Waarschuwing vooraf: raadpleeg eerst uw (orthomoleculaire ) arts of noni wel samen kan met uw andere natuurlijke middelen en/of geneesmiddelen. 
Regelmatig komt in ons forum een berichtje dat noni, een vruchtendrankje waar medicinale eigenschappen aan worden toegeschreven, goed zou zijn in een behandeling van kanker en ook sturen regelmatig wederverkopers van noni (het is een product dat via een multilevelsysteem op de markt is gezet) ons informatie. Onderstaand is een volledig gekopieerd stuk informatie over noni dat ik kreeg van iemand die noni nu al enkele maanden gebruikt en daar tevreden over is. Niet dat het de kanker bij hem weghaalt maar hij voelt meer energie en voelt zich fitter. Wij menen deze informatie hier op de site te zetten zodat u zelf kunt oordelen en beslissen of noni iets voor u is. Onder dit artikel staan een aantal websites over noni maar bedenk wel dat dit websites zijn die geld verdienen aan de verkoop en promotie van noni. Daar hoeft niets mis mee te zijn maar het is niet onze bedoeling om hier reclame voor noni te maken en deze informatie lezen met een kritisch blik lijkt ons wel zinnig.. Ook is onze disclaimer hierop onverkort van toepassing. Met dank aan Jos voor deze informatie.

TAHITIAN NONI® JUICE


TAHITIAANS PLANTENEXTRACT MET TALLOZE THERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN

CEL-REGENERATIE ¨ IMMUUNVERSTERKING

In de traditionele geneeskunde van de Polynesiërs hebben vruchten en plantenextracten eeuwenlang een belangrijke plaats ingenomen. Van de vele honderden soorten die door de oude Polynesiërs werden gebruikt, werden slechts enkele vruchten en plantenextracten toegepast bij de bestrijding van ook bij ons bekende fysieke kwalen en ziektes. Een van de meest populaire middelen in dat rijtje is het extract van Noni. Sinds kort is Noni-extract ook in Nederland verkrijgbaar.

POPULAIR BIJ DE POLYNESIËRS

De plant Morinda citrifolia is oorspronkelijk afkomstig uit zuidoost-Azië en is waarschijnlijk rond de eerste eeuw na Christus door emigranten uit dat gebied meegevoerd naar de Polynesische eilanden. Het is een kleine, altijd groene boomsoort die goed gedijt in kustgebieden en in de buurt van lavastromen. De Polynesische genezers van weleer gaven hem de naam Noni mee. Noni is ook bekend onder namen als Och Plant (India), Nonu (Samoa), Nhau (zuidoost-Azië) en Cheese Fruit (Australië). De eerste verwijzingen naar medicinaal gebruik van Och Plant zijn terug te vinden in de oude Sanskritische geschriften. De al eeuwenlange populariteit van Noni mag gerust hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de gezondheidsbevorderende en genezende eigenschappen van de plant. De geur en smaak van rijpe Noni vruchten zijn namelijk zeer onaangenaam…. Zoals al aangegeven nam Noni ook in de traditionele Polynesische geneeskunde een belangrijke plaats in. De Polynesiërs gebruikten niet alleen de vruchten, maar ook wortels, stam, schors, bladeren en bloemen in verschillende combinaties in de bijna veertig bekende en gedocumenteerde kruidengeneesmiddelen op basis van Noni. De oude Polynesische heelmeesters droegen hun kennis mondeling over op leerlingen en door de loop van de geschiedenis is veel informatie over de toepassingsmogelijkheden van Noni en andere medicinale planten verloren gegaan. Immers, de komst van westerse ontdekkingsreizigers bracht een scala van voor Polynesiërs onbekende ziekten met zich mee, die de lokale bevolking bijna uitroeiden. De introductie van het Christendom had bovendien tot gevolg dat het praktiseren van de oude Polynesische heelmeesters strafbaar werd. Pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de wetgeving op dit gebied aangepast. Inmiddels is de wetenschappelijke belangstelling voor de medische kennis en farmacopee van de oude Polynesiërs sterk gegroeid, en veel onderzoekers richten hun aandacht op de planten die deze heelmeesters ooit toepasten. Met name etnobotanici en etnofarmacologen zijn druk doende om farmacologisch actieve bestanddelen in Polynesische medicinale planten te determineren. Het belang van deze onderzoeken blijkt wel uit het feit dat de farmaceutische industrie in het verleden al vaak gebruik heeft gemaakt van tropische planten als basis voor nieuwe medicijnen (denk aan kinine, vincristine, tubocurine, reserpine, cocaïne e.v.a.). Om nieuwe producten op basis van planten te kunnen blijven ontwikkelen is het zeer belangrijk om zoveel mogelijk etnobotanische gegevens te verzamelen. Daarnaast is het zo dat in de westerse geneeskunde op dit moment al zestig procent van de voorgeschreven middelen substanties betreffen die uit de natuur afkomstig zijn.

XERONINE EN PRO-XERONINE

Dr. Ralph M. Heinicke, als onderzoekswetenschapper verbonden aan de universiteit van Hawaii, heeft veel pionierswerk verricht in het onderzoek naar het farmacologisch werkzame bestanddeel van Noni. Aanvankelijk was zijn aandacht gericht op het onderzoek naar het werkzame bestanddeel waaraan het ananas-enzym bromelaïne zijn farmacologische eigenschappen dankt. Na jaren van moeizame voortgang wist Heinicke dit bestanddeel te isoleren en te definiëren als een nieuwe alkaloïde, die hij xeronine noemde [ref. 1] 

Xeronine is een tamelijk kleine alkaloïde die in bijna alle gezonde cellen van planten, dieren en micro-organismen voorkomt. Aangezien fysiologisch actieve hoeveelheden van deze stof in de orde van grootte van enkele picogrammen liggen, is vrij xeronine met normale chemische analyse-technieken echter niet aan te tonen.
Gezien de sterke overeenkomst tussen de therapeutische claims van bromelaïne en die van Noni, besloot Heinicke vervolgens de techniek om xeronine vrij te maken uit de ananasplant toe te passen op Noni. Ook Noni bleek xeronine te bevatten en zelfs in relatief grotere hoeveelheden dan de ananasplant, zij het dat ook dit nog verwaarloosbare hoeveelheden waren. Nonivruchten bleken echter wel aanzienlijke hoeveelheden van de precursor van xeronine (proxeronine) te bevatten, en tevens de inactieve vorm van het (pro-)enzym dat xeronine vrijmaakt uit proxeronine (proxeronase).
Indien dit pro-enzym echter niet goed wordt geactiveerd zal Noni weinig therapeutisch effect sorteren. Daarom is het van belang om Noni-sap op een lege maag in te nemen. Op die manier ontkomt het essentiële pro-enzym aan de spijsverteringsprocessen in de maag en komt het in de darmen terecht, alwaar de kans groot is dat het wordt geactiveerd.

REGENERATIE VAN CELLEN

Heinicke is tot de conclusie gekomen dat de primaire functie van xeronine bestaat uit het reguleren van de vorm en stabiliteit van proteïnen. Proteïnen zijn voor hun werkzaamheid veelal afhankelijk van een specifieke vorm en structuur, die ze alleen kunnen behouden als ze voldoende stevigheid bezitten. Volgens Heinicke vervult xeronine wat dat betreft een belangrijke regulerende functie door er voor te zorgen dat de proteïnemoleculen de noodzakelijke structurele stabiliteit krijgen. Aangezien deze proteïnen verschillende functies in het lichaam vervullen, kan suppletie van proxeronine een breed scala van fysiologische reacties tot gevolg hebben. Welk effect xeronine bij iemand precies zal sorteren is afhankelijk van welke weefsels van die persoon suboptimale xeroninewaarden hebben. Zodoende kan xeronine bij vrijwel elk ziektebeeld verlichting geven.
Volgens Heinicke [ref.1] beschikken alle weefsels over cellen met proteïnen die over receptorplaatsen voor xeronine beschikken. Sommige van deze proteïnen zijn inactieve vormen van enzymen die xeronine nodig hebben om actief te worden. Hierdoor kan de door Noni-suppletie beschikbaar komende xeronine uiteenlopende enzymsystemen activeren en allerlei cellulaire regeneratieprocessen stimuleren. Zo worden cellen die niet goed functioneren of beschadigd zijn, geholpen om zich te herstellen. Xeronine kan bijvoorbeeld, door procollagenase van het lichaam in een specifieke protease om te zetten, veilig en snel dood weefsel bij brandwonden verwijderen. Evenzo kunnen proteïnen na een reactie met xeronine mogelijke receptorplaatsen voor hormonen vormen. Dit mechanisme zou een verklaring kunnen vormen voor het stemmingsverbeterende effect dat vaak aan Noni wordt toegeschreven: xeronine verandert bepaalde receptorproteïnen in de hersens in actieve absorptieplaatsen voor endorfinen, de hormoonstoffen die het welbevinden (de zgn. neuro-regulatorische functie) bevorderen.
Andere proteïnen vormen poriën in membranen in de darmen, de bloedvaten en andere organen. Absorptie van xeronine door deze proteïnen verandert de vorm van de poriën en beïnvloedt daarmee de passage van moleculen door de membranen. Op die manier zou het positieve effect op de spijsvertering van Noni-sap kunnen worden verklaard.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Aan de Universiteit van Hawaï werd onderzoek gedaan met muizen die werden geïnjecteerd met longkankercellen (Lewis Lung Carcinoma cellen) [ref. 2]. De muizen die geen verdere behandeling kregen, stierven negen tot twaalf dagen na de injectie als gevolg van tumorgroei. Een deel van de geïnjecteerde muizen kreeg gedurende vijf dagen een behandeling met Noni-sap. Het Noni-sap bleek de levensduur aanzienlijk te verlengen (met 105%-123%), terwijl 9 van de 22 muizen zelfs meer dan vijftig dagen overleefden. Herhaling van dit experiment met andere muizen gaf dezelfde resultaten te zien. De conclusie van het onderzoeksteam luidde dat Noni-sap "een indirect effect vertoont door versterking van het immuunsysteem van de gastheer met betrekking tot macrofagen en/of lymfocyten".
De immuunstimulerende werking van Noni-sap blijkt ook uit de stimulerende werking op humane PMC's (perifere mononucleaire cellen). Vastgesteld werd dat de door PMC's gerealiseerde productie van bepaalde voor de afweer tegen kanker belangrijke cytokinen toenam, naarmate de cellen met een grotere dosis Noni-sap werden behandeld [ref. 3].
In een Japans in-vitro onderzoek werden de effecten bestudeerd van 500 tropische plantenextracten op de zgn. K-RAS-NRK-cel (een precursor van bepaalde vormen van kanker) [ref. 4]. Van alle onderzochte extracten bleek een in het Noni-extract aangetroffen bestanddeel, damnacanthal, de RAS-functie het meest effectief te remmen. Tevens bleek dat damnacanthal de vroege antigeen-activering van het Epstein-Barr-virus remt.

Er zijn nog talloze onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van Noni-sap en telkens werd daarbij de juistheid van het traditionele gebruik van Noni-sap bevestigd. Samenvattend kunnen de volgende effecten aan Noni-sap worden toegeschreven: 

- het lijkt tumorgroei te kunnen vertragen door stimulering van het immuunsysteem;
- het Noni-bestanddeel (pro-)xeronine werkt op cellulair niveau en bevordert daar het functioneren van de cel en de cel-regeneratie;
- het blijkt een pijnstillende werking te hebben;
- het is effectief tegen tenminste zeven verschillende soorten bacteriën;
- het is een natuurlijk antisepticum;
- het is effectief tegen schimmels en parasieten.

VEILIGHEID

Noni-sap is een bijzonder veilige stof waarvan geen bijwerkingen bekend zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat Noni-sap in de Verenigde Staten al sinds de jaren veertig is ingedeeld in de categorie 'GRAS' (Generally Recognized As Safe). Ook zwangere en borstvoeding gevende vrouwen kunnen dus zonder problemen Noni-sap gebruiken. Hetzelfde geldt voor kinderen, zij het in een lagere dosering (afhankelijk van het gewicht).

TOEPASSINGEN

Aangezien Noni vooral het functioneren van de cel en de werking van het immuunsysteem verbetert, zullen ziektebeelden waarbij deze twee factoren een rol spelen in principe positief reageren op suppletie. Daartoe behoren onder andere allergie, artritis, atherosclerose, chronisch vermoeidheidssyndroom, chronische virale aandoeningen, diabetes en energieproblemen.
Op grond van de andere, hierboven genoemde effecten van Noni, kan het gebruik ervan tevens worden geadviseerd bij ondermeer blessures, chronische pijn, depressiviteit, infecties, overmatige stressbelasting en spijsverteringsstoornissen. Daarnaast kan Noni-suppletie een waardevolle bijdrage leveren aan de niet-toxische behandeling van tumoren, en - vooral belangrijk voor ziektepreventie - het verbeteren van de algehele gezondheid.
Daar ieder menselijk lichaam uniek is, valt niet precies te zeggen binnen welk tijdsbestek en op welke wijze de effecten van Noni zich zullen manifesteren. Zoals al eerder is aangegeven, speelt de xeroninestatus van de diverse weefsels daarbij een bepalende rol, evenals het tijdstip van inname. Alleen als Noni ten minste een half uur voor een maaltijd (dus op lege maag) wordt ingenomen, zal het pro-enzym proxeronase op de juiste wijze worden geactiveerd en xeronine vrijmaken uit proxeronine.

Daarnaast is het zo dat in ons lichaam op een willekeurig moment tussen 3.000 en 5.000 chemische reacties tegelijk kunnen plaatsvinden, die elk op een verschillende manier de reactie op Noni kunnen bepalen. Zo zullen sommige direct een verandering bemerken, terwijl anderen pas na langere tijd de heilzame effecten ondervinden. Uit de ervaringen van Noni gebruikers blijkt dat circa 25% binnen drie weken een merkbaar verschil ondervindt, 50% binnen drie tot acht weken en 25% binnen acht tot twaalf weken.


o o o o o o o o o


Referenties

1. Heinicke RM: 'The pharmacologically active ingredient of noni'
2. Hirazumi A, Furasawa E, Chou SC, Hokama Y: 'Anticancer activity of morinda citrifolia 
on intraperitoneally implanted Lewis lung carcinoma syngenic mice' ; Proc. West 
Pharmacol. Soc. 37:145-146, 1994.
3. 'Immunomodulation contributes to the anticancer activity of Morinda citrofolia (Noni) 
fruit juice' Hirazumi A et al; Proceedings of the Western Pharmacology Society 39:7-9, 
1996.
4. Hiramatsu T, Imoto M, Koyano T, Umezawa K: 'Induction of normal phenotypes in RAS-
transformed cells by damnacanthal from Morinda citrifolia' ; Cancer Letters 73:161-166, 
1993.

Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Noni, een vruchtendrankje met medicinale kwaliteiten?"

 • Melda :
  Comment is awaiting validation.
  • R.M. van Leeuwen :
   Laat al die oncologen eens de mensen met kanker eens stoppen met die vreselijke chemo voor te schrijven, laat mensen eens zien dat die rotzooi, waarvan bewezenis dat het beton doet smelten!!!
   Waarschijnlijk zijn zij bang dat oncologen bang zijn zonet werk te komen zitten en een baan als ambulance broeder te krijgen.
   Mijn Statement: vertel eens ECHT DE WAARHEID in plaats van al die leugens n andere onzin te verkopen. Bij gebruik noni baanverlies, sluiten ziekenhuizen en het gevolg zal waarschijnlijk een wereldwijde crisis veroorzaken.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Noni, een vruchtendrankje >> Noniwebsites >> Noni en MSM geven synergistisch >> Noni, een vruchtendrankje >>