Plaatjes uploaden

De grote lijn

Het systeem is een verzameling artikelen elk bestaande uit een kop en body tekst Een bladzijde is een verzameling artikelen die op volgorde van VOLG (volgnummer) worden getoond. De volgorde van artikelen op een bladzijde wordt dus m.b.v. het volgnummer gewijzigd. Het is raadzaam bij opbouw van nieuwe bladzijden gaten tussen de volgnummers in te houden zodat artikelen simpel kunnen worden tussengevoegd zonder dat de nummering behoeft te worden gewijzigd.

volg

Een artikel(record) kan worden gewijzigd door nieuwe tekst in tekstvakken te type of te kopieren. het volgnummer moet worden aangepast afhankellijk van de gewenste volgorde
  • Na wijziging klik op diskette voor opslag
  • Klik op ikoon met + om een kopie te maken van het artikel
  • Klik op de vuilnisbak voor verwijderen van het artikel.
  • LET OP er zijn geen tussenvragen voor delete.

links

Het is mogelijk een artikel in 2 kolommen te tonen. de variable links geeft dan het percentage aan van de linker kolom (t.o.v. de gehele bladzijde) Dit kan ook gebruikt worden voor bijv rechts een plaatje met links tekst o.i.d.

soort

als het van soort wordt leeg gelaten werkt het systeem zgn What You See Is What You Get een enter wordt door het systeem als br vertaald. e.d Indien een compleet stuk HTML wordt ingekopieerd gebruik dan soort H Voor javascript soort J en voor nieuwsitems soor N Soort N wordt getoond als een serie koppen die openklappen als er op geklikt wordt. Soort A wordt getoond zoals N maar met een vertaalslag die enters naar
vertaalt.

hints

Maak artikelen niet te lang en voorzie ze van een duidelijke kop. Vermijd het gebruik van html codes voor fonts e.d. het gebruik van fonts wordt centraal geregeld. Voor bulk wijzigingen kan het effectief zijn Artex in te schakelen voor een stukje automatisering. Gebruik deze bladzijde om ook eigen aantekeningen te maken.