Heeft u zich al opgegeven voor onze informatiemiddag op 8 november 2014?: Kracht en Macht door Kennis. Een voorlichtingsmiddag over de nieuwste ontwikkelingen in de oncologie, geplaatst in het perspectief van een kankerpatiënt.

2 oktober 2014: Bron: ESMO 2014

PIK3CA mutatie geeft minder therapeutisch effect van anti-HER2 medicijnen zoals lapatinib, trastuzumab - herceptin en de combinatiebehandeling van lapatinib en trastuzumab - herceptin samen bij uitgezaaide borstkanker. In die laatste groep bleek een PIK3CA mutatie de beste voorspeller voor resistentie voor deze groep van medicijnen.

Dit werd door verschillende onafhankelijk van elkaar uitgevoerde studies bevestigd en openbaar gemaakt op ESMO 2014.

Lees ook dit artikel over hetzelfde onderwerp / mutatie: https://kanker-actueel.nl/NL/pki3ca-enzym-expressie-bepalend-voor-verwacht-resultaat-van-chemo-behandeling-bij-borstkanker-en-is-gerelateerd-aan-her2-status-en-hormoonstatus-copy-1.html

PIK3CA

In de NeoALTTO studie werd gevonden dat PIK3CA mutaties in de gehele patiëntenpopulatie de pathologische complete respons (PCR) lager lag bij patiënten met PIK3CA mutaties. in vergelijking met de studies van Guarneri gepresenteerd op ESMO 2014. Het negatieve effect van PIK3CA mutaties werd gezien in alle behandelingsgroepen met lapatinib, trastuzumab en lapatinib en trastuzumab - maar was het meest uitgesproken negatief in de combinatiegroep, hoewel deze bevinding niet statistisch significant bleek in de Guarneri's studie, maar waarschijnlijk is dit te wijten aan het kleine aantal deelnemende patiënten.

Een studie van de Duitse Breast Group (GBG), die twee neoadjuvante studies, GeparQuinto en GeparSixto combineerde, vond ook een significant verminderde pCR bij patiënten met PIK3CA mutaties. Vooral patiënten met HER2 positieve en ER - hormoonreceptor positief hadden een veel mindere pCR wanneer zij een PIK3CA mutatie hadden.

Eerdere studies waarin een dubbele anti-HER2 blokkade werd gezien bij uitgezaaide ziekte hebben soortgelijke bevindingen laten zien. Patiënten met PIK3CA mutaties hadden veel minder geprofiteerd van trastuzumab - herceptin alleen of van trastuzumab - herceptin en pertuzumab in de CLEOPATRA studie,
en profiteerden ook minder van lapatinib plus chemotherapie met capecitabine - xeloda in de EMILIA studie.

Al deze gegevens lijken met elkaar in lijn te zijn en toont aan dat patiënten met de mutatie PIK3CA minder profiteren van anti-HER2 medicijnen.

"Dit is een belangrijke route (pathway) in de cellen die leidt tot proliferatie, celoverleving en tumorgroei. We weten al dat PIK3CA een prognostische marker is, maar nu lijkt het ook een voorspeller die de respons op de behandeling kan voorspellen", aldus dr Evandro de Azambuja, medisch directeur van het BREAST Data Centre, Jules Bordet Instituut in Brussel, België en studieleider van de FinHER studie..

De FinHER studie onderzocht de impact van PIK3CA mutaties op HER2-positieve borstkanker patiënten in de adjuvante setting die wel trastuzumab - herceptin of geen trastuzumab - herceptin hadden gekregen. "PIK3CA mutaties voorspellen officieel geen significante respons op trastuzumab maar de aantallen patiënten waren erg klein en ik denk dat het een kwestie van studiekracht is dat er geen significantie werd bereikt. We hebben behoefte aan meer gegevens voordat we vol vertrouwen kunnen zijn over de al dan niet voorspellende PIK3CA status op een positieve respons op de behandeling in de adjuvante setting," aldus dr. de Azambuja.

PIK3CA beeld 2

De lopende NeoPHOEBE neoadjuvante studie bij patiënten met HER2-positieve borstkanker heeft deelnemende patiënten gerandomiseerd ingedeeld met PIK3CA wildtype en PIK3CA mutaties voor het anti-HER2 medicijn trastuzumab - herceptin alleen of in combinatie met een PI3K remmer gedurende 6 weken, naast wekelijkse paclitaxel gedurende 12 weken. zegt dr. de Azambuja: "De resultaten van deze studie moeten een duidelijk antwoord geven op de vraag of PIK3CA status kan worden gebruikt om patiënten goed in te delen of zij wel of geen anti-HER2 medicijnen nodig hebben."

De incidentie van PIK3CA mutaties varieert naargelang de verschillende subtypes van borstkanker. Het merendeel van het onderzoek op dit gebied is gericht op het HER2-positieve subtype. Echter, een aantal studies onderzoeken de invloed van PIK3CA mutaties op hormoontherapie en PI3K remming in patiënten met hormoon receptor positieve en HER2 negatieve borstkanker in de neoadjuvante setting.

In een reactie op de gevolgen van de nieuwe gegevens gepresenteerd op ESMO 2014 op de huidige praktijk, zegt de Azambuja:

"Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennis over PIK3CA mutaties maar er is op dit moment nog geen reden de klinische praktijk te wijzigen, aldus dr. de Azambuja tijdens zijn presentatie op ESMO 2014. Maar vervolgt hij: "er zijn hele duidelijke aanwijzingen dat patiënten waarbij genetische testen worden uitgevoerd en klinische studies gericht op de mutaties worden opgezet deze meer profiteren van de behandeling. Ik denk dat we meer en meer gebruik moeten maken van genetische tests voor PIK3CA mutaties en ook andere mutaties zodat we patiënten beter kunnen indelen in relevante klinische studies, met name in het neoadjuvante of gemetastaseerde stadium van de ziekte. Dit is de manier om in klinisch onderzoek verder te onderzoeken."

Hier is het abstract van de studie die dr. de Azambuja presenteerde op ESMO 2014:

Activity of neoadjuvant lapatinib (L) plus trastuzumab (T) for early breast cancer (EBC) according to PIK3CA mutations: Pathological complete response (pCR) rate in the CherLOB study and pooled analysis of randomized trials

V. Guarneri1, M.V. Dieci2, L. Carbognin3, A. Maiorana4, S. Bettelli4, G. Tortora5, P.F. Conte1, E. Bria3
1Dept. Of Hematology/oncology, Modena University Hospital, Modena/ITALY, 2Medical Oncology 2 And Department Ofsurgery, Oncology And Gastroenterology, Istituto Oncologico Veneto IRCCS and University of Padova, Padova/ITALY, 3Medical Oncology, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona-"Borgo Roma", Verona/ITALY, 4Department Of Pathology, Modena University Hospital, Modena/ITALY, 5Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona-"Borgo Roma", Verona/ITALY

Aim: PIK3CA mutations are common in breast cancer. Our aim was to evaluate the correlation of PIK3CA mutational status with pCR in patients (pts) with HER2-positive EBC treated with neoadjuvant chemotherapy plus T, L or both.

Methods: PIK3CA mutations were evaluated in 121 pts randomized to neoadjuvant anthracyclines/taxane-based chemotherapy plus T, L, or both (CherLOB, Guarneri, JCO 2012). Exon 9 (E542K, E545K, E545A, E545G, Q546E, Q546K) and exon 20 (M1043I, H1047Y, H1047R, H1047L, G1049R, G1049S) PIK3CA mutations were evaluated on FFPE core biopsies by pyrosequencing. An event-based pooled analysis of trials reporting pCR events according to PI3KCA mutation status was performed; 95% confidence intervals (CI) were derived.

Results: PIK3CA status is available for 106 of the 121 CherLOB pts: 22 (20.8%) presented a PIK3CA mutation. In the whole population, pCR rates are similar in PIK3CA wild type (wt) and PIK3CA mutated (mut) pts (33.3% vs 22.7%; p=0.34). However, for pts receiving T plus L (n=41) the probability of achieving a pCR is higher in case of PIK3CA wt (48.5% vs 12.5%; p=0.06). Data were cumulated with those deriving from the NeoALTTO (Baselga, ECCO-ESMO 2013) and GeparSixto (Loibl, SABCS 2013) trials (overall 702 pts).
The non-overlapping 95% CIs between pCR in pts receiving L plus T and those undergoing T or L may suggest a higher activity of the dual HER2 inhibition in pts without PI3KCA mutation. Conversely, no difference in pCR according to PIK3CA status seems to emerge among pts treated with single anti-HER2 agents.

Conclusions: In this hypothesis-generating analysis, the increased activity of the dual anti-HER2 blockade with T plus L seems limited to tumors not harboring PIK3CA mutations. A prospective validation testing the interaction according to the PIK3CA mutation is warranted.

Disclosure: All authors have declared no conflicts of interest.


Plaats een reactie ...

Reageer op "PIK3CA mutatie geeft minder therapeutisch effect van anti-HER2 medicijnen zoals lapatinib, trastuzumab - herceptin en de combinatiebehandeling van lapatinib en trastuzumab - herceptin samen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

PKI3CA enzym expressie bepalend >> PTEN verlies en PIK3CA overexpressie >> Diagnose en oorzaken van borstkanker: >>