Als u wilt weten hoe we uw donaties besteden lees dan dit artikel.


En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Update 13 oktober 2021:

Ik heb de specifieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij melanomen min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst.

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek of wel als monotherapie (dus zonder andere behandeling of medicijnen, maar meestal toch aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie of naast immuuntherapie, bij melanomen

parte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Ervaringen van kankerpatienten met melanomen maar ook met andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Zie bv. de video van Eric, zover ik weet is hij nog steeds in leven, al heb ik al enkele jaren niets meer van hem gehoord: https://kanker-actueel.nl/NL/eric_overleeft_melanoom_met_dendritische_celtherapie_en_houtsmullerdieet.html

dendritische celtherapie schema

Foto: schema van toedienen van dendrische cellen via leukoferese zoals ze dat wel in Nijmegen doen

Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek. 

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

382) Lipton A et al ; Cancer 51 : 57-60 ; 1983 ; Als adjuvans vermindert Corynebacterium parvum de recidiefkans bij melanoompatiënten stadium 2 ; niet in stadium 1 ; BCG bleek in dit onderzoek in het geheel geen effect op de recidiefkans te hebben.

385) WHO Collaborating Centres for Evaluation of Methods of Diagnosis and Treatment of Melanoma ; Tumori 70 : 41-8 ; 1984 ; Patiënten met een uitgezaaid melanoom die DTIC (carboxamide) krijgen hebben noch baat bij BCG noch bij inenting met Corynebacterium parvum: de responskans en de overleving zijn met aspecifieke immunotherapie niet beter ; wel treden door aspecifieke immunostimulatie responsen aantoonbaar sneller op, al heeft dat klinisch onder deze condities onvoldoende betekenis. Verder onderzoek is nodig.

548) Newlands ES et al; Br J Cancer 34: 174-9; 1976; BCG verbetert de werking van chemo bij patiënten met een uitgezaaid melanoom; de overleving was hierdoor echter niet beter.

549) Paterson AH et al; Rec Results Cancer Res 68: 387-92; 1978; BCG vermindert als adjuvans in relatie tot de stagering de kans op een recidief bij patiënten behandeld voor een maligne melanoom.

550) Ariyan S et al; Surgery 92: 459-63; 1982; Intralymfatische toediening van een methanol-extract van BCG vermindert de recidiefkans op en de sterfte aan het maligne melanoom.

551) Wood WC et al; Surgery 83: 677-81; DTIC plus BCG als adjuvans blijkt de ziektevrije overleving van patiënten geopereerd wegens een maligne melanoom meer te verbeteren dan louter DTIC.

553) Morton DL et al; Aust N Z J Surg 48: 49-52; 1978; BCG alleen verlengt het leven van patiënten met lymfkliermetastasen van een maligne melanoom.

554) Veronesi U et al; N Engl J Med 307:913-6; 1982; BCG in stadium 1/2 maligne melanoom al dan niet in combinatie met chemo als extra adjuvans na operatie verbetert de overleving slechts niet significant.

556) Quirt IC et al; J Clin Oncol 9: 729-35; BCG vermindert de recidiefkans en de sterftekans bij patiënten met een grote kans op een recidief van een maligne melanoom slechts net niet significant.

627) Castel T et al ; Dermatologica 183 :25-30 ;1991 ; BCG naast chemo verbetert de prognose van melanomen van het been stadium 1 of 2 tov chemo als enig adjuvans..

628) Cascinelli N et al 28 :282-6 ; 1989 ; BCG verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving van patienten met een grote kans op een recidief van het melanoom waarvoor ze behandeld waren significant indien ze in den beginne een negatieve Mantoux-reactie hadden. .

629) Mechl Z en Kopechny J ; Arch Geschwulstforsc 56 : 367-71 ; 1986 ; BCG verbetert als adjuvans in dit onderzoek bij chirurgisch behandelde melanoompatienten stadium 2 noch de ziektevrije overleving noch de overleving sec. .

630) Pinsky CM et al ; Ann New York Acad Sci 277 :187-194 ;1996 ; In dit kleine onderzoek (24 versus 23) werd bij patiënten behandeld voor een melanoom stadium 2 met BCG geen aantoonbaar voordeel mbt de levensverwachting gevonden..

631) Kostinas JE et al ; Cancer Treat Rep 63 : 197-200 ;1979 ; Een alcoholextract van BCG verbetert het resultaat van chemo bij patiënten met een melanoom stadium 3 of 4 zowel qua responsrate als overleving niet. .

636)Paterson AH et al ; Can Med Assoc J 131 :744-8 ; 1984 ; Deels intradermale deels oraal gegeven BCG verbetert na operatie de prognose van melanoompatiënten stadium 1 niet significant.

637)McLean IW et al ; Am J Ophtalmol 110 : 522-6 ; 1990 ; Na operatie wegens een uveaal melanoom blijkt een methanol-extract van BCG de prognose niet te verbeteren.

638)Verschraegen CF et al ; Eur J Cancer 29A :708-11 ; 1993 ; Een op methanolextractie van BCG gebaseerd preparaat verbetert de prognose van melanoompatiënten, die chemotherapeutisch behandeld worden niet.

640)Karakousis CP en Emrich LJ ; J Surg Oncol 36 : 235-8 ;1987 ; BCG als adjuvans na operatie wegens een melanoom verbetert de overleving niet.

641)Sterchi JM et al ; Cancer 55 : 707-12 ; 1985 ; BCG plus dacarbazine geeft als adjuvans na operatie wegens een melanoom stadium 1 of 2 geen betere prognose dan met carbazine alleen als adjuvans.

642)Czarnetzki BM et al ; Eur J Cancer 29A : 1237-42 ; 1993 ; Diverse BCG-preparaten verbeteren de prognose van melanoompatiënten stadium 1 niet. De volgende nummers betreffen BCG en het melanoom (meest adjuvantstudies) :382,385,460, 548,549, 550, 551, 553, 554, 556, 627, 628, 629, 630, 631, 636, 637, 638, 639, 641 en 642. In een studie werd een betere respons op chemo gezien (548) ; een duidelijk betere prognose werd in slechts 3 studies gezien (550,553 en 628) ; juist ook gezien het gewicht van de (deel)studies is BCG geen statistisch significante optie. Wel uiteraard in ieder geval bij AML en blaaskanker

692) Agarwala SS et al ; Cancer 100 : 1692-8 ; 2004 ; BCG als extra adjuvans of enig adjuvans verbetert op lange termijn de prognose van melanoom patienten stadium 1/2 niet ; hetgeen ik eerder ook al concludeerde.

890) Ishihara K et al ; Dev Biol Stand 58(Pt A):465-74 ; 1986 : toediening van BCG via enteric coated capsules bij patienten behandeld voor melanoom stadium 1B-2 verbetert niet de ziektevrije overleving, maar wel de overleving sec.

1024) Costanzi JJ et al ; Med Pediatr Oncol 10:251-8; 1982: BCG verbetert prognose bij patienten met uitgezaaid melanoom die DTIC krijgen de prognose niet ; kijk ook bij 642.

Corynebacterium parvum:

382) Lipton A et al ; Cancer 51 : 57-60 ; 1983 ; Als adjuvans vermindert Corynebacterium parvum de recidiefkans bij melanoompatiënten stadium 2 ; niet in stadium 1 ; BCG bleek in dit onderzoek in het geheel geen effect op de recidiefkans te hebben.

383) Lipton A et al ; J Clin Oncol ; 9 : 1151-6 ; 1991 ; Corynebacterium parvumextract verbetert bij stadium 2 melanomapatiënten de ziektevrije overleving en de overleving sec.

384) Thatcher N et al ; Br J Surg 73 : 111-5 ; 1986 ; Corynebacterium parvum extract als adjuvans voor patiënten geopereerd wegens een melanoom stadium 2 gaat samen met een significant lagere responskans op actinomycine D plus DTIC, maar levert toch een niet significante betere (ziektevrije) overleving op. Combinatie van 382, 383 en 384 brengt mij tot de voorlopige conclusie dat Corynebacetrium parvumextract de ziektevrije overleving voor patiënten geopereerd voor een melanoom stadium 2 verbetert ; voor een vermindering van de sterfte door Corynebacterium parvum in stadium 2 is er overigens nu onvoldoende bewijs.

385) WHO Collaborating Centres for Evaluation of Methods of Diagnosis and Treatment of Melanoma ; Tumori 70 : 41-8 ; 1984 ; Patiënten met een uitgezaaid melanoom die DTIC (carboxamide) krijgen hebben noch baat bij BCG noch bij inenting met Corynebacterium parvum: de responskans en de overleving zijn met aspecifieke immunotherapie niet beter ; wel treden door aspecifieke immunostimulatie responsen aantoonbaar sneller op, al heeft dat klinisch onder deze condities onvoldoende betekenis. Verder onderzoek is nodig.

683)Balch CM et al ; Cancer 49 :1079-84 ; 1982 ; Corynebacterium parvum (C.p.) als immunoadjuvans verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec van melanoompatienten met een primaire tumor van 3 mm of meer. Zie ook 382 : C.p. verbetert in 2 studies de ziektevrije overleving stadium 2 (382 en 383 ; in de laatste was door immunotherapie ook de overleving sec beter) ;in 460 was er voor C.p. geen effect naast intensieve adjuvantchemo, terwijl in 384 het effect van C.p. op de overleving in de adjuvantsituatie slechts niet significant positief was. Drie studies zijn significant positief en zeker 1 niet-significant positief. Mijn voorlopige overall-conclusie is: Corynebacterium parvum is geschikt als adjuvans voor nabehandeling van een in potentie curatief behandeld maligne melanoom. In geval van een uitgezaaid melanoom ligt het anders ; zie hierna.

684)Kokoschka EM et al ; Onkologie 1 : 98-103 ; 1978 ; Patienten met uitgezaaide melanoomkanker kregen methyl-CCNU al dan niet voorbehandeld met Corynebacterium parvum ; met Corynebacterium parvum waren er meer regressies en was de overleving langer.

811) Presant CA et al ; Cancer 44:899-905;1979 ; Cyclofosfamide plus DTIC al dan niet met Corynebacterium parvum bij patienten met een uitgezaaid melanoom : geen effect op overleving van Corynebacterium (het tegen overgestelde is voor de genoemde chemotherapeutica overigens bij het gemetastaseerd melanoom ook niet gevonden).

836) Robidoux A et al ; Cancer 49 :2246-51; 1982 : Corynebacterium parvum intraveneus verbetert in gerandomiseerd onderzoek resultaat DTIC bij het uitgezaaide melanoom niet ; in 684 was wel een gunstig effect van Corynebacterium parvum gevonden en in 811 niet. Voorlopig raad ik deze behandeling in geval van een uitgezaaid melanoom niet aan.

859) Thatcher N et al ; Eur J Cancer Clin Oncol 22:1009-14; 1986 ; Corynebacterium parvum blijkt het resultaat van DTIC bij het uitgezaaid melanoom niet te verbeteren ; tot die conclusie was ik op basis van andere onderzoeken in deze lijst ook al gekomen.

1085) Clunie GJ et al ; Cancer 46:475-9; 1980 ; Corynebacterium parvum verbetert in gerandomiseerd onderzoek het resultaat van DTIC in geval van uitgezaaid melanoom niet. Dit is eerder gevonden. Later is ook gevonden dat in deze situatie DTIC zelfs niet beter is dan niets doen.

1135) Gough IR et al ; Aust N Z J Surg 48:296-300 ; 1978 : Corynebacterium parvum als extra middel naast chemo voor uitgezaaid melanoom dan wel uitgezaaide darmkanker is in beide situaties zinloos. Zie respectievelijk ook 385,684,811,836 ,1085 (alleen 684 is positief) en 931 (geen effect). Corynebacterium parvum is bij het uitgezaaide melanoom respectievelijk uitgezaaide darmkanker zinloos. PMID 281221.

Hyperthermie:

433) Overgaard J et al ; Int J Hyperthermia 12 : 3-20 ; 1996 ; Hyperthermie verbetert de responskans van melanomen op bestraling in gerandomiseerd onderzoek significant ; de hyperthermie ging ook samen met een langere levensverwachting.

895) Overgaard J et al ; Lancet 345(8949):540-3;1995 : Hyperthermie verbetert in gerandomiseerd onderzoek lokale resultaat bestraling bij het maligne melanoom ; zie ook 433.

1362)Desjardins L et al ;  Ophthalmic Res 38:255-60 ; 2006 ; Hyperthermie verbetert resultaat bestraling van grotere choroidale melanomen met protonenbestraling zodanig dat secundaire enucleatie minder vaak nodig is ; PMID 16888407.

1384)Guo J et al ; Int J Cancer 120: 2418-25 ; 2007 ; Dendritische celbehandeling  met locale hyperthermie leidt tot significante verlenging progressievrije overleving bij patienten met een uitgezaaid melanoom. De overleving sec was 13 versus 6 maanden in het voordeel van de groep met lokale hyperthermie als extra therapie. PMID 17294445.

Immuuntherapie:

1384)Guo J et al ; Int J Cancer 120: 2418-25 ; 2007 ; Dendritische celbehandeling  met locale hyperthermie leidt tot significante verlenging progressievrije overleving bij patienten met een uitgezaaid melanoom. De overleving sec was 13 versus 6 maanden in het voordeel van de groep met lokale hyperthermie als extra therapie. PMID 17294445.

3950)Andtbacka RH et al; J Clin Oncol, 33(25),2780-8; 2015 Sep 1 ; PMID 26014293 ; met een herpesvirus type1 wordt de responsduur bij het maligne melanoom verlengt

4415)Chick RC et al ; Cancer Med 2021 Juli; 10(13):4302-11 ; PMID 33982452 ; Na resectie voor een recidief van stadium 3-4 van een melanoom, bleek een dendritisch vaccin mede op basis van een lysaat van het melanoom, de kans op een recidief te verlagen.

Interleukine-2:

494) Beusterien KM et al ; Support Care Cancer 11 : 304-12 ; 2003 ; Histamine naast interleukine-2 verbetert bij patienten met een uitgezaaid melanoom de mediane tijd waarbinnen er nog een goede kwaliteit van leven is significant tov interleukine-2 alleen, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

Maretak injecties:

896) Kleeberg UR et al ; Eur J Cancer 40 :390-402;2004 : Bij melanomen dikker dan 3 mm blijkt Iscador als extra adjuvans na operatie zinloos ; dat gold ook voor gamma-interferon en voor interferon-alpha2B.

Psycho-sociale ondersteuning:

1182) Boesen EH et al ; J Clin Oncol 23:1270-7 ; 2005 : Psychotherapie na constateren maligne melanoom vermindert moeheid en verbetert humeur in vergelijking met een gerandomiseerde controle-groep. PMID 15718325.

2474)Fawzy NW ; Cancer Nurs.  1995 Dec;18(6):427-38;PMID8564938 ; psychische steun bij melanoompatienten verbetert ook hier hun welbevinden.

1587)Fawzi FI et al ; Arch Gen Psychiatry 1993 Sep;50(9):681-9;PMID 8357293 ; Psychotherapie verbeterde in deze RCT de overleving bij patienten met een maligne melanoom.

2853)Trask PC et al; Cancer 2003 Aug 15;98(4):854-64; PMID 12910531; cognitieve gedragstherapie verbeterde in dit onderzoek de levenskwaliteit van patienten met een maligne melanoom.

3144) Boesen EH et al ; J Clin Oncol 2007 Dec 20 ; 25(36):5698-703 ; Psychologische interventie verbetert prognose maligne melanoom niet.

4134)Russell L et al; Support Care Cancer 2019 Jul; 27(7):2735-46; PMID 30506103 ; Mindfullness via het net beinvloedt bij melanoompatienten het welbevinden niet aantoonbaar in een kleine RCT, maar vermindert de angst voor een recidief wel.

Voeding, voedingstoffen, vitamines en antioxidanten, alfebetisch op naam:

Antioxidanten en vitamines:

129) Meyskens FL et al ; J Clin Oncol 12 : 2060-5 ; 1994 ; Vitamine A in een dosering van slechts 100000 IU per dag blijkt als adjuvants bij de behandeling van het maligne melanoom het behandelingsresultaat niet te verbeteren.

Betastin:

503) Ikeda S et al; Gan No Rinsho 31: 1079-87; 1985; Bestatin uit Streptomyces olivoreticuli, verbetert als adjuvans in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaarsoverleving van melanoompatienten.

504) Ikeda S et al; Gan To Kagaku Ryoho 12: 77-85; 1985; Zelfde resultaat als in referentie 503.

Coumarine:

19) Thornes D et al ; Eur J Surg Oncol 1989 ; 15(5) :431-5. Coumarine als adjuvant vermindert de recidiefkans bij patiënten geopereerd wegens een melanoom aanzienlijk; dit was een gerandomiseerd onderzoek.

Haaienkraakbeen:

1004) Loprinzi CL et al ; Cancer ; 23 mei ; 2005 (Epub ahead of print) : In een gerandomiseerd onderzoek bij 83 patienten met ver gevorderde kanker had haaienkraakbeen geen effect op de prognose ; het zou interessant zijn dergelijk onderzoek juist te herhalen bij patienten met een melanoom (juist daar verwacht ik enig effect voor zover er een effect op zal treden).

Histamine:

172) Agarwala SS et al ; J Clin Oncol 20 : 125-33 ; 2002 ; Histamine verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van melanoompatienten, welke met interleukine 2 behandeld worden.

494) Beusterien KM et al ; Support Care Cancer 11 : 304-12 ; 2003 ; Histamine naast interleukine-2 verbetert bij patienten met een uitgezaaid melanoom de mediane tijd waarbinnen er nog een goede kwaliteit van leven is significant tov interleukine-2 alleen, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

Isotretinoine:

1073) Richtig E et al ; J Clin Oncol 2005 ; Oct 31 ; Epub ahead of print ; Isotretinoine verbetert bij patienten geopereerd voor een melanoom de prognose niet ; zie ook 129.

Mannitol diurese:

3374)Al-Sarraf M et al;  Cancer Treatment Rep 1982 jan;66(1):31-5; PMID 6796269 ; Mannitol diurese  bij het maligne melanoom vermindert de nefrotoxiciteit door cisplatin.

Selenium:

2434)Duffield-Lilico AJ et al; 2003 Oct 1;95(19):1477-81;PMID 14519754  : dagelijks 200 mcg selenium extra bleek de kans op een recidief van een melanoom niet te beinvloeden ; ik vind dat ook hogere doses getest moeten worden.

Thymostimuline:

31) Azizi E et al ; Arzneimittelforschung 1984 ; 34 (9) : 1043-7. Thymostimuline verbetert in gerandomiseerd onderzoek als adjuvant de overleving van melanoompatiënten.

2113)Maio M et al; J Clin Oncol 2010 Apr 1;28(10):1780-7;PMID 20194853 ; Thymus-alfa-1 verbeterde in deze RCT de PFS van patienten met een uitgezaaid melanoom, die al dan niet al reeds interferon alfa werd gegeven.

Tarwekiemextract:

1474) Demidov LV et al ; Cancer Biother Radiopharm 23: 477-82 ; 2008 ; PMID 18771352 ; Tarwekiemextract verbetert overleving bij melanoompatienten met een hoog risico op een recidief.

Transferfactor:

2478)Miller LL et al ; Cancer 1988 Apr 15; 61(8): 1543-9 ; PMID 3280114 ; Transferfactor remt uitzaaiing maligne melanoom.

2479)Bukowski RM et al; Cancer 1983 Jan 15;51(2):269-72 ; in een nog veel kleiner onderzoek  dan nummer 2478 werd slechts een trend bij het maligne melanoom tot betere overleving gevonden wanneer transferfactor werd gegeven ; duidelijk uit 2476 t/m 2479 is dat transferfactor meer onderzoek waard is.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van voeding, voedingstoffen, niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, specifiek bij melanomen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vitamine D en de kans op het >> Studiepublicaties van voeding, >> Maretak injecties: Immuuntherapie >> Hyperthermie naast lokale >> Ozontherapie verlengt leven >> Voeding: Het Gersondieet bewijst >> Complementaire - aanvullende >>