2 maart 2012: klik hier voor meer informatie over de waarde van melatonine bij een behandeling of preventie van kanker

Aan onderstaande studie informatie een schrijven van dr. Lissone toegevoegd waarin hij op basis van twee gerandomiseerde studies toelicht waarom melatonine een effectieve rol kan spelen bij de behandeling van ongeneeslijke vergevorderde kanker met solide tumoren en hoe melatonine de bijwerkingen van chemo significant kan verminderen. Scroll naar onderen voor zijn schrijven dat we voor u vertaalden. 

29 april 2005: Bron: Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2002 May;1(2):183-6.

7 dagen vooraf 20 mg. p/d melatonine naast TACE = Transarteriële Chemo Embolisatie geeft hoog significant betere resultaten op leverfunctioneren na 2 x TACE, geeft significant minder bijwerkingen en heel belangrijk op significant meer 2-jaars overlevingen (16% meer) dan wanneer alleen TACE wordt uitgevoerd. De studie werd uitgevoerd bij 2 x 50 deelnemende patiënten die 2 x een TACE behandeling kregen.

Hier de resultaten zo goed als letterlijk vertaalt:

RESULTATEN: De effectieve overlevingscijfers (WHO standaard) van TACE en TACE+MLT (red.: MLT = melatonine) waren 16% en 28% respectieveljik (P<0.05). Na TACE of TACE+MLT, het totale verwijderingspercentage na twee keer TACE was 4% vs. 14% (P<0.01). De 0.5-, 1- en 2-jaars overlevingscijfers in de TACE groep waren 82%, 54% en 26% respectievelijk; in de TACE+MLT groep 100%, 68% en 40% respectievelijk. De resultaten waren significant beter in de TACE+MLT groep dan in de TACE groep. MLT =, melatonine beschermde de leverfunctie voor beschadiging veroorzaakt door de TACE. De IL-2 waarden van alle patiënten stegen significant, terwijl de sIL-2R uitdrukkingen meer verminderden na TACE+MLT vergeleken met de TACE groep (P<0.01).

Patients with advanced primary hepatocellular carcinoma treated by melatonin and transcatheter arterial chemoembolization: a prospective study.

Yan JJ, Shen F, Wang K, Wu MC.
Eastern Hepatobiliary Surgery Hospital, Shanghai 200438, China. rian1971@163.com

OBJECTIVE: To observe the clinical efficacy of transcatheter arterial chemoembolization (TACE) and TACE+MLT (melatonin) on inoperable advanced primary hepatocellular carcinoma.

METHODS: From January 1997 to January 1998, one hundred patients with inoperable advanced primary hepatocellular carcinoma were treated separately by TACE (50) and TACE+MLT (20 mg/d at 8:00 PM orally, 7 days before TACE)(50).

RESULTS: The effective rates (WHO standards) of TACE and TACE+MLT were 16% and 28% respectively (P<0.05). After TACE or TACE+MLT, the resection rate at two-stage of TACE was 4% or 14% (P<0.01). The 0.5-, 1- and 2-year survival rates in the TACE group were 82%, 54% and 26% respectively; in the TACE+MLT group 100%, 68% and 40% respectively. The results were significantly better in the TACE+MLT group than in the TACE group. MLT could protect liver function from the damage caused by TACE.The IL-2 levels of all patients significantly increased, whereas sIL-2R expressions decreased after TACE+MLT as compared with the TACE group (P<0.01).

CONCLUSIONS: With definite protection and treatment effect on the liver function damage caused by TACE, MLT can enhance the immunological activities of patients. It also can improve the effect of TACE by increasing the survival and resection rate after two-stage operation. Controlled Clinical Trial
PMID: 14607735 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Een toelichting van dr. Lissone over waarom melatonine efectief werkt in een behandeling van kanker. Vertaling gedaan met hulp van google. 

Melatonine (MLT) is het belangrijkste hormoon dat vrijkomt bij de pijnappelklier en heeft bewezen een fysiologische antitumor activiteit te bewerkstelligen. Melatonine heeft aangetoond antikanker activiteit uit te oefenen door middel van verschillende biologische mechanismen: antiproliferatieve actie, stimulatie van antikanker immuniteit, modulatie van oncogene expressie, en anti-inflammatoire, anti-oxidante en anti-angiogene effecten. Verschillende experimentele studies hebben aangetoond dat Melatonine kanker celgroei remt, en voorlopige klinische studies lijken zijn antikanker eigenschap bij de mens te bevestigen. Daarnaast lijkt Melatonine andere biologische effecten te bewerkstelligen, die nuttig kunnen zijn in de palliatieve behandeling van kanker, namelijk anticachectic, anti-asthenic en thrombopoietic activiteiten. Op deze basis werd recent klinisch onderzoek uitgevoerd in een poging om een betere definitie te verkrijgen van de therapeutische eigenschappen van melatonine in menselijke tumoren. In een eerste klinische studie hebben we de effecten beoordeeld van de melatonine in een groep van 1440 patiënten met onbehandelbare gevorderde solide tumoren. Een groep met ondersteunende zorg alleen of ondersteunende zorg plus Melatonine. In een tweede studie evalueren we de invloed van de melatonine over de werkzaamheid en de toxiciteit van chemotherapie in een groep van 200 patiënten met uitgezaaide chemotherapie-resistente tumor histotype. De groepen werden gerandomiseerd naar chemotherapie alleen of chemotherapie plus melatonine.
In beide studies werd melatonine oraal gegeven; 20 mg / dag gedurende de donkere periode van de dag. De frequentie van cachexie, asthenie, trombocytopenie en lymphocytopenia was significant lager in patiënten die werden behandeld met melatonine dan bij degenen die alleen ondersteunende zorg kregen. Bovendien was het percentage patiënten met stabiele ziekte en het percentage 1-jaars overleving beide significant hoger bij patiënten die gelijktijdig behandeld worden met melatonine dan bij degenen alleen behandeld met ondersteunende zorg. Het doel tumor respons was significant hoger bij patiënten behandeld met chemotherapie plus melatonine dan bij degenen die behandeld werden met chemotherapie alleen. Bovendien ïnduceerde melatonine een aanzienlijke daling in de frequentie van de chemotherapie-geïnduceerde asthenie, trombocytopenie, stomatitis, cardiotoxicity en neurotoxiciteit. Deze klinische resultaten tonen aan dat de pijnappelklierhormoon melatonine met succes kan worden toegediend in de medische oncologie in de ondersteunende zorg van onbehandelbare gevorderde kankerpatiënten en effectief is in de de preventie van door chemotherapie geïnduceerde toxiciteit.
 Lissoni P.
U.O. di Oncologia Medica e Radioterapia, Ospedale S. Gerardo dei Tintori, 20052 Monza (MI), Italy. oncologia@genie.it
 
 
 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Melatonine, 7 dagen vooraf aan TACE geeft significant - 16 procent - meer 2-jaars overlevingen dan alleen met TACE en significant minder bijwerkingen en significant beter leverfunctioneren"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chinese kruiden en TACE en >> Chinese kruiden als aanvulling >> Chinese kruiden bij TACE en >> Toediening van BCAA, reeks >> Melatonine, 7 dagen vooraf >> Voeding en voedingstoffen >>