Helpt u ons aan 500 donateurs om kanker-actueel online te houden?

11 november 2019: 

Tussen een open operatie en een operatie met een robot van blaaskanker zit geen noemenswaardig verschil in overall overleving of kans op een recidief of de omvang en ernst van complicaties blijkt uit een postpectieve studie: 

10-Year Oncologic Outcomes Following Robot-Assisted Radical Cystectomy

Van alle patienten (N = 446) die werden gevolgd had 10% van de patienten aanvullend chemotherapie gehad, (NAC), 51% had een complicatei gehad en 4% is overleden binnen 90 dagen. 

Na 10 jaar was de recidiefvrije overleving 59%, de ziektespecifieke overleving 65% en de totale overleving 35%. Volgens de auteurs van de studie blijkt uit deze gegevens dat robotcystectomie, zelfs tijdens de vroege ontwikkeling ervan 10 jaar geleden, vergelijkbare resultaten biedt als open chirurgie.

15 juli 2018: lees ook deze artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/trimodal-therapietransurethrale-resectie-van-de-blaas-gevolgd-door-radiotherapie-en-chemotherapie-geeft-veel-slechtere-overall-overleving-dan-radicale-operatie-van-de-blaas-bij-in-de-spieren-uitgezaaide-gevorderde-blaaskanker.html

en 

https://kanker-actueel.nl/radiotherapie-bestraling-bij-blaaskanker-aangevuld-met-carbogen-en-nicotinamide-vorm-van-vitamine-b-vergroot-significant-ziektevrije-tijd-en-overall-overleving.html

en dit artikel:

https://ken dit artikel:anker-actueel.nl/doorbraak-na-30-jaar-bij-behandelen-van-blaaskanker-door-nieuw-gevonden-genafwijkingen-in-het-mtor-pathway-binnen-personalised-medicine-studie-projecten.html

7 februari 2012: Bron: 2012 Genitourinary Cancers Symposium (GUCS): Abstract 264. Presented February 3, 2012

Lokale operatie waarbij de blaas wordt gespaard, gevolgd door combinatie behandeling van chemo plus bestraling geeft bij spier invasieve blaaskanker, maar verder niet of beperkt uitgezaaid (max. T-2), gelijke kansen op mediane overleving dan bij de standaard behandeling van een radicale cystectomie, waarbij de hele blaas wordt weggehaald. Aldus een meta analyse van 6 gerandomiseerde fase II en fase III studies. Voor patiënten met een minder gevorderde blaaskanker, lijkt dan ook radiotherapie gecombineerd met chemotherapie een veilig en haalbaar alternatief voor een chirurgische verwijdering van de hele blaas,

Belangrijkste factor voor een succesvolle aanpak met bestraling en chemo is met name hoeveel uitzaaiïngen er zijn, het zogenoemde klinische T-stadium.  Uit de studie kwam naar voren dat 72% van de patiënten in de meta analyse van 6 studies een goed resultaat had met deze blaasbehoudende aanpak.

Resultaten:

In deze studie hebben onderzoekers een analyse uitgevoerd van de lange termijn resultaten van 6 fase II en fase III studies met 486 patiënten behandeld met blaasbehoudende operatie plus gecombineerde behandeling van chemo plus radiotherapie. Na een mediane follow-up van 4,3 jaar voor alle patiënten (dus ook die een totale blaasverwijdering hadden gehad) en 7,8 jaar voor de lange termijn overlevers (n = 205), gaven de resultaten te zien dat de totale overleving na 5 jaar 57% was en na 10 jaar 36%. Ziekte specifieke overleving na 5 jaar was 71% en na 10 jaar 61%.

Echter, wanneer de onderzoekers hun resultaten vergeleken van de patiënten met meer uitzaaiïngen dan het T-2 stadium (T3 en T4) verminderde de ziekte specifieke en de totale overleving in vergelijking met mensen met een T2 stadium of minder. De 5-jaars ziektevrije overleving bij patiënten met T-2 stadium was 74%, in het T3 en T4 stadium was dat 66%. De 10-jaars ziektevrije overleving was 69% bij mensen met T2 stadium en 60% bij patiënten met T3 en T4 ziekte (P = .05)

Toen de onderzoekers keken naar de totale overleving, vonden zij dat mensen met blaaskanker met T2 stadium gunstiger resultaten had met aanpak van blaasbehoud plus chemo en radiotherapie. De 5-jaars overleving bij patiënten met T2 stadium was 62% en bij patiënten met T3 of T4 stadium was 49%. De 10-jaars totale overleving was respectievelijk 41% en 30%,  (p = .002). .

De meerderheid van de optredende recidieven waren niet spier invasieve lokale tumoren en uitzaaiïngen op afstand. Lokaal recidief met spier invasieve ziekte kwam voor bij 13% van de patiënten en lokale recidieven met niet spier invasieve ziekte bij 31%. Uitzaaiïngen op afstand kwamen voor bij 31% van de patiënten na 5 jaar en 35% na 10 jaar.
Het hoger recidiefpercentage van niet spier invasieve ziekte onderstreept de behoefte aan zorgvuldige begeleiding na de behandeling met cystoscopie en de verdere studie van nieuwe systemische therapieën, aldus de onderzoekers.

Conclusie:

Uit de studie resultaten kan worden geconcludeerd dat T2 patiënten behandeld met een aanpak van blaasbehoudende operatie in combinatie met een behandeling met chemo plus een hoge dosis bestraling goede resultaten zijn te behalen. De onderzoekers waarschuwen wel dat deze behandeling met bestraling niet geschikt is voor mensen met T3 of T4 stadium en
bijbehorende vaatziekten, noch is het de standaard van zorg voor blaaskanker.

Als u hier klikt kunt u het originele artikel uit Medscape lezen  waaruit ik bovenstaande vrij heb vertaald.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatie met behoud van blaas plus combinatie behandeling van chemo plus bestraling geeft bij spier invasieve blaaskanker (met max. T-2 stadium) gelijke kansen op mediane overleving dan bij de standaard behandeling van een radicale cystectomie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Trimodal therapie (TURP = >> Operatie: Blauw licht bij >> Regulier - blaaskanker: actuele >>