Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1701)Li G et al ; JPEN 2012 Mar;36(2):213-8;PMID 22038209 ; ingeval van intrapertitoneale chemo plus hyperthermie bij gastrectomie blijkt enterale voeding direkt na operatie de bijwerkingen meer te reduceren dan parenterale voeding.

1702)Miko Enomoto T et al ;Am J Surg 2005 May;189(5):627-30;PMID 15862509 ; Lokaal glutathion en lokale anthocyanen samen beschermen de huid in vergelijking met lokale placebo tegen de bijwerkingen van bestraling. Of er ook een interactie is mbt de bestraalde kanker is niet bekend.

1703)Fujita T et al ; Eur Surg Res 2012 Mar 1;48(2);79-84;PMID 22377820 ; eerder beginnen met enterale voeding na operatie wegens slokdarmkanker vermindert de kans op complicaties significant.

1704)Jensen JM et al ; Strahlenther Onkol 2011 Jun;187(6):378-84;PMID 21603988 ; de huid behandelen met een water-olie-emulsie gaat een drogere huid als bijwerking van radiotherapie bij borstkankerpatiënten tegen.

1705)Hu Y et al ; J Thorac Dis 2011 Dec ;3(4):249-54;PMID 22263099 ; enetrale infusie met traditionele Chinese geneesmiddelen na operatie wegens slokdarmkanker bevordert gastro enterale functie.

1706)Chan KK et al; Ann Oncol. 2011 Oct;22(10):2241-9;PMID 21355071; TCM , zoals bij chemo voor eierstokkanker toegepast hier, verbeterde de kwaliteit van leven niet, al  verbeterde wel de kans op minder neutropenie enorm.

1707)Van der Lee ML en Garssen B ; Psychooncology, 2012 Mar;21(3):264-72;PMID 22383268 ; Mindful-based cognitieve therapie  verminderde in deze RCT de vermoeidheid bij kankerpatienten lijdende aan extreme vermoeidheid.

1708)Garssen B et al ; Psychooncology 2012 Mar 1; PMID 22383279; In deze RCT verminderde stressmanagement vermoeidheid, depressie en dergelijke op de korte termijn.

1709)Ndao DH et al ; Psychooncology 2012 Mar;21(3):247-54;PMID 22383266; met aromatherapie (bergamotolie uitwendig) waren bij kinderen en adolescenten 1 uur na stamcelinfusie de angst en misselijkheid eerder erger dan minder. Complementair  is niet altijd een verbetering en/of zelfstandig van extra belang.

1710)Jones JM et al ; Psychooncology ; 2011 sep 9; PMID21905162 ; extra informatie over reguliere therapie buiten gewone informatie  maakt dat patienten aantoonbaar beter psychologisch op verdere therapie zijn voorbereid ; juist in de CAM-sector  wordt veel extra informatie over de reguliere therapie gegeven.

1711)Lazarevic B et al ; Nutr cancer 2011;63(6);889-98;PMID 21714686; Genisteine verlaagt in geval van gelokaliseerde prostaatkanker de PSA ; zij het dat de P-waarde 0,051 bedroeg!

1712)Golombick T et al ; Am J Heamatol 2012; 15 feb ; PMID 22473809 ; Curcumine (4 dan wel 8 gram per dag) blijkt in staat bij ‘smoldering’ Kahler, maar ook bij MGUS de lichte ketens van maligne origine te verlagen ; ook de creatinine verbetert in vergelijking met placebo.

1713)Morihara D et al ; Hepatol Res 2012 Jan 13;PMID 22380706 ; BCAA bevorderen herstel leverfuncties na RFA vanwege primaire leverkanker. Zie ook het overzicht bij 1251 en 1294.

1714)Ruers T et al ; Ann Oncol 2012 Mar 19 ; PMID 22431703 ; Systemische behandeling van levermetastasen vanwege darmkanker plus RFA geeft een langere progressievrije overleving dan met systemische therapie alleen.

1715)Rothwell PM et al ; Lancet 379 ; 1591-1601;2012 ; Aspirine verlaagt metastaseringsneiging van kanker en verlaagt sterfte aan adenocarcinomen; met name de metastasering werd meer geremd naarmate er langer aspirine gebruikt was; een duidelijk therapeutisch effect.

1716)Shimizu T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 2005 Aug;32(8);1139-43;PMID 16121916 ; OK-432 was net zo effectief bij het bestrijden van maligne pleurale effusie als cisplatin, maar OK-432 werd beter verdragen ; zie ook 249.

1717) zie 1668 ; nummer 1668  komt 2 keer voor.

1718)Wang JL et al ; Mol Med Report 2012 Mar;5(3):745-8;PMID 22200763 : Lentinan verbetert prognose slokdarmkankerpatiënten.

1719)Chen WJ et al; Cancer Invest 2011 Feb;30(2):126-30;PMID 22148972. Bij pleurale effusie vanwege longkanker leidt cisplatin plus OK-432 plus hyperthermie tot een betere lokale controle dan cisplatin met OK-432 alleen.

1720) Hayashi Y; Nihon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 1988 Feb;40(2):179-86;PMID 3361173 : PSK bevordert in deze RCT het kankerdodende vermogen van bestraling bij patienten met baarmoederhalskanker.

1721)Arrieta O et al ; Neurology 2011 Sep 6;77(10):987-95;PMID 21865574 ; ATRA vermindert optreden neuropathie bij patienten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC, die chemo krijgen.

1722)Panahi Y et al ; Integr Cancer Ther 2012 feb 7;PMID 22313739 ; Gember helpt misselijkheid bij chemo te verminderen. Zie ook 871,1531,1543, 1590 en 1591.

1723)Ryan JL et al ; Support Care Cancer 2012 Jul;20(7):1479-89;PMID 21818642 ; Gember in reeds een dagdosis van 0,5 tot 1 gram vermindert misselijkheid bij chemo; zie ook 1722.

1724)Van der Meij BS et al ; Een eiwitsupplement met 2,02 gram EPA en 0,92 gram DHA per dag verbetert de levenskwaliteit bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC aantoonbaar. ; Eoropean J Clin Nutr 2012; 66:399-404.

1725)Zhu MW et al ; Chin Med J (Engl), 2012 Jan , 126(2):178-81; PMID 22340541. Ook in dit onderzoek vermindert visolie het aantal infectieuze complicaties na operatie voor darmkanker.

1726)Mi ,L et al Zhonggua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2012, May;15(5):464-7;PMID 22648840 : EPA bevordert herstel na operatie wegens maagkanker ; dit leidt ook tot minder kosten!

1727)Reul-Hirche H ; J Physiother 2011;57(4);258 ; PMID 22093127 ; Bij borstkanker na operatie plus bewegen, geen preventieve werking van lymfklierdrainage ten aanzien van oedeem. Dat zegt niet zoveel : een gunstig effect van lymfklierdrainage, gedurende korte tijd bij bestaand oedeem is echter niet uitgesloten.

1728)Sultan J et al ; Br J Surg 2012 Mar;99(3):346-55;PMID 22237467; Hier geen duidelijk effect van omega-3-vetzuren op postoperatieve beloop vanwege operatie slokdarmkanker en maagkanker. Mijn conclusie is dat de dosering niet duidelijk genoeg verschilt om tot een positief resultaat te komen.

1729)De Luis DA et al ; Eur Med Pharmacol  Sci 2008 May-Jun;12(3):177-81; Visolie vermindert bij operatie wegens keelkanker de infectiekansslechts niet-significant ; zie ook nummer 823.

1730)Finocchiaro C et al;Br J Nutr 2011 Nov 25:1-7;PMID 22114792; met extra EPA en DHA  gaat bij gevorderde longkanker, waarbij chemo wordt gegeven cachexie duidelijk tegen.

1731)Bonatto SJ et al; Lipids 2012 Apr;47(4):383-9;PMID 22160495; Visolie gaat neuropenie bij chemo  van voornamelijk patienten met gastrointestinale kanker tegen.

1732)High KP et al ; J Support Oncol 2012 ; PMID 22266154 ; In deze RCT vermindert Panax quinquefolius de kans op  longinfecties bij patienten met CLL - chronische lymfatische leukemie tijdens wait and see.

1733)S Singh et al ; Breast Cancer Research and Treatment ; 2012 ; 132:625-629 ; in vergelijking met placebo verminderen vitamine D (600 IU) en 1200 mg calcium op dagbasis aantoonbaar de bijwerkingen van femara.

1734) Rahn R et al ; Dermatology 1997;195 Suppl 2:57-61;PMID 9403257  : Povidon-jodium gaat mucositis bij radiotherapie plus chemotherapie tegen.

1735) Abdulrhman et al ; Pediatr Hematol Oncol 2012 Apr;29(3):285-92 : PMID 22475306 ; Honing gaat mucositis door chemo tegen.

1736)Dardano A et al; 2012, Mar;22(3): Ginkgo Biloba  vermindert bijwerkingen  van bestraling met radioactief jodium bij schildklierkanker, zonder met het therapeutische resultaat te interfereren ; PMID  22181338.

1737)Miyata H et al; Clin Nutr 2012 Jun;31(3):330-6;PMID 22169459 ; enterale voeding ipv parenterale voeding gaat ingeval van chemo voor slokdarmkanker met minder bijwerkingen gepaard ; parenterale voeding komt er in dit soort studies nooit goed af!

1738)Shan GY et al ; Chin J Integr Med 2011 Dec;17(12):933-6 ; PMID 22139545 ; Fructus Bruceae-olie verbetert effectiviteit bestraling bij slokdarmkanker en vermindert de bijwerkingen ; zie overigens ook : 1489,1582 en 1630. 

1739)Khurana H et al;Oral Dis 2012 Sep 13 ;PMID 23078515 ; Vitamine E gaat mucositus bij chemo tegen ; pycogenol doet dit in mindere mate eveneens.

1740)Yang Y et al ; Ann Surg Oncol 2012 ;Oct 28 ; PMID 23104710 ; OK-432, een streptococcen-extract vermindert de sterfte bij NSCLC (zie deze lijst) ; in een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek blijkt het bij borstkanker  de oedeemvorming na operatie ; de follow-up is te kort en de groep te klein om verdergaande uitspraken over OK-432 en borstkanker te kunnen doen.

1741)Barton DL et al; Support Care Cancer 2012 ; PMID 23150188 ; Twee maal daags Ginkgo biloba  helpt niet om cognitieve achteruitgang tijdens chemo te verminderen.

1742)Ruers T et al; Ann Oncol 2012 Oct;23(10):2619-26;PMID 22431703 ; RFA gaf naast systemische behandeling voor levermeta’s wegens darmkanker bij 59 versus 60 patienten een significant betere progressievrije overleving ; de mediane overleving was 4,5 maanden beter, maar dit was niet significant ; nu is de progressievrije overleving altijd eerder significant dan de overleving sec ; de geringe grootte van de groepen is hier een probleem.

1743)Neora Yaal-Hahoshen et al; Oncologist 2011,September, 16(9):1197-1202; 3 keer 2 gram LCS101 vermindert in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van adriamycine-based chemotherapy  bij borstkanker significant.

1744)Mann E et al ; Lancet Oncology 2012 Mar;13(3):309-18;PMID22340966 ; Cognitieve gedragstherapie is werkzaam tegen overgangsklachten bij vrouwen met borstkanker, die door de behandeling in de overgang terecht zijn gekomen.

1745)Arrieta O etal; J Clin Oncol 2010 Jul 20;28(21):3463-71;PMID 20547984 ; ATRA verbetert bij NSCLC-patienten de responskans op chemo en de progressievrije overleving.

1746)Jeste N et al; Qual Life res 2012 Aug 3;PMID 22865153 : wit licht vermindert in vergelijking met gedimd rood licht vermoeidheid bij kankerpatienten.

1747)Ancoli-Israel S et al; Support Care Cancer 2012 Jun;20(6):1211-9;PMID 21660669 ; een studie vergelijkbaar met 1746 en met een gelijk resultaat.

1748)Kraft M et al; Nutr J 2012 Jul 23;11:52;PMID 22824168 : L-carnitine ging samen met minder gewichtsverlies tijdens de chemotherapeutische behandeling van alvleesklierkanker ; ook was de kwaliteit van leven beter ; voorts was er een trend tot langer leven in de carnitine-groep (519 versus 399 dagen).

1749)Chen WJ et al; Cancer Invest 2012 Feb;30(2):126-30;PMID 22148972. OK-432 plus cisplatin met al dan niet hyperthermie, liet een grotere responskans en kwaliteit van leven zien met hyperthermie erbij, bij longkankerpatienten  met pleurale effusie ; de overlevingsduur was ook langer, zij dat dit laatste net niet significant was.

1750)Liu HU et al; Asia Pac J Clin Nutr 2011;20(2);PMID 21669582; Enterale voeding is bij patienten geopereerd voor alvleesklierkanker  beter dan parenterale voeding ; dit wisten we feitelijk al ; er was sprake van minder fistelvorming en minder bloedingen.

1751)Kim HU et al ; Korean J Gastroenterology 2012 Jun 25;59(6):407-13’PMID 22735873; TPN weer met enterale voeding vergeleken ; nu na operatie wegens maagkanker ; bij follow-up van slechts een week nu geen verschil ; wie in deze lijst alle studies met enetrale/parenterale voeding bekijkt bij wat langere follow-up, ziet enterale voeding als winnaar.

1752)Yamashiro Y en Nagata S; Benef Microbes. 2010 Nov;1(4):357-65;PMID 21831775 ; Bifidobacterium breve vermindert  aantal te behandelen infecties bij kinderen, die wegens kanker chemo krijgen.

1753)Paller CJ et al ; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2013 Mar; 16(1):50-5;PMID 22689129. Pomogranaatextract verhoogt bij prostaatkankerpatienten de PSA-verdubbelingstijd met ongeveer 50% ; de tumor groeit dus veel langzamer.

1754)RJ Thomas ; J Clin Oncol 31;2013 : in een RCT bleek de combinatie van extracten van groene thee, curcuma, pomogranaat en broccoli bij prostaatkankerpatienten de PSA te kunnen verlagen.

1755)Chitra S et al; Indian J Dent Res 2008 Jul-Sep;19(3):213-8 ; PMID 18797079 ; Vitamine E naast bestraling wegens keelkanker gaat  in dit gerandomiseerde onderzoek vermindering van de salivaafvloed tegen ; zie ook no 206.

1756)Wenzel JA et al; Oncologist 2013;18(4):476-84;PMID 23568000 : veel wandelen in en om het huis verbetert conditie en slapen van patienten die voor kanker behandeld worden ; een RCT was dit.

1757)Higashihara E et al; In Vivo 2010 Jul-Aug;24(4):561-5;PMID 20668324 ; in dit kleinschalige onderzoek met ruim 60 patienten bleek dagelijks 2400 mg EPA het beloop van de PSA de eerste 2 jaar niet aantoonbaar te beïnvloeden.

1758)Zhai XF et al ; J Integr Med 2013 Mar; 11(2):90-100 ; TCM - Traditionele Chinese Medicijnen  verbetert tov TACE - Trans Arteriële Chemo embolisatie zelfs nog de kans op een recidief van primaire leverkanker - HCC. PMID 23506690.

1759)Prinsen H et al ; Support Care Cancer 2013 Aug; 21(8):2279-88:PMID 23519566 : Cognitieve therapie verminderde  in deze RCT los van meer fysieke activiteit bij kankerpatienten de vermoeidheid.

1760)Barton DL et al;JNCI 2013 Aug 21;105(16):1230-8:PMID 23853057 : Amerikaanse ginseng vermindert in vergelijking met placebo vermoeidheid bij kankerpatienten.

1761)Suh SY et al; J Pain Symptom Manage 2013 Mar:PMID23498965 : Cafeine vermindert de pijn bij kankerpatiënten vergeleken met placebo ; ingeval van opiaatgebruik is het aanvullend effect van cafeine echter net niet significant.

1762)Bjorneklett HG et al; J Psychosom Res 2013 Apr;74(4):346-53 ;PMID 23497838 ; Psychologische support geeft bij borstkankerpatienten op langere termijn een betere cognitie, minder vermoeidheid en een positiever zelfbeeld.

1763)Babaee N et al; Daru 2013 Mar 7;21(1):18 : PMID 23497687 ; Calendula-extract vermindert bij bestraling voor keelkanker  aantoonbaar de mucositis  in vergelijking met placebo.

1764)Arden-Close E et al; Psychooncology 2013 Mar 15 : PMID 23494898 ; Het opschrijven van emoties gerelateerd aan kanker door een patiënten en de partner blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek, de kwaliteit van leven duidelijk te verbeteren ; dit spreekt bijna vanzelf zou ik zeggen.

1765)Taleghani F et al; Iran J Nurs Midwifery Res 2012 Jan; 17(1):47-51: PMID23493334 ; flinke fysieke inspanning door borstkankerpatiënten verbetert hun conditie en hun kwaliteit van leven.

1766)Troger W et al; Eur j Cancer 2013 : PMID 23890767 ; Maretak blijkt bij gevorderde alvleesklierkanker in deze RCT het leven aantoonbaar te verlengen.

1767)Shen WS et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010 Dec;30(12):1250-2 : Rhodiola rosea gaat bij patiënten die epidoxorubicine krijgen bijwerkingen op het hart tegen. PMID 21302483.

1768)Kim YH et al; Complement Ther Med 2013 Aug;21(4):379-87:PMID 23876569 : Meditatie zinvol om bij kankerpatiënten, vermoeidheid  en angst te verminderen ; de kwaliteit van leven verbetert.

1769)Rong Z et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 2012 Dec;32(12):1611-5:PMID 23469597 :Dujieqing  potentieert chemo en vermindert bijwerkingen van chemo in vergelijking met chemo alleen.

1770)Kashani F et  al; Iran J Nurs Midwifery Res. 2012 Jan;17(1):30-3:Ontspanningsoefeningen verminderen  bij borstkankerpatienten depressie, angst en stress.

1771)Ryhanen AM et al ; J Clin Nurs 2013 Apr;22(7-8):1016-25:PMID 23480498 ; Het met een internetprogramma proberen de angst voor behandeling bij borstkankerpatienten te verminderen werkte zoals gedaan in dit onderzoek niet.

1772)Molassiotis A etr al; Annal Oncol 2013 Jun;24(6):1645-52;PMID  23436910 : In deze RCT  blijkt zelf acupunctuur even efficient om vermoeidheid bij kankerpatienten  te bestrijden als acupunctuur van een therapeut ; beide vormen van behandeling bleek als aanvulling op eerdere acupunctuur niet beter dan afwachten.

1773)Toth M et al ; J Altern Complement Med 2013 Jul ; 19(7):650-6: PMID 23368724. Massage van terminale kankerpatienten aan huis verbetert hun levenskwaliteit aantoonbaar ; er waren sterke aanwijzingen dat de pijn afnam en de slaapkwaliteit ook verbeterde.

1774)Ahn KY et al ; Int J Colorectal Dis 2013 May;28(5):643-51; PMID23417645 : Lichaamsbeweging verbetert na operatie aan darmkanker motaliteit darm en verkort de ligduur in het ziekenhuis.

1775)de Miranda Torrinhas RS et al; Clin Nutr 2013 Aug;32(4):503-10PMID23398953 ; Visolie extra gedurende slechts 3 dagen verbetert na operatie wegens darmkanker  het immuunsysteem, maar leidde in dit onderzoek niet tot een korter verblijf in het ziekenhuis , iets wat bij langer visolie geven met arginine en RNA eigenlijk steeds wel gevonden is (met ook minder complicaties; zie deze lijst!).

1776)Halkett GK et al ; Support Care Cancer 2013 Jun;21(6):1725-33;PMID 23381060 : Psychologische interventie vermindert angst en depressie bij patienten, die bestraald gaan worden.

1777)Kwiatkovski F et al ;  Eur J Cancer 2013 May;1530-8; PMID 23352440 ; De combinatie van dieet, psychotherapie en trainen  verbeterde de kwaliteit van leven bij vrouwen die chemo voor borstkanker hadden gehad ook op langere termijn aantoonbaar.

1778)Henderson VP et al; Integr Cancer Ther 2013 Sep;12(5):404-13:PMID 23362338 ; Psychosociale interventie tijdens radiotherapie geeft een betere kwaliteit van leven tijdens en na deze radiotherapie ; vergelijk met 1776.

1779)Johansson K et al; Am J Phys Med Rehabil 2013 Apr;92(4):312-9;PMID 23370582 ;  zwemmen vermindert  chronisch arm oedeem bij patienten met borstkanker.

1780)Li DY et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2012 Oct;37(20): Oct;37(20):3155-7 ; PMID 23311172 : De thunberg fritillary bol vermindert in vergelijking  met placebo de beenmergsuppressie als gevolg van chemo significant.

1781)Cormie P et al; Prostatic Cancer Prostatic Dis 2013 Jun;16(2):170-5;PMID 23318529 : Lichaamsbeweging blijkt bij prostaatkankerpatienten, die hormonale behandeling krijgen het libidoverlies te verminderen.

1782)Meng YL et al; Zhonggua Nei Ke Za Zhi 2012 Dec;51(12):971-4;PMID 23327960; Arsenicumtrioxide verbetert bij levermetastasen het resultaat van TACE ; in de eerste groep waren er significant meer regressies.

1783)Deng G et al; Support Care Cancer 2013 Jun 21(6):1735-41; acupunctuur blijkt vermoeidheid samenhangend met chemo niet te verminderen ; onder vele andere condities is acupunctuur wel nuttig ; men zoeke in deze lijst.

1784)Giger-Pabst U et al; Nutrition 2013 May;29(5):724-9;PMID 23352174 ; Bij operatie wegens kanker in de buik blijkt immunonutrition gedurende korte tijd de ligduur niet te verminderen, noch de infectiekans te beinvloeden ; wellicht heeft dit met de korte duur en goede voedingsconditie voor de operatie te maken ; zie dit onderwerp veel eerder in deze lijst ; bij minder goed gevoede mensen en/of langere  duur, blijkt immunonutrition bijna altijd de infectiekans te verlagen en de ligduur te verkorten.

1785)Jahangard-Rafsanjani Z et al; Bone marrow Transplant 2013 Jun;48(6):832-6;PMID 23292233 : Dagelijks 200 mcg selenium vermindert bij chemo vanwege een hematopoetische stamceltransplantatie de orale mucositis significant.

1786)Liu ZH et al; Am J Clin Nutr 2013; Jan;97(1):117-26;PMID 23235200 ; Probiotische behandeling vermindert bij operatie wegens darmkanker  de kans op postoperatieve infecties.

1787)Dastan NB en Buzlu S ; Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(10):5313-8;PMID23244155 ; Psychotherapie vermindert hgevoelens van hulpeloosheid en verhoogt in samenhang daarmee de vechtlust bij patienten met borstkanker.

1788)Perol D et al; BMC Cancer 2012 Dec 17;12:603 ; PMID 23244208 ; Cocculine vermindert braken samenhangend met chemo in vergelijking met placebo niet bij patienten die adjuvante chemo krijgen.

1789)Andersen SR et al; Acta Oncol 2013 Feb; 52(2):336-44;PMID 23282113; Mindfulness-based vermindering van stress bevorderde ook in dit gerandomiseerde onderzoek de slaap bij patienten met borstkanker.

1790)Wurtzen H et al; Eur J Cancer 2013 Apr;49(6):1365-73;PMID 23265707 ; Mindfulness verminderde in deze RCT angst en depressie bij borstkankerpatienten.

1791)Branstorm R et al; Psychosomatics 2013 Mar-Apr;54(2):158-64 ; PMID 23218058 ; mindfulness verlaagt de cortisolspiegel in de morgen ; er lijkt hier een link met o.a. nummer 1789.

1792)Bar-Sela G et al; Eur J Cancer 2013 Mar;49(5):1058-64:PMID 23218588 ; maretak verminderde bij chemo voor NSCLC  de bijwerkingen van chemo.

1793)Groarke A et al; Br J Health Psychol 2013 Sep;18(3):623-41;PMID 23210527 ; cognitieve  therapie verminderde bij vrouwen die voor borstkanker behandeld werden de angst, depressies etc. ; ook was de therapie efficiënter mogelijk ; na 12 maanden waren er echter op voornoemde punten geen aantoonbare verschillen meer.

1794)Lo L C etal; Trials 2012 Dec 3;13:232;PMID 23206440 ; Shen-Mai San  vermindert vermoeidheid bij patienten met kanker, die chemo en/of radiotherapie krijgen.

1795)Shi X et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012 Sep;32(9):1175-9;PMID23185753 ; Fuzheng jianpi blijkt bij kinderen die chemo krijgen de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensverwachting te verbeteren.

1796)Jones L et al ; J Pain Symptom Manage.2013 Sep;46(3):315-325;PMID 23182307 ; Psychologische support, fysieke training en andere support blijkt niet alleen zinvol voor de kankerpatient , maar in dit gerandomiseerde  onderzoek ook nog eens geld te besparen.

1797)Scott E et al; Cancer Causes Control 2013 Jan;24(1):181-91:PMID23184120 : Meer bewegen en caloriebeperking samen  blijkt bij patienten behandeld voor borstkanker de kwaliteit van leven te verbeteren, maar ook cardiovasculair gunstig en niet verbazingwekkend ook de heupomvang te verkleinen.

1798)Hardy KK et al; Psychooncology 2013 Aug;2298):1856-65;PMID23203754 ; bij kinderen die aan een hersentumor geopereerd zijn, blijkt hersengymnastiek het herstel te bevorderen ; intelligentere kinderen lijken hiervan meer te profiteren.

1799)Groarke A et al; Br J Health Psychol. 2013 Sep ;18(3):623-41;PMID 23210527 ; onderzoek vergelijkbaar met 1793 en had een vergelijkbaar resultaat.

1800)Baba Y et al; Exp Ther Med 2012 Sep;4(3):452-458;PMID 23181117 ; Bij patienten die intra arteriële chemo krijgen vanwege een primaire leverkanker hebben met hogere doses groene thee-extract minder last van oxydatieve stress en de  cholinesetrase steeg minder.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; we hebben dus feitelijk 1801-37= 1764 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 en 1432 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 1757 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1701 t/m 1800"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>