28 september 2006: Bron: 1: Eur J Cardiothorac Surg. 2006 Sep 23; Percutaneous radiofrequency thermal ablation of primary and metastatic lung tumors.Thanos L, Mylona S, Pomoni M, Athanassiadi K, Theakos N, Zoganas L, Batakis N. Department of Radiology 'Korgialenio-Benakio' Red-Cross Hospital, Athens, Greece.

RFA = Radio Frequency Ablation toegepast bij inoperabele longkankerpatiënten in combinatie met eventueel daarna chemo en/of bestraling geeft beduidend betere overleving en veel betere kwaliteit van leven. Dit toont een Griekse studie bij 22 patiënten, waarvan 14 met alleen inoperabele primaire longtumoren en 8 patiënten met inoperable uitgezaaide longkanker. < O.a. dr. Vogl in Frankfurt past deze techniek al jaren toe en ook hij ziet goede resultaten.

Resultaten: Er deden zich geen grote complicaties voor, maar slechts een kleine a small pneumothorax hemoptysis (sorry weet geen nederlands woord hiervoor, zal dat proberen op te zoeken) in vier gevallen, alle conservatief behandeld. Alle patiënten waren voor 24 uur opgenomen in een ziekenhuis. Follow-up werd in principe gedaan elke 1, 3, 6 en 12 maanden na de RFA en het werd begeleid door een persoonlijk interview/gesprek of door een telefonisch interview/gesprek tot december 2005. Mediane progressie vrije periodes na de RFA waren 26.4 maanden voor de patienten met primaire longkanker en 29.2 maanden voor patienten met uitgezaaide longtumoren.

Objective: Primary lung cancer is the leading cause of death from cancer. For patients with inoperable lung cancer, percutaneous radiofrequency thermal ablation (RFA) under CT-guidance represents a minimally invasive treatment. It can also be applied in combination with radiation therapy and chemotherapy. Materials and methods: In a period of 18 months, RFA under CT-guidance 27 ablations were applied on 22 patients, 14 patients with primary lung cancer and 8 patients with metastatic lung tumor. There were 15 men and 7 women ranging in age between 48 and 79 years. All patients were not surgical candidates either due to the advanced stage or due to comorbid diseases, while five denied surgery. The lesions' size was no bigger than 6cm (range 1-6cm) with an average of 3.8cm. The diagnosis of all treated lesions was obtained with percutaneous biopsy under CT guidance. The procedure was performed under local anesthesia.

Results: There were no major complications observed, but a small pneumothorax and a minor hemoptysis in four cases, all conservatively treated. All patients were hospitalized for 24h. Follow-up was initially done in 1, 3, 6 and 12 months after RFA and it was accomplished by personal interview or by telephone call up to December 2005. Median progression free intervals were 26.4 months for primary lung cancer and 29.2 months for metastatic tumor.

Conclusion: RFA is a minimally invasive technique that can be used as a palliative treatment in nonsurgical candidates with primary or metastatic lung tumor with a low morbidity and mortality. PMID: 17000115 [PubMed - as supplied by publisher]

Plaats een reactie ...

Reageer op "R.F.A. - Radio Frequency Ablation toegepast bij inoperabele longkankerpatiënten in combinatie met eventueel daarna chemo of bestraling geeft beduidend betere overleving en veel betere kwaliteit van leven."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

R.F.A. - Radio Frequency Ablation >> R.F.A. - Radio Frequency Ablation >> Longkanker: RFA - Radio Frequency >> Longtumoren: AICA - American >>