16 februari 2012: klik hier voor een uitleg over ozontherapie. Dit is de website van een van de klinieken in Nederland die ozontherapie toepast, maar we hebben geen enkele binding met deze kliniek en ozontherapie is ook elders in Nederland verkrijgbaar. Maar hier wordt helder uitgelegd wat ozontherapie is en hoe het wordt toegepast.

7 oktober 2007: Bron: Tomorrowsmedicinetoday

Ozontherapie als aanvulling op chemo (paxlitacel) verdubbelt leven van melanoompatienten met vergevorderde kanker. Dit zijn de resultaten uit een gerandomiseerde studie met 81 patienten met zeer vergevordere melanoomkanker waarvan 28 patienten alleen chemo kregen en de anderen chemo plus ozontherapie. In de groep van de ozontherapie leefden de patienten twee keer zo lang en zonder noemenswaardige bijwerkingen. Het is al veel langer bekend dat ozontherapie een effectieve aanvulling kan betekenen in een behandeling van kanker maar dit is, voor zover wij weten, een van de eerste gerandomiseerde studies die dit nu ook werkelijk aantoont. Interessant is ook de uitleg van de onderzoekers waarom zij denken dat het werkt, namelijk een kankercel bezit volgens deze onderzoekers al een groot gedeelte zuurstof en door de cellen nog een extra dosis te geven doden ze zichzelf.

Drug causes tumour cells to self-destruct : Barcelona:

Doctors are hopeful about a new drug to treat skin cancer by causing tumor cells to self-destruct by overloading them with oxygen. Unlike regular cells, which naturally cannot have their oxidant levels raised beyond a certain threshold, cancer cells cannot balance the amount of free radicals inside them. With the new drug STA-4783, doctors may be able to overload the cancer cells with oxygen-containing chemicals to the point where the cells cannot cope and simply die off, according to research presented Wednesday at a meeting of the European Cancer Organization in Barcelona. “We are taking advantage of the Achilles heel of cancer cells,” said Dr Anthony Williams, vice president of clinical research at Synta Pharmaceuticals Corp, based in Lexington, Massachusetts, which paid for the study. STA-4783, which has no effect on normal cells, is the first of several such drugs planned for study, though no other companies have yet to release results from their research. It could also be used against other cancers, such as pancreatic or ovarian, as they have been shown to naturally contain higher levels of oxygen. Because cancerous tumor cells already have high oxygen levels, they are easier to overload. Doctors said the study focused on skin cancer, though, as melanoma tumors were particularly deadly. Williams detailed how the drug doubled the amount of time that advanced melanoma patients survived without their cancer worsening. The study followed 81 patients with serious skin cancer: 28 received the standard chemotherapy drug paclitaxel and lived an average of 1.8 months, while 53 got paclitaxel plus the new drug and survived an average of 3.7 months. Because STA-4783 targets only cancer cells, Williams said the drug does not come with too many side effects. Less than 5% of patients suffered serious side effects, which were similar to those seen in regular chemotherapy treatments, such as a temporary lowering of white blood cells, back pain and fatigue. AP


Plaats een reactie ...

Reageer op "Ozontherapie verlengt leven van vergevorderde melanoompatienten van 1,8 naar 3,7 maanden zonder noemenswaardige bijwerkingen aldus gerandomiseerde studie bij 81 patienten."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Ozontherapie - zuurstoftherapie >> Nitric oxide molecuul als >> Ozontherapie verlengt leven >> Ozon - zuurstoftherapie >>