Dit verhaal kregen wij opgestuurd. We hebben het op verzoek van de afzender de case M genoemd. Bij de redactie is de werkelijke naam en verifieerbaarbare adressen van de behandelende artsen inclusief de medische rapportage bekend en ter inzage. 

Voor stand huidige situatie (maart 2002) zie onderaan medicatiebeeld.

Verloop ziektebeeld  Case M, vrouw  11-07-43

Datum

Arts / Ziekenhuis

Behandeling

Commentaar

Medicatie

08-07-97

Internist / Perifeer ziekenhuis

Coloscopie

Laboratorium & p.a.

Poliep anus / ulcererend tumor proces in coecum / leverafwijkingen / intra hepatische galwegen verwijd  pancreas oogt wat fors.

Verwijzing Daniel Den Hoed (DDH)

 

28-07-97

Chirurg / DDH.

ERCP

Distaal vernauwde ductus choledo-chus, met proximale verwijding t.g.v. een massa. Ductus pancreaticus kon niet worden afgebeeld. Tevens werd in duo-enum een ulcus gezien: adenocarcinoom.

 

12-08-97

Chirurg / DDH.

Voorbereiding op operatie

   

13-08-97

26-08-97

Chirurg / DDH.

Operaties

Ontslag uit DDH

Rechts ongeclompiceerde hemicolectomie (1ste primaire tumor)  en een pancrea-cricoduodenectomie (2e primaire tumor). Colon en pancreaskopcarcinoom

 

05-01-98

Gynaecoloog / Perifeer zie-kenhuis

Voorbereiding op operatie

Na eerder geconstateerd endometrium Carcinoom (3e pri-maire tumor)

 

06-01-98

12-01-98

Gynaecoloog / Perifeer ziekenhuis

Operatie

Ontslag uit ziekenhuis

Extra fasciale abdominale uterus extirpatie i.v.m. endo-metrium carcinoom.

Provera 100mg

Later verhoogd

Provera 200mg

03-07-98

09-07-98

Chirurg / Perifeer ziekenhuis

Carentie en infusietherapie

Ontslag uit ziekenhuis

Dit naar aanleiding van een buikoverzichtsfoto die diverse spiegels laat zien passende bij een ileus.

I.v.m. bovenbuiksklachten werd een CT-scan gemaakt. Een grote en twee kleine satelietmetastasen hoog in de leverkwab ventraal gelocaliseerd

 

16-07-98

Chirurg / DDH.

Spreekuur

Er is sprake van een levermetastase, zeer waarschijnlijk een gevolg van het duodenumcarcinoom.

Hiervoor is slechts palliatieve chemotherapie voorhanden

 

Op advies van meerdere specialisten en artsen wordt na rijp beraad besloten om geen chemotherapie te starten maar een ortho-moleculaire kuur. Het een en ander is in goed overleg met Chirurg / DDH besloten.

    Zie onder verslag medicatiebeeld het verbluffende resultaat na het starten met de orthomoleculaire supplementen


Plaats een reactie ...

Reageer op "1) De periode van diagnose en reguliere aanpak. Vanaf 8 juli 1997 tot 16 juli 1998 "


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

1) De periode van diagnose >> 2) Het medisch verslag >> 3) Het medisch verloop >> Het gaat uitstekend met mevrouw >> Alvleesklierkanker: ervaringsverhaal >>