedverlies ; minder flatulentie, maar laat in de behandeling geeft het wel een meer opgeblazen gevoel. De klinische relevantie ontgaat mij, ook waarom een dergelijk onderzoek is opgezet.

Preventie van prostaatkanker:

2) Heinonen OP et al ; JNCI 90:440-6;1998;Vitamine E (synthetisch , 50 mg) vermindert bij rokers de kans op en de sterfte door prostaatkanker (met ca 50%!!).

3) Clark LC et al ; JAMA 276:1957-63;1996; Selenium (200 mcg per dag naast de natuurlijke intake van 100 mcg) vermindert in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek niet de incidentie van basaalcarcinomen van de huid, maar wel de kans op long- ,darm- en prostaatkanker. Ook de overall kankersterfte was in de seleniumgroep lager.

5) Meyer F et al ; Int J Cancer ; 2005 Mar 30 ( Epub ahead of print) ; Meyer et al gaven in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek fysiologische doses van vitamine C,E, beta-carotene, selenium en zink , 8 jaar lang. Bij mannen met een normale PSA was er een aantoonbare afname van de kans op prostaatkanker , terwijl dit effect ook optrad bij mannen met een reeds verhoogd PSA ook optrad, maar alleen bij de mannen met een normaal PSA bij aanvang was dit effect significant. Dit onderzoek is in lijn met de nummers 2 en 3. Kortom wanneer capituleert het KWF voor de feiten.

9) Lonn E et al ; JAMA 293:1338-47;2005;Natuurlijke vitamine E 400 IU per dag vermindert bij 9541 patienten ouder dan 55 en veelal lijdend aan hart-/vaatziekten en/of diabetes in gerandomiseerd onderzoek niet de kans op of de sterfte aan kanker. Helaas is niet primair naar prostaatkanker gekeken. Doordat het aantal mannen in dit onderzoek niet perse rokers betreft en het aantal mannen veel kleiner is dan in nummer 2 maakt dat 9 en 2 niet goed te vergelijken zijn.

10) Baron JA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14:586--9;2005; Calciumsuppletie met 1200 mg per dag gaf na 6 jaar significant minder prostaatkanker te zien ; na ruim 10 jaar was het verschil niet meer significant, maar nog steeds waren er in de calciumgroep de minste prostaatkankers ; toch was het risico om een PSA van meer dan 4 te krijgen in de calciumgroep slechts 63%. Kortom dit is een goede calciumsuppletiedosis om verder onderzoek te doen naar de preventieve werking van calcium tav darmkanker.

Van heel hoge calciumdoses extra wordt verwacht dat ze door antagoneren van vitamine D de kans op prostaatkanker juist vergroten.

98) Han JY et al ; Clin Cancer Res 11:2305-11; 2005 : 9-cis-retinoinezuur verhoogt in vergelijking met placebo bij vroegere rokers de vitamine E-spiegel ; dit is in principe gunstig voor bijv. prostaatkankerpreventie ; zie 2.

125) Mohanty NK et al ; Urol Oncol. 23:383-5 : Lokale intraepitheliale neoplasie is in de prostaat een voorstadium van prostaatkanker : lycopeen dwz dagelijks 4 mg blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de ontwikkeling van deze afwijking richting prostaatkanker aantoonbaar te vertragen/te voorkomen.

134) Ahuja KD et al ; Nutrition 2006 Jan 12 ; Epub ahead of print : In een gerandomiseerd cross-overonderzoek blijkt een dieet met minder koolhydraten en meer olijfolie de resorptie van lycopeen te bevorderen ; gezien de consistent gunstige effecten die met lycopeen respectievelijk olijfolie mbt kanker gevonden zijn is deze interactie uiterst relevant.

139) Fielding JM et al ; Asia Pac J Clin Nutr 14:131-6; 2005 : Opname lycopeen wordt door olijfolie in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar bevorderd.

142) Tulley RT et al ; J Nutr 135;1456-61 ; 2005 : Olestra vermindert in gerandomiseerd onderzoek de opname van carotenoiden waaronder lycopeen, ook na correctie voor cholesterol en BMI ; suppletie met vitamine A en E bleek reductie van de laatste 2 te kunnen voorkomen ; klakkeloos gebruik van olestra is zeker gezien het belang van lycopeen derhalve gevaarlijk.

210) Kirsh VA et al ; JNCI 98: 245-54 ; 2006 : Bij rokers blijkt vitamine E suppletie met minder en minder ernstige prostaatkanker samen te gaan ; beta-caroteen-suppletie blijkt het risico op prostaatkanker alleen te verlagen bij een lage basale inname ; vitamine C bleek bij geen enkele subgroep bescherming te geven in dit gerandomiseerde onderzoek ; PMID 16478743 ; zie voor wat betreft vitamine E ook nummer 2.

270)Habito RC et al ; Br J Nutr 84: 557-63 ; 2000 ; Vlees vervangen door tofu leidt bij mannen tot lagere testosteronniveau’s ; dit past bij minder risico op prostaatkanker.

274) Bettuzi S et al ; Cancer Res 66 : 1234-40 ; 2006 : Groene thee-catechinen verminderen in vergelijking met placebo de kans op prostaatkanker bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker ; PMID 16424063

275) Maskarinec G et al ; Eur J Clin Nutr 60: 1423-9 ; 2006 : Een soja-rijk dieet verlaagt serum testosteron niet, maar verlaagt wel PSA ; dit kleine pilot-onderzoek is derhalve wederom een aanwijzing dat soja relevant is voor de preventie van prostaatkanker ; PMID 16775579.

306)Schwarz S et al ; J Nutr 138:49-53 ; 2008 ; Lycopeen blokkeert toename benigne prostaathypertrofie en doet PSA dalen ; alles in vergelijking met placebo ; PMID 18156403.

320)Ide H et al ; Prostate 2010 Jul;70(10): 1127-33 ; Isoflavonen met curcuma verlagen in vergelijking met placebo de PSA bij mannen met  een verhoogd PSA, maar nog niet aantoonbare prostaatkanker, de PSA significant. PMID 20503397.

334)Safarinejad MR et al; Br J Nutr 2013 ; 110(1):164-71; Q10 met visolie verlaagt de PSA bij gezonde mannen; GLA doet deze juist stijgen ; PMID23199523.

335)Morgia G et al; Urol Int 2010;84(4) : 400-6:PMID 20332612 : lycopene naast Serenoa repens vermindert chronische prostatis meer dan Serenoa repens alleen : dit pleit nog meer voor lycopeen ter preventie van prostaatkanker.

346)Marshall JR et al ; Cancer Prev Re (Phila). 2011 Nov;4(11):1761-9;PMID 21896650 : in dit onderzoek werd in tegenstelling tot een eerdere trial geen preventieve werking van selenium met betrekking tot prostaatkanker gevonden ; vermoedelijk heeft dit met de relatief goede seleniumstatus van de onderzochte groep te maken.

348)Fleshner NE et al; J Clin Oncol 2011 Jun 10;29(17):2386-90;PMID21537051 ; in dit onderzoek bleek  de combinatie van vitamine E (800 IU), 40 gram soja en 200 mcg selenium de progressie van high-grade intraepitheliale prostaatkanker tot kanker niet te remmen ; zie ook 2,3,340 en 346 ; mogelijk is selenium alleen relevant indien de seleniumstatus slecht is en/of er gerookt is.

349)Van Breemen et al; Cancer Prev Res (Phila). 2011 May;4(5):711-8;PMID 21430075 ; Bij zwarte Afrikanen  blijkt extra lycopeen (30 mg per dag) gedurende 3 weken voorafgaande aan een prostaatbiopsie, het gehalte van de prostaat aan diverse oxydatieprodukten niet te verminderen ; de kleine groep (100 man) de korte follow-up en de niet scherpe vraagstelling maken dit onderzoek niet duidelijk relevant.

365)Maskarinec G et al; Eur J Clin Nutr 2006 Dec;60(12):1423-9;PMID 16775579; Soja verlaagt eenzijdig getoetst de PSA bij gezonde mannen, maar de testosteron verandert niet.

372)Adams KF et al; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 2004 Apr; 13(4):644-8;PMID15066931 ; bij gezonde mannen heeft 83 mg soja isoflavonen geen effect op de PSA-spiegels. Zie echter ook 320, waar het mannen met een heel duidelijk verhoogd PSA betrof.

375)Morgia G et al ; Prostate 2014 Nov ; 74(15):1471-80 ; Serenoa repens met lycopeen en selenium is effectiever tegen prostatisme dan tamsulosine. PMID 25154739.

387)Heidari M et al; Complement Ther Med 2014 Aug;22(4):607-13;PMID 25146062 ; Seidlitzia rosmarinus helpt benigne prostaathyperplasie te verminderen.

388)Kumar NB et al; Cancer Prev Res (Phila) 2015 Apr 14;PMID 25873370 ; groene thee extract (400 mg EGCG) verminderde bij patienten met een hoge intraepitheliale neoplasie van de prostaat de PSA-stijging en stijging/verandering van diverse risicofactoren. Het aantal prostaatkankergevallen was 5 versus 9 in het voordeel van het extract ; dit verschil was uiteraard niet significant. Zie ook 274.

389)wang L et al; Am J Clin Nutr 2014 Sep;100(3):915-23 ; PMID 25008853; 4 jaar lang om de dag 400 IU vitamine E dan wel elke dag 0,5 gram C verminderde bij mannen de kans op diverse kankers niet.

393) Gann PH et al; Nutr Cancer 2015;67(7):1104-12 ; PMID 26422197 ; Lycopeen vermindert intraepitheliale neoplasie in de prostaat.

400)Peng YY et al ; Zhen Ci   yan Jiu 2015 dec;40(6):493-6 ; PMID 26887214 ; Moxibustion plus acupunctuur is effectiever dan acupunctuur alleen bij prostatismeklachten

401) Song CS et al ; Chin J Integr Med 2014 Nov;20(11);PMID 24938449 ; Longbishu helpt prostatismeklachten te verminderen.

402) Suardi N et al; Minerva Urol Nefrol 2014 Jun;66(2):119-25;PMID 24988203 ; de combinatie van beta-sitosterol, quercetine eb Serenoa repens bevordert bij prostatisme het leegplassen in geval van prostatisme.

404) Huang YP et al; Chin j Integr med 2014 dec;20(12);949-54;PMID 25428342 ; Kangquan vermindert significant prostatismeklachten.

405) Ryu YW et al; Urol Int 2015;94(2):187-93;PMID 25614155 ; Sereno repens naast tamsulosine bestrijdt prostatisme beter dan tamsulosine alleen.

414)Barlet A et al; Wien Klin Wochenschr 1990 Nov 23;102(220:667—73 ; Pygeum vermindert prostatisme klachten.

415)Paltsev M et al; EPMA J 2016 Apr 2; PMID 27042242 ; DIM geeft na jaar aantoonbaar betere histologie PIN prostaat.

418) Hizli F et al; Int Urol Nephrol 2007;39(3):869-86;PMID 17203353  ; Serenoa repens naast tamsulosine verbetert resultaat tamsulosine  niet. Serenoa in combinatie met andere fytotherapeutica kan echter wel van belang zijn ; zie echter ook :335, 375, 402 en 405.

420)Hamilton-Reeves JM et al; Nutr Cancer 2008;60(1):7-13 ; PMID 18444130; Soja-eiwit had bij risicopatienten geen effect op de PSA ; wel ontwikkelden er zich in de soja-groep aantoonbaar minder prostaatkankers

421)Argirovixc A en Argirovic D ; Vojnosanit Pregl. 2013 Dec;70(12);1091-6;PMID 24450252 ; zowel Serenoa repens als tamsulosine vergemakkelijken plassen bij prostaathypertrofie ; de combinatie is niet beter dan elk afzonderlijk.

422)Giannakopoulos XK et al;  Int Urol Nephrol 2011 Dec;43(4):955-60 ;21537858 ; een pulserend magneet veld verminderd bij mannen prosatatismeklachten.

430)Dufour B et al; Ann URol(Paris); 1984 May;18(3):193-5;PMID 6084978 : ook hier blijkt Pygeum zinvol bij prostatismeklachten.

432)Berges RR et al; Lancet 1995Jun 17;345(8964) ;PMID 7540705 ;Beta-sitosterol vermindert in vergelijking met placebo prostatismeklachten.

434)Carraro JC et al; Prostate 1996 Oct;29(4):231-40;PMID 8876706 : fytotherapie even goed in bestrijden prostatisme klachten als finasteride ; of bestrijden prostatisme met fytotherapie ook de kans op prostaatkanker  vermindert is overigens niet bewezen en voor finasteride helemaal niet!

436)Klippel KF et al; Br J Urol 1997 Sep;80(3):427-32 ; PMID 9313662 ; Ook in dit onderzoek bleek beta-sitosterol prostatismeklachten bij BPH te verminderen.

439)Sokeland J ; BJU Int. 2000 Sep;86(4):439-42 ; PMID 10971268 ; Sabal plus Urtica even goed tegen klachten door prostaathyperplasie als finasteride, maar met minder bijwerkingen.

440)Sokeland J en Albrecht J ;Urologe A. 1997 Jul;36(4):327-33 ; PMID 9340898 ; Sabal met Urtica tegen prostatisme-klachten even goed als finasteride maar met minder hoofdpijn en impotentie.

441)Safarinejad MR ; J Herb Pharmacother 2005;5(4):1-11 ;PMID 16635963 ; Urtica dioica beter werkzaam tegen prostatisme-klachten dan placebo ; geen bijwerkingen.

442)Ghorbanibirgani A et al; Iran Red Crescent Med j 2013 Jan;15(1):9-10Urtica Dioica is effectief tegen prostaathyperplasie ;PMID 23487561.

453)Morgia G1; etr al; Int J Mol Sci. 2017 Mar 22:18(3);PMID 28327529 ; Serenoa repens, lycopeen plus selenium samen versterken  diverse antikankermechanismen zoals caspase-activiteit in geval van prostaathypertrofie.

460)Squadrito F en Morgia G ; Urologia 2011 Oct-Dec;78(4):297-9 ; PMID 21786236 ; lycopeen en selenium naast Serenoa repens werken in totaal beter tegen prostaathyperplasie dan Serenoa repens alleen.

466)Tariq N et al; J Urol 2000 Jan;163(1):114-8 ; PMID 10604327 ; Meer oplosbare vezels en minder niet oplosbare vezels verlaagt de PSA.

468)Simon JA et al; J Am Coll Nutr. 2007 Aug;26(4):317-20 ;PMID 17906182 ; walnoten hoewel heel goed tegen hart- en vaatziekten, verlagen bij normale oudere mannen de PSA niet.

470)Andriole GL et al; J Urol. 2013 Feb; 189(2):486-92 ; PMID 23253958 ; Saw palmetto verlaagt bij mannen die moeilijk plassen de PSA niet.

471)Zhang W et al; Nutr Res  2011 Feb;31(2):165-8;PMID 21419321 ; Indien in het bloed de glutathionperoxydaseactiviteit te laag is, verlaagt extra selenium in vergelijking met placebo de PSA.

472)Chandler PD et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014 Sep;23(9):1944-7;PMID 24974387 ; 1000, 2000 of 4000 IU vitamine D extra had geen invloed op de PSA bij zwarte gezonde mannen van rond de 50.

473)Vidlar A et al; World J Urol. 2016 Mar;34(3):419-24; PMID 26049866 ; Cranberry gaat ook prostatismeklachten tegen.

478)Miyanaga N et al; Cancer Sci 2012 Jan;103(1):125-30; PMID 21988617; bij stijgende PSA verminderen isoflavonen de kans op prostaatkanker.

Testiskanker - kiemcelkanker, zaadbalkanker:

632) Samuels ML et al ; Cancer Treatment Rep 65 : 615-27 ; Intraveneuze hyperalimentatie bij patiënten met uitgezaaide testiskanker welke chemo krijgen vergroot de kans op levensbedreigende infecties ; dit onderzoek ondersteunt de hypothese dat extra calorieen e.d. beter voor de kanker zijn dan voor de patient.

783)Drott C et al ; Surgery 103:499-506;1988; Intermitterend extra calorieen voor patienten die chemo krijgen voor testiskanker gaat de vermagering die samenhangt met deze chemo en die behoorlijk lang aanhoudt niet aantoonbaar tegen.

2324)Christensen JF et al; Br J Cancer  2014 Jul 8;111(1):8-16;PMID 24867693 ; Bij patienten met kiemcelkanker blijkt weerstandstraining de integriteit/kwaliteit van de spieren tijdens chemo meer in stand te houden.

3377)Adams SC et al; Cancer 2017 Oct 15;123(200:4057-65; PMID 28708930 ; hoog intensieve aerobe training vermindert de kans op cardiovasculaire problematiek na behandeling voor testiculaire kanker.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uitgesplitst in aparte lijst gerelateerd aan specifiek prostaatkanker uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Chinese kruiden: Het Chinese >> Hyperbare zuurstoftherapie >> Hyperthermie gebruikt naast >> Lichamelijke training bij >> low molecular weight hyaluronic >> Prostasol - vroeger PC-Spes, >> Voeding en voedingstoffen >> Complementair - aanvullend: >>