20 september 2005: Bron; BJU Int. 2005 Oct;96(6):798-802.

Operatieve verwijdering van blaaskankertumoren stadium Ta/T1 begeleidt door PDT - Foto Dynamische Therapie met het fluoriserende 5-aminolaevulinic acid geeft significant langere 1 en 2 jaars ziektevrije overleving dan bij een klassieke behandeling met standaard lasering met wit licht. Vooral bij blaaskankerpatiënten met meervoudige tumoren of met al een recidief van blaaskanker was het effect aantoonbaar veel beter met een PDT behandeling met het fluoriserende 5-aminolaevulinic acid dan met een klassieke techniek via lasering met wit licht. Let wel fluoriserende 5-aminolaevulinic acid is een andere fotogevoelige stof dan het veel meer gebruikte foscan en/of fotofrin. Zie daarvoor onder bijwerkingen van photofrin en andere fotosensitizers bij PDT. Voor PDT met het niet toxische radachlorin klik hier.

RESULTATEN Op het moment van de eerste cystoscopy (=scan) (10-15 weken na de TUR) werd een tumor recidief ontdekt bij 23 van de 62 patiënten (37%) in group A, maar slechts bij 5 van de 60 patiënten (8%) in groep B. De recidief vrije overlevingscijfers in groep A waren na 1 en 2 jaar respectievelijk 39% en 28%, vergeleken met 66% en 40% respectievelijk in groep B (P = 0.008, log-rank test). In separate analyses waren de recidief vrije overlevingscijfers significant hoger bij het gebruik van fluoriserende 5-aminolaevulinic acid - FC bij meervoudige (P = 0.001) en bij recidief (P = 0.02) tumoren. Bij enkelvoudige en primaire tumoren was de mediane tijd tot een recidief ook langer in groep B, maar was statistisch niet significant.

De laatste conclusie is wel een beetje te verklaren omdat de follow-up van deze studie slechts twee jaar was en wanneer vroegtijdig wordt ingegrepen bij blaaskanker in een beginnend stadium de genezingskansen sowieso wel goed zijn. BJU Int. 2005 Oct;96(6):798-802

5-aminolaevulinic acid-induced fluorescence cystoscopy during transurethral resection reduces the risk of recurrence in stage Ta/T1 bladder cancer.

Babjuk M, Soukup V, Petrik R, Jirsa M, Dvoracek J.
Department of Urology, General Teaching Hospital, 1st Medical Faculty, Charles University, Postgraduate Institute, Praha, Czech Republic.

OBJECTIVE To assess the influence of 5-aminolaevulinic acid-induced fluorescence cystoscopy (FC) during transurethral resection (TUR) on the recurrence rate and the length of tumour-free interval in stage Ta/T1 transitional cell carcinoma (TCC) of the urinary bladder.

PATIENTS AND METHODS In all, 122 patients with primary or recurrent stage Ta/T1 bladder TCC treated with TUR were enrolled in a prospective randomized study. In group A the TUR was performed with standard white-light endoscopy, and in group B with FC. The patients were followed using standard cystoscopy and urinary cytology. The recurrence-free interval was evaluated in whole groups, for single and multiple, and for primary and recurrent tumours separately.

RESULTS At the time of the first cystoscopy (10-15 weeks after TUR) tumour recurrence was detected in 23 of 62 patients (37%) in group A, but only in five of 60 patients (8%) in group B. The recurrence-free survival rates in group A were 39% and 28% after 12 and 24 months, compared to 66% and 40% respectively in group B (P = 0.008, log-rank test). In separate analyses, the recurrence-free survival rates were significantly higher using FC in multiple (P = 0.001) and in recurrent (P = 0.02) tumours. In solitary and primary tumours the median time to recurrence was also longer in group B, but the difference was not statistically significant.

CONCLUSION 5-aminolaevulinic acid-induced FC during TUR reduces the recurrence rate in stage Ta/T1 bladder TCC. The most significant benefit is in patients with multiple and recurrent tumours.

PMID: 16153204 [PubMed - in process]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Blaaskanker: Met fluorescentie door PDT plus 5-aminolevulinezuur, kan men bij blaaskanker preciezer opereren ; het overall-resultaat is dat met de fluorescentietechniek erbij de 2-jarige ziektevrije overleving significant met 12% verbetert"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Blaaskanker: Met fluorescentie >> Blaaskanker: PDT - fotodynamische >>