Update 20 april 2017

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3001)Jahr S et al; J Rehabil  Med 2008 Aug; 4098):645-50;PMID 19020698; laag-frequente electrostatische velden verminderen oedeem bij borstkanker en de daarmee samenhangende pijn.

3002)Baumann FT et al; Support Care Cancer 2016 Dec 9 ; PMID 27942857 ; Individueel oefenen met advies bestrijdt vermoeidheid bij borstkankerpatienten  effectiever dan een algemeen trainingsprogramma.

3003)De Ruiter MA et al; Eur J Cancer 2016 Sep;64:62-73 ;PMID27343714 ; Neurofeedback helpt niet om bij kinderen die een hersentumor hebben gehad, het cognitief functioneren te verbeteren.

3004)Du N et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2016 dec 20;19(12):821-826;PMID 27978867 ; Medium triglyceriden in de voeding ipv gewone triglyceriden bevordert het herstel na operatie voor longkanker ; de ligduur is aantoonbaar korter.

3005)Melgaard D ; Physiother Theory Pract 2016 Aug;32(6):446-51 ;PMID 27260219 ; Kinesio Textape is eenvoudiger dan een gewone bandage voor oedeem bij borstkanker, en geeft ook de beste levenskwaliteit.

3006)Kye BH et al ; Medicine (Baltimore0. 2016 May;95(18):e3611 ; PMID 27149496 ; Wanneer na operatie voor darmkanker een stoma wordt opgeheven, verbetert biofeedback de anorectale functie

3007)Schneider G et al; Z Psychosom Med Psychother 2016 Dec ;62(4):336-352; PMID 27924697 ; Psycho oncologische interventie bij kankerpatienten had in een opzet van 25 vewrsus 26 geen effect op het welbevinden ; de onderzoeksgroep was sowieso te klein.

3008)Prada PJ et al; Brachytherapy 2009 Apr-Jun;8(2):210-7 ;PMID 19213607 ; Hyaluronzuur injecteren in het voorste perirectale vet vermindert mucositis door brachytherapie prostaat.

3009) Manzanares Campillo MD et al; Cir Cir. 2016 Dec 9.pii S0009-7411(16)30110-4;PMID 27955850 ;immunonutrition vermindert infectiekans bij operatie voor darmkanker ; de infecties die optreden zijn ook minder ernstig.

3010)Grob CS et al; Arch Gen Psychiatry  2011 jan;68(1):71-8;PMID 20819978 ; Psilocybine vermindert angst bij patienten met vergevorderde kanker ; verder onderzoek is gewenst.

3011)Sencer SF et al; Bone Marrow Transplant 2012 Nov;47(11):1409-14;PMID 22504933 ; Traumeel-S gaat mucositis bij kinderen, die een stamceltransplantatie krijgen niet tegen.

3012)Rubio I et al; JPEN 2013 Sep;37(50:623-30 ;Glutamine oraal vermindert de bijwerkingen van bestraling van het borstgebied in verband met kanker. PMID 23389298.

3013)Dion LJ et al; Complement Ther Clin Pract 2016 May;23:82-7;PMID 25986296 ; massage alleen dan wel massage plus meditatie verminderde beide stress bij borstreconstructie ; meditatie voegde evenwel niet iets aantoonbaars toe.

3014)Furzer BJ et al; Supoport Care Cancer 2016 Apr ; 2494):1697-707 ; PMID 26423617 ; trainen van heamatologiepatienten vermindert hun kanker gerelateerde moeheid aantoonbaar.

3015)Fereira B et al; Support Care Cancer 2016 Mar;24(3):1035-42 ; PMID 26248655 ; Laser gaat in lage doses mucositis bij een stamceltransplantatie tegen. Iets wat al vaker gevonden is.

3016)Marshall-McKenna R et al; Support Care Cancer 2016 apr;24(4):1821-9;PMID 26446702 ; Een koud kussen bevordert inslapen bij borstkankerpatienten met slaapproblemen.

3017)Cote M et al; Ann Otol  Rhinol Latyngol. 2016 Apr;125(4):317-24;PMID 26503964 ; Cannabis naast radiotherapie bij keelkanker verbeterde de kwaliteit van leven niet aantoonbaar.

3018)Hvid T et al; Cancer Causes Control. 2016 Feb;27(2):165-74;PMID 26573844 ; Trainen door prostaatkankerpatiënten verlengde de verdubbelingstijd van de PSA!!!!

3019)Johns SA et al; J Cancer Surviv 2016 Jun:10(3):437-48 ; PMID 26586494 ;Mindfulness verbetert bij darmkankerpatienten levenskwaliteit.

3020)Hagstrom AD et al; Eur J Cancer Care(Engl). 2016 Sep;25(5):784-94;PMID 26593858 ; weerstandstraining vermindert vermoeidheid bij borstkanker en verbetert de levenskwaliteit.

3021)Uth J et al; Eur J Appl Physiol 2016 Mar;116(3):471-80; PMID 26620651 ; Voetballen houdt bij mannen die hormonale therapie voor prostaatkanker krijgen, de botkwaliteit meer in stand.

3022)DuHamel K et al; J Cancer Surviv 2016 Jun;10(3):553-63 ; PMID 26667358 ; Psychoeducatie bij vrouwen  met darm- of anale kanker verbetert hun (sexueel) welzijn.

3023)Schwenk M et al; Gerontology 2015;62(5):553-63 ; PMID 26678611 ; Met een sensor evenwichtstraining doen in geval van neuropathie verbetert bij kankerpatienten de bewegingsmogelijkheden.

3024)Van Vulpen JK et al; Med Sci Sports Exerc 2016 May;4895):767-75;PMID 26694846 ; Bewegen tijdens behandeling van een darmkanker  vermindert de vermoeidheid na 18 en ook na 36 weken.

3025)Savard J et al ; Sleep 2016 Apr 1;39(4):813-23;PMID 26715229 ; Cognitieve therapie vermindert bij borstkanker slaapklachten ; ook op langere termijn.

3026)Winters-Stone KM et al; J Cancer Surviv 2016 Aug;10(4):633-44;PMID 26715587 ; Ook juist samen met de partner sporten verbetert conditie prostaatkankerpatienten.

3027)Sabel M et al; Disabil Rehabil 2016 Oct;38(21):2073-84 ;PMID 26728453 ; Videogames bevorderen hersenherstel bij kinderen die een hersentumor gehad hebben.

3028)DAmholdt MF et al ; Psychooncology 2016 Nov;25(11):1293-1300 ; PMID 26763774 ; Cognitieve training van borstkankerpatienten via het web leidde tot een verbetering van het verbaal leren en van het werkgeheugen; gevoelsmatig was er geen sprake van een beter leren.

3029)Cho OH et al; Nurs Health Sci 2006 Sep; 8(3):140-6 ; PMID 16911173 ; De combinatie psychologische ondersteuning, oefenen en ‘peer support’ bevorderde het herstel van het schoudergewricht bij borstkankerpatienten en verbeterde de levenskwaliteit.

3030)Gurdal SO et al; Lymphat Res Biol 2012 Sep;10(3):129-35;PMID 22984910; intermitterende pneumatische compressie is ter behandeling vanwege oedeem bij borstkanker even effectief als manuele drainage.

3031)Aronson WJ et al; Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2062-71 ; PMID 22027686 ; minder vet en visolie erbij leidt in prostaatkankers tot  een lagere delingsactiviteit.

3032)Bertram LA et al; Cancer Causes Control. 2011 Mar;22(3):427-35 ; PMID 21184262 ; fysieke activiteit na behandeling verbeterde bij borstkankerpatienten de overleving aanzienlijk ; dit had een jaar later pas geen duidelijk effect!!

3033)Battaglini CL et al; Braz J Med Biol Res 2008 Aug;41(8):709-15 ; PMID 18797706 ; trainen tijdens behandeling verbetert conditie en gaat ongunstige veranderingen in de lichaamssamenstelling tegen bij borstkankerpatienten.

3034)Qazilbash MH et al; Biol Blood  Marrow Transplant 2008 Dec;14(12):1401-7;PMID 19041063 ; Vitamine C plus arsenicumtrioxide verbeteren respons van melphalan  bij een beenmergtransplantatie bij myeloma patienten niet.

3035)Okamura K et al; Biomed Pharmacother 1989 ; 43(3):177-81;PMID 2528386 ; zowel OK-432 als sizofuran vertragen op z’n minst recidief van baarmoederhalskanker.

3036)Beard C et al; Cancer 2011 jan 1;117(1):96-102 ;PMID 20803609 ; Reiki verbetert welbevinden van mannen die voor prostaatkanker worden behandeld niet. Idem in dit onderzoek voor ontspanningstherapie.

3037)Khanal B et al; Int J Oral Maxillofac Surg 2010 dec;39(12):1181-5;PMID 20832243 ;Honing blijkt mucositis van de keel door bestraling in belangrijke mate te voorkomen. Zie bijvoorbeeld ook 1951.

3038)Mokhtar GM et al; J Pediatr Hematol Oncol 2010 Nov;32(8):594-600 ;PMID 20921909 ; glutaminezuur IV gaat bij kinderen met kanker neurotoxiciteit door vincristine tegen in vergelijking met placebo.

3039)Shoma A et al; Curr Clin Pharmacol 2010 Nov;5(4):251-6;PMID 20925642 ; in dit onderzoek vermindert honing verbrandingsverschijnselen vanwege bestraling voor borstkanker.

3040)Wolf SL et al ; J Clin Oncol 2010 Dec 10;28(35):5182-7 ;PMID 21060036 ; een ureum/melkzuur mengsel is lokaal niet geschikt om het hand-voet-syndroom bij gebruik van Xeloda te verminderen ; het is bekend overigens dat ureumzalf wel werkt.

3041)Duran M et al; Br J Clin Pharmacol 2210 Nov;70(5):655-63;PMID21039759 ; Cannabis gaat ook in dit onderzoek misselijkheid en braken bij chemo tegen.

3042)Klek S et al; Clin Nutr 2011 Jun;30(3):282-8; PMID 21074910 ; Enterale immunonutrition verbetert klinisch beloop bij kankerpatienten na operatie.

3043)Hervik J en Mjaland O ; Int J Womens Health  2010 Sep 28;2:319-25 ; PMID 21151679 ; Acupunctuur vermindert bijwerkingen aromataseremmers ; ook op langere termijn!

3044)Castro-Sanchez AM et al;  Med Clin (Barc). 2011 jul 23;137(5):204-7; PMID 21145085 ; manuele lymfklierdrainage  plus  een stretch-band gaan oedeem bij borstkanker tegen en verbetert de levenskwaliteit.

3045)Lai TK et al;  Complement Ther Clin Pract 2011 Feb;2011 Feb;17(1):37-43 ; PMID 21168113; Aroma-massage gaat constipatie bij kankerpatienten tegen.

3046)Grothey A et al; J Clin Oncol 2011 Feb 1;29(4):421-7 ; PMID 2118938; IV calcium en magnesium verminderen  nuerotoxiciteit van oxaliplatin.

3047)Trabal J et al; Nutr Hosp 2010 Sep-Oct:25(5):736-40; PMID 21336429 ; EPA gaat gewichtsverlies bij chemo tegen en lijkt bijwerkingen chemo te verminderen.

3048)Garland E et al; J Clin Oncol 2015 ;PMID 28148100 ; Mindfulness bij obese kankerpatienten helpt afvallen en verbetert welbevinden.

3049)Usami M et al; JPEN 2011 May;35(3):317-28;PMID 21527594 ; bij patienten met primaire leverkanker verminderde synbiotische behandeling de kans op infectie bij operatie.

3050)Robson V et al; Br J Oral Maxillofac Surg 2012 Jun;50(4):321-7 ; PMID 21831489 ; Honing helpt infecties tegengaan en bekort ligduur in ziekenhuis.

3051)Klek S et al; Clin Nutr. 2011 Dec;30(6):708-13;PMID 21820770 ; in dit onderzoek maakte parenterale/enterale al dan niet immunonutrtion qua kans op complicaties uit bij slecht gevoede geopereerde kankerpatienten; overal na onderzoek ook van Klek laat zien dat enteraal en immunonutrition aan te bevelen zijn.

3052)Weinrich SP en Weinrich MC ; Appl Nurs Res Nov;3(4):140-145 ; PMID 2252400 ;Massage vermindert pijn bij mannelijke kankerpatienten  significant ; bij de vrouwen was er een niet significant gunstig effect.

3053)Gungorduk K et al; Am J Obstet gynecol 2017 Feb;216(2):145.e1-1§45.e7 ;PMID 27780709 ; koffe brengt de stoelgang sneller op gang na verwijdering baarmoeder wegens kanker.

3054)Bendel R et al; Onkologie 1989 Jun;12 Suppl 3:32-8 ;PMID 2481832 ; Esberitox bevordert herstel Hb na chemoradiatie bij vrouwen met borstkanker ; de kans op infectieuze complicaties vermindert het echter niet!

3055)MB McIllmurray en Turkie W; Br Med J (Clin  Res Ed) 1987 May 16;294(6582):1260;PMID 3036291 ;Extra gammalinoleenzuur: 3 gram per dag naast een multi gaf bij patienten met uitgezaaide darmkanker in vergelijking met de multi geen significante levensverlenging ; het betrof echter een kleine studie ; iets van 25 versus 25.

3056)Bendel R et al; Strahlenther. Onkol. 1988 May;164(5):278-83 ;PMID 3131904 ; Ook in dit onderzoek (zie ook 3054) beschermde Esberitox niet tegen infecties samenhangend met radiotherapie 50 dagen lang.

3057)Suto T et al; Cancer Chemother Pharmacol. 1994;33 Suppl:S145-8;PMID 8137477 : Ethanolinjectie verbetert overleving bij het HCC ; hier in dit geval voegden OK-432, lentinan  noch PSK iets aan toe.

3058)Yoshikawa M et al; Cancer Chemother Pharmacol 1994;33 Suppl:S149-52 ; PMID 8137478 : Lipiodol verbetert resultaat met 4’-epidoxorubicine bij de behandeling van primaire leverkanker. De overleving was slechts niet significant beter.

3059)Sun GL et al ;Chin Med j (Engl) 1993 Oct;106(10):743-8; PMID 8033606 ; RA - all-trans retinoic acid om en om met chemo als extra adjuvans bij promyelocytenleukemie verbetert overleving extra in vergelijking met de de twee afzonderlijk.

3060)Dixon J ; Nurs Res 1984 Nov-Dec;33(6):330-5;PMID 6387632 : Relaxatie remt bij kankerpatienten optreden cachexie.

3061)Johansson K et al; Lymphology 1998 Jun;31(2):56-64;PMID 9664269; Manuele lymfklierdrainage bij borstkankerpatienten is even effectief als regelmatige pneumatische compressie van het oedeem.

3062)Box RC et al : Breast Cancer Res Treat 2002 Sep;75(1):51-64;PMID 12500934 ; Lympfoedeem is goed vroeg detecteerbaar bij borstkanker en fysiotherapie is dan zinvol : actief optreden dus.

3063)Kim JW et al; Am J Clin Oncol 1996 Oct;19(5):442-4;PMID 8823470 ; 13-cis-retinoinezuur verbetert behandelingsresultaat chemo bij cervixcarcinoom niet.

3064)Taylor AG et al; J Altern Complement Med 2003 Feb;9(1):77-89;PMID 12676037; Vibratie, maar meer nog Zweedse massage vermindert pijn bij kankerpatienten postoperatief.

3065)Fernandez-Lao C et al; Eur J Cancer Care (Engl) 2012 Mar;21(2):233-41;PMID 22060159; massage verbetert welbevinden borstkankerpatienten.

3066)Koda K et al ; Int J Oncol 2003 Jul;23(1):165-72 ; PSK verbetert prognose darmkankerpatienten in multivariate analyse van een RCT bij darmkankerpatienten.

3067)Xu WR et al; Zhongguo Zhen Jiu 2010 Jun;30(6):457-60;PMID 20578381 ; Acupunctuur vermindert neuropathie vanwege chemo.

3068)Zick SM et al; J Altern Complement Med 2006 Dec;12(10):971-80 ; PMID 17212569 ; Essiac thee  verbetert welbevinden borstkankerpatienten niet.

3069)Talley NA et al; Dis Colon Rectum 1997 Sep;40(9):1046-50;PMID 9293933 ; Boterzuur gaat proctitis als bijwerking van bestraling in vergelijking met placebo niet tegen.

3070)Zubizarreta PA et al; Pediatr Hematol Oncol. 2000 Mar;17(2):155-62;PMID 10734658 ; kort ATRA in het begin bij de behandeling van PML heeft geen zin ; langer wel, zoals men elders in deze lijst kan lezen.

3071)Tomeczko J et al; Arzneimittelforschung 1997 Dec;47(12):1411-6;PMID 9450174 ; Milt-ultrafiltraat vermindert bij uitgezaaide NSCLC - longkanker die uitgezaaid is de kans op bijwerkingen van chemo.

3072)Primavera G et al; Cutan Ocul Toxicol  2006;25(3):165-71;PMID 16980242 ; Hyaluronzuur-extract vermindert de mate van dermatitis na bestraling. Zie ook 1877, 1915, 2711, 2720,  2768 en 3008.

3073)Finco C et al;Surg Endosc 2007 Jul;2(7):1175-9;PMID 17356942 ; immunonutrition (omega-3 plus arginine en RNA) verbeterde bij patienten te opereren aan darmkanker wel de immuniteit, maar dat resulteerde niet in minder infecties ; overall blijkt immunonutrition wel gunstig ; zie bijv. 1457 en 1614.

Zie ook deze meta analyse: Omega-3 polyunsaturated fatty acids in the prevention of postoperative complications in colorectal cancer: a meta-analysis 

En deze: Preoperative Immunonutrition and Elective Colorectal Resection Outcomes.

3074)Szakmany T et al; Anaesth Intensive Care 2003 Jun;31(3):267-71;PMID 12879670; NAC vermindert kans op orgaandysfunctie en sterfte na operatie niet.

3075)Andersen L et al; Acta Oncol 2000;39(30:399-405;PMID 10987238 ; Manuele lymfklierdrainage na operatie voor borstkanker heeft als standaard geen zin ; kennelijk alleen op indicatie.

3076)Kokkonen J et al; Pediatr Hematol Oncol 2002 Apr-May;19(3):181-92;PMID 11936731 ;Extra vitamine A gaat bij kinderen darmlaesies door chemo niet tegen.

3077)Turnock A et al; Nutrients 2013 Apr 9;5(4):1186-99;PMID 23571650 ; immunonutrition (arginine en omega-3-vetzuren extra) leidt tot een verbetering van het immunologisch profiel en een kortere ligduur van keelkankerpatienten in het ziekenhuis.

3078)Ghafouri A et al; Med J Islam Repub Iran 2012  Feb;26(1):7-11;PMID 23482729 ; vroegere enterale voeding verkorte de ligduur in het ziekenhuis in geval van operatie aan het spijsverteringskanaal wegens kanker ; ook was er een tendens tot minder complicaties door de vroegere enterale voeding.

3079)Li C et al; Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 2002 Jun;10(3):174-6;PMID 12113669 : Hyperthermie naast lipiodol verbetert overleving bij primaire leverkanker meer dan lipiodol plus epirubicine.

3080)Jebb SA ; Clin Nutr 1994 Feb; 13(1):65;PMID 16843361; Kankerpatienten die een beenmergtransplantatie kregen hadden met glutamine een korter ziekenhuisverblijf.

3081)Xie Q et al; World J Surg. 2009 Feb;33(2):348-54;PMID 19052813 ; Escin brengt na operatie voor darmkanker de stoelgang eerder op gang.

3082)Helminen H et al; Scand J Surg 2007;96(1):46-50;PMID 17461312 ; Immunnutrition is in deze kleine studie bij operatie voor maagkanker niet zinvol.

3083)Szolnoky G et al; Lymphology 2000 Dec;42(4):188-94 ; Intermitterende pneumatische compressie plus manuele drainage is effectiever dan het laatste alleen bij borstkankerbehandeling gerelateerd oedeem.

3084)Rosen J et al; Adv Mind Body Med 2013 Winter;27(1):12-23; PMID 23341418 ; Massage blijkt angst en pijn bij plaatsen portacat voor kankerbehandeling te verminderen.

3085)Lin QD et al; Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi 2007 Jan;28(1):19-21;PMID 17649720 ; Arsenicumsulfide in de juiste lage dosering vergroot bij behandeling van promyelocytenleukemie de kans op een complete regressie. Zie ook 2416.

3086)Peterson DE et al; Cancer 2007 Jan 15;109(2):322-31 ;PMID 17154160 ; bij chemotherapie bij borstkanker met o.a.  adriamycine vermindert glutamine mucositis.

3087)Zimmermann A et al; Lymphology 2012 Sep;45(3):103-12;PMID 23342930; Lymfklierdrainage zinvol ter preventie van secundair lymfoedeem na operatie wegens borstkanker.

3088)Hernandez-Reif M et al; J Psychom Res 2004 Jul;57(1):45-52; PMID 15256294 ; Massage  vermindert bij borstkanker angst, vermindert depressie en verbetert immuunparameters.

3089)Konmun J et al; Med Oncol 2017 Apr;34(4):69;PMID 28349496 ; 6-gingerol uit gember gaat niet alleen misselijkheid tegen van chemo , maar verbetert ook welbevinden.

3090)Cantarero-Villanueva I et al; Pain Med 2017 Mar 6 ;PMID 28340204 ; Loop-/trainingsprogramma  gaat bekkenpijn en oedeem na operatie wegens darmkanker tegen.

3091)Fukushima T et al; Support Care Cancer 2017 Apr 6 ;PMID 28386788 ; bewegen plus compressie lokaal gaat oedeemvorming vanwege een behandeling voor gynaecologische kanker tegen.

3092)Jung SY et al; J Gastric Cancer 2017 Mar;17(1):11-20 ;PMID 28337359 ; Acupunctuur bevordert na operatie wegens maagkanker het herstel van de stoelgang niet significant.

3093)Klek S et al; Nutrition 2017 Apr;36:46-53 ; PMID 28336107 : suppletie van enterale voeding na operatie voor maagkanker verbetert de overleving tov alleen enterale voeding.

3094)Sener HO et al; J Breast Health (2013); 2017 Jan 1;13(1):16-22 ; PMID 28331763 ; Pilates gaat oedeem na operatie voor borstkanker tegen.

3095)Jacobson SD et al; J Support Oncol 2003  Nov-Dec;1(4):274-8;PMID 15334869; Glutamine gaat spier- en gewrichtspijn door paclitaxel niet tegen. 1902

3096)Sun Y et al; Exp Ther Med 2016 Dec;12(6):4017-24; PMID 28105133 ; Carnitine gaat neuropathie bij chemo tegen.

3097)Schlenk RF et al; Leukemia 2004 Nov ; 18(11):1798-803 ;PMID 15385923 ; ATRA verhoogt kans op regressie bij de eerstelijnsbehandeling voor promyelocytenleukemie.

3098)Giger U et al; Ann Surg Oncol 2007 Oct;14(10):2798-806 ;PMID 17632760 ;Immunonutrition verminderde ook in dit onderzoek de opnameduur in een ziekenhuis wegens operatie aan een abdominale tumor.

3099)Bourgeois JF et al; Skin Res Technol. 2008 Feb;14(1):71-6;PMID 18211604.; LPG-massage techniek gaat fibrosis huid door bestraling tegen.

3100)Mehdipour M et al; Daru 2011;19(1):71-3; PMID 22615642 ; Zinksulfaat gaat mucositis mond bij chemo beter tegen dan chloorhexidine.

Zie vervolg no. 3100 t/m/ 3199


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 3001 t/m 3099"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>