20 juli 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en heb gezocht naar follow-up studies van onderstaande studie. Maar noch via pubmed, noch via google blijken er niet meer studies te zijn gedaan met alfacalcidol terwijl de resultaten uit onderstaande studie toch wel opmerkelijk waren.

31 augustus 2005: Bron: J Neurooncol. 2001 Jan;51(1):57-66.

Van arts-bioloog drs. E. Valstar kregen we deze studie toegestuurd, waarvoor dank. Hij vertelde ons dat hij bij patiënten met hersentumoren, waaronder kleine kinderen, veel werkt met deze aanvulling met deze vorm van vitamine D. (alfacalcidol) en met groot succes. In deze fase I/II studie bij 11 deelnemende patiënten met inoperabele hersentumoren, 10 glioblastomen en 1 patiënt met astrocytoom bleken 3 van de deelnemende patiënten een langdurige complete remissie te bewerkstelligen met een combinatie behandeling van bestraling en chemo plus aanvullend 1-alpha-hydroxycholecalciferol, een bepaalde vorm van vitamine D. Dit is in vergelijking met statistisch aangenomen resultaten voor hersentumoren van dit karakter en dit stadium zeer opmerkelijk. Hier zo goed als letterlijk vertaald de resultaten van dit kleine onderzoek dat dus al meer dan tien jaar geleden is opgezet en in 2001 is afgerond.

RESULTATEN: 11 patienten namen deel en volgden de complete studie. De serie behandelingen betrof 10 glioblastomas en 1 anaplastische astrocytoom. Drie van de 11 patiënten (27%), 2 glioblastomas en 1 astrocytoom graad III, vertoonden een specifieke respons, bestaande uit een progressieve regressie van de tumor , met een vermindering van de gadolinium-enhanced (sorry durf dat niet te vertalen in het Nederlands) omgeving. Tegelijkertijd toonden de patiënten een complete klinische remissie, waargenomen respectievelijk voor 7, 5 en 4 jaar. In de serie van 10 patiënten met glioblastomas, toonden 2 patiënten deze response na 4 jaar, 2 van de 10 patiënten met glioblastomas (20%) zijn nog (2001) in leven; de mediane overlevingstijd is 21 maanden. Normale of subnormale calcemia is gezien, bij de gebruikte dosis zodat geen interruptie van de behandeling met de medicijnen hoefde plaats te vinden.

CONCLUSIES: Alfacalcidol, een in vitro agent van redifferentiatie, is veilig en schijnt in staat bij enkele patiënten in samenhang met bestraling en chemotherapeutische behandelingen tot het opwekken van specifieke progressieve en langdurige regressie van de tumor. De patiënten waarbij deze behandeling aansloeg vertegenwoordiogt 20% van de voorkomende kwaadaardige glioblastomen.

J Neurooncol. 2001 Jan;51(1):57-66.<

Redifferentiation therapy in brain tumors: long-lasting complete regression of glioblastomas and an anaplastic astrocytoma under long term 1-alpha-hydroxycholecalciferol.

Trouillas P, Honnorat J, Bret P, Jouvet A, Gerard JP.
Neurology service, H pital Neurologique, Lyon, France. paul.trouillas@chu-lyon.fr

PURPOSE: Classical and new therapies in anaplastic astrocytomas and glioblastomas do not yield sufficient results. Agents able to redifferentiate neoplastic cells in vitro are known. We proposed alfacalcidol, a vitamin D analog able to bind to nuclear receptors regulating mitotic activity, in the treatment of malignant gliomas.

PATIENTS AND METHODS: Patients with glioblastomas and anaplastic astrocytomas were enrolled in a phase II trial involving surgery or biopsy, radiotherapy (64 Gy), chemotherapy with VM26-CCNU or fotemustine, and alfacalcidol at the daily dose of 0.04 microg/kg. MRI took place every 6 months.

RESULTS: Eleven patients were included and completed the study. The series involved 10 glioblastomas and 1 anaplastic astrocytoma. Three patients out of 11 patients (27%), 2 glioblastomas and 1 astrocytoma grade III, exhibited a particular response, consisting in the progressive regression of the radiological lesion, with a decrease of the gadolinium-enhanced area. Simultaneously, the patients showed a complete clinical remission, observed respectively for 7, 5 and 4 years. In the series of 10 patients with glioblastomas, 2 cases showed this response; after 4 years, 2 of 10 patients with glioblastomas (20%) were alive; the median survival time is 21 months. Normal or subnormal calcemia was observed, at the dose proposed, so that no interruption of the drug was necessary.

CONCLUSIONS: Alfacalcidol, an in vitro agent of redifferentiation, is safe and seems able to induce in some patients, in synergy with classical surgery-radiotherapy-chemotherapy treatments, a particular progressive and durable regression of the tumor. The responders might represent about 20% of malignant gliomas.

Publication Types:
Case Reports Clinical Trial, Phase II

PMID: 11349882 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Alfacalcidol, een vorm van vitamine D geeft bij hersentumoren, 10 Glioblastomen en 1 Astrocytoom een opmerkelijk positief resultaat naast traditionele aanpak van bestraling"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alfacalcidol, een vorm van >> Neuroblastomen: Bepaald stofjes >> Cyclopamine, een plantenextract, >> Een specifiek eiwit of molecuul >> Melatonine bij hersenmetastasen >> Synthetisch gemaakt schorpioenengif >> Synthetische anti-oxidantenmix >> TSC - trans sodium crocetinate: >> Voeding en voedingsuppletie >>