Naar aanleiding van de laatste column van Borst heb ik het NRC een ingezonden brief gestuurd. Deze is niet geplaatst, maar wel doorgestuurd aan Prof. P.Borst en hij stuurde mij een korte reactie. Hierbij mijn brief en de kern van de reactie van Borst.

Borst contra Bomhoff

Realiseert Borst zich wel ( NRC d.d. 10 febr. column Borst pag. 48) dat hij als oud directeur NKI en  KWF een enorme invloed heeft uitgeoefend en verantwoordelijk is geweest om doodzieke kankerpatiënten informatie over veelbelovende aanvullende behandelingen te onthouden? Beseft Borst wel dat hij er op kan wachten totdat de nabestaanden van een ‘onnodig’ overleden kankerpatiënt hem aanklagen wegens dood door schuld? Of op zijn minst door het nalaten van hulp in een levensbedreigende situatie? Ik ben geen jurist dus weet niet exact hoe de formele aanklacht zou moeten luiden. Ik ben wel een ex-kankerpatiënt die ruim vijf jaar geleden de boodschap kreeg ongeneeslijk en onbehandelbaar te zijn, (Tongkanker 6 bij 5 cm T4 stadium met uitzaaiïngen in lymfeklieren) Mijn koppigheid en wil om te leven dreef me naar de volgens Borst ‘kwakzalvende orthomoleculaire artsen’. En ik leef nog steeds en een kwalitatief goed leven mag ik wel zeggen.  Ik heb over mezelf en nog twee anderen met dezelfde ervaringen een documentaire gemaakt met bijbehorende website (www.kanker-actueel.nl). Ruim 800.000 mensen keken naar mijn film. Tienduizenden, misschien wel honderdduizend mensen bezochten inmiddels mijn website. En niet alleen doodzieke mensen, maar ook artsen en reguliere hulpinstanties.

Borst heeft in 1 ding gelijk Alternatief trekt, alternatief leeft. De sigarettenfabrikanten mikten doelbewust op winst over de ruggen van onwetende ‘verslaafde’ burgers. Maar zij hadden nog een keuze. Zelfs die keuze onthoudt Borst en KWF/NKI de Nederlandse burger en ik zie dan ook weinig verschil met de opvattingen van de sigarettenindustrie. Rijp voor de rechter dus.

C.W. Braam, Dir. St. Gezondheid Actueel, Amersfoort

Van Prof. Piet Borst kreeg ik een persoonlijke reactie via e-mail. Ik wil niet zijn brief in z'n geheel publiceren, is tenslotte een persoonlijke mail, maar wel een kort citaat uit die brief die ik zeer tekenend vind voor Prof. Piet Borst.

Prof Borst begint zijn mail aan mij met de volgende mededeling: meneer Braam het verheugt mij dat het zo goed met u gaat, maar ik denk dat de diagnose dat u een onbehandelbare tongkanker zou hebben niet juist is geweest.

Voor mij is dit zo tekenend. Deze man trekt conclusies zonder mijn medisch dossier te kennen en verklaart impliciet zijn collega's in het AZU, zijn collega's in de Daniël den Hoed (second opinion) en Valstar (third opinion) als incapabel. Je moet maar durven zonder enige medische voorkennis van de patiënt.

Verder stelt Prof. Piet Borst dat het KWF en het NKI de afgelopen jaren juist heel aandacht aan alternatieve behandelwijzen zouden hebben gegeven. Tja wat moet ik daar nu opzeggen. ik kan alleen maar verwijzen naar Borst zijn eigen columns waarin hij uitermate onbeschaamd tekeer gaat tegen alles wat maar enigszins riekt naar alternatief. Bovendien als oud directeur is hij nooit op enigerlei wijze ingegaan op handreikingen vanuit de alternatieve/aanvullende hoek om onderzoek op te zetten naar de relatie voeding/suppletie en kanker. Dat is ook wat ik Borst verwijt in mijn ingezonden brief. Maar het is denk ik wachten op een kankerpatiënt of organisatie die werkelijk naar de rechter stapt en dan zal alles, nou ja alles, wellicht in ieder geval voldoende, naar boven komen om duidelijk te maken dat Borst en zijn organisaties  wellicht een zeer dubieuze rol hebben gespeeld de laatste jaren in de ontwikkeling en vooruitgang binnen de kankerbestrijding. 


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Ingezonden brief van Kees aan de NRC plus reactie van antikwakzalver prof. Piet Borst"

  • Janet :
    Als Borst stelt dat de diagnose niet juist is geweest, lijkt het met dat de daarop gebaseerde behandeling voor de brievenschrijver ook pure kwakzalverij is geweest. Schokkend om te lezen dat men in her reguliere circuit klaarblijkelijk ' ook maar wat doet' in sommige gevallen.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

De column van Eduard Bomhoff >> Ingezonden brief van Kees >> Prof. Eduard Bomhoff bekritiseerde >>