3 april 2008: Bron: o.a. artsennet.nl

Aldarazalf of ook wel Imiquimod genoemd werkt effectiever en is veel patiënt vriendelijker dan operatieve verwijdering van genitale wratten, vaak kwaadaardige voorstadia van vulvakanker. Dit is nu bevestigd door studieresultaten uitgevoerd in de Erasmus en AMC.

Anti-wrattenmedicijn ook effectief bij bestrijding voorstadium vulvakanker

Patiënten met Vulvaire Intraepitheliale Neoplasie (VIN, een voorstadium van vulvakanker) zijn niet langer meer alleen aangewezen op chirurgische verwijdering van huidafwijkingen aan de vulva. Onderzoekers van onder andere Erasmus MC hebben bij deze patiënten een medicijn getest dat effectief is bij de bestrijding van genitale wratten. Het medicijn versterkt de immunologische afweer van de patiënte, waardoor het lichaam zelf in staat is de virale infectie die de ziekte veroorzaakt - en daarmee de ziekte zelf - te bestrijden. Bij 81% van de patiënten werd een goed behandelresultaat verkregen, met als groot voordeel dat de patiënt de crème zelf aan kan brengen en dat chirurgische ingrepen  kunnen worden vermeden. Op 3 april 2008 worden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Vulvaire Intraepitheliale Neoplasie (VIN), een voorstadium van kanker aan de vulva, komt in toenemende mate voor. De gemiddelde leeftijd bij het stellen van de diagnose is in de afgelopen decennia gedaald en bedraagt momenteel 35 jaar. VIN is een huidafwijking die gepaard gaat met ernstige en langdurige klachten in de vorm van jeuk en pijn.

De huidige behandeling bestaat uit het chirurgisch verwijderen van alle zichtbare beschadigingen aan de vulva. Helaas heeft chirurgische behandeling bij VIN beperkingen. De kans op het terugkomen van de afwijking is aanzienlijk, wat erin resulteert dat vrouwen over het algemeen vaker dan één keer geopereerd moeten worden. Bovendien heeft de omvang van de chirurgische ingreep gevolgen voor het seksueel functioneren en somato-psychische reacties.

Onderzoekers verbonden aan het Erasmus MC hebben, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum en het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam, een medicijn (imiquimod 5% crème) getest dat de immunologische afweer van de patiënt versterkt. Daardoor is het lichaam in staat de virale infectie die de ziekte veroorzaakt, en daarmee de ziekte zelf, te bestrijden.

Reeds eerder hebben studies aangetoond dat infectie met het humaan papillomavirus (HPV) een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van VIN. Deze virale achtergrond biedt nieuwe perspectieven op therapeutisch gebied. De nadruk ligt hierbij niet langer op het verwijderen van de afwijking, maar op het uitschakelen van de oorzakelijke factor, namelijk de HPV-infectie. Imiquimod bleek al eerder effectief te werken bij genitale wratten, die veroorzaakt worden door goedaardige typen HPV. Verondersteld werd dat de antivirale werking van imiquimod ook effectief zou zijn in de behandeling van VIN laesies, die veroorzaakt worden door kwaadaardige typen HPV.

Onderzoekers verbonden aan het Erasmus MC hebben in samenwerking met het AMC en het NKI de effectiviteit van imiquimod bij patiënten met VIN vergeleken met een placebobehandeling. Uit deze studie komt imiquimod als veelbelovende nieuwe behandeling van VIN naar voren. Bij 81% van de patiënten werd een goed behandelresultaat verkregen, met als groot voordeel dat de patiënt de crème zelf aan kan brengen en dat operatieve (mutilerende) ingrepen kunnen worden vermeden.
 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Aldarazalf - Imiquimod is effectief bij voorstadia van vulvakanker en zal worden ingezet als medicijn i.p.v. operatie na uitstekende studieresultaten in Erasmus en AMC. Artikel geplaatst 3 april 2008"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Aldarazalf - Imiquimod gebruikt >> Aldara - Imiquimod zalf werkt >> FDA geeft 3M-pharmaceuticals >> Aldarazalf - Imiquimod toont >> Aldarazalf - Imiquimod is >> Aldarazalf - Imiquimod is >> Aldara zalf - Imiquimod, een >>