9 augustus 2011: De PCA3 urinetest toont nu ook aan dat naast dat deze goed kan voorspellen of iemand met een verhoogde PSA wel of niet prostaatkanker heeft of zal ontwikkelen, maar ook of de Gleason score hoog of laag zal zijn. Dit tonen de resultaten uit een vergelijkende studie bij meer dan 1.000 mannen met verhoogde PSA waarden. Onderaan dit artikel heb ik het abstract en een link naar een Medscape artikel over deze studie geplaatst. Interessant ook om eerder geplaatste informatie over de urinetest PCA3 te lezen

13 april 2011: ik heb aan dit artikel een referentielijst toegevoegd van belangrijke studies gedaan met de urinetest PCA3. Ook Medscape schrijft een uitgebreid artikel over de meta analyse van een aantal gerandomiseerde studies met de urinetest. Klik hier voor artikel van medscape

21 maart 2010: Bron: BJU Int. 2010 Mar 10. [Epub ahead of print]

Een urinetest naar het PCA3 gen bij mannen met een geschiedenis van prostaatkanker blijkt dat deze PCA3 test nauwkeuriger dan een gewone PSA test kan voorspellen of de mannen alsnog een recidief van prostaatkanker zullen krijgen ja of nee. Dit blijkt uit een nadere analyse van een grote postspectieve studie naar mannen met prostaatkanker. 

PATIËNTEN EN METHODEN gegevens van de vorige Europese prospectieve multicenter studie werden herzien. Alleen patiënten met een PSA niveau van 2,5-10 ng / mL werden opgenomen in de huidige studie. In totaal 301 patiënten hadden volledige gegevens. De diagnostische nauwkeurigheid van de PCA3 score voor het voorspellen van een positief biopsie resultaat werd bestudeerd met behulp van sensitiviteit, specificiteit, negatieve en positieve voorspellende waarden. De PCA3 prestatie was ten opzichte van drie verschillende subgroepen van  f/ TPSA, als volgt:geevalueerd: > 20% (groep 1), 10-20% (groep 2) en <10% (groep 3).

RESULTATEN De opgespoorde prostaatkanker cijfers waren 18,8%, 23,9% en 34,8% van de groepen 1, 2 en 3, respectievelijk. Het gebied onder de Receiver Operating Characteristic curve van de PCA3 score, totaal PSA en f / TPSA was 0,688, 0,553 en 0,571, respectievelijk. Het percentage mannen met een positieve biopte was 30,6%, 37,0% en 44,4% bij degenen met een PCA3 score van> 30, vs 10,3%, 15,5% en 28,6% wanneer de PCA3 score is <30, in de groepen 1, 2 en 3 respectievelijk. Het verschil was alleen significant in de groepen 1 en 2. Bij mannen met AF / TPSA van </ = 10% was het verschil in de detectie cijfers ten opzichte van de PCA3 score niet statistisch significant, ongeacht welke PCA3 drempel werd gebruikt. Een hoge PCA3 score werd significant geassocieerd met de leeftijd, klinisch T2 stadium en positieve biopsie (P <0,001, 0,013 en <0,001, respectievelijk). In de bivariate analyse van de registratie voor de PCA3 score en de f / TPSA, een PCA3 score van> 30 was een belangrijke onafhankelijke voorspeller van positieve biopten (odds ratio 3,01; 95% betrouwbaarheidsinterval 1.74-5.23, P <0,001).

CONCLUSIES PCA3 bleek een betere voorspeller van prostaatkanker dan f / TPSA. Bij mannen met AF / TPSA van> 10%, was het gebruik van de PCA3 score sterk gecorreleerd met het risico van het hebben van kanker bij een herhaalde biopsie en kan voorkomen dat onnodige prostaat biopten moeten worden uitgevoerd als de PCA3-waarde laag is.

The prostate cancer gene 3 (PCA3) urine test in men with previous negative biopsies: does free-to-total prostate-specific antigen ratio influence the performance of the PCA3 score in predicting positive biopsies?

Ploussard G, Haese A, van Poppel H, Marberger M, Stenzl A, Mulders PF, Huland H, Bastien L, Abbou CC, Remzi M, Tinzl M, Feyerabend S, Stillebroer AB, van Gils MP, Schalken JA, de la Taille A.

Hôpital Henri Mondor, Crèteil, France.

OBJECTIVE To determine the performance characteristics of the prostate cancer gene 3 (PCA3) score on the outcome of biopsy relative to different ranges of free-to-total prostate-specific antigen (PSA) ratio (f/tPSA) in men with a previous negative biopsy and a PSA level of 2.5-10 ng/mL, as urine tests like PCA3 are currently under investigation in order to improve prostate cancer diagnosis and to decrease the rate of unnecessary rebiopsies.

PATIENTS AND METHODS Data from the previous prospective European multicentre study were reviewed. Only patients with a PSA level of 2.5-10 ng/mL were included in the present study. In all, 301 patients had complete data. The diagnostic accuracy of the PCA3 score for predicting a positive biopsy outcome was studied using sensitivity, specificity, negative and positive predictive values. The PCA3 performance was evaluated relative to three different subgroups of f/tPSA, as follows: >20% (group 1), 10-20% (group 2) and <10% (group 3).

RESULTS The prostate cancer detection rates were 18.8%, 23.9% and 34.8% in groups 1, 2 and 3, respectively. The area under the receiver operating characteristic curve of the PCA3 score, total PSA and f/tPSA was 0.688, 0.553 and 0.571, respectively. The percentage of men with positive biopsies was 30.6%, 37.0% and 44.4% in those with a PCA3 score of >30, vs 10.3%, 15.5% and 28.6% when the PCA3 score was <30, in groups 1, 2 and 3, respectively. The difference was significant only in groups 1 and 2. In men with a f/tPSA of </=10% the difference in detection rates relative to the PCA3 score was not statistically significant regardless of which PCA3 threshold was used. A high PCA3 score was significantly associated with age, clinical T2 stage and positive biopsy (P < 0.001, 0.013 and <0.001, respectively). In bivariate analysis accounting for the PCA3 score and the f/tPSA, a PCA3 score of >30 was a significant independent predictor of positive biopsies (odds ratio 3.01; 95% confidence interval 1.74-5.23; P < 0.001).

CONCLUSIONS PCA3 remained a better predictor of prostate cancer than f/tPSA. In men with a f/tPSA of >10%, the use of the PCA3 score was highly correlated with the risk of having cancer on re-biopsy, and could prevent unnecessary prostate biopsies if the value is low.

PMID: 20230386 [PubMed - as supplied by publisher]

Referentielijst van studies met de urinetest PCA3 voor prostaatkanker

References

 1. Ploussard, G. & de la Taille, A. Urine biomarkers in prostate cancer. Nat. Rev. Urol. 7, 101–109 (2010).
 2. Bussemakers, M. J. et al. DD3: a new prostate-specific gene, highly overexpressed in prostate cancer. Cancer Res. 59, 5975–5979 (1999).
 3. Hessels, D. et al. DD3 (PCA3)-based molecular urine analysis for the diagnosis of prostate cancer. Eur. Urol. 44, 8–15 (2003).
 4. Day, J. R., Jost, M., Reynolds, M. A., Groskopf, J. & Rittenhouse, H. PCA3: from basic molecular science to the clinical lab. Cancer Lett. 301, 1–6 (2011).
 5. Ploussard, G. et al. The prostate cancer gene 3 (PCA3) urine test in men with previous negative biopsies: does free-to-total prostate-specific antigen ratio influence the performance of the PCA3 score in predicting positive biopsies? BJU Int. 106, 1143–1147 (2010).
 6. Auprich, M. et al. External validation of urinary PCA3-based nomograms to individually predict prostate biopsy outcome. Eur. Urol. 58, 727–732 (2010).
 7. Roobol, M. J. et al. Performance of the prostate cancer antigen 3 (PCA3) gene and prostate-specific antigen in prescreened men: exploring the value of PCA3 for a first-line diagnostic test. Eur. Urol. 58, 475–481 (2010).
 8. Haese, A. et al. Clinical utility of the PCA3 urine assay in European men scheduled for repeat biopsy. Eur. Urol. 54, 1081–1088 (2008).
 9. Marks, L. S. et al. PCA3 molecular urine assay for prostate cancer in men undergoing repeat biopsy. Urology 69, 532–535 (2007).

Urine TMPRSS2:ERG, in combination with urine PCA3, enhances the utility of serum PSA for predicting prostate cancer risk and clinically relevant cancer on biopsy.

Bron: Medscape: klik hier voor hun artikel over deze studie en Science: Sci Transl Med 3 August 2011:
Vol. 3, Issue 94, p. 94ra72 DOI: 10.1126/scitranslmed.3001970

 

Urine TMPRSS2:ERG Fusion Transcript Stratifies Prostate Cancer Risk in Men with Elevated Serum PSA

 1. Scott A. Tomlins1,
 2. Sheila M. J. Aubin2,
 3. Javed Siddiqui1,
 4. Robert J. Lonigro1,3,
 5. Laurie Sefton-Miller1,
 6. Siobhan Miick2,
 7. Sarah Williamsen2,
 8. Petrea Hodge2,
 9. Jessica Meinke2,
 10. Amy Blase2,
 11. Yvonne Penabella2,
 12. John R. Day2,
 13. Radhika Varambally1,
 14. Bo Han1,
 15. David Wood4,
 16. Lei Wang1,
 17. Martin G. Sanda5,
 18. Mark A. Rubin6,
 19. Daniel R. Rhodes1,
 20. Brent Hollenbeck4,
 21. Kyoko Sakamoto7,
 22. Jonathan L. Silberstein7,
 23. Yves Fradet8,
 24. James B. Amberson9,
 25. Stephanie Meyers4,
 26. Nallasivam Palanisamy1,
 27. Harry Rittenhouse2,
 28. John T. Wei4,
 29. Jack Groskopf2 and
 30. Arul M. Chinnaiyan1,3,4,10,*

+ Author Affiliations

 1. 1Michigan Center for Translational Pathology, Department of Pathology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI 48109, USA.
 2. 2Gen-Probe Inc., San Diego, CA 92121, USA.
 3. 3Comprehensive Cancer Center, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI 48109, USA.
 4. 4Department of Urology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI 48109, USA.
 5. 5Division of Urology, Department of Surgery, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA 02215, USA.
 6. 6Department of Pathology and Laboratory Medicine, Weill Cornell Medical College, New York, NY 10021, USA.
 7. 7Department of Urology, University of California at San Diego Medical Center and San Diego Veterans Affairs, San Diego, CA 92161, USA.
 8. 8Department of Urology, University of Laval, Quebec, Quebec G1V 0A6, Canada.
 9. 9Dianon Systems Inc., Shelton, CT 06484, USA.
 10. 10Howard Hughes Medical Institute, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI 48109, USA.
 1. *To whom correspondence should be addressed. E-mail: arul@umich.edu

Abstract

More than 1,000,000 men undergo prostate biopsy each year in the United States, most for “elevated” serum prostate-specific antigen (PSA). Given the lack of specificity and unclear mortality benefit of PSA testing, methods to individualize management of elevated PSA are needed. Greater than 50% of PSA-screened prostate cancers harbor fusions between the transmembrane protease, serine 2 (TMPRSS2) and v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian) (ERG) genes. Here, we report a clinical-grade, transcription-mediated amplification assay to risk stratify and detect prostate cancer noninvasively in urine. The TMPRSS2:ERG fusion transcript was quantitatively measured in prospectively collected whole urine from 1312 men at multiple centers. Urine TMPRSS2:ERG was associated with indicators of clinically significant cancer at biopsy and prostatectomy, including tumor size, high Gleason score at prostatectomy, and upgrading of Gleason grade at prostatectomy. TMPRSS2:ERG, in combination with urine prostate cancer antigen 3 (PCA3), improved the performance of the multivariate Prostate Cancer Prevention Trial risk calculator in predicting cancer on biopsy. In the biopsy cohorts, men in the highest and lowest of three TMPRSS2:ERG+PCA3 score groups had markedly different rates of cancer, clinically significant cancer by Epstein criteria, and high-grade cancer on biopsy. Our results demonstrate that urine TMPRSS2:ERG, in combination with urine PCA3, enhances the utility of serum PSA for predicting prostate cancer risk and clinically relevant cancer on biopsy.

Footnotes

 • Citation: S. A. Tomlins, S. M. J. Aubin, J. Siddiqui, R. J. Lonigro, L. Sefton-Miller, S. Miick, S. Williamsen, P. Hodge, J. Meinke, A. Blase, Y. Penabella, J. R. Day, R. Varambally, B. Han, D. Wood, L. Wang, M. G. Sanda, M. A. Rubin, D. R. Rhodes, B. Hollenbeck, K. Sakamoto, J. L. Silberstein, Y. Fradet, J. B. Amberson, S. Meyers, N. Palanisamy, H. Rittenhouse, J. T. Wei, J. Groskopf, A. M. Chinnaiyan, Urine TMPRSS2:ERG Fusion Transcript Stratifies Prostate Cancer Risk in Men with Elevated Serum PSA. Sci. Transl. Med. 3, 94ra72 (2011).

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Urinetest op PCA3 voorspelt ontwikkeling en verloop van prostaatkanker nauwkeuriger dan PSA test zelf. Ook kan de uitslag van de urinetest PCA3 een biopsie voorkomen en de agressiviteit voorspellen. Gleasonscore blijkt gerelateerd aan de gemeten waarden"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Urinetest: Andros mannenkliniek >> Diagnose: overzicht van artikelen >>