Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

30 maart 2016: het volledige studierapport: Randomized Trial of Hyperthermia and Radiation for Superficial Tumors van deze studie kunt u gratis inzien. Met patientenkarakteristieken enz.

De titel oppervlakkige tumoren is beetje misleidend naar mijn mening want onder de patiënten zijn ook borstkankerpatienten, melanoompatienten enz.  Wellicht dat daardoor de overall overleving op langere termijn weinig verschil liet zien. De onderzoekers merken ook op dat het effect van de hyperthermie naast de bestraling - radiotherapie het grootst was in het eerste half jaar. De response met CR - complete remissies en PR - gedeeltelijke remissies was overigens best nog wel groot: Verschil van CR + PR van 66.1% voor de hyperthermiegroep versus 42.3% zonder hyperthermie en bij patienten die al eerder bestraald waren was het verschil nog groter: 68.2% voor de hyperthermie plus bestraling versus 23.5% voor de groep die alleen bestraling en geen hyperthermie kreeg. Zie verderop de grafieken en de resultaten.

Fig 1.

Resultaten 120 patiënten deden mee in deze studie. 109 (89%) zouden geschikt zijn voor een behandeling met  hyperthermie. Deze werden gerandomiserd ingedeeld in wel en geen hyperthermie (2x per week hyperthermie). De complete response was 66.1% in de bestraling plus hyperthermiegroep en 42.3% in de bestralingsgroep zonder hyperthermie. Odds ratio voor complete response was 2.7 (95% CI, 1.2 tot 5.8; P = .02). Patienten die eerder waren bestraald profiteerden het meest van de hyperthermie d.m.v. een CR - complete response.  : 23.5% in de bestralingsgroep zonder hyperthermie versus 68.2% in de bestraling plus hyperthermiegroep. er werd geen statistisch significante overall oveerleving gezien tussen beide groepen. (Red: zie mijn commentaar daarop hierboven en hieronder.)

Conclusie: Aanvullende hyperthermie naast radiotherpaie - bestraling met een dosis van meer dan 10 CEM 43°C T90 geeft een statistisch significant betere lokale controle bij kankerpatiënten met oppervlakkige tumoren. Ziee hieronder de grafieken.

 hyperthermie bij oppervlakkige tumoren

16 mei 2005: Bron: J Clin Oncol. 2005 May 1;23(13):3079-85.

Hyperthermie als aanvulling op bestraling van oppervlakkige tumoren geeft een significant beter direct resultaat (respons), maar volgens èèn zinnetje in het abstract geen significant verschil in uiteindelijke overleving. Helaas is alleen een abstract beschikbaar (we hebben aan mailtje gestuurd met vraag voor het volledige studieverslag, maar nooit gekregen) en weten we ook niet welk soort oppervlakkige tumoren behandeld zijn en hoe precies de cijfers liggen. Het maakt nogal verschil of een huidtumor van niet melanome afkomst wordt bestraald of dat een aan de oppervlakte gelegen borsttumor bestraald wordt. Bij de laatste wordt alleen lokaal een zichtbare tumor behandeld maar is duidelijk dat de oorsprong dieper in het lichaam zit. Effect op overleving mag dan ook niet worden verwacht of ook de dieper ligende tumoren zouden moeten worden behandeld met zelfde behandelingsprotocol. Hier het summiree abstract van deze gerandomiseerde studie. Randomized trial of hyperthermia and radiation for superficial tumors.

Jones EL, Oleson JR, Prosnitz LR, Samulski TV, Vujaskovic Z, Yu D, Sanders LL, Dewhirst MW.
Radiation Oncology, Duke University Medical Center, DUMC Box 3085, Durham, NC 27710, USA. Jones@radonc.duke.edu

PURPOSE: Randomized clinical trials have demonstrated hyperthermia (HT) enhances radiation response. These trials, however, generally lacked rigorous thermal dose prescription and administration. We report the final results of a prospective randomized trial of superficial tumors (
METHODS: This trial was designed to test whether a thermal dose of more than 10 CEM 43 degrees C T(90) results in improved complete response and duration of local control compared with a thermal dose of
RESULTS: One hundred twenty-two patients were enrolled; 109 (89%) were deemed heatable and were randomly assigned. The complete response rate was 66.1% in the HT arm and 42.3% in the no-HT arm. The odds ratio for complete response was 2.7 (95% CI, 1.2 to 5.8; P = .02). Previously irradiated patients had the greatest incremental gain in complete response: 23.5% in the no-HT arm versus 68.2% in the HT arm. No overall survival benefit was seen.

CONCLUSION: Adjuvant hyperthermia with a thermal dose more than 10 CEM 43 degrees C T(90) confers a significant local control benefit in patients with superficial tumors receiving radiation therapy.

PMID: 15860867 [PubMed - in process]

Referentielijst van hyperthermie bij oppervlakkige tumoren

REFERENCES

Articles citing this article


Plaats een reactie ...

Reageer op "Oppervlakkige tumoren: hyperthermie als aanvulling op bestraling geeft significant betere respons bij oppervlakkige tumoren aldus gerandomiseerde studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hyperthermie en effect naast >> Hyperthermie, zowel lokaal >>