Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

22 september 2012: Bron: BMJ Open 2012;2:e001076 doi:10.1136/bmjopen-2012-001076

Metformin geeft in vergelijking met insuline een lager risico op hart- en vaatziekten, sterfte door alle oorzaken en ernstige infectie / acidose bij patiënten met diabetes 2 - suikerziekte. Dit blijkt uit een grote meta analyse van studies gedaan bij meer dan 50.000 patiënten met type 2 diabetes.

In de observatie studie, uitgevoerd door het Department of Medicine, Sahlgrenska Academie, Universiteit van Gothenburg, Zweden, werden de gegevens van 51.675 patiënten  uit het Zweedse Nationale Diabetes Register gedurende 3,9 jaar geanalyseerd en vergeleken. .De onderzoekers vonden dat zelfs bij patiënten met een licht verminderde nierfunctie het risico werd verlaagd voor mortaliteit door alle oorzaken, acidose en ernstige infecties vergeleken met degenen die behandeld werden met andere glucose verlagende middelen. Echter andere artsen en ook de onderzoekers van deze studie waarschuwen ervoor dat er nog wel degelijk een selectie nodig is van patiënten op basis van met name nierfuntioneren voordat de keuze gemaakt wordt voor metformin.

Resultaten:

De patiënten die bij deze studie waren betrokken hadden een gemiddelde leeftijd van 65,3 jaar, een gemiddelde diabetes duur van 9,4 jaar en een gemiddelde hemoglobine A1c niveau van 7,3%.
Achtentwintig procent van de patiënten kregen alleen metformin toegediend, 24% kreeg alleen insuline en 10% kreeg een mix van andere orale glucose verlagende medicijnen. De rest ontvingen verschillende combinaties van medicijnen, waaronder metformin en / of insuline. (Tachtig procent van de andere orale medicijnen waren sulfonylureumderivaten.) De gemiddelde follow-up van de studie bedroeg 3,9 jaar.

Na correctie voor propensity score, behandeling met insuline alleen versus behandeling met metformin alleen werd geassocieerd met significant verhoogde risico's voor hart-en vaatziekten  (hazard ratio , 1.18; 95% betrouwbaarheidsinterval, 1,07 tot 1,29), mortaliteit door alle oorzaken (HR , 1,34, 95% CI, 1,19 tot 1,50), en de eventuele acidose / ernstige infectie (HR, 1,28, 95% CI, 1,14 tot 1,43). Al die vergelijkingen hadden P-waarden kleiner dan .001, dus statistisch significant.

Fatale acidose / ernstige infectie was ook significant groter met insuline alleen versus metformin alleen, met een HR van 1,45 (95% BI, 1,07 tot 1,97, P = 0,019). Bij het vergelijken van andere orale middelen met metformin, werd een significant verhoogd risico gezien voor all-cause mortaliteit (HR, 1,13, 95% CI, 1,01 tot 1,27, P = 0,032).

Bij patiënten met een licht verminderde nierfunctie (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid [EGFR's] van 45 tot 60 ml/minuut/1.73 m2), werden metformin behandelingen geassocieerd met verminderde risico's voor eventuele acidose / ernstige infectie (HR, 0,85, 95% CI, 0,74 tot 0,97) en mortaliteit door alle oorzaken (HR 0,87; 95% BI, 0,77 tot 0,99) in vergelijking met andere behandelingen, met P-waarden van minder dan 0,05.

Geen toename van de risico's voor de sterfte door alle oorzaken, acidose / ernstige infectie, of hart-en vaatziekten werden gezien met metformin bij patiënten met ernstigere nierinsufficiëntie
(GFR, 30 tot 45 ml/minuut/1.73 m2), maar die groep patiënten was te klein om een statistisch significant resultaat te bereiken, aldus de auteurs van de studie.

Hieronder het abstract van de studie waarvan het volledige studie verslag - Effectiveness and safety of metformin in 51 675 patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register  - gratis is in te zien.

Metformin showed lower risk than insulin for CVD and all-cause mortality and slightly lower risk for all-cause mortality compared with other OHA, in these 51 675 patients followed for 4 years

BMJ Open 2:e001076 doi:10.1136/bmjopen-2012-001076

 • Diabetes and endocrinology
  • Research

 

Effectiveness and safety of metformin in 51 675 patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register

+ Author Affiliations

 1. 1Department of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
 2. 2Centre of Registers in Region Västra Götaland, Gothenburg, Sweden
 3. 3Department of Public Health and Community Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
 4. 4Department of Public Health and Caring Science/Geriatrics, Uppsala University, Sweden
 5. 5Medical Products Agency, Uppsala, Sweden
 6. 6Department of Public Health and Caring Science/Family Medicine and Clinical Epidemiology, Uppsala University, Sweden
 1. Correspondence to Dr Nils Ekström; nils.ekstrom@gu.se
 • Received 4 March 2012
 • Accepted 8 June 2012
 • Published 13 July 2012

Abstract

Objective To evaluate the effectiveness and safety of metformin use in clinical practice in a large sample of pharmacologically treated patients with type 2 diabetes and different levels of renal function.

Design Observational study between July 2004 and December 2010, mean follow-up 3.9 years.

Setting Hospital outpatient clinics and primary care in Sweden.

Participants 51 675 men and women with type 2 diabetes, registered in the Swedish National Diabetes Register, and on continuous glucose-lowering treatment with oral hypoglycaemic agents (OHAs) or insulin.

Main outcome measures Risks of cardiovascular disease (CVD), all-cause mortality and acidosis/serious infection, associated with each treatment regimens, were analysed in all patients and in subgroups with different estimated glomerular filtration rate (eGFR) intervals. Covariance adjustment and propensity scores were used to adjust for several baseline risk factors and characteristics at Cox regression.

Results Compared with metformin in monotherapy, HRs for fatal/non-fatal CVD and all-cause mortality with all other OHAs combined (approximately 80% sulphonylureas) in monotherapy were 1.02 (95% CI 0.93 to 1.12) and 1.13 (1.01 to 1.27), while 1.18 (1.07 to 1.29) and 1.34 (1.19 to 1.50) with insulin in monotherapy, adjusting using propensity scores. Metformin, compared with any other treatment, showed reduced risks of acidosis/serious infection (adjusted HR 0.85, 95% CI 0.74 to 0.97) and all-cause mortality (HR 0.87, 95% CI 0.77 to 0.99), in patients with eGFR 45–60 ml/min/1.73 m2, and no increased risks of all-cause mortality, acidosis/serious infection or CVD were found in patients with eGFR 30–45 ml/min/1.73 m2.

Conclusions Metformin showed lower risk than insulin for CVD and all-cause mortality and slightly lower risk for all-cause mortality compared with other OHA, in these 51 675 patients followed for 4 years. Patients with renal impairment showed no increased risk of CVD, all-cause mortality or acidosis/serious infection. In clinical practice, the benefits of metformin use clearly outbalance the risk of severe side effects.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Metformin geeft in vergelijking met insuline een lager risico op hart- en vaatziekten, sterfte door alle oorzaken en ernstige infectie - acidose bij patiënten met diabetes 2 - suikerziekte"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Metformin, een veelgebruikt >> Metformin geeft in vergelijking >> Metformine, een veelgebruikt >> Metformine: Kankerpatiënten >>