19 juni 2019: lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/opereren-zonder-snijden-met-bv-tace-rfa-nanoknife-yttrium-90-cryoablatie-enz-doe-een-consult-bij-specialistisch-team-in-nederland-voordat-u-naar-het-buitenland-op-zoek-gaat.html

6 november 2017: Bron: Journal of Endourology. April 2017, 31(S1): S-30-S-37. 

Zoals in gerelateerde artikelen is te lezen wordt HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) een niet invasieve operatietechniek met geluidsgolven al heel lang in studieverband uitgevoerd bij prostaatkankerpatiënten. Echter zover ik weet wordt deze techniek niet vaak gebruikt in Nederland bij prostaatkankerpatienten. Zeker niet als eerstelijns behandeling. En al helemaal niet bij prostaatkankerpatiënten met al uitzaaiingen en een Gleasonscore hoger dan 7. (zie ook gerelateerde artikelen)

Uit een aantal studies blijkt HIFU toch een aantal voordelen te hebben op andere vormen van opereren zoals verwijderen van de tumoren in en rond de prostaat met een klassieke operatie, met de Da Vinci robot, of via Brachy therapie (inwendige bestraling). HIFU geeft namelijk bijna geen bijwerkingen zoals incontinentie en gedeeltelijke of gehele impotentie. Al wordt dat laatste door de hormoontherapie natuurlijk wel versterkt. En kan in principe aantal keren worden herhaald.

HIFU werkingsmechanisme beeld

Ik heb het abstract, dat diredct onder dit artikel staat met referentielijst vertaald met google translation omdat dit m.i. goed uitlegt wat HIFU kan betekenen voor prostaatkankerpatiënten. Onder dit vertaalde abstract staat een indeling in hoofdstukken met directe links naar de betreffende hoofdstukken.

Abstract:

In de afgelopen 25 jaar is de gemiddelde levensverwachting voor mannen met bijna 4 jaar toegenomen, en de leeftijd voor detectie / diagnose van prostaatkanker is gemiddeld met 10 jaar gedaald, waardoor de diagnose steeds vaker wordt gesteld bij een vroeg stadium van de ziekte waarbij nog een genezende behandeling mogelijk is. Deze veranderende trends in de leeftijd en mate van kwaadaardigheid en ziekte stadium bij diagnose hebben ook beperkingen aangetoond van de verschillende conventionele genezende behandelingen voor prostaatkanker. Waaronder een significant risico op een recidief van agressievere aard van de prostaatkanker, en het risico op langdurige genitourinaire morbiditeit (impotentie, incontinentie enz.) en de schadelijke invloed ervan op de kwaliteit van leven van de patiënt (QOL).

Een groter bewustzijn van de tekortkomingen bij een radicale prostatectomie, externe radiotherapie en brachytherapie heeft geleid tot het zoeken naar alternatieve genezende behandelingen die vergelijkbare percentages van controle over de kanker en minder behandelingsgerelateerde bijwerkingen bieden om de kwaliteit van leven beter te behouden en waarborgen (QOL).

High-intensity focused ultrasound (HIFU) heeft kenmerken die het een aantrekkelijke in potentie genezende behandelingsoptie maken. HIFU is een niet-invasieve benadering waarbij nauwkeurig geleverde ultrasone energie (geluidsgolven) worden gebruikt om tumorcelnecrose (vernietiging van de tumorcellen) te bereiken zonder bestraling of chirurgische ingreep.

In de huidige urologische oncologie wordt HIFU klinisch gebruikt bij de behandeling van prostaatkanker en wordt het experimenteel onderzocht op therapeutisch gebruik bij meerdere maligniteiten. Klinisch onderzoek naar HIFU-therapie voor gelokaliseerde prostaatkanker begon in de jaren 1990 en er zijn nu ~ 65.000 prostaatkankerpatiënten behandeld met HIFU, voornamelijk met het Ablatherm (EDAP TMS, Lyon, Frankrijk) apparaat. Neoadjuvante transurethrale resectie van de prostaat is sinds 2000 gecombineerd met HIFU om de prostaatgrootte te verkleinen, weefselvernietiging te vergemakkelijken en bijwerkingen te minimaliseren.

Verwacht wordt dat de vooruitgang op het gebied van beeldvormingstechnologieën de nog betere resultaten op het gebied van werkzaamheid en bijwerkingen / morbiditeit nog verder zal verbeteren, en het aanhoudende onderzoek van HIFU als een gerichte behandeling in pijnbestrijdende en palliatieve indicaties dient om de rol van HIFU als een zeer veelzijdige niet-invasieve therapie voor prostaatkanker uit te breiden.

Het originele Engelstalige abstract staat onderaan het artikel.

Studies met HIFU:

Hier enkele studies met HIFU van de afgelopen jaren waarvan het grootste deel bij patiëntgen met een lage Gleasonscore maar toch ook enkele studies waarbij patiënten met een hoge Gleasonscore werden behandeld met HIFU; (tekst gaat verder onder grafiek)

Table 1. Robotic High-Intensity Focused Ultrasound: Efficacy Summary

Study (year) [ref.]nPretreatment PSA (ng/mL)Gleason scoreStageMedian follow-up (months)Negative biopsy rate (%)Biochemical survivalRetreatment rate (%)
Chaussy and Thuroff (2001)2 184 12   T1–2 Nx   80 NR 26.1
Gelet et al. (2001)32 102 8.38 (mean) 54%: 2–6
46%: 7–10
T1–2 19 75 66% at 5 years (ASTRO) 78.4
Poissonnier et al. (2003)33 120 5.67 (mean)
100% <10
64%: 2–6
36%: 7–10
T1–2 27 86 76.9% at 5 years (ASTRO) 1.4 Tx per patient
Thüroff et al. (2003)35 402 10.9 (mean) 13.2%: 2–4
77.5%: 5–7
9.3%: 8–10
T1–2 13 87.2 NR 36.7
Blana et al. (2004)36 146 7.6 (mean) 5 ± 1.2 T1–2N0M0 22 93.4 84% at 22 months (PSA <1.0) 18.7
Ficarra et al. (2006)39 30 18 (median) 17%: 7
33%: 8
37%: 9
13%: 10
30% T2b; 70% T3; 70% T3 6 77 90% at 1 year (PSA >0.3) 0
Poissonnier et al. (2007)34 227 7.0 (mean) 67%: 2–6
33%: 7
T1–2 20.5 86 NR 42.7
Blana et al. (2008)37 140 7.0 (mean) 5.2 ± 1.4 T1–2N0M0 76.8 (mean) 96.4 77% at 5 years (phoenix) 29.3
Blana et al. (2008)38 163 5 (median) 7.9 ± 3.7 T1–2N0M0 57.6 (mean) 92.7 75% at 5 years (phoenix) 20.8

ASTRO = American Society for Therapeutic Radiology and Oncology; Nx = lymph nodes not tested; PSA = prostate-specific antigen; Tx = T grading unknown.

In een reviewstudie wordt HIFU besproken aan de hand van de literatuur en de ervaring van 25 jaar HIFU bij 65.000 patiënten met prostaatkanker.

De studie is verdeeld in de volgende hoofdstukken enj klik op de titels als u direct naar het originele hoofdstuk wilt gaan:

The Clinical History of High-Intensity Focused Ultrasound

HIFU Mechanisms and Technology

Indications for HIFU Therapy of Prostate Cancer

Combining TURP and HIFU

Efficacy of HIFU as Primary Therapy

HIFU as Salvage Therapy

Focal and Partial HIFU Therapy

Immunologic Response with HIFU Therapy

In het Nederlands uit dit hoofdstukje: 

Verschillende recente studies hebben het potentieel van HIFU onderzocht om een immuunrespons te initiëren. Wu en collega's bestudeerden het effect van HIFU op systemische antitumorimmuniteit, met name door T-lymfocyten gemedieerde immuniteit bij kankerpatiënten28

Daarbij kwam naar voren dat endogene signalen van HIFU-beschadigde tumorcellen dendritische cellen kunnen activeren en een kritische rol spelen in een door HIFU opgewekte antitumor immuunrespons.29

Resultaten toonden aan dat HIFU een systemische antitumor immuunrespons opwekte die nauw gerelateerd was aan activering van dendritische cellen en dat de activiteit van dendritische cellen meer uitgesproken was wanneer tumorcellen mechanisch waren geëlimineerd door HIFU.

Future Directions of HIFU for Prostate Cancer

Conclusion

Conclusie vertaald in het Nederlands:

Prostaatkanker wordt nu gediagnosticeerd in een vroeger ziektestadium bij jongere patiënten met een langere levensverwachting dan 20 jaar geleden voordat de PSA meting werd uitgebreid. Als gevolg hiervan zijn de mogeljike genezende behandelingen uitgebreid met gevolg dat patiënten langer leven na de definitieve behandeling. Ook wordt nu meer de nadruk gelegd op behandelingsgerelateerde bijwerkingen (morbiditeit) en de impact hiervan op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Een lokaal recidief komt voor bij 10% tot 50% van de patiënten, ongeacht de vorm van in intentie gezende aanpak, De behandeling van prostaatkanker is geëvolueerd van een enkelvoudige behandeling naar een multimodale, stapsgewijze benadering die in hoge mate tegemoet komt aan het gebruik van minimaal invasieve therapieën zoals HIFU.

Bovendien kan HIFU worden herhaald in gevallen van een lokaal recidief, wat geen optie is met andere behandelingsmodaliteiten voor gelokaliseerde prostaatkanker zoals uitwendige bestraling, cryochirurgie en brachytherapie.

Het gebruik van HIFU moet niet worden gezien als een vervanging of vervanging voor klassieke therapie, maar in plaats daarvan als een therapeutische eerste keuze bij monofocale goed gedifferentieerde ziekte. Het eerste gebruik van HIFU kan helpen de noodzaak van invasieve behandelingen die gepaard gaan met grotere morbiditeit, zoals chirurgie of bestraling, uit te stellen, waardoor de patiënt een langere periode kan leven zonder het risico met aan de behandeling gerelateerde genitourinaire bijwerkingen.31

Transrectale HIFU moet serieus worden overwogen als curatieve therapie bij gelokaliseerde ziekte en als palliatieve adjuvante therapie in alle andere tumorstadia. Voortdurende verbeteringen in beeldvormingstechnologieën zullen naar verwachting de werkzaamheid van HIFU verder verbeteren.

Het volledige studierapport: High-Intensity Focused Ultrasound for the Treatment of Prostate Cancer: A Review is gratis in te zien.

Hier het originele abstrasct met referentielijst

Transrectal HIFU should be given serious consideration as a curative therapy in localized disease as well as a palliative adjuvant therapy in all other tumor stages. Ongoing improvements in imaging technologies are expected to further enhance the efficacy of HIFU.

Journal of Endourology

High-Intensity Focused Ultrasound for the Treatment of Prostate Cancer: A Review

To cite this article:
Chaussy Christian G. and Thüroff Stefan. Journal of Endourology. April 2017, 31(S1): S-30-S-37. https://doi.org/10.1089/end.2016.0548

Published in Volume: 31 Issue S1: April 1, 2017
Online Ahead of Print: March 29, 2017
Online Ahead of Editing: February 28, 2017

Christian G. Chaussy, MD, HonFRCSEd,1,2 and Stefan Thüroff, MD2,3
1Department of Urology, University Regensburg, Regensburg, Germany.
2Harlaching Tumor Center, Klinikum Harlaching, Munich, Germany.
3Department of Urology, Klinikum Harlaching, Munich, Germany.
Address correspondence to:
Christian G. Chaussy, MD, HonFRCSEd
Frundsberg Strasse 28
82064 Strasslach
Germany
E-mail:

ABSTRACT

Over the past 25 years, the average life expectancy for men has increased almost 4 years, and the age of prostate cancer detection has decreased an average of 10 years with diagnosis increasingly made at early-stage disease where curative therapy is possible. These changing trends in the age and extent of malignancy at diagnosis have revealed limitations in conventional curative therapies for prostate cancer, including a significant risk of aggressive cancer recurrence, and the risk of long-term genitourinary morbidity and its detrimental impact on patient's quality of life (QOL). Greater awareness of the shortcomings in radical prostatectomy, external radiotherapy, and brachytherapy has prompted the search for alternative curative therapies that offer comparable rates of cancer control and less treatment-related morbidity to better preserve QOL. High-intensity focused ultrasound (HIFU) possesses characteristics that make it an attractive curative therapy option. HIFU is a noninvasive approach that uses precisely delivered ultrasound energy to achieve tumor cell necrosis without radiation or surgical excision. In current urologic oncology, HIFU is used clinically in the treatment of prostate cancer and is under experimental investigation for therapeutic use in multiple malignancies. Clinical research on HIFU therapy for localized prostate cancer began in the 1990s, and there have now been ∼65,000 prostate cancer patients treated with HIFU, predominantly with the Ablatherm (EDAP TMS, Lyon, France) device. Neoadjuvant transurethral resection of the prostate has been combined with HIFU since 2000 to reduce prostate size, facilitate tissue destruction, and to minimize side effects. Advances in imaging technologies are expected to further improve the already superior efficacy and morbidity outcomes, and ongoing investigation of HIFU as a focal therapy in salvage and palliative indications is serving to expand the role of HIFU as a highly versatile noninvasive therapy for prostate cancer.

References

1. C Chaussy, S Thuroff. The status of high-intensity focused ultrasound in the treatment of localized prostate cancer and the impact of a combined resection. Curr Urol Rep 2003;4:248–252.
2. C Chaussy, S Thuroff. Results and side effects of high intensity focused ultrasound in localized prostate cancer. J Endourol 2001;15:437–440, 447–448.
3. Ch Chaussy, S Thuroff. The use of high-intensity focused ultrasound in prostate cancer. In: O Ukimura, IS Gill. Contemporary Interventional Ultrasonography in Urology. London: Springer, 2009, pp. 63–74.
4. JG Lynn, TJ Putman. Histological and cerebral lesions produced by focused ultrasound. Am J Pathol 1944;20:637–649.
5. C Chaussy, S Thüroff, X Rebillard, A Gelet. Technology insight: High-intensity focused ultrasound for urologic cancers. Nat Clin Pract Urol 2005;2:191–198.
6. G ter Haar. Intervention and therapy. Ultrasound Med Biol 2000;23(1 Suppl): S51–S54.
7. CG Chaussy, SF Thüroff. Robotic high-intensity focused ultrasound for prostate cancer: What have we learned in 15 years of clinical use? Curr Urol Rep 2011;12:180–187.
8. C Chaussy, S Thüroff. High-intensity focused ultrasound in the management of prostate cancer. Expert Rev Med Devices 2010;7:209–217.
9. JY Chapelon, J Margonari, Y Theillère, F Gorry, F Vernier, E Blanc, A Gelet. Effects of high-energy focused ultrasound on kidney tissue in the rat and the dog. Eur Urol 1992;22:147–152.
10. T Uchida, NT Sanghvi, TA Gardner, et al. Transrectal high-intensity focused ultrasound for treatment of patients with stage T1b-2n0m0 localized prostate cancer: A preliminary report. Urology 2002;59:394–398; discussion 398–399.
11. JY Chapelon, D Cathignol, C Cain, et al. New piezoelectric transducers for therapeutic ultrasound. Ultrasound Med Biol 2000;26:153–159.
12. CG Chaussy, S Thüroff. High-intensive focused ultrasound in localized prostate cancer. J Endourol 2000;14:293–299.
13. GO Oosterhof, EB Cornel, GA Smits, FM Debruyne, JA Schalken. Influence of high intensity focused ultrasound on the development of metastases. Eur Urol 1997;32:91–95.
14. A Gelet, JY Chapelon, J Margonari, Y Theillere, F Gorry, D Cathignol, E Blanc. Prostatic tissue destruction by high-intensity focused ultrasound: Experimentation on canine prostate. J Endourol 1993;7:249–253.
15. CG Chaussy, S Thüroff. Robot-assisted high-intensity focused ultrasound in focal therapy of prostate cancer. J Endourol 2010;24:843–847.
16. A Gelet, JY Chapelon, L Poissonnier, R Bouvier, O Rouvière, L Curiel, M Janier, G Vallancien. Local recurrence of prostate cancer after external beam radiotherapy: Early experience of salvage therapy using high-intensity focused ultrasonography. Urology 2004;63:625–629.
17. C Chaussy, S Thueroff. Complete remission in metastatic prostate cancer after combined local and systemic therapy. Urology 2006;68:197–198.
18. CG Chaussy, S Thueroff. Transrectal high-intensity focused ultrasound for local treatment of prostate cancer. Urologe A 2009;48:710–718.
19. G Vallancien, D Prapotnich, X Cathelineau, H Baumert, F Rozet. Transrectal focused ultrasound combined with transurethral resection of the prostate for the treatment of localized prostate cancer: Feasibility study. J Urol 2004;171:2265–2267.
20. PK Agarwal, N Sadetsky, BR Konety, MI Resnick, PR Carroll. Cancer of the Prostate Strategic Urological Research Endeavor (CaPSURE). Treatment failure after primary and salvage therapy for prostate cancer: Likelihood, patterns of care, and outcomes. Cancer 2008;112:307–314.
21. S Thüroff, CG Chaussy. High-intensity focused ultrasound: Complications and adverse events. Mol Urol 2000;4:183–187.
22. CG Chaussy, SF Thueroff. HIFU treatment of locally advanced prostate cancer. J Endourol 2010;24(1 Suppl):A86.
23. C Chaussy, S Thuroff, R Nanieva. Hormone resistant prostate cancer treated by robotic high intensive ultrasound. J Urol 2010;(183 Suppl):e262.
24. C Chaussy, S Thüroff, T Bergsdorf. Local recurrence of prostate cancer after curative therapy. HIFU (Ablatherm) as a treatment option. Urologe A 2006;45:1271–1275.
25. FJ Murat, L Poissonnier, M Rabilloud, A Belot, R Bouvier, O Rouviere, JY Chapelon, A Gelet. Mid-term results demonstrate salvage high-intensity focused ultrasound (HIFU) as an effective and acceptably morbid salvage treatment option for locally radiorecurrent prostate cancer. Eur Urol 2009;55:640–647.
26. PJ van Leeuwen, D Connolly, TL Tammela, A Auvinen, R Kranse, MJ Roobol, FH Schroder, A Gavin. Balancing the harms and benefits of early detection of prostate cancer. Cancer 2010;116:4857–4865.
27. S Roemeling, MJ Roobol, MW Kattan, TH van der Kwast, EW Steyerberg, FH Schröder. Nomogram use for the prediction of indolent prostate cancer: Impact on screen-detected populations. Cancer 2007;110:2218–2221.
28. F Wu, ZB Wang, P Lu, ZL Xu, WZ Chen, H Zhu, CB Jin. Activated anti-tumor immunity in cancer patients after high intensity focused ultrasound ablation. Ultrasound Med Biol 2004;30:1217–1222.
29. Z Hu, XY Yang, Y Liu, et al. Investigation of HIFU-induced antitumor immunity in a murine tumor model. J Transl Med 2007;5:34.
30. K Orzyk, M Emberton, HU Ahmed. What tumours should we treat with focal therapy based on risk category, grade, size and location? Curr Opin Urol 2015;25:212–219.
31. S Thueroff, C Chaussy, Transrectal prostate cancer ablation by robotic high-intensity focused ultrasound (HIFU) at 3 MHz: 18 years clinical experiences. In: S Thüroff, C Chaussy, eds. Focal Therapy of Prostate Cancer. An Emerging Strategy for Minimally Invasive, Staged Treatment. Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
32. A Gelet, JY Chapelon, R Bouvier, O Rouvière, D Lyonnet, JM Dubernard. Transrectal high intensity focused ultrasound for the treatment of localized prostate cancer: Factors influencing the outcome. Eur Urol 2001;40:124–129.
33. L Poissonnier, A Gelet, JY Chapelon, R Bouvier, O Rouviere, C Pangaud, D Lyonnet, JM Dubernard. Results of transrectal focused ultrasound for the treatment of localized prostate cancer (120 patients with PSA < or + 10 ng/ml). Prog Urol 2003;13:60–72.
34. L Poissonnier, JY Chapelon, O Rouvière, L Curiel, R Bouvier, X Martin, JM Dubernard, A Gelet. Control of prostate cancer by transrectal HIFU in 227 patients. Eur Urol 2007;51:381–387.
35. S Thüroff, C Chaussy, G Vallancien, et al. High-intensity focused ultrasound and localized prostate cancer: Efficacy results from the European multicentric study. J Endourol 2003;17:673–677.
36. A Blana, W Walter, S Rogenhofer, WF Wieland. High-intensity focused ultrasound for the treatment of localized prostate cancer: 5-year experience. Urology 2004;63:297–300.
37. A Blana, S Rogenhofer, R Ganzer, JC Lunz, M Schostak, WF Wieland, B Walter. Eight years' experience with high-intensity focused ultrasonography for treatment of localized prostate cancer. Urology 2008;72:1329–1333.
38. A Blana, FJ Murat, B Walter, S Thuroff, WF Wieland, C Chaussy, A Gelet. First analysis of the long-term results with transrectal HIFU in patients with localised prostate cancer. Eur Urol 2008;53:1194–1201.
39. V Ficarra, SZ Antoniolli, G Novara, A Parisi, S Fracalanza, G Martignoni, W Artibani. Short-term outcome after high-intensity focused ultrasound in the treatment of patients with high-risk prostate cancer. BJU Int 2006;98:1193–1198.
40. R Ganzer, HM Fritsche, A Brandtner, J Bründl, D Koch, WF Wieland, A Blana. Fourteen-year oncological and functional outcomes of high intensity focused ultrasound in localized prostate cancer. BJU Int 2013;112:322–329.
41. S Thueroff, C Chaussy. Evolution and outcomes of 3 MHz high intensity focused ultrasound therapy for localized prostate cancer during 15 years. J Urol 2013;190:702–710.
42. S Crouzet, JY Chapelon, O Rouvier, F Mege-Lechevallier, M Colombel, H Tonoli-Catez, X Martin, A Gelet. Whole-gland ablation of localized prostate cancer with high-intensity focused ultrasound: Oncologic outcomes and morbidity in 1002 patients. Eur Urol 2014;65:907–914.
43. A Gelet, JY Chapelon, R Bouvier, O Rouvière, D Lyonnet, JM Dubernard. Transrectal high intensity focused ultrasound for the treatment of localized prostate cancer: Factors influencing the outcome. Eur Urol 2001;40:124–129.
44. HM Lee, JH Hong, HY Choi. High-intensity focused ultrasound therapy for clinically localized prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis 2006;9:439–443.

Plaats een reactie ...

Reageer op "HIFU - High-Intensity Focused Ultrasound is uitstekende behandeling voor zowel lokale als uitgezaaide prostaatkanker blijkt uit grote reviewstudie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

HIFU - High-Intensity Focused >> High Intensity Focused Ultrasound >> HIFU - High Intensity Focused >> HIFU - High Intensity Focused >> HIFU - Ultrasound als operatietechniek >> HIFU (High Intensity Focused >> Nederlandstalig artikel over >> HIFU - High Intensity Focused >>