Update 14 januari 2018

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3200)Dos Reis PE et al; Support Care Cancer 2016 oct;24(10):4393-8 ;PMID 27189615 : Cryotherapie met kamille vermindert orale mucositis samenhangend met chemotherapie.

3201)Nakayama M et al; Biomed Res Int 2016;2016:9509810; PMID 28042578 ; aromatherapie vermindert beschadiging speekselklieren door bestraling.

3202)Rossetti A et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017 sep 1;99(1):103-110;PMID 28816136 ;Muziek vermindert angst bij bestraling.

3203)Kikuchi Y et al; Ann Surg Oncol 2016 Oct;23(11):3727-3735 ;PMID 27338747 ; BCAA’s verminderen bij operatie vanwege primiare leverkanker - HCC de kans op ascites in de buik en pleurale effusie.

3204)Jafarpour-sadeqh F et al ; Integr Cancer Ther 2017 Sep;16(3):276-289;PMID 27352956 ; Gele uien verminderen hyperglycemie/insulineresistentie als bijwerking van doxorubicine gegeven als chemo bij borstkanker.

3205)Rick O et al ; Bioelectromagnetics 2017 Feb;38(2):85-94;PMID 27657350 ; magneetveldtherapie op de juiste wijze toegepast vermindert neuropathie als bijwerking van chemo.

3206)Schloss JM et al ; Support Care cancer 2017 Jan;25(1):195-204; PMID 27612466 ; B-complex blijkt neuropathie als bijwerking van chemo niet tegen te gaan.

3207)L:anctot D et al; J Complement Integr Med. 2016 Dec 1;13(4):405-12; PMID 27404902 ;Yoga gaat bij borstkankerpatienten die chemo krijgen ontwikkeling van depressiviteit tegen ; PMID 27404902

3208)Wong KH et al; Radiother Oncol. 2017 feb;122(2):207-211; PMID 27393218 ;Caphosol-mondwassing gaat mucositis door radiotherapie niet tegen.

3209)Wootten AC et al; Psychooncology 2017 Jul;26(7):975-81; PMIDV 27503036; Online psychologische interventie verhoogt sexuele tevredenheid na behandeling voor lokale prostaatkanker.

3210)Rief H et al; Radiat Oncol. 2016 Jul 27;11:97; PMID 27464793; Weerstandstraining tijdens bestraling van botmeta’s verbetert overleving niet. 

3211)Nakai Y et al; Int J Urol 2016 Oct;23(10);854-860; PMID 27416975 ; In een vroeg stadium van oppervlakkige blaaskanker kan het zijn dat BCG als adjuvans de progressievrije overleving niet significant verbetert, hetgeen onder meer prangende condities wel het geval is.

3212)Donoyama N et al ; Gynecol Oncol. 2016 Sep;14293):531—8;PMID 27430394 ; Anmatherapie (Japanse massage) verbetert welbevinden bij gynaecologische kankerpatienten.

3213)Otto AK et al; Health Psychol 2016 Dec;35(12):1320-8;PMID 27513475; dank je wel-zeggen verbetert welbevinden kankerpatienten.

3214)Mao H et al; Cancer 2016 Dec 1 ; 122(23):3667-72; PMID 27495269 ; Infrarood laserbehandeling plus moxibustion vermindert vermoeidheid bij kankerpatienten.

3215)Ansari M et al; Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(8):3877-80;PMID 27644633 ;gember vermindert braken na chemo.

3216)Barasch A et al; Cancer 1995 Dec 15;76(12):2550-6; PMID 8625084 : Helium-neon-laser gaat orale mucositis bij beenmergtransplantatie tegen.

3217)Papadeas E et al; Eur J Oncol Nurs 2007 Feb; 11(1):60-5;PMID 16829196 ; Cryotherapie gaat ook in dit onderzoek stomatitis door 5-FU tegen.

3218)Lim P et al Ann Surg 2013 Jun; 257(6):1016-24; PMID 23470575 ; Kauwgom brengt na operatie wegens darmkanker de stoelgang niet sneller op gang.

3219)Jeon JH et al; Integr Cancer Ther 2017 Mar; 16(1):118-125;PMID 27335088 ; Moxibustion heeft in een kleinschalige RCT geen duidelijk effect op de cachexie bij kankerpatienten.

3220)Erden Y et al ; Eur J Cancer Care (Engl.) 2017 Sep;26(5); PMID 27132630 ; cryotherapie brengt orale voeding bij mucositis niet sneller op gang.

3221)Esfahani A et al; Biomark Res 2016 Jun 23;4:13; PMID 27340553 ;Omega-3-vetzuren verminderen optreden neuropathie door oxaliplatin.

3222)Mizuta M et al; Biosci Microbiota Food Health 2016;35(2):77-87 ; PMID 2720026 ; Bifidobacteria bevorderde bij geopereerde kankerpatienten die chemoradiatie vooraf hadden gehad het herstel.

3223)Eghbali A et al; Iran J Ped Hematol Oncol 2016;6(1):9-14 ; PMID 27222697 ; kauwgom kauwen vermindert mucositis door chemo.

3224)Adamietz IA et al;  Support Care Cancer 1998 Jul;6(4):373-7;PMID 9695205 ; povidon-jodium gaat orale mucositis door radiochemotherapie significant tegen.

3225)Bastit L et al; J Clin Oncol 2008 Apr 1;26(10):1611-8; PMID 18375890 ; IV ijzer naast darbepoetine geeft een beter herstel van het Hb bij kanker dan darbepoetine alleen.

3226)Cowen D et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997 Jul 1; 38(4):697-703; PMID 9240635 ; Laser gaat orale mucositis bij beenmergtransplantatie tegen.

3227)Mohabbat-Bahar S et al ; Iran J Cancer Prev 2014 Summer;7(3):165-70 ; PMID 25250168 ; Logotherapie vermindert bij vrouwen met borstkanker angst voor de behandeling.

3228)Bensadoun RJ et al; Support Care Cancer 1999 Jul;7(4):244-52;PMID 10423050 ; Laaggedoseerde Neon/heliumlaser verminderde ook hier bij chemoradiatie mucositis.

3229)Kissane DW et al; J Clin Oncol 2016 Jun 1;34(16):1921-7 ; PMID 27069071; Familietherapie vermindert psychisch lijden bij kanker.

3230)Tabatabaee A et al; Mater Sociomed 2016 Jun;28(3);220-3;PMID 27482166 ; Therapeutisch aanraken bij kankerpatienten vermindert de pijn.

3231)AkhavanKarbassi MH et al; Asian Pac J Cancer  Prev 2016;17(7):3611-4;PMID 27510017 ; Propolis gaat bij chemo voor keelkanker optreden orale mucositis in belangrijke mate tegen.

3232)Chea HD et al; J Altern Complement Med.  2016 Jun;22(6):465-72 ; PMID 27219115 ; acupunctuur verkort periode bileus na gastrectomie wegens kanker.

3233)Law T et al; Laryngoscope 2017 May; 127(5):1119-1124 ; PMID 27859286 ; na behandeling voor keelkanker helpt elektrische stimulatie bij de vocale mogelijkheden vlak na behandeling.

3234)Mousavi SS vet al; Saudi J Kidney  Dis Transpl. 2014 Mar;25(2):333-7 ; PMID 24626000 ; Amino- en theophylline verminderden in dit onderzoek de nefrotoxiciteit van cisplatin niet aantoonbaar.

3235)Sands S et al; Support Care Cancer 2017 Mar;25(3):701-8; PMID 27830395 : Glutamine zorgt voor minder neuropathie door chemo met vincristine.

3236)Woo SM et al; Pancreatology  2016 Nov-Dec; 16(6):1099-1105 ; Pancreatine bij vergevorderde alvleesklierkanker gaat gewichtsverlies niet tegen ;PMID 27618657

3237)B ill-Axelson A et al; JNCI 2008 Aug 20;100(16):1144-54;PMID 18695132 ; bij lokale prostaatkanker was er slechts voor de subgroep beneden de 65 na meer dan 12 jaar in vergelijking met afwachten een overlevingsvoordeeltje ; 4 andere onderzoeken konden zelfs dat niet aantonen ; zie o.a. 3338.

3238)Wilt TJ et al ; New Engl J Med 367(3):203-13 ; PMID 22808955 ; prostatectomie heeft voor lokale prostaatkanker geen zin; ook niet voor onder de 65.

3239)Steineck G et al; New Engl J Med 2002 Sep 12;347(11):790-6; PMID 12226149 ; prostatectomie  wegens prostaatkanker vermindert de levenskwaliteit.

3240)Schlenk RF et al; Ann Hematol. 2016 Dec;95(12):1931-42; PMID 27696203 ; ATRA direct bij behandeling voor AML - Acute Myeolide Leukemie verbeteert de prognose.

3241)Funk CS et al; Clin Oral Investig 2014 May;18(4):1213-9 ; PMID 23989505 ; Tandheelkundige zorg voor chemo/bestraling  voor keelkanker vermindert de kans op candidiasis en op mucositis tijdens de oncologische behandeling.

3242)Student V et al; Biomed Pap Med Fac Univ Olomouc Czech Repup 2016 Dec;160(4):559-565; PMID 27833172 : Cranberry doet bij prostaatkankerpatienten voor operatie de PSA in vergelijking met placebo significant dalen.

3243)Segal RJ et al ; J Clin Oncol 2003 May 1;21(9):1653-9 ; PMID 12721238 ; Weerstandstraining vermindert vermoeidheid en verhoogt levenskwaliteit bij mannen die hormonale therapie voor prostaatkanker krijgen.

3244)Schellekens MPJ et al; J Behav Med 2017 Jun;40(3):414-422; PMID 27722908 ;Ondersteunende  expressieve groepstherapie verbetert welzijn bij borstkankerpatienten meer dan mindfullness.

3245)Bruera E et al; J Clin Oncol 2013 Jan 1;31(1):111-8 ; PMID 23169523 ; extra water parenteral met een fysiologische hoeveelheid zout versus dit niet, heeft geen invloed op levenskwaliteit terminale kankerpatienten of op hun overlevingsduur.

3246)Holmberg L et al; NEJM 2002 Sep12; 347(11):781-9 ; Prostatectomie voor prostaatkanker binnen de prostaat heeft ook in dit onderzoek geen effect op de overleving. Watchfull waitiong was even goed.

3247)Ye ZJ et al; Breast Cancer Res Treat. 2016 Aug;158(3):509-22; Gerichte psychische steun verbeterde ook in dit onderzoek bij borstkankerpatienten het welbevinden.

3248)Fann JR et al; Psychooncology 2016 Aug 17; PMID 27530529 ; meer kennis kunnen verwerven over de ziekte , hulp daarbij krijgen en de zorg direkt klunnen beinvloeden verbetert het welbevinden van kankerpatienten.

3249)Hatao F et al; Langenbecks Arch Surg 2017 Mar;402(2):203-211; Voedingssupplementen helpen om na gastrotectomie wegens kanker om gewichtsverlies tegen te gaan ; PMID 27807617.

3250)Voskuil DW et al; Ann Oncol. 2010 Oct;21(10):2094-101;PMID 20357033 ; trainen na behandeling van borstkanker, waardoor het gewicht meer in overeenstemming blijft met voor de behandeling verbetert de levenskwaliteit na de kankerbehandeling.

3251)Buffart LM et al; Psychooncology 2014 Mar;23(3):330-8; PMID 24123482 ; trainen verbeteert geestelijk en lichamelijk welbevinden bij kankerpatienten.

3252)Sturm I et al; Support Care Cancer 2014 Aug;22(8):2241-9; PMID 24671434 ; Dansen is fysiek en emotioneel aantoonbaar goed voor kankerpatienten.

3253)Singh B et al ; Asia Pac J Clin Oncol 2016 Sep;12(3):216-24;PMID 26935243: Compressie van oedemateus tijdens sporten door borstkankerpatienten heeft geen zin, althans het maakte niet uit of het aerobics was dan wel weerstandstraining ; ook was er geen relatie tussen oedeem en trainingsduur bijv.

3254)Conklin HM et al; J Pediatr Psychol.2017 Mar 1;42(2):220-231; PMID 27342301: cognitieve training  bij kinderen die kanker hebben gehad geeft ook na meer dan 6 maanden nog een beter geheugen en een sneller verwerken van informatie.

3255)Mendoza ME et al; Psychooncology 2016 Jul 28; PMID 27467589 ;Hypnose plus cognitieve therapie: hierdoor nemen pijn en vermoeidheid in relatie tot kanker af ; het effect werkt zeker 3 maanden door.

3256)Thomas GA et al; Obesity (Silver Spring). 2017 Feb;25(2);346-351;PMID 28026901: trainen verbetert bij vrouwen die voor borstkanker aromatseremmers gebruiken de lichaamssamenstelling ; ook was er een tendens tot het krijgen van sterkere botten.

3257)Xie M et al; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2016 Dec 20;36(12):1650-4;PMID 27998859 : Extra Magnesium Sulfaat per infuus vermindert de kans op agitatie tijdens narcose voor operatie wegens slokdarmkanker.

3258)Chuang TY et al; Int J Nurs Stud 2017 Apr;69:25-33;PMID 28122280. Qigong vermindert bij NHL-patienten die chemo krijgen de vermoeidheid, maar Hb, leuco’s, bloedplaatjes en slaapkwaliteit waren in de qigong-groep ook beter.

3259)Vidal A et al; Int J Urol 2016 Dec;23(12):992-99; PMID 27770454 ; Na cystectomie wegens blaaskanker blijkt parenterale voeding de prognose op lange termijn niet te verbeteren ; er zijn zelfs nadelen: de darmfunctie is op langere termijn minder.

3260)Froghi F et al; Clin Nutr 2016 Nov 5. Pii S0261-5614(16)31314-0; PMID 27842926 ; Jejunale bijvoeding na operatie wegens een gastrointestinale tumor heeft geen enkel effect op het direkte klinische vervolg. Nogmaals : enterale voeding is steeds gelijk en biedt vaak nog voordelen.

3261)Ho RT et al; Support Care Cancer 2016 Dec;24(12):4929-4937;PMID 27470259 ; Zowel ondersteunende expressieve groepstherapie als lichaam-gedachte-gesst interventie deed patienten met niet uitgezaaide borstkanker zich in vergelijking met alleen sopciale steun, zich iets beter voelen.

3262)Jang SH et al; Explore (NY). 2016 Sep-Oct;12(5):333-40; PMID 27473311 : Kunsttherapie op basis van mindfullness vermindert bij borstkankerpatienten depressie en angst.

3263)Gaskin CJ et al; J Cancer Surviv 2016 Dec;10(6):972-980;PMID 27098346 ; Prostaatkankerpatienten op hormonale therapie verbeterden met trainen hun conditie evenveel als patienten die niet op hormonale therapie waren.

3264)Rogers LQ et al; Breast Cancer Res Treat 2016 Sep;159(2):283-91; PMID 27539586 ; Borstkankerpatienten stimuleren tot fysieke activiteit, leidt tot meer training en zo tot een betere levenskwaliteit.

3265)Galiano-Castillo N et al; Cancer 2016 Oct 15;122(20):3166-74; PMID 27332968 ; Trainen ‘via’internet leidt bij borstkankerpatienten tot een betere cognitie, minder pijn, een betere conditie en een beter algeheel welbevinden.

3266)Adams SC et al; Breast Cancer Res Treat 2016 Aug;158(3):497-507; PMID 27394134 ; trainen gaat sarcopenie bij kanker tijdens chemo tegen en in samenhang daarmee ook krachtsverlies.

3267)Minchom A et al; Eur J Cancer 2016 Jul;61:102-10 ; PMID 27156228 ;Acupunctuur vermindert bij dyspnoe in verband met niet-kleincellige longkanker - NSCLC dan wel mesothelioma de morfinebehoefte ter verlichting van deze dyspnoe.

3268)Rogers LQ et al; Psychooncology 2016 Aug 17;PMID 27530961; trainen blijkt bij borstkanker wederom depressie, angst en vermoeidheid tegen te gaan.

3269)Fiuza-Luces C et al; Med Sci Sports Exerc.2017 Feb;49(2):223-230 ;PMID 27631396 ; bij kinderen met kanker maakt trainen spieren sterker ook tijdens chemo!

3270)Merkaert I et al; Psychooncology 2017 Aug;26(8):1147-54 ; PMID 27718533 ; Angstvermindering en verbetering welbevinden bij borstkankerpatienten lukt met multi component-groeps interventie  met cognitieve therapie en hypnose beter dan met singel-component groep-interventie.

3271)Schuler MK et al; J Pain Symptom Manage. 2017 Jan;53(1):57-66; PMID 27744016 ; Trainen vermindert bij kankerpatienten die chemo krijgen vermoeidheid.

3272)Licker M et al; J Thorac Oncol. 2017 Feb;12(2):323-33 ; PMID 27771425 ; Interval training voor operatie wegens longkanker verbetert de conditie, maar verlaagt niet de kans op complicaties tijdens de operatie.

3273)Toohey K et bal; Peer J. 2016 Oct 20;4:e2613; PMID 27781180 ; Verschillende vormen van trainen verbeteren het welbevinden van overlevers van kanker.

3274)Martins SP et al; J Diet Suppl. 2016 Jun 20:1-10; PMID 27322597 ; Guarana verbetert bij chemoradiatie in verband met keelkanker de levenskwaliteit niet op de wat langere termijn.

3275)Courneya KS et al; Ann Behav Med 2017 Jun;51(3):356-364;PMID 27837524 ; twee keer zoveel aerobics verbetert bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit niet extra.

3276)Chen  HM et al, Br J Cancer 2016 Nov 22;115(11):1304-12; PMID 27811855; wandelen voor slapen bevordert slapen van longkankerpatienten en zo hun herstel.

3277)Crawford JJ et al; Oncol Nurs Forum 2017 Jan 1;44(1):77-86;PMID 27991604 ; Muren beklimmen als training verbetert bij patienten die voor gynaecologische kanker behandeld zijn de fitheid.

3278)Argenta PA et al; Gynecol oncol. 2017 Jan;14491):159-166 ; PMID 27887804 ; photobiomodulatie (laseracupunctuur) gaat neuropathie bij chemo tegen!

3279)Salama H et al; J Hepatocell Carcinoma 2015 Jun 22;2:79-89;PMID 27508197 ; De kruidencombinatie Ambovex gaf bij het HCC - primaire leverkanker een significante daling van het alpha-foetoproteine ; dit ging samen met tumorregressie.

3280)Peoples AR et al; J Cancer Surviv. 2017 Jun;11(3):401-9; PMID 28105576 ; Cognitieve therapie helpt om de slaap bij kankeroverlevers te verbeteren.

3281)Chambers SK et al ; J Clin Oncol 2017 Jan 20;35(3):291-7; PMID 27870567 ; Mindfullness bij prostaatkanker was wel, maar slechts beperkt van nut bij de prostaatkankerpatienten in dit onderzoek.

3282)Miladinia M et al; Cancer Nurs 2017 Jan/Feb;40(1):31-38 ; PMID 26925992; Langzame rugmassage vermindert bij kankerpatienten pijn en vermoeidheid ; het verbetert ook de slaap.

3283) Chen SC et al; Psychooncology 2017 Sep;26(9):1376-83;PMID 27859893 ; Camouflage om gevolgen kanker te maskeren verminderde angst en verbeterde sociale contacten bij kankerpatienten met mond- en keelkanker.

3284)Szlosarek PW et al; JAMA Oncol 2017 Jan 1;3(1):58-66; PMID 27584578 ; Argininedeprivatie met arginine deiminase in liposomen is zinvol bij mesotheliomen die geen arginine kunnen maken. De progressievrije overleving verbetert.

3285)Wu LP et al; Asia Pac J Clin Nutr 2016 Dec;25(4):760-6; PMID 27702719 ; Eiwit uit huid kabeljauw vermindert bijwerkingen chemo bij maagkanker.

3286)Goossens ME et al ; Eur J Cancer 2016 Dec;69;9-18 ; PMID 27814472 ; Dagelijks 200 mcg selenium vermindert de kans op een recidief van blaaskanker niet ; op aarde varieert de inname per dag van 10 tot iets van 700 mcg (Venezuela) ; de vraag is wat de basale inname was en of er niet meer gegeven had moeten worden.

3287)Garland SN et al; Menopause 2017 May;24(5):517-23;PMID 27875389 ; Electroacupunctuur is bij borstkankerpatienten even effectief om de slaap te bevorderen als gabapentine.

3288)Nojiri S et al; Nutrition 2017 Jan;33: 20-27 ;PMID 27908546 ;BCAA’s  bij RFA voor primaire leverkanker - HCC verbetert de ziektevrije overleving  ; ook mentaal was de BCAA-groep beter af.

3289)Shin J en Park H ; West J Nurs Res. 2016 Nov 1; PMID 27903827: Ooracupressuur gaat obstipatie door chemo tegen.

3290)Zick SM et al; Breast Cancer Res Treat 2017 Jan;161(2):299-310 ; PMID 27913933; Gezondere voeding: meer groenten, fruit, hele granen en meer omega-3-vetzuren verminderde in vergelijking met een controle-groep bij borstkankerpatienten de vermoeidheid.

3291)Di Blasio A  et al; J Phys Ther Sci 2016 Oct;28(10):2778-84 ;PMID 27821934 ; Nordic walking alleen had bij borstkankerpatienten wel een vermindering van armoedeem tot gevolg, maar gewoon wandelen niet.

3292)Jasemi M et al; Indian J Palliat Care 2016 Oct-Dec;22(4):455-58;PMID 27803568 ; Muziek vermindert angst en depressie  bij kankerpatienten in het ziekenhuis.

3293)Wu W et al; JPEN 2017 Sep;41(7):1146-54 ; PMID 27208039 ; Vroegere enterale voeding bevordert het herstel na operatie wegens slokdarmkanker.

3294)Lin YH et al; Eur J Cancer Care (Engl.) 2016 May;25(3);449-57;PMID 25684312 ; Bekkenbodemgymnastiek  bij darmkankerpatienten waarbij het stoma is teruggezet vermindert de mate van faecale incontinentie.

3295)Ratcliff CG et al; Integr Cancer  Ther 2016 Sep;15(3):250-62;PMID 26867802 :Yoga verbetert bij patienten die radiotherapie ondergaan de levenskwaliteit door beter slapen en minder depressieve gevoelens.

3296)Gonzales FA et al; Psychooncology 2016 Nov;25(11):1286-92  ; PMID 26352186 ; Emotionele support verbetert welbevinden kankerpatienten.

3297)Tsuchiya T et al, Int J Clin Oncol 2016 Dec ; 21(60:1085-90; PMID 27306219  ; Cystine plus L-theanine  van S1-adjuvante chemo ; de chemo werd vaker voltooid hierdoor.

3298)Manne SL et al;Gynecol Oncol 2017 Feb;144(2):354-62;PMID 27887806 ;Communication-enhancing intervention vermindert na behandeling vanwege gynaecologische kanker angst, depressie etc beter dan alleen maar raad geven als het nodig is.

3299)Irwin ML et al; Cancer 2017 Apr 1;12397);1249-58;PMID 27893938 ; Trainen verminderde ook in dit onderzoek vermoeidheid bij borst- en prostaatkankerpatienten ; de algehele kwaliteit van leven werd beter.

3300)Naccarato AM et al ; Andrologia 2016;48(10):1183-87; PMID 27062069 ; Psychotherapie plus een middel voor een betere erectie geeft na prostatectomie een beter herstel dan een erectie bevorderend middel alleen.

3301)Gordon LG et al; Psychooncology 2017 May;26(5):649-55; PMID 27338125 ; ook hier: borstkankerpatienten die trainen verbeteren hun kwaliteit van leven ondubbelzinnig.

3302)

 

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; 490=1109 ; 508 = 1097 ; 700 =858 ; 869= 1038 ; 1149=1317 ; 1276 = 1391 ; 1281=1293 ; 1296 = 1427 ; 1300 = 1392 ; 1465 =1507 ; 1752= 2272 ; 2951=2983  en 1944 =2897 ;we hebben dus feitelijk 3301-66= 3235 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk zelfs maar 3226  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 3201 t/m 3299"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>