16 april 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/wanneer-kan-rfa-of-ire-nanoknife-of-microwave-of-tace-litt-of-combinaties-ervan-het-beste-worden-toegepast-bij-levertumoren.html

20 april 2010: Bron: Reuters en Medscape

Operatieve verwijdering van longmetastasen van primaire leverkanker  -hepatocellulair carcinoom kan de kans op levensverlenging en zelfs genezing vergroten bij geselecteerde patiënten, Aldus een Koreaans onderzoek. .

"Sommige tumoren lijken zich alleen uit te zaaien naar 1 specifiek orgaan  zonder verspreiding naar andere delen van het lichaam," zegt co-auteur Dr Jong Tae Kim. Zo lijken de longen het belangrijkste orgaan voor uitzaaiingen van primaire leverkanker te zijn,
 
Voor hun recente studie beoordeelden onderzoekers aan het Seoul National University Hospital alle gegevens van 41 leverkanker patiënten bij wie een resectie van longmetastasen had plaatsgevonden.

Allen hadden controleerbare (of gecontroleerde) levertumoren, nog goed funtionerende longen en geen andere metastasen op afstand. 

24 van de 41 patiënten hadden geen levertumoren meer toen ze een longoperatie hebben ondergaan. Bij deze patiënten was de mediane tijd van een complete remissie 11 maanden vanaf het moment van de longoperatie. De overige 17 patiënten hadden een stabiele leverziekte. 

22 patiënten (53,7%) hadden meerdere longtumoren en 6 hadden bilaterale resectie.

Gedurende een mediane periode van 25 maanden follow-up, keerde de primaire leverkanker terug bij 33 patiënten, waarvan 9 met een recidief alleen in de lever,  9 met een recidief alleen in de longen, en 4 met nieuwe tumoren in zowel de lever als de longen. Andere organen waar een recidief optrad waren onder meer de hersenen en de lymfklieren in de borst.

De mediane overleving na de longoperatie was 77 maanden. Op 5 jaar bedroeg de totale overleving 66,9% - maar bijna 75% van de patiënten kreeg weer een recidief binnen 2 jaar..

De mediane tijd van primaire pulmonale resectie tot aan een recidief was 8,5 maanden. 
Bij
de 24 patiënten die geen tumoren in de lever hadden op het moment van de longoperatie was de ziektevrije overleving na 5 jaar slechts 24,5%.

De onderzoekers hebben geprobeerd om factoren die de totale overleving zouden voorspellen te identificeren, maar slechts extrapulmonaire / extrahepatische metastasen ten tijde van de pulmonale resectie had een significante en belangrijke impact (p = 0.006). Geen van de andere factoren zoals - mannen of vrouwen, alfa foetoproteïne niveau van vóór of na de operatie, een kortere ziektevrije interval, bilaterale vs eenzijdige longmetastasen, tumor grootte, lymfeklierstatus, of de aanwezigheid van meerdere longmetastasen op het moment van de longoperatie - was significant gerelateerd aan overleving.

Daarom concludeert Dr Kim: "Als de uitzaaiingen beperkt zijn tot de longen, zijn we in staat om de patiënten te genezen door operatie van de longen. Als de leverkanker al uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam - met uitzondering van de longen en de lever - is hun overlevings prognose slecht. "


Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatieve verwijdering van uitzaaiingen in de longen bij patienten met leverkanker vergroot de kansen op levensverlenging en genezing. Artikel geplaatst 20 april 2010"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Operatie en TACE geven significant >> Operatieve verwijdering van >> Operatie: Levertumoren groter >>