Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

901) Mangiante G et al ; Chir Ital 54 : 613-9; 2002 : Na leverresectie enterale voeding ipv parenterale voeding geeft betere immunologische uitslagen ; een sneller weer opgang komen van de stoelgang en een korter ziekenhuisverblijf.

902) Martoni A et al ; J Chemother 1:197-202;1989 : 5-FU plus LV geeft bij patienten met vergevorderde darmkanker meer regressies dan 5-FU alleen.

903) Thompson LU et al ; Clin Cancer Res11:3828-35 ; 2005 : Lijnzaadolie verhoogt mate van apoptosis van borstkankercellen bij postmenopausale borstkankerpatienten.

904) Torney DC et al ; J Clin Oncol 1:138-45;1983 ; BCG verlaagt bij patienten die voor borstkanker CMF krijgen de kans op leukopenie en verbetert bij 5 jaar de ziektevrije overleving. 558,681 en 664 zijn wat BCG als extra adjuvans voor borstkanker ook positief ; in 452,740 en 742 wordt evenwel geen voordeel van BCG gevonden.

905) Beck SL ; Oncol Nurs Forum 18:1327-37; 1991: Muziek verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek pijn bij kankerpatienten. Zie ook 881 en 887.

906) Bartels M et al ; Clin Nutr 23 : 1360-70; 2004 ; Vitamine E verkort in gerandomiseerd onderzoek de verblijfsduur in het ziekenhuis van patienten die wegens kanker aan de lever worden geopereerd.

907) Nierderle N et al ; Klin Wochenschr 64 ;362-5 ; 1986 : THC vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek braken samenhangend met chemo.

908) Roscoe JA et al ; Altern Ther Health Med 8:56-7 ; 59-63 ; 2002 : Acustimulatie vermindert misselijkheid in geval van chemo ; zie ook 878.

909) Streitberger K et al ; Clin Cancer Res 9;2538-44;2003 : Indien reeds ondansetron gegeven wordt heeft acupunctuur geen aanvullende werking tegen misselijkheid/braken. Zie ook evenwel ook 877.

910) Smith M et al ; Oncol Nurs Forum 28:855-62 ; 2001: Muziek vermindert angst voor radiotherapie in dit gerandomiseerde onderzoek.

911)Szeluga DJ et al ; Cancer Res 47:3309-16; 1987 : TPN bij beenmergtransplantatie leidt tot hyperglycemie en gaat mede daarom samen met meer infecties ; verder waren er geen kanker gerelateerde voordelen ; kortom wederom blijkt het reguliere stokpaardje TPN zinloos.

912) Ungerleider JT et al ; Am J Clin Oncol 8 : 142-7;1985 : Ook in dit onderzoek bleek THC werkzaam, zij het dat het hier niet beter was dan prochlorperazine.

913) Johnson CD et al ; Br J Surg 88:662-8;2001 : Lithium-GLA heeft geen effect op mediane overleving van patienten met vergevorderde alvleesklierkanker.

914) Kim SD en Kim HS ; J Clin Nurs 14:51-5;2005 : Ontspannende ademhalingsoefeningen plus fitness doet bij patienten die wegens kanker een stamceltransplantatie ondergaan hebben de vermoeidheid aantoonbaar extta afnemen.

915) Cassileth BR et al; Cancer 98:2723-9;2003:Muziek gaat gemoedsstoringen bij patienten die een autologe stamceltransplantatie krijgen tegen. Zie ook 881 en 910.

916) Bridge LR et al ; BMJ 297: 1169-72 ; 1988 :Ontspanningstherapie en nog meer wanneer men zich daarbij concentreert op prettige gedachten (imagery) verbetert bij patienten met beginnende borstkanker de gemoedstoestand.

917) Burish TG en Jenkins RA; Health Psychol. 11:17-23;1992 : Ontspanningstherapie vermindert angst en misselijkheid bij chemo in dit gerandomiseerde onderzoek.

918) Hilliard RE ; J Music Ther 40:113-37 ; 2003: Muziek als extra therapie verbetert kwaliteit van leven van terminale kankerpatienten ; het leven werd er echter in dit onderzoek niet door verlengd.

919) Einhorn LH et al ; J Clin Pharmacol 21(8-9 Suppl) : 64S-69S: THC blijkt misselijkheid samenhangend met cisplatintoediening net zo goed , zo niet beter tegen te gaan dan prochlorperazine.

920) Ohnishi K et al ; Hepatology 27:67-72;1998: Percutane injectie van azijnzuur in primaire levertumoren van maximaal 3 cm geeft een significant betere overleving na 1 respectievelijk 2 jaar dan injectie met alcohol.

921) Fidler P et al ; Cancer 77:522-5;1996: Kamille gaat stomatitis door 5-FU blijkens gerandomiseerd onderzoek niet tegen.

922) Niiranen A en Mattson K ; Am J Clin Oncol 8;336-40; 1985:Braken als bijwerking van chemo wordt met THC zeker zo goed tegengegaan als met prochlorperazine, zo blijkt ook uit dit gerandomiseerde onderzoek.

923) Papapietro K et al ; Rev Mede Chil 130:1125-30;2002: Direkt enterale voeding na gastrectomie superieur aan TPN : minder hyperglycemie en een korter verblijf in het ziekenhuis.

924) Popp MB et al ; Cancer Treatment Rep 65 Suppl 5: 129-35; 1981: TPN verbetert bij patienten met een diffuus lymfoom de drugtolerantie niet ; zoals we steeds weer zien : in principe is TPN zinloos en brengt extra risico’s met zich mee.

925) Reinhardt U ; Forsch Komplementarmed 6:135-41;1999: Ontspanningsoefeningen met lullaby-muziek erbij vermindert pijnstillersconsumptie bij kankerpatienten en bevordert zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek het in slaap vallen.

926) Riso S et al ; Clin Nutr 19:407-12 ; 2000: Argininesuppletie vermindert bij patienten geopereerd voor keelkanker de kans op postoperatieve infecties en de ligduur in het ziekenhuis.

927) Chlebowski R ; lezing op de ASCO 2005 (direkte bron Nutraingredients) : minder verzadigd vet vermindert de kans op recidieven binnen 5 jaar met 25%, zo bleek uit gerandomiseerd onderzoek bij 2437 vrouwen (zie ook www.kanker-actueel.nl ; het onderzoek wordt nog gepubliceerd.

928) Cheng C et al ; Ann Acad Med Singapore 24:562-5;1995 : BCG verbetert in gerandomiseerd onderzoek prognose van echte blaaskanker en van blaaskanker in situ.

929) Cheung YL et al ; Psychooncology 12:254-66;2003: Spierontspanningsoefeningen verminderen bij patienten die wegens darmkanker stoma kregen angst en verbeteren bij deze patienten de kwaliteit van leven.

930) De Cicco M et al ; JPEN 17:513-8 ; 1993 : TPN vermindert in gerandomiseerd onderzoek niet het aantal ernstige complicaties van chemotherapie ; dit geheel in overeenstemming met ander onderzoek.

931) Gough IR et al ; Dis Colon Rectum 22:223-7; 1979 : Corynebacterium parvum heeft in geval van vergevorderde darmkanker geen effect op de prognose naast 5-FU.

932) Sako K et al ; J Surg Oncol 16:391-402 ;1981: TPN vermindert bij patienten geopereerd voor keelkanker het aantal complicaties niet, noch verbetert TPN de wondgenezing dan wel de overleving ; zie oa 930.

933) Kung AW en Yeung SS ; J Clin Endocrinol Metab 81:1232-6 ; 1996 : In geval van behandelde schildklierkanker moet T4 in zekere overmaat gegeven worden ; dit gaat gepaard met botontkalking ; calcium blijkt dat tov placebo duidelijk tegen te gaan.
 
934) Campbell A et al ; Eur J Oncol Nurs 9:56-63; 2005 : In dit mini-gerandomiseerde onderzoek (10 versus 12) verbetert lichaamsbeweging de fitheid e.d. bij vrouwen die adjuvante chemo voor borstkanker krijgen.. Het verschil was niet significant maar in combinatie met de vele andere onderzoeken over dit onderwerp in deze lijst is het fenomeen wil van significant belang

935) Chan HS et al ; Pediatrics 79:946-52; 1987 : THC blijkt ook bij kinderen die chemo krijgen effectief tegen braken.

936) Valdagni R en Amichetti M ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 28:163-9; 1994 : In stadium 4 keelkanker waarbij er ook van lymfkliermetastasen sprake is geeft bestraling plus hyperthermie een betere 5-jaarsoverleving dan bestraling alleen ; zie ook 876.
 
937) Kyle RA et al ; New Engl J Med 293: 1334-8 ; 1975 : Na-F en calciumcarbonaat verbeteren samen de botkwaliteit aantoonbaar bij patienten met een multiple myeloom.

938) Leopold KA et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 16: 107-15 ; 1989 : Twee keer hyperthermie per week versus 1 keer geeft bij sarcomen in dit gerandomiseerde onderzoek significant meer kans op regressie.

939) Serou B et al ; Cancer Treat Rep 65 Suppl 5: 151-5; 1981 : Extra voeding IV vermindert bijwerkingen chemo bij het SCLC niet en verbetert de resultaten van de chemo ook niet. Een en ander geheel conform ander onderzoek en conform de orthomoleculaire gedachte.

940) Bozzetti F et al ; Lancet 358(9292): 1487-92 : Enterale voeding na operatie wegens gastrointestinale kanker gaat met minder complicaties samen dan parenterale voeding ; ook het verblijf in het ziekenhuis is bij enterale voeding korter.

941) Olivotto IA et al ; Radiother Oncol 41:1-6 ; 1996 : Acetylsalicylzuur vermindert bij borstkanker de cosmetische nadelen van bestraling niet.

942) Cheung YL et al ; Eur J Cancer Care (Engl) 10:107-14: 2001 : Spierontspanningsoefeningen verbeteren bij patienten die bij operatie een stoma hebben gekregen, de kwaliteit van leven volgens verschillende meetmethoden.

943) Chen K et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20:733-5; 2000 : Moxibustion (het verbranden van een kruid op/zeer nabij een acupunctuurpunt ; er zijn hiervoor diverse technieken) vermindert bij radio-/chemotherapie voor het nasopharynxcarcinoom significant de bijwerkingen van radio-/chemotherapie ; de 5-jaarsoverleving in dit gerandomiseerde onderzoek was bij 28 patienten per groep niet-significant beter in de moxibustiongroep (resp. 50 en 35,7%).

944)Wang S en Qi Q ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19:337-9 ; 1999 : Dachengqi gegeven voor operatie wegens een abdominale tumor vermindert postoperatieve complicaties.

945) Yang CB et al ; Zhongguo zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 ; 736-8 ; 2001: Liandai vermindert bij kankerpatienten de expressie van het p21ras-gen en van het gemuteerde p53-gen ; tevens verbetert dan de levenskwaliteit.

946) Kondo M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22:1807-11; 1995 : In geval van levermetastasen vergroot hyperthermie de regressiekans door intraarteriele chemo met epirubicine,mitomycine en 5-FU.

947) Zhao JX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23:421-2 ; 2003 : Fuzheng Yiliu blijkt in gerandomiseerd onderzoek in staat voor de operatie wegens borstkanker de groei van de borstkanker al te remmen.

948) Laufman LR et al; L Clin Oncol 11:1888-93;1993: Hoge doses 5-FU die equitoxisch zijn aan lagere doses plus LV doen het niet significant slechter bij patienten met uitgezaaide colonkanker ; nochtans leidt LV iha tot extra levensverlenging zoals uit meta-analyses gebleken is.

949) Molassiotis A et al ; Support Care Cancer 10 : 237-46; 2002 : Spierontspanningsoefeningen verminderen in gerandomiseerd onderzoek significant misselijkheid en braken als bijwerking wegens chemo ivm borstkanker.

950) Saji S et al ; Surg Today 29: 504-10 ; 1999 : PSK verbetert overleving bij maagkankerpatienten na maagoperatie wanneer zij een minimaal gehalte aan een zuur immunosuppressief eiwit in het bloed hebben. De relevantie van PSK is wel bekend uit zeer veel ander onderzoek uit deze lijst.

951) Sand J et al; Eur J Surg 163 :761-6; 1997 : Enterale voeding ipv parenterale voeding na gastrectomie vermindert verlaagt CRP-gehalte bloed ; leidt eerder tot minder infecties etc. en is goedkoper.

952) Dresdale AR et al ; Am J Clin Oncol 5:657-63;1982 : NAC blijkt een door eerdere adriamycine-behandeling verminderde ejectiefractie van het hart niet te kunnen verbeteren ; men zou NAC eerder tussendoor moeten geven en dan samen met E en C ; deze laatse 2 dan wel continue ; zie ook nummer 103.

953) Ehrlichman et al ; J Clin Oncol 6 : 469-75; 1988 : Bij patienten met uitgezaaide darmkanker verlengt 5-FU plus LV het leven in vergelijking met 5-FU alleen, zoals eerder opgemerkt ook al in meta-analyse is aangetoond.

954) Steinke B et al ; Semin Oncol 19(2Suppl 3);141-7 ; 1992 : LV naast 5-FU vertraagt progressie bij vergevorderde darmkanker in vergelijking met 5-FU alleen.

954) Yoo HJ et al ; Support Care Cancer 2005 Apr 23 (Epub ahead of print) : Ontspanningsoefeningen van de spieren en geleid fantaseren verminderen samen de angst voor chemo, depressiviteit en opstandigheid bij patienten die chemo ivm borstkanker kregen ; na een half jaar was in de interventiegroep de kwaliteit van leven aantoonbaar beter.

955) Takahashi Y et al ; Anticancer Res 25(2B):1377-84 ; 2005 : PSK vermindert in gerandomiseerd onderzoek bij geopereerde darmkankerpatienten Dukes-C naast 5-FU significant de kans op hematogene metastasering tov 5-FU als enige adjuvanttherapie. Bij een preoperatief verhoogd CEA (vrijwel altijd zo) was de de ziektevrije overleving en overleving sec ook beter met PSK ; het effect van PSK leek nog nadrukkelijker gunstig bij een minder goed functionerende immuniteit, hetgeen met zeer veel ander onderzoek overeenstemt. 956) Courneya KS et al ; Eur J Cancer Care (Engl). 12:347-57 ; 2003 : Extra lichaamsbeweging verbetert zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek bij patienten behandeld voor darmkanker, de levenskwaliteit.

957) Clamon G et al ; Cancer 55:1572-8; 1985 : Hyperalimentatie naast chemo voor SCLC biedt geen voordelen bij patienten die voorheen normaal aten ; zie ook 773 : er zijn feitelijk alleen maar nadelen.

958) Lamm DL et al ; J Urol 144:65-7;1990: Intravesical BCG als adjuvante behandeling is superieur aan de orale vorm, al kan enig effect van de orale vorm niet worden uitgesloten.

959) Dencausse Y et al ; Onkologie 25:426-30 ; 2002 : 5-FU plus Leucovorin was in dit onderzoek even goed als 5-FU plus levamisdol ; ander onderzoek in combinatie met dit doet toch een voorkeur naar 5-FU plus LV uitgaan.

960) Heim ME ; Infusionsther Klin Ernahr 13:115-21;1986 : Extra parenterale voeding heeft bij colorectale kanker geen invloed op tumorrespons oiv chemo en geen effect op de overleving (en is dus mede gezien de kans op complicaties en de resultaten uit ander onderzoek zinloos).

961) Pagano F et al ; Eur Urol 27(Suppl 1) : 19-22 ; Lage doses BCG zijn als adjivans bij blaaskanker beter ; klaarblijkelijk bestaat er een optimum ; uiteraard zijn bij een wat lagere dosis de bijwerkingen geringer.

962) Walker LG et l ; Br J Cancer 80:262-8 ; 1999 : Spieronspanningsoefeningen en visualisatie samen hebben geen invloed in dit onderzoek op humeur of regressiekans ; ‘mood disturbance’ kwam weinig voor ; vandaar dit itt vele reeds genoemde onderzoeken negatieve resultaat.

963) Burns DS ; J Music Ther 2001 Spring; 38(1):51-65 : Muziek plus visualisatie verbetert in gerandomiseerd onderzoek wederom humeur en levenskwaliteit van kankerpatienten.
 
964) Witjes JA et al ; Urology 52:403-10 ; 1998: In dit onderzoek is mitomycine C net zo goed zo niet beter als BCG voor een betere ziektevrije overleving bij blaaskanker ; in meta-analyses , ook eerder in deze lijst erbij genoemd is BCG toch superieur aan mitomycine-C.

965) Sneed PK et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 40:287-95 ; 1998 : Hyperthermie plus brachy verbetert bij patienten met een astrocytoma graad 4 de overleving significant meer dan brachy alleen als adjuvans.

967) George M et al ; Biomed Pharmacother 37:24-7;1983: THC is in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek zeker zo goed in staat misselijkheid/braken tegen te gaan als chloorpromazine.

968) Ghavimi F et al ; J Pediatr 101:530-7;1982: TPN heeft bij kinderen die voor abdominale kanker worden bestraald en later chemo krijgen geen invloed op toxiciteit of prognose ; kortom het orthomoleculaire principe namelijk dat bij een zekere minimale voedingstoestand extra calorieen e.d. geen zin hebben wordt hier onderschreven.

969) Aranda E et al ; Ann Oncol 9:727-31;1998 : Lage doses 5-FU plus LV zijn bij uitgezaaide colorectale kanker even effectief als hoge doses 5-FU ; iets wat ook in ander gerandomiseerd onderzoek is gevonden ; een feit blijft dat LV 5-FU los van de dosering potentieert etc.

970) Issell BF et al ; Cancer Treatment Rep 62:1139-43; 1978 : Intraveneuze hyperalimentatie heeft geen aantoonbaar effect ; wel iets minder leukopenie ; echter wel complicaties en geen effect op het klinisch beloop.

971) Herr HW et al ; J Clin Oncol 6:1450-5;1988 : BCG als adjuvans verlaagt niet alleen de recidiefkans ; minder dan wel later metastasen ; later evt cystectomie en een betere overleving ; het laatste was al eerder in meta-analyses gevonden.

972) Graham PH et al ; J Clin Oncol 21:2372-6;2003: Aromatherapie van verschillende aard heeft bij kankerpatienten die bestraald worden geen invloed op gevoelens van angst of op depressieve gevoelens.

973) Kuzdzal J et al ; Med Sci Monit 9;P154-9;2003 ; Om maligne pleurale effusie tegen te gaan is talkpoeder superieur aan doxycycline.

974) Flamm J en Bucher A ; Br J Urol 67:70-3; 1991: Heamocyanine is ter preventie van lokale blaaskanker na operatie even goed als het cytostaticum ethoglucid , dat in ander vergelijkbaar onderzoek beter was dan niets doen en evengoed als doxorubicine (Kurth K et al ; J Urol 158:378-84;1997).

975) Targ EF en Levine EG ; Gen Hosp Psychiatry 24:238-48;2002: Psychotherapie gaat bij vrouwen met borstkanker angst en depressie tegen ; ook het geestelijk welbevinden verbetert. Zie o.a. ook 917.

976) Flamm J et al ; Urologe A 33:138-44;1994: Deze studie is vergelijkbaar met nummer 974 en heeft hetzelfde resultaat.

977) Cohen L et al ; Cancer 100:2253-60;2004: Tibetaanse yoga is effectief tegen slaapstoornissen bij patienten met een lymfoom en die daarvoor behandeld werden of daarvoor recent behandeld waren. Het zou interessant zijn om het effect van yoga op meer klinische parameters te testen.

978) Braga M et al ; Crit Care Med 29:242-8;2001: snel enterale ipv parenterale voeding bij patienten geopereerd voor kanker is goedkoper ; geeft niet-significant minder complicaties en diverse biologische variabelen gaven een sneller herstel te zien ; wederom is de conclusie dat TPN i n het algemeen zinloos is.

979) Courneya KS et al ; Psychooncology 12:L357-74;2003: Lichamelijke oefening verbetert lichamelijk welbevinden kankerpatienten ; niet vreemd , maar wel zeer relevant.

980) Speca M et al ; Psychosom Med 62:613-22;2000: Een op meditatie gebaseerd stress-reductieprogramma vermindert significant psychische problematiek bij kankerpatienten.

981) Vegt PD et al ; J Urol 153(3 Pt 2):929-33 ; 1995 : In dit gerandomiseerde onderzoek zijn als adjuvans ter behandeling van blaaskanker 2 soorten BCG met mitomycine C vergeleken ; een soort BCG bleek niet significant beter dan mitomycine-C ; de ander was althans op de korte termijn aantoonbaar minder effectief dan mitomycine-C ; uit ander onderzoek en grote meta-analyses, ook in deze lijst genoemd, weten we dat de beste BCG-behandeling veel beter is dan mitomycine-C, juist ook op de lange termijn (de sterfte neemt zelfs af!).

982) O’Connell MJ et al ; Cancer Res 39:3720-4; 1995: Bij 84 patienten met een vergevorderde kanker blijkt BCG in gerandomiseerd onderzoek niet zinvol ; niet vreemd, want dit is een mengelmoes van tumoren wat de waarneming vertroebelt ; bovendien betreft het terminale patienten ; BCg heeft zijn effectiviteit nu juist als adjuvans bewezen bij o.a. het NHL, darmkanker en blaaskanker.

983) Esco R et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 60: 1211-9 ; 2004: Orgoteine (SOD) vermindert bijwerkingen bestraling voor rectumkanker significant ; dit effect van SOD is in zijn algemeenheid in vele andere studies bevestigt.

984) Hidderley M en Holt M ; Eur J Oncol Nurs 8:61-5;2004: Autogene training vermindert in dit gerandomiseerde onderzoek angst/depressie bij patienten met kanker in een beginstadium.

985) Shibata S et al; Surg Neurol 27:259-63;1987 : OK-432 vermindert leukopenie bij patienten met een maligne glioom, die bestraling en nimustinechloride krijgen.

986) Holland JC et al ; J Clin Oncol 9 :1004-11; 1991: In gerandomiseerd onderzoek blijken alprazolam en spierontspanningstechnieken allebei even significant bij kankerpatienten depressieve en angstgevoelens te verminderen ; zie ook 929 , 942,949, 954 en 962.

987) Feo CV et al ; ANZ J Surg 74:298-301;2004: vroege enterale voeding met eerdere afschaffing neussonde blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij patienten geopereerd voor darmkanker zeer goed mogelijk . Minder medische curatele is juist wat we willen.

988) Brandstrupp B et al ; Ann Surg 238:641-8 ; 2003: Minder intraveneus vocht en dus mindere extra zout vermindert na operatie wegens darmkanker, de kans op complicaties ; zie ook 585.

989) Schumacher K et al ; Anticancer Res 23: 5081-7; 2003 : Maretak vermindert bij borstkanker bijwerkingen reguliere behandeling en verbetert de ziektevrije overleving.

990) Grossarth-Matichek R et al ; Altern Ther Health Med 7:57-66;68-72,74-6 passim. ; 2001 : Iscador verlengt in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patienten met kanker significant.

991) Zhang FJ et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:248-50; 2005 : Ethanolinjectie naast RFA en TACE geeft meer regressies in geval van inoperable leverkanker dan RFA en TACE.

992) Hombrink J et al ; Strahlenther Onkol 176:173-9 ; 2000 : Smectiet vermindert in gerandomiseerd onderzoek diarree door bestraling niet in vergelijking met placebo.

993) McNeely ML et al ; Head Neck 26:518-30; 2004: Schouderdysfunctie samenhangend met operatie wegens keelkanker, blijkt in gerandomiseerd onderzoek met gerichte trainingstechniek significant verbeterbaar.

994) Daly JM et al ; Ann Surg 221: 327-38; 1995: Omega-3-vetzuren plus arginine verminderen na operatie wegens een hoog gelegen gastrointestinale tumor, de infectiekans en verkorten de ligduur in het ziekenhuis. In geval van adjuvante chemo was bij suppletie met genoemde combinatie ook minder snel opnieuw ziekenhuisopname nodig.

995) Li Z et al ; Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 31:334-7; 2000: Een vaccin gebaseerd op Pseudomonas aeruginosa vermindert bij patienten met een maligne lymfoom significant de infectiekans ; hetzelfde vond men bij longkankerpatienten.

996) Kwekkeboom KL ; Oncol Nurs Forum 30:433-40; 2003: Afleiding vermindert angst en pijn bij kankerpatienten even goed ; afleiding is wel persoonlijk bepaald en zeker geen placebo effect.

997) Daly JM et al ; Am J Surg 148:514-20;1984: Extra calorieen over een beperkte tijd via een neussonde verbeteren bij patienten met keel kanker de reactie op chemo niet. Orthomoleculair verwacht je dat bij niet al te slecht gevoede patienten ook niet.

998) Thompson EA et al ; J Altern Complement Med 11:13-20; 2005 : Individuele homeopatische behandeling op gerandomiseerde basis van overgangsklachten (bij overlevenden voor wat betreft borstkanker) werkt niet expliciet op de overgangsklachten ; wel verbetert het welbevinden door de homeopatische benadering significant tov placebo.

999) Sander Wint S et al ; Oncol Nurs Forum 29:E8-E15; 2002: Bij adolescenten met kanker die een ruggeprik ondergaan hebben door afleiding met vitual reality glazen plus film kijken ; hierdoor nam de pijn van de punctie slechts niet significant af.

1000) Wu MH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Ha Zhi 25:218-21 ; 2005 : Aitongping vermindert in gerandomiseerd onderzoek pijn bij kankerpatienten, maar verbeterde ook de bloedwaarden en overall de levenskwaliteit.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 901 t-m 1000"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>