27 juni 2011: toegevoegd een nieuw artikel over IAC - intra-arteriele chemo embolisatie bij retinoblastoma en voor u vertaald in het Nederlands. Zie onderaan dit artikel.

22 februari 2011: bron: Arch Ophthalmol. Published online February 14, 2011. doi:10.1001/archophthalmol.2011.5

Wanneer bij kinderen met gevorderde retinoblastoma (netvlieskanker) chemo (Mephalan met name) wordt toegediend op intra-arteriële wijze dan kan in veel gevallen het oog behouden blijven en hoeft een kind niet blind te worden aan het aangetaste oog. Dit blijkt uit een 4-jarige studie bij 98 kinderen met retinoblastoma. De onderzoekers spreken van een 70 procent 2-jarige ziektevrije tijd. De chemo wordt toegediend door totaal 3 injecties in de aders naar het oog en geeft ook heel weinig bijwerkingen. Dit in tegenstelling tot de intraveneuze toediening van chemo waar kinderen heel veel last van hebben, zoals iedereen die chemo krijgt. Deze manier van toedienen is in principe te vergelijken met TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie bij levertumoren al zijn de aders in het oog uiteraard veel kleiner. Maar uit de studie blijkt dat het effect significant beter is dan intraveneuze toediening van chemo. Medscape beschrijft onderstaande studieresultaten in een mooi artikel. Hier het abstract van de studie. Voor medscape artikel klik hier.

Intra-arterial Chemotherapy for the Management of Retinoblastoma
Four-Year Experience

Y. Pierre Gobin, MD; Ira J. Dunkel, MD; Brian P. Marr, MD; Scott E. Brodie, MD, PhD; David H. Abramson, MD


Arch Ophthalmol. Published online February 14, 2011. doi:10.1001/archophthalmol.2011.5

Objective  To determine whether intra-arterial chemotherapy is safe and effective in advanced intraocular retinoblastoma. Retinoblastoma often presents with advanced intraocular disease and, despite conventional treatment with intravenous chemotherapy and external beam radiation therapy, may still require enucleation.

Design  Single-arm, prospective registry from May 30, 2006, to May 30, 2010, at an ophthalmic oncology referral center with ambulatory care. A total of 95 eyes of 78 patients with unilateral or bilateral retinoblastoma were treated. The intervention was selective catheterization of the ophthalmic artery and injection of chemotherapy, usually melphalan with or without topotecan. Drug dosage was determined by age and angioanatomy. The main outcome measures were procedural success, event-free (enucleation or radiotherapy) ocular survival, and ocular and extraocular complications.

Results  Catheterization succeeded in 98.5% of procedures. There were 289 chemotherapy injections (median, 3 per eye). The Kaplan-Meier estimates of ocular event-free survival rates at 2 years were 70.0% (95% confidence interval, 57.9%-82.2%) for all eyes, 81.7% (95% confidence interval, 66.8%-96.6%) for eyes that received intra-arterial chemotherapy as primary treatment, and 58.4% (95% confidence interval, 39.5%-77.2%) for eyes that had previous treatment failure with intravenous chemotherapy and/or external beam radiation therapy. There were no permanent extraocular complications.

Conclusion  Our experience suggests that intra-arterial chemotherapy is safe and effective in the treatment of advanced intraocular retinoblastoma.

Intra-arteriële chemotherapie voor retinoblastoom geeft een zeer goed effect, maar het geeft ook een groot risico op zeer ernstige bijwerkingen.

Bron: Medscape

Intra-arteriële chemotherapie voor retinoblastoom geeft een zeer goed effect, maar het geeft ook een groot risico op zeer ernstige bijwerkingen. Dit blijkt uit een kleinschalige studie (gepubliceerd in Archives of Ophthalmology) bij 17 kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 7 jaar. 

"We waren verrast te ontdekken dat onze tumorcontrole zo goed was, bij zowel tumoren in een half gevorderd stadium, als wel bij tumoren die al ver gevorderd waren. zegt  Dr Carol Shields aan Reuters Health. "Bij een paar kinderen, werd de intra-arteriële chemotherapie toegepast nadat andere methoden hadden gefaald.  In die gevallen, waarbij deze kinderen naar alle waarschijnlijkheid hun oog zouden verliezen," werd intra-arteriële chemotherapie (IAC) toegepast.

Dr Schilden van het Wills Eye Institute in Philadelphia en haar collega's pastten intra-arteriële chemotherapie (IAC) toe bij 17 kinderen met retinoblastoom, in de leeftijd van 4 tot 74 maanden en zagen een complete respons van de belangrijkste tumoren bij 14 kinderen. Tien van die kinderen werden minstens een jaar daarna nog gevolgd, en allemaal bleven ze tumorvrij, 
Arteriële toediening was succesvol in bijna alle gevallen behalve bij een geval. De behandelde 16 ogen hadden een retinoblastoom met mediaan een basale afmeting van 20 mm, en een gemiddelde dikte van 9 mm. Het protocol bestond uit drie rondes van IAC, 1x per maand, maar onderzoekers hebben geen aanvullende chemokuur toegepast wanneer de tumoren al een complete regressie vertoonden na 1 of 2 keer chemo.

Standaard chemotherapie was de primaire behandeling bij 12 ogen, en bij 8 ervan werd het oog daarmee gered, inclusief ogen die als stadium C of D waren geclassificeerd op de internationaal gehanteerde schaal: A tot E; waarvan E het meest ernstige stadium aangeeft). Om ook de andere ogen te redden werd bij die kinderen IAC als secundaire behandeling toegepast. De belangrijkste tumoren toonden een regressie van mediaan 31% in de basale dimensie en 56% in dikte na de chemotherapie.

De kanker kwam terug in 3 ogen - een keer als een solide tumor, een keer als subretinale seeds, en een keer als vitreous (glasvocht) en 1 keer als "anterior chamber seeds". Oogverwijdering was nodig voor zes ogen, externe radiotherapie twee keer en plaque radiotherapie 1 keer. (klik hier voor artikel over genoemde behandelingen in Tijdschrift voor Geneeskunde bij retinoblastomen).
 

IAC heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere behandelingen voor retinoblastoom, aldus de onderzoekers - het zijn namelijk kleine doses chemotherapie toegediend op 1 dag, die de toxische effecten minimaliseert voor de rest van het lichaam, terwijl het een groter therapeutisch effect heeft op de plaats van de tumor.

Echter, Dr Shields en haar collega's waarschuwen dat de procedure technisch grote zorgvuldigheid vereist, en dat kinderen goed moeten worden gecontroleerd op optredende ernstige bijwerkingen. De onderzoekers schreven een tweede verslag over deze mogelijk optredende complicaties.

Milde voorkomende bijwerkingen zijn oedeem van het ooglid (in 13 ogen), blepharoptosis, (ooglid zakt naar beneden) (10 ogen), en orbitale congestie (bloedproppen) (12 ogen), die alle verdwenen binnen 6 maanden.

Meer ernstige complicaties waren oogheelkundige arterie stenose (vernauwing van de slagader) (drie permanente gevallen en een tijdelijk geval) en de retinale arterie occlusie (verstopping, blokkade van een van de aders naar de retina) (2 permanent, een tijdelijke).

De onderzoekers adviseren om naast de IAC,  fluorescerende angiografie te gebruiken om de oogdoorbloeding constant te controleren, zodat choroïdale atrofie niet over het hoofd wordt gezien. Dit deed zich voor bij vijf van hun patiënten. De gevolgen van choroïdale atrofie voor de uiteindelijke gezichtsscherpte bij kinderen kan ernstig worden, zeggen de onderzoekers. "
Maar de meeste van deze ogen zouden anders zijn verwijderd en had sowieso volledig verlies van het gezichtsvermogen betekent." Er waren geen gevallen van zichtbare embolie in slagaders, metastasen, neurologische afwijkingen, interne carotis of dijbeenslagader blokkade, of een beroerte.

"Dit is een nieuwe manier om een focaal retinoblastoom te behandelen met slechts twee of drie cycli van chemotherapie, maar het is niet voor iedereen," zegt Dr Shields.  "De resultaten zijn erg goed, maar de complicaties kunnen ook ernstig zijn."


Plaats een reactie ...

Reageer op "Intra arteriele toediening van chemo in plaats van. intraveneus chemo kan vaak behoud betekenen van oog voor kinderen met retinoblastoma"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Oogkanker - retinoblastoma >> Chemo na verwijdering van >> Intra arteriele toediening >> PDT - Photo Dynamische Therapy >>