Update 28 december 2016

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2900)Mofid B et al; Electron Physician 2016 Jun 25;8(6):2475-82;PMID 27504161;Honing en Royal Jelly samen verminderen in vergelijking met honing vermoeidheid bij kanker.

2901)Wang J et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2014 Aug;34(8):947-51;PMID 25223178 ; guilu erxian glue kataplasma verminderde niet significant het gebruik van antibiotica om bij myelosuppressie infecties te bestrijden ; op een TCM-schaal nam het aantal bijwerkingen van de chemo wel af.

2902)Chen WT et al; Nutr Res 2014 Jul;34(7):585-94:PMID 25150117 ; MB-6 verbetert resultaat 5-FU bij vergevorderde darmkanker en vermindert de bijwerkingen van de chemo.

2903)Zhu XH et al;World J Gastroenterol  2012 Nov 14;18(42):614-7;PMID 23155344 ; Omega-3-vetzuren emulsie vermindert complicaties levertransplantatie in verband met primaire leverkanker ; ook het verblijf in het ziekenhuis was korter.

2904)Elyasi S et al ; Phytother Res 2016 Aug 23 ;PMID 27555604 ; Silymarin gaat in vergelijking met placebo mucositis door bestraling tegen.

2905)Lotzke D et al; Evid Based Complement Alternat Med 2016; PMID 27019663 ; Iyengar-yoga , maar ook fysieke training verbeteren welbevinden borstkankerpatienten die neoadjuvante chemo krijgen.

2906)Shapiro AC et al; Breast Cancer Res Treat 2016 Feb;155(3):501-12 ;PMID  26868123 ; Hoge doses vitamine D3 verminderen de bijwerkingen van aromataseremmers op spieren niet.

2907)Arruda MA et al; J Palliat Med 2016 Sep;19(9):943-8;PMID 27529806 ; zowel poezie als muziek verminderen bij kanker pijn en depressie.

2908)Marttila t et al; eur Urol 2016 aug;70(2):341-7;PMID 27085624 ; BCG is effectiever in het voorkomen van blaaskankerrecidieven dan epirubicine.

2909)Kandeel W et al ; Arab J Urol 2015 Dec;13(4):233-7; PMID 26609439 : Een halvering van een gebruikelijke dosering BCG geeft in geval van blaaskanker minder bijwerkingen, terwijl de efectiviteit gelijk is.

2910)Chung MK et al; Otolaryngol Head Neck surg 2016 Sep;155(3):423-30;PMID 27048670 ; De combinatie van vitamine C/E vermindert de reductie op de speekselproduktie door bestraling wegens keelkanker.

2911)Zeng X et al; Zhonggua Liu Za Zhi 2015 Nov;37(11):868-72;PMID 26887521 ; Extra foliumzuur en B12 verminderen bijwerkingen pemetrexed niet, noch werkt pemetrexed beter.

2912)Song TT et al; Chin J Integr Med 2007 Jun;13(2):115-9; PMID17609909 ; Baoshen vermindert nierbeschadiging door chemo.

2913)McQuade J et al ; Psychooncology 2016 Aug 22;PMID 27548839 ; Qigong/Tai chi verbetert slaap tijdens radiotherapie voor prostaatkanker en vermindert de vermoeidheid dan.

2914)Huang SM et al; Eur j Oncol Nurs 2016 Apr;21:257-65 ; PMID 26614591 ; Qigong verbetert bij borstkankerpatienten die chemo krijgen de levenskwaliteit.

2915)Haga AA et al; Infect  Disord Drug Targets 2015 ;15(1):64-71;PMID 25809628 : Zwarte komijnzaadolie vermindert de hepatotoxiciteit van methotrexaat bij ALL en verbetert de overleving.

2916)Zhang PY et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011  Aug;31(8):1066-9;PMID21910336 ; Xunxi-1 blijkt bij baarmoederhalskanker in een vroegstadium niet alleen de papillomavirus positiviteit te verlagen, maar ook naast radiotherapie in vergelijking met alleen radiotherapie metastasering te remmen en de ziektevrije overleving extra te verbeteren.

2917)Lin G et al; J Tradit Chin Med 2013 Aug;33(4):433-8 ; TCM naast Westerse therapie in vergelijking met westerse therapie alleen laat na 1 jaar 42,8 versus 18,3% in leven bij niet-kleincellige longkanker; een geweldig resultaat voor TCM.

2918)Arsian M en Ozdemir L ; Clin J Oncol Nurs 2015 Oct;19(5):E92-7;PMID 26414587 ; Gember verminderde ook in dit onderzoek misselijkheid en braken door chemo.

2919)Wyatt GK et al; J Pain Symptom Manage 2016 jun;51(6):1046-54; PMID 26891611 ; Saw palmetto verbetert het resultaat van radiotherapie bij prostaatkanker.

2920)Ma HW et al; Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2015 Nov;46(6):940-3 ; PMID 26867333 ; Venkel bevordert stoelgang na gynaecologische kankeroperatie.

2921)Hamilton-Reeves JM et al; Eur Urol 2016 Mar;69(3):389-92 ;PMID 26654125 ; Immunonutrition (visolie o.a.) vermindert na cystectomie vanwege kanker de kans op complicaties : met name de infecties nemen af.

2922)James EL et al ; BMC Cancer 2015 Oct 15;15:710;PMID 26471791 ; Extra groenten en trainen gaat bij borstkankerpatienten samen met een verbetering van de fysieke mogelijkheden.

2923)De Groot S et al ; BMC Cancer 2015 Oct 5;15:652:: PMID 26438237 ; kortdurend vasten vermindert de bijwerkingen van neoadjuvante chemo bij borstkanker.

2924)Kim JE et al ; Surg Endosc 2015 Dec;29(12):3795-802  ;PMID 26335078 ;Magnesium verlaagt de dosering van de benodigde anaesthetica om eendoscopisch een maagkanker te verwijderen.

2925)Lyon D et al ; Springerplus 2015 Jul 23;4:369;PMID 26435889 ; Microstroopjes verminderen bij vrouwen met borstkanker die chemo krijgen , angst, depressie en vermoeidheid niet.

2926)Yun G et al; Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2016 Feb;34(1):37-40 ; PMID 27266196 : Kou Yan Qing Ke Li vertraagt ontstaan bestralingsmucositis en vermindert de ernst ervan.

2927)Dolan LB et al; Support Care Cancer 2016 Jan; 24(1):119-27 ;PMID 25957010 :interval en continue aerobe training verbeteren conditie borstkankerpatienten evenveel.

2928)Zheng XT en Lin LZ ;Zhongguo Zhong X Yi  Jie He Za Zhi 2016 Feb;36(2):155-9; PMID 27078989 ; Yiqi Chutan verhoogt regressiekans met chemo bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC.

2929) Okada K et al; Hepatogastroenterology 2015 Mar-Apr;62(138):466-71;PMID 25916084 ;Daikenchuto vermindert kans op  paralytische ileus na pancreaticoduodenectomie.

2930)Dai XB et al; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 2016 Feb;36(2):149-54;PMID 27078988 : Shengma Biejia met CAG-programma vermindert de bijwerkingen van chemo bij AML, zodanig dat ook de transfusiebehoefte lager wordt.

2931)Kong M et al ; Evid Based Complement Alternat Med 2016;2016 :9481413 ;PMID 27066103 ; Jaungo lokaal vermindert stralingsdermatitis ingeval van bestralen wegens borstkanker.

2932)Ye X et al; J Oain Symptom Manage 2016 Jun;51(6):979-86 ;PMID 26921496 ; Shuangbai San vermindert bij uitwendig gebruik milde pijn bij kanker.

2933)Wang QZ et al; Zhongguo Zhong Xi Yio Jie He Za Zhi ; 2015 Nov;35(11):1307-12; Astragalus en Jiaozhen bevorderen herstel darmfunctie na operatie wergens darmkanker.

2934)Liu QJ et al ;  Zhongguo Zhong Xio Yi Jie He Za Zhi 2015 Nov;35(11):1302-6 ; Huikangling gaat metastasering bij het schildkliercarcinoom tegen.

2935)Huang JS et al; J Chemother 2015 Aug;27(4):235=40 ; PMID 25800685 ; Intraveneuze glutamine vermindert neuropathie door cisplatin.

2936)Solanki SL ; Korean J Anesthesiol 2016 Jun;69(3):234-8; PMID 27274367; acupressuur vermindert hoesten als bijwerking van fentanyl.

2937)Yao C et al; Curr Oncol 2016 Feb;23(1):e27-34;PMID 26966410 ; warme acupunctuur vermindert borstkanker gerelateerd oedeem.

2938)Greenlee h et al; Breast Cancer Res Treat 2016 Apr;156(3):453-64 ; PMID 27013473 ; electroacupunctuur gaat neuropathie door taxol niet tegen.

2939)Ghalayani P et al ; Asia Pac J Clin Oncol 2014 Oct 28; PMID 25347930 ; zoethout beschermt even goed tegen mucositis als prednison bij de bestraling van keelkanker.

2940)Saleh J et al; Photomed Laser Surg 2014 Oct;32(10):546-52 ; PMID 25302460 : een laag gedoseerde laser verbetert speekselsecretie bij xerostomie niet.

2941)Silva GB et al; Lasers Med Sci 2015 Jan;30(1):117-26;PMID 25037968 ; Laser vermindert chemotherapie geinduceerde mucositis in de mond bij patienten die een stamceltransplantatie hebben gehad.

2942)Mourques C et al; Eur J Oncol Nurs 2014 Oct;18(5):505-11 ; PMID 24882370 ; Spa bevordert herstel borstkankerpatienten na behandeling.

2943)Ansari M et al; Iran j Med Sci 2013 Dec;38(4):293-300 ; PMID 24293782 ; Hennazalf werkzamer bij wonden door bestraling bij borstkanker die bestraald zijn dan 1 procent hydrocortison.

2944)Nekuzad N et al; Iran J Pharm Res 2012 Fall;11(4):1065-71; PMID 24250538 ; Seamolie vermindert phlebitis door chemo.

2945) Oton-Leite AF ; Spec Care Dentist 2013 Nov-Dec;33(60:294-300 ;PMID 24164228 ; Laser vermindert bij bestraling wegens keelkanker de complicaties.

2946)Sanaati F et al; Asian Pac J Cancer Prev 2016;17(8):4125-9;PMID 27644672 ; Gember verminderde ook in dit onderzoek in vergelijking met placebo de misselijkheid bij vrouwen met borstkanker.

2947)Luo Y et al; Evid Based Complement Alternat Med 2016 ;2016:8692343 ; PMID 27375766 ;Kanhgfuxin gaat mucositis in mondholte en darm tijdens chemo in vergelijking met placebo tegen.

2948)Antunes HS et al ; Radiother oncol 2013 Nov;109(2):297-302 ;PMID 24044799 ; laser gaat bij radiochemotherapie wegens keelkanker mucositis tegen. Zie ook oa 1400 en 1523.

2949}Bertoglio  JC et al; Future Oncol 2013 Nov;9(11):1727-32 ; PMID 24156332.: Samital, een combinatie van kruiden vermindert mucositis door chemo.

2950)Yahya S et al ; Br J Radiol 2013 Nov 86(1031):20130457 ; PMID 23995876  : meer vezels : beter ontledigen : preciezere radiotherapie vanwege prostaatkanker.

2951)Ben-David MA et al ; Isr Med Assoc J. 2016 Mar-Apr;18(3-4):188-92 ; Melatonine-emulsie vermindert in vergelijking met placebo bestralingsdermatitis.

2952)Al-Akoum M et al; Menopause 2009 Mar-Apr;16(2):307-14 ; PMID 19194342 ; Hypericum vermindert bij vrouwen die door/tijdens de borstkankerbehandeling menopauzale klachten ; Hypericum bevordert wel de afbraak van irinotecan, maar remt ook de uitsluizing ervan door kankercellen ; overigens wordt irinotecan bij borstkanker niet gebruikt.

2953)Kapoor N et al; Integr Cancer Ther 2016 Jun 1 ; PMID 27252077. Improved Atta gaat bij kankerpatienten  cachexie tegen.

2954)Rooney SM et al; Anesth Analg 1983 Nov ; 62(11):1010-2 ; PMID 613795 ; Transcutaan stimuleren van zenuwen vermindert pijn na thoracotomie in verband met een maligniteit.

2955)Nielsen OS et al; Acta Oncol. 1987;26(2):101-4 ; PMID 2955799 ; Orgoteine vermindert bij bestraling in verband met blaaskanker de bijwerkingen van bestraling niet ; zie ook 983 : bij darmkanker doet orgoteine dat wel!

2956)Seguin P et al; Nutr Cancer 2016;68(3):464-72; PMID 27007018 ; Immunonutrition (omega-3-, arginine etc) verbetert het postklinische beloop na operatie wegens primaire leverkanker niet.

2957)van Barneveld KW et al; Crit Care Med 2016 Jun;44(6):e353-61 ;PMID 26937858 ; enterale voeding na operatie in vergelijking met parenterale bevordert herstel na operatie wegens rectumkanker.

2958)Tabrizi FM et al ; Psychooncology 2016 Serp; 25(9):1057-63; PMID 27302306 ; Expressieve discussies verminderen eenzaamheid bij kankerpatienten, vergroten hoop en verbeteren de levenskwaliteit.

2959)Bardellini E et al; Int J Dent Hyg Nov ; 14(4):314-319 ; : PMID 27160933 ; fluoride-tandpasta met speekselenzymen, esentiele olien, eiwit en colostrum gaat in vergelijking met alleen fluoride-tandpasta mucositis samenhangend met chemo tegen.

2960)Bosco G et al; Anticancer Res 2014 Jun;34(6): 2899-906 ; Hyperbarische zuurstof voor een pancreaticoduodenectomie vermindert de kans op complicaties ;PMID 24922652.

2961)Matourypour P et al; Iran J Nurs Midwifery Res. 2016 May-Jun;21(3):255-60; PMID 27186202 : Therapeutisch aanraken vermindert braken als gevolg van chemo.

2962)Lengacher CA  et al ; J Clin Oncol 2016 Aug 20;34(24):34(24):2827-34 ; PMID 27247219 ; Mindfulness vermindert  bij borstkankerpatienten vermoeidheid, angst etc.

2963)Krebber AM et al ; Ann Oncol 2016 Sep;27(9):1754-60;PMID 27287209 ; Stepped care verbetert welzijn bij kankerpatienten meer dan gebruikelijke verzorging.

2964)Wu HX et al; Neuropsychiatr Dis Treat 2016 May 2;12:1055-60 ;PMID 27194911 ; Psychologische interventie verbetert bij schildklierkankerpatienten de levenskwaliteit.

2965)Johns SA et al;Support Care cancer 2016 oct;24(10):4085-96 ;PMID 27189614 ; mindfulness is beter ter verbetering van de levenskwaliteit bij borst-/darmkankerpatienten dan dan psychoeducatie.

2966)Anulka Aweto H et al; Nig Q J Hosp Med. 2015 Jul-Sep:25(3):177-83; PMID 27295811 ; Aerobe training plus strekoefeningen verbetert cardiopulmonale conditie bij borstkankeroverlevers.

2967)Ferguson RJ et al; Cancer 2016 Jun 1;122(11):1782-91 ; PMID 27135464 ; Cognitieve gedragstherapie verbetert welbevinden kankerpatienten.

2968)Dowlatabadi MM et al ; Electron Physician 2016 Mar 25; 8(3):2175-80 ; PMID 27123227 ; Psychotherapie verbetert welbevinden borstkankerpatienten.

2969)Zamaniyan S et al ; Iran J Med Sci 2016 Mar;41(2):140-4 ; Spirituele therapie verbetert bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit ; PMID 26989285.

2970)Ng CG et al ; J Palliat Med 2016 Sep; 19(9):917-24 ; PMID 27110900 ;  Gerichte ademhaling vermindert bij kankerpatienten moedeloosheid.

2971)Safarabadi –Farahani A et al ; J Pediatyr Nurs 2016 Jul-Aug;31(4):e262-70; PMID 26860879 ; Psychosociale interventie bij kinderen die kanker hebben gehad verbetert hun levenskwaliteit.

2972)Zhang JY et al; Psychol Health Med 2017 Jan;22(1):94-109 ;PMID 26853191 ; Ook bij progressieve borstkanker verbetert mindfullness het welbevinden.

2973)Beheshtipour N et al; Int J Community Based Nurs Midwifery 2016 Jan;4(1):90-7;PMID 26793734 ; spirituele educatie vermindert burnout bij kinderen die kanker hebben gehad.

2974)Roveha E et al; Integr Cancer Ther 2016 jun 1 ;PMID 27252076 ; trainen verbetert slaap bij overlevenden van borstkanker.

2975)Courneya KS et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016 Jiun;25(6):969-77 ; PMID 27197271 ; trainen door darmkankerpatienten verbetert hun welbevinden.

2976)Buchan J et al; Med Sci Sports Exerc. 2016 Oct;48(10):1866-74 ;PMID 27187092 : grotere fysieke activiteit verbetert conditie, kwaliteit van leven, maar vermindert niet borstkanker gerelateerd oedeem.

2977)Lahart IM et al; BMC Cancer 2016 Mar 17;16:234 ; PMID 26988367 ; Grotere fysieke activiteit thuis verbetert bij borstkankerpatienten het welbevinden.

2978)Ho RT et al; J Pain  Symptom Manage. 2016 May;51(5):824-31;PMID 26975625 ; Dansen vermindert stress en pijn samenhangend met radiotherapie.

2979)Ligibel JA et al ;Cancer 2016  Apr 15;122(8):1169-77 ;PMID 26872302 ; Extra fysieke training verbetertt bij vrouwen met vergevorderde, uitgezaaide borstkanker itt bij vrouwen met een ‘early stage’ borstkanker de fysieke situatie niet.

2980)Zhou B et al; Radiology 2016 Aug;280(2):630-9;PMID 26885681; Gisenoside Rg3 verlengt leven bij vergevorderde primaire leverkanker met TACE in vergelijking met TACE alleen ; zie ook 867, 1023, 1281, 1535, 1975, 2316, en 2714.

2981)Abdulrhman MA et al; Complement Ther Med 2016 Apr;25:98-103 ; PMID 27062956; 2,5 gram honing per kg  lichaamsgewicht 2 keer per week vermindert bij kinderen met ALL - Acute Lymfatische Leukemie in het ziekenhuis het aantal koortsperioden en de ligduur aldaar.

2982)Birgegard G et al; Pharmacotherapy 2016 Apr;36(4):402-14;PMID 26927900 ; ijzerisomaltoside en ijzersulfaat  zijn intraveneus veven goed om bij kankerpatienten anemie te bestrijden ; de ijzer isomaltoside verminderde bovendien in vergelijking met het sulfaat de vermoeidheid.

2983)Ben-David MA et al; Isr Med Assoc J 2016 Mar-Apr;18(3-4):188-92 ; PMID 27228641 ; melatonine lokaal vermindert stralingsdermatitis bij patienten met borstkanker.

2984)Lin JX et al; Eur J Oncol Nurs 2015 Apr;19(2):136-41 ;PMID 25465773 ; Smectiet plus jodium vermindert mucositis mond samenhangend met chemo.

2985)Krebs B et al; Coll Antropol 2016 Apr;40(1):35-40;PMID 27301235 ; Pre- noch synbioticum preoperatief hadden invloed op ligduur, aantal complicaties etc. vanwege operatie aan darmkanker.

2986)Imamura H et al; Ann Surg Oncol Sep;23(9):2928-35  ;PMID 27084538 ; elementaire suppletie gaat gewichtsverlies vanwege maagkankeroperatie tegen.

2987)Schmitt J et al; Physiol Rep2016 Feb;4(3);PMID 26869680 ;hoge intensiteit interval training verbetert bij borstkankerpatienten de conditie net zoveel als wat minder intensief sporten, maar vergt minder tijd.

2988)Zhang L et al; Lymphat Res Biol 2016 Jun;14(2):104-8;PMID 26824722 ; : trainen plus manuele lymfklierdrainage gaat oedeem bovenarm bij borstkanker patienten tegen.

2989)Capozzi LC et al; Cancer 2016 Apr 15;122(8):1185-200 ; PMID 26828426: Trainen verbetert ook welbevinden bij keelkanker.

2990)Bok SK et al; Lymphat Res Biol 2016 Mar;14(1):18-24;PMID 26824517 ; PRE : progressive resistance exercise helpt om oedeem gerelateerd aan borstkanker te verminderen ; de spiermassa neemt toe.

2991)Rabin C et al; J Adolesc Young Adult Oncol. 2016 Mar;5(1):41-7; PMID 26812450 ; de combinatie van mediteren en trainen verbetert het welbevinden bij jonge kankerpatienten.

2992)Liu X et al ; Acupunct Med. 2015 Aug;33(4):270-6 ; PMID 25926298 ; acupunctuur vermindert anaesthesie-behoefte.

2993)Vidal A et al ; Int J Urol. 2016 Dec;23(12);992-999 ;PMID 27770454 ; totale parenterale voeding bij custectomie wegens blaaskanker verbetert de uitkomst niet ; dit zien we eigenlijk steeds ; wat wel nuttig is : eerder enterale voeding / immunonutrition.

2994)Zupanec S et al; Cancer Nurs  2016 Dec 5;PMID 27922922 ; Ontspanningsoefeningen bevorderen bij kankerpatientjes de slaap slechts niet-significant ; het betrof slechts 20 versus 20 patienten.

2995)Sun FK et al; Cancer Nurs 2016 ; Dec 5 : spierontspanning vermindert depressie bij borstkankerpatienten.

2996)Kurdi MS en Muthukalai SP ; Indian J Palliat Care 2016 Jul-Sep;22(3):295-300;melatonine bevordert ook de slaap bij kankerpatienten met slaapstoornissen.

2997)Wun P et al ; Zhonghua Zhong  Liu Za Zhi 1998 Sep; 20(5);391-3 ;PMID 10921042 ; Lipiodol met ethanol verbetert naast TACE het beloop van een primair levercarcinoom duidelijk in vergelijking met TACE alleen.

2998)Nilsson L et al; J Neurosurg Anesthesiol 2015 Jan;27(1):42-50 ; PMID 24978062 ; Acupressuur op P6 vermindert misselijkheid en braken bij chemo.

2999)Xu M et al ; J Neurosurg Anaesthesiol. 2012 Oct;24(4):312-6 ; PMID 22732720 ;Ook  in dit onderzoek vermindert stimulatie van P6 misselijkheid en braken bij chemo.

3000)Cornette T et al ; Eur  J Phys Rehabil Med 2016 Apr’52(2):223-32 ;PMID 25986222 ; Thuis trainen verbetert de conditie tijdens chemo ; in dit onderzoek was er op lange termijn (meer dan 27 weken) geen verschil meer.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2901 t/m 3000"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>