In de NRC van 30 december 2000 schrijft Bomhoff een zeer kritische en scherpe column over de uitspraken die prof. Piet Borst (oud-dir. Nederlandse Kankerbestrijding ) te pas en te onpas ventileert in de media over alternatieve en aanvullende behandelwijzen. Hieronder enkele citaten van Bomhoff met enkele citaten uit het antwoord van Borst in de NRC van zaterdag 10 februari 2001 daarop volgend. Voor wie de hele artikelen wil lezen neemt contact op met de NRC. Tel: 010-4066111

1: NRC Handelsblad van 30-12-2000 Pagina 9 Opinie Column 

Gezond Nieuwjaar 
Eduard Bomhoff 
"Acupunctuur bestaat al vijfduizend jaar. En het helpt. Niet alleen tegen pijn maar ook bij verslaving. Voor pijn en misselijkheid zijn de uitkomsten van klinisch onderzoek ,,even overtuigend als de resultaten van veel standaard Westerse behandelingen'' (dr. David Ramsay, namens de Amerikaanse National Institutes of Health). Flauwekul, volgens prof. Piet Borst in NRC Handelsblad van 16 december. 
Ayurveda dateert van 5500 jaar voor Borst (zo bereik ik hem beter dan met `3500 jaar voor Christus', want godsdienst zal ook wel flauwekul zijn). En Ayurvedische behandelingen hebben wetenschappelijk bewezen heilzame werking; dr. G.W.H.M. Janssen vond algemene verbetering van de gezondheid bij 79 procent van een groep van 126 volwassen patiënten met heel diverse klachten. `Frutseltherapie', aldus de reductionist Borst." 

"De Amerikaanse overheid heeft op grond van vierduizend studies geconcludeerd dat behandeling door een chiropractor ten minste tijdelijke verlichting biedt bij pijn in de onderrug. Prof. Borst had het zeker te druk om ook maar een van die vierduizend studies te lezen want hij houdt vol dat alternatieve genezers zich nooit onderwerpen aan vergelijking met een controlegroep."

"Ook liefde voor andere mensen helpt voor de gezondheid. Prof. R.B. Williams van Duke University schat dat boze, vijandige mensen per dag om hun serotonine te handhaven 600 calorieën meer innemen dan mensen met weinig kwaaiigheid in hun systeem. Boze en eenzame mensen sterven dan ook eerder aan een hartkwaal. ,,Een verdwaalde korenkorrel tussen het alternatieve kaf'' noemt prof. Borst zo'n onderzoeksresultaat." 

"Het artikel van Borst in de krant van 16 december is niet meer dan een herhaalde toepassing van zijn simpele wereldbeschouwing: ,,alleen wat ik reductionistisch kan begrijpen is rationeel; wat niet rationeel is, moet flauwekul zijn.'' Ik ben bang dat veel artsen die botte houding delen. Het eigenbelang – researchgeld voor Borst en patiënten voor de neuroloog – hebben ze rationeel voor ogen. Maar dat egoïsme gaat ten koste van de patiënten. Een gevolg van de oorlog met de alternatieve geneeskunst is dat veel patiënten hun dokter niet meer durven aan te spreken over het alternatieve circuit. Onderzoek aan Harvard wees uit dat slechts een op de drie patiënten aan de huisarts advies vraagt over alternatieve hulp. Dat is jammer wegens de gemiste kansen en andersom ook weer gevaarlijk, omdat alternatieve medicijnen of behandelingen zich niet altijd verdragen met een regulier recept." 

"Met misprijzen beschrijft Borst hoe in de Verenigde Staten steeds meer ziekenhuizen het menu van behandelingen uitbreiden met alternatieve geneeskunst. 
Hij hoopt dat Nederland niet die kant opgaat, want ,,de poging om regulier met alternatief te verzoenen heeft geen rationele basis en is een modeverschijnsel dat mijns inziens tot mislukking is gedoemd. Een medische faculteit kan niet ook een potpourri van flauwekul doceren en geloofwaardig blijven''. 
Wie zo mooi kan schelden, kan zeker ook lezen. Bij voorbeeld: ,,The best alternative medicine'' van prof. K. Pelletier, hoogleraar-directeur aan de medische faculteit van Stanford. Hoofdstukken over wat waarschijnlijk wel en niet blijkt te werken in de aanvullende en alternatieve geneeskunde. 54 pagina's met verwijzigingen naar de wetenschappelijke literatuur." 

 
"Pelletier citeert vaak zijn collega prof. D. Ornish, en diens boek `Love and Survival, the scientific basis for the healing power of intimacy' is indrukwekkend voor iedereen die nog accepteert dat er meer onder de sterren is dan wat hij rationeel kan begrijpen. " 

Op dit artikel berust copyright! © 1999 Media Resultant b.v., resp. 
de oorspronkelijke uitgever en/of de auteurs 

Hoofdtrefwoord:Gezondheid; Gezondheidszorg; Geneeskunde
Persoon:Borst, Piet; Janssen, G.W.H.M.; Ramsay, David
Rubriek:Eduard J. Bomhoff
Auteur:Bomhoff, Eudard J.
Restricties:nee
Copyright:Bomhoff, E.


Plaats een reactie ...

Reageer op "De column van Eduard Bomhoff in de NRC (jan. 2001) en de reactie van prof. Piet Borst (febr.2001) daarop"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

De column van Eduard Bomhoff >> Ingezonden brief van Kees >> Prof. Eduard Bomhoff bekritiseerde >>