d.d. 7 september 2001: Afgelopen nacht bijzonder slecht geslapen. Ondanks dat ik toch wel enige ervaring heb met televisie heb ik me laten verleiden om in het life opgenomen programma Rondom Tien emotioneel te reageren op bepaalde zaken die aan de orde kwamen of liever die niet aan de orde kwamen. En hoewel vele mensen mij vandaag mailden en belden dat ze mijn optreden bijzonder verfrissend vonden heb ik er zelf een slecht en verdrietig gevoel bij. En heb ik het gevoel misbruikt te zijn door de redactie van Rondom Tien om notabene over de tragische dood van Sylvia Millecam heen alle 'alternatieven' in het verdomhoekje te plaatsen. Mijn eigen rol daaraan is dan ondergeschikt, dit was een vreselijk gemiste kans om een brug te slaan, daar voel ik me slecht bij.

Mijn analyse van afgelopen week en hoe het zover kwam:

Onder de titel: 'Valse hoop' wilde de redactie van Rondom Tien een discussie aanzwengelen om het kaf van het koren te scheiden. Afgelopen week ben ik een tiental keren gebeld of ik niet wat mensen wist die bij bv. dokter Broekhuyse waren geweest en daar negatieve ervaringen mee hadden. Normaal gesproken bemiddel ik niet en geef ik geen adressen of namen door, maar via de mailgroep kende ik iemand wat persoonlijker en ik heb deze vrouw  benaderd omdat zij recent nog bij Broekhuyse was geweest.  Maar zij kwam tot de conclusie dat het beter was om niet naar de uitzending te gaan. Ze was bang dat ze te emotioneel zou reageren omdat haar man nog maar zo kort geleden was overleden. En terecht denk ik en wat ben ik blij dat zij het goed heeft aangevoeld.

De productieleidster bleef me echter bellen of ik bv. niet nog een arts wist die met de vegatest werkte. Daar ben ik niet op ingegaan. Al pratend over mijn eigen ervaringen met de zoektocht binnen het alternatieve circuit leek het de productieleidster wel goed dat ik ook in de uitzending zou komen. In eerste instantie voelde ik daar niet veel voor omdat ik bang was dat het maar èèn doel had en dat was de keuzes van Sylvia Millecam ter discussie te stellen. En daar had ik geen zin in mee te gaan. Naar mijn persoonlijke mening heeft ieder mens in Nederland het recht om haar/zijn eigen keuzes te maken. Ieder heeft daar ook zo zijn persoonlijke redenen voor. Ik wilde dus niet mee werken aan een discussie over welke keuzes Sylvia zou hebben gemaakt. Maar de productieleidster verzekerde mij dat alleen in de inleiding daar iets over zou worden gezegd, maar dat verder de uitzending/discussie gewijd zou zijn aan hoe scheidt je het kaf van het koren. Op die basis ben ik akkoord gegaan met mijn aanwezigheid tijdens de uitzending. 

Toen ik me echter om 20.30 uur meldde bij de redactie van Rondom Tien op de avond van de uitzending bleek dat er toch meer dan me lief was over Sylvia Millecam zou worden gepraat. Er waren een man met een behandeling met een zouttherapie en een natuurgeneeskundige met paranormale gaven (helderziende) uitgenodigd die een rol hadden gespeeld in het traject dat Sylvia had afgelegd binnen een bepaald deel van het  alternatieve circuit. Daarnaast waren een columniste van het AD (wat een verademing was Annemarie Postma, gelukkig dat zij er in ieder geval ook bij zat) en enkele ex-patiënten uitgenodigd, zoals ik zelf. Verder werd er van mij verwacht dat ik uit zou leggen wat ik met mijn website kon doen in de mensen helpen een adekwate keuze te maken. Met een vriend die ik bij me had uitgenodigd heb ik nog besproken om alsnog weg te gaan en niet bij de uitzending aanwezig te willen zijn, omdat ik bang was dat alleen het kaf was uitgenodigd en niet het koren (met alle respect voor de mensen die nu door mij bij het kaf worden gezet, maar ik geloof niet dat een helderziende en een zouttherapie iemand van kanker kan genezen) . En ik was bang dat mijn website over èèn kam zou worden geschoren met 'het kaf' en ik misbruikt zou worden om de uitzending nog enigszins het karakter te geven van een evenwichtige keuze. Maar de vrouw, dezelfde productieleidster die me steeds belde en die me inpraatte, verzekerde mij dat de inleiding kort zou worden gehouden en dat er alle ruimte en tijd zou zijn voor een inhoudelijke discussie over hoe maak je keuzes binnen het alternatieve aanbod. 

Ik ben dus gebleven. Maar wat een ellende. Uitgebreid krijgen achtereenvolgens de helderziende en zouttherapeut de gelegenheid hun woord te doen. Alsof deze mensen een goede vertegenwoordiging zou zijn van wat er aan 'alternatief' aanbod op de markt is. De oncoloog Ten Bokkel Huinink  kreeg iedere keer volop de gelegenheid om zijn mening te geven over de 'humbug' van de 'alternatieve' praters. 'Humbug' was wat Ten Bokkel Huinink gebruikte en ik was het deze keer volledig met hem eens. Dit was zo erg en zo onthutsend. Wat ik nog erger vond is dat beide 'alternatieven' schaamteloos tot in detail opdisten hoe een en ander bij Sylvia in zijn werk was gegaan. Ik kon wel door mijn stoel heen zakken. Zat ik daarbij? En de presentator Cees Grimbergen liet het allemaal toe. Dan vraag ik me toch af wat zijn de redenen en motivatie van de NCRV en een redactie als van Rondom Tien om op deze manier dit onderwerp aan te zwengelen. Bij de commerciële televisie gaan ze nog genuanceerder te werk dan wat ik gisteravond meemaakte.

Mijn emotionele ingrijpen was dan ook gebeurd voordat ik er zelf erg in had. hoewel hier heb ik geen spijt van en sta ik nog volledig achter. Ik wilde proberen om met deze ingreep de discussie in ieder geval een zinnige wending te geven. Even had ik de hoop dat dat zou lukken. Zeker toen Annemarie Postma het woord nam en in mijn ogen bijzonder goed verwoordde wat vele mensen voelen en denken. Helaas stuurde Cees Grimbergen de discussie weer richting zouttherapeut, Sylvia Millecam en de helderziende geneeskundige. Ik voelde me zo aangeslagen omdat ik weet hoeveel bepaalde andere 'alternatieve' genezers kunnen betekenen voor kankerpatiënten en met deze discussie in ´Rondom Tien' werd alles in het belachelijke getrokken. Het heeft wel als voordeel dat dit 'kaf' in ieder geval te kijk werd gezegd, maar dat was toch niet het doel? Doel was toch dat het ook iets positiefs op zou leveren voor de kankerpatiënt? Mijn emoties kregen de overhand en meer opportunistisch dan beargumenteerd heb ik nog geprobeerd te redden wat er te redden viel. Ik merkte ook dat ik me weigerde neer te leggen met het gegeven dat Cees Grimbergen op voorhand van Dam en ten Bokkel Huitink de gelegenheid wilde geven als slot van de uitzending de doodsteek te geven. Daarom heb ik geprobeerd de naam van de site erdoor te drukken zodat mensen die hopelijk dan toch de site even opzoeken kunnen zien en lezen dat ik met kanker-actueel wel degelijk onafhankelijke en vooral kwalitatief goede informatie geef die wellicht een aantal mensen kan helpen in hun zoektocht binnen het 'alternatieve' circuit. Maar daarnaast ook om die mensen op de hoogte te stellen van de nieuwste reguliere ontwikkelingen. Want voor mij blijft staan dat de een niet zonder de ander kan en ik hoop en wens dat de samenwerking toch binnenkort gestalte gaat krijgen. 

Misschien dat Rondom Tien dan nog eens een uitzending kan maken, maar dan met reguliere oncologen en 'alternatieve' deskundigen die ergens voor staan en bewezen hebben een zeer welkome aanvulling te zijn op de reguliere kankerbestrijding. Om een echt inhoudelijke discussie te krijgen en niet zoals gisteravond een enkele met voorbedachte rade gekozen 'alternatieveling' als voorbeeld stellen voor alle alternatieve en aanvullende artsen. 

d.d. 8 september 2001 

Kees Braam, ex kanker patiënt en webmaster


Plaats een reactie ...

Reageer op "Waarom ik me misbruikt voel door de redactie van Rondom Tien."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alles over Sylvia Millecam >> Standbeeld van Sylvia Millecam >> Waarom ik me misbruikt voel >> Sylvia Millecam, haar verhaal >>