26 juni 2014: 

Onder complementair vindt u een lijst van abstracten van studies naar aanvullende middelen, voedingstoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor baarmoederkanker en baarmoederhalskanker. Deze lijst is uitgesplitst uit de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. Klik hier voor die specifieke lijst voor baarmoederkanker en baarmoederhalskanker.

2 oktober 2010: Bron: CGOA

Het VUmc, AMC en Anthonie van Leeuwenhoek zijn dit jaar een samenwerkingsverband gestart - het COAG - Centrum Gynaecologische Kanker Amsterdam,  in het behandelen van patiënten met gynaecologische kankersoorten, zoals baarmoederkanker - endometriumkanker, baarmoederhalskanker en eierstokkanker. Professor Gemma Kenter, hoofd van dit centrum, hield een oratie enkele weken geleden bij haar aanstelling als hoogleraar aan de VU en daarin pleitte zij o.a. voor standaard verstrekking van een vaccinatie tegen het HPV virus. Hier het persbericht dat werd uitgegeven door het COAG n.a.v. Kenter haar oratie:

Patiënten beter af in Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam

Patiënten met een kwaadaardige aandoening van de vrouwelijke geslachtsorganen krijgen vaak uiteenlopende adviezen van artsen. De oprichting van het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam moet hieraan een einde maken. Het hoofd van dit nieuwe centrum, professor Gemma Kenter, aanvaardt vandaag officieel haar hoogleraarschap Gynaecologische Oncologie bij AMC en VUmc door het uitspreken van haar rede Ménage à Trois. Daarin pleit zij voor opname van een preventief HPV-vaccin in het basispakket.

In haar oratie gaat Kenter in op de voordelen van de intensieve samenwerking tussen de afdelingen Gynaecologische Oncologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en het VU medisch centrum (VUmc) voor zowel patiëntenzorg als wetenschap en opleiding. Tot voor kort kwam het regelmatig voor dat patiënten een ronde maakten langs de drie ziekenhuizen en van de behandelaars verschillende adviezen kregen. Zo kregen vrouwen met een kwaadaardige aandoening van de baarmoederhals in de ene instelling het advies tot een radicale operatie, de ander was voorstander van een kijkbuisoperatie en in het derde centrum was het verhaal weer anders. Allemaal met de beste bedoelingen, maar verwarrend voor de patiënt en niet productief. Doel van het nieuwe Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) is de behandeling en zorg zodanig te organiseren dat dit overal op dezelfde manier gebeurt.
Kenter: ‘Wij willen als gynaecologen samen met verpleegkundigen tot gezamenlijke zorgpaden komen. Niet alleen wij moeten op één lijn komen, ook de medisch oncologen, radiotherapeuten, pathologen en radiologen waarmee nauw wordt samengewerkt, moeten het met elkaar eens worden. Kleine verschillen zijn voor artsen en verpleegkundigen misschien minimale details, maar kunnen voor patiënten enorm lijken.’
Het nieuwe hoofd wil daarnaast de logistiek rond de aanmelding en behandeling op gelijke wijze regelen. Kenter: ’Ons streven is om patiënten die door collega’s uit de regio worden verwezen binnen enkele werkdagen een behandelplan te kunnen voorleggen. Door sneldiagnostiek en door het bezoek aan de arts te combineren met benodigde extra onderzoeken. Een ambitieus plan waarvan we hopen dat de patiënt er de vruchten van zal plukken.’
Jaarlijks worden in het CGOA 750 nieuwe patiënten gezien met een kwaadaardige aandoening van de vrouwelijke geslachtsorganen (kanker aan de eierstokken, de baarmoeder, de baarmoederhals, de vagina, de schaamlippen en de placenta of moederkoek). Daarmee behoort het CGOA tot de grootste instituten in Europa op het gebied van de gynaecologische oncologie.

Vaccin baarmoederhalskanker

Kenter is groot voorstander van het preventieve vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor alle meisjes en is blij dat deze vaccinatie is opgenomen in het Rijks Vaccinatie Programma. De resultaten van de behandeling van baarmoederhalskanker zijn doorgaans goed, maar toch overlijden per jaar in ons land zo’n 250 vrouwen. Ze betreurt de lage opkomst voor vaccinatie afgelopen jaar van meisjes door de negatieve publiciteit in de media. Inmiddels is van de 12 jarigen 53 procent gevaccineerd en van de 13-16 jarigen heeft 47 procent alle drie inentingen ontvangen.
Voor diegenen die spijt hebben van hun keuze om niet deel te nemen, is het vaccin wel beschikbaar, maar ze moeten zelf de kosten van 375 euro betalen. Kenter is het daar niet mee eens en pleit voor opname van een preventief HPV-vaccin in het basispakket en dus voor een heroverweging door het College Geneesmiddelen Voorzieningen. Dit college adviseerde negatief, uitgaande van een verwachte grote opkomst voor de preventieve vaccinatie. Kenter hoopt dat door opname in het basispakket het vaccin niet uitsluitend voor de financieel draagkrachtigen beschikbaar komt. Kenter: ‘Je zal maar drie dochters hebben’.

Nieuwe modelijn

Kenter is als hoogleraar Gynaecologische Oncologie aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam én aan de Vrije Universiteit. Traditiegetrouw draagt een hoogleraar tijdens de oratie een toga van de desbetreffende universiteit. Het protocol kent geen varianten voor een dubbele aanstelling. Kenter introduceert vanmiddag een nieuwe modelijn onder Amsterdamse professoren. Zij heeft op de toga van de VU een losse mouw bevestigd met het wapen van Amsterdam, dat prijkt op de toga’s van de UVA. Dit ‘mouwtje aanschuiven’ is gebruikelijk op de operatiekamer als de operateur of assistent niet meer helemaal steriel is aan een kant van de arm. Kenter hoopt dat deze nieuwe variant van de Amsterdamse toga anderen doet volgen.

Op 10 september sprak Professor Gemma Kenter haar oratie uit in de aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 WN Amsterdam.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Amsterdamse ziekenhuizen gaan samen werken in centrum voor gynaecologische kanker om zo eenduidige aanpak van gynaecologische kanker te bewerkstelligen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Amsterdamse ziekenhuizen >> Algemeen: Baarmoeder- en baarmoederhalskanker, >>