14 juli 2011: Een speciaal ingstelde commissie adviseert de FDA - Federal Drugs Administration om Avastin - Bevacizumab te verbieden voor gebruik bij uitgezaaide borstkanker. Zie uitvoeriger bericht in linkerkolom.

18 juni 2009: Bron: ASCO 2009 en Medscape:

Avastin - Bevacizumab naast chemo verlengt progressievrije tijd bij borstkanker eerste jaar maar blijkt geen  effect te hebben op uiteindelijke overleving. Op ASCO 2009 werd een grote gerandomiseerde Fase III studie gepresenteerd van Avastin - Bevacizumab naast twee verschillende chemo's bij borstkanker. In de RIBBON-1 studie werd Avastin - Bevacizumab naast zowel  uitgeprobeerd.

"Er is een bescheiden, maar consistent effect van bevacizumab op de progressie-vrije overleving, ongeacht welke chemotherapie wordt gebruikt," aldus Clifford Hudis, MD, hoofd van de Breast Cancer Medical Service at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City, " Er is echter geen consistent effect op de totale overleving. "

Versnelde goedkeuring voor borstkanker

De FDA verleende goedkeuring voor een versneld Avastin - Bevacizumab gebruik in metastatische borstkanker in februari 2008 op basis van 1 studie (de E2100 trial); 

De E2100 studie gebruikte Avastin -  Bevacizumab in aanvulling op wekelijkse paclitaxel, de resultaten werden gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (2007; 357:2666-2676). (zie ook onderaan dit artikel waarvan we het abstract toen ook hebben geplaatst. In de E2100 studie namen 722 patiënten deel en werd Avstin - Bevacizumab toegevoegd aan paclitaxel. De mediane progressie-vrije overleving verdubbelde bijna (tot 11,3 maanden t.o.v.  5-8 maanden met paclitaxel alleen).

"Dit was een praktijk veranderende proces", rapporteerde Dr Hudis "en de meesten van ons die gebruik maken van bevacizumab in metastatische borstkanker doen dit op basis van deze ene studie."

De tweede studie was de AVADO studie, die werd gepresenteerd tijdens ASCO 2008 , waarin Avastin -  Bevacizumab werd toegevoegd aan docetaxel. De toevoeging van bevacizumab aan docetaxel verbeterde de mediane progressie-vrije overleving tot 8,7 tot 8,8 maanden (afhankelijk van de dosis), in vergelijking met 8 maanden met docetaxel alleen. Dus slechts een winst van drie weken op progressievrije tijd. En ook hier geen effect op overall overleving

Nu is bijde RIBBON-1 studie, uitgevoerd bij 1.237 patiënten, gebleken dat Avastin - Bevacizumab de progressie-vrije overleving verbeterd als aanvulling op andere chemokuren. De borstkankerpatiënten met HER2-Neu negatieve ziekte, werden verdeeld in 2 gerandomiseerde groepen. Een groep werd behandeld met capecitabine (Xelox) en de andere werd behandeld met een taxane of een anthracycline; met daarnaast dus hetzij Avastin - Bevacizumab of placebo.

De progressie-vrije overleving was statistisch significant voor beide groepen, zegt studieleider Nicholas Robert, MD, uit Fairfax Virginia Noord Hematologie Oncologie. In de capecitabine groep, is de progressie-vrije overleving gestegen van 6,2 maanden tot 9,8 maanden, door de toevoeging van Avastin - Bevacizumab, in de taxane / anthracycline-groep, is de progressievrij tijd gestegen van 8,3 maanden tot 10,7 maanden. (Deze gegevens zijn afkomstig uit een beoordeling uitgevoerd door een onafhankelijke toetsingscommissie.)

Geen effect op de totale overleving

Maar dr. Robert merkt ook op dat er geen significant verschil in totale overleving, wat wel een secundair eindpunt was van deze studie. In de capecitabine groep, was de mediane algehele overleving 21,2 maanden versus 29 maanden met Avastin - Bevacizumab, en in de taxane / anthracycline-groep, was de mediane algehele overleving 23,8 vs 25,2 maanden met Avastin - Bevacizumab. Als we dan zien hoeveel bijwerkingen

en risico's Avastin - Bevacicumab geeft dan is een winst van zeg 3 maanden langer leven op 2 jaar nou niet echt waar je naar uitkijkt als kankerpatient lijkt mij. Als je dan ook ziet dat de meesten van de onderzoekers werden betaald door de producent van Avastin Genentech dan hebben wij grote twijfels voer de objectiviteit van de gegevens en interpretaties.  
 

 

American Society of Clinical Oncology (ASCO) 45th Annual Meeting: Abstract 1005. Presented June 1, 2009.

RIBBON-1: Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab (B) for first-line treatment of HER2-negative locally recurrent or metastatic breast cancer (MBC).
Print Print this page


 

Sub-category:
Metastatic Breast Cancer

 

Category:
Breast Cancer--Metastatic Breast Cancer

 

Meeting:
2009 ASCO Annual Meeting

 

Abstract No:
1005

 

Citation:
J Clin Oncol 27:15s, 2009 (suppl; abstr 1005)

 

Author(s):
N. J. Robert, V. Dieras, J. Glaspy, A. Brufsky, I. Bondarenko, O. Lipatov, E. Perez, D. Yardley, X. Zhou, S. Phan; Fairfax-Northern Virginia Hematology-Oncology, Fairfax, VA; Institut Curie, Paris, France; UCLA TORI, Los Angeles, CA; University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA; State Medical Academy, Dnipropetrovsk, Ukraine; Bashkirian Republican Clinical Oncology, Ufa, Russian Federation; Mayo Clinic, Jacksonville, FL; Sarah Cannon Cancer Center, Nashville, TN; Genentech, Inc., South San Francisco, CA
Abstract:

 

Background: B in combination with weekly paclitaxel or docetaxel (D) as 1st-line therapy for MBC has improved progression-free survival (PFS) compared with the respective taxane alone in two large Phase III trials. This study investigated the addition of B to standard 1st-line chemotherapy regimens for MBC. Methods: Patients were randomized in 2:1 ratio to receive B + chemotherapy or placebo (pl) + chemotherapy. Prior to randomization, investigators chose capecitabine (Cap) (2000 mg/m² x 14d), taxane (T) (nab-paclitaxel [260 mg/m²] or D [75 or 100 mg/m²], q3wk), or anthracycline (Ant)-based chemotherapy (q3wk). B or pl was administered at 15 mg/kg q3wk. Key eligibility criteria included MBC or locally-recurrent disease, no prior cytotoxic treatment, ECOG PS 0 or 1, HER2-negative disease and no CNS metastases. The primary endpoint was investigator-assessed PFS. Secondary endpoints included overall survival (OS), objective response rate (ORR), independent review of PFS, and safety. At progression, all patients were eligible for B with 2nd line chemotherapy. The Cap cohort and the pooled T or Ant (T + Ant) cohort were independently powered and analyzed in parallel using two-sided stratified log-rank test (Cap: 80% power to detect HR=0.75; T + Ant: 90% power to detect HR=0.7). Results: RIBBON-1 enrolled 1237 patients (Cap, 615; T, 307; Ant, 315) from 12/05 to 8/07 in 22 countries with a median follow-up of 15.6 months in the Cap cohort and 19.2 months in the T + Ant cohort. The results are summarized below. OS data are limited with only 33% of events. Safety was consistent with results of prior B trials. Conclusions: The addition of B to Cap, T; or Ant-based chemotherapy regimens used in 1st-line treatment of MBC resulted in statistically-significant improvement in PFS with a safety profile comparable to prior Phase III studies.
 
 

  Cap (n=615) T + Ant (n=622)
  Pl (n=206) B (n=409) Pl (n=207) B (n=415)

PFS, HR (95% CI) 0.688 (0.564, 0.840) 0.644 (0.522, 0.795)
Log-rank p-value 0.0002 <0.0001
Median (months) 5.7 8.6 8.0 9.2
ORR* (%) 38 (23.6) 115 (35.4) 67 (37.9) 177 (51.3)
p-value 0.0097 0.0054
OS, HR ( 95% CI) 0.847 (0.631, 1.138) 1.032 (0.774, 1.376)
Log-rank p-value 0.2706 0.8298
Median (months) 21.2 29.0 23.8 25.2

HR=hazard ratio. * Includes only patients with measurable disease at baseline.

Hier de studie die ervoor heeft gezorgd dat Avastin wordt vergoed met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2007 voor eerste lijnsbehandeling van borstkanker. Deze onderstaande studie bewijst dat er met grote leugens wordt gewerkt. Avastin heeft geen enkel effect op de uiteindelijke mediane overleving indien gegeven samen met paclitaxel ten opzichte van alleen paclitaxel. Ook de bijwerkingen zijn groter. Alleen de ziektevrije tijd werd significant minder maar nogmaals effect op uiteindelijke overall overleving is nihil. In de aankondiging in het blad Apotheker wordt en passant gemeld dat de ziektevrije overleving en kans op overlijden 52% zou bedragen. Dit laatste is dus een grote leugen en wordt bewust misbruikt o.i..

Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast cancer.

 

Miller K, Wang M, Gralow J, Dickler M, Cobleigh M, Perez EA, Shenkier T, Cella D, Davidson NE.

Indiana University Cancer Center, Indianapolis, USA. kathmill@iupui.edu

BACKGROUND: In an open-label, randomized, phase 3 trial, we compared the efficacy and safety of paclitaxel with that of paclitaxel plus bevacizumab, a monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor, as initial treatment for metastatic breast cancer.

METHODS: We randomly assigned patients to receive 90 mg of paclitaxel per square meter of body-surface area on days 1, 8, and 15 every 4 weeks, either alone or with 10 mg of bevacizumab per kilogram of body weight on days 1 and 15. The primary end point was progression-free survival; overall survival was a secondary end point.

RESULTS: From December 2001 through May 2004, a total of 722 patients were enrolled. Paclitaxel plus bevacizumab significantly prolonged progression-free survival as compared with paclitaxel alone (median, 11.8 vs. 5.9 months; hazard ratio for progression, 0.60; P<0.001) and increased the objective response rate (36.9% vs. 21.2%, P<0.001). The overall survival rate, however, was similar in the two groups (median, 26.7 vs. 25.2 months; hazard ratio, 0.88; P=0.16). Grade 3 or 4 hypertension (14.8% vs. 0.0%, P<0.001), proteinuria (3.6% vs. 0.0%, P<0.001), headache (2.2% vs. 0.0%, P=0.008), and cerebrovascular ischemia (1.9% vs. 0.0%, P=0.02) were more frequent in patients receiving paclitaxel plus bevacizumab. Infection was more common in patients receiving paclitaxel plus bevacizumab (9.3% vs. 2.9%, P<0.001), but febrile neutropenia was uncommon (<1% overall).

CONCLUSIONS: Initial therapy of metastatic breast cancer with paclitaxel plus bevacizumab prolongs progression-free survival, but not overall survival, as compared with paclitaxel alone. (ClinicalTrials.gov number, NCT00028990 [ClinicalTrials.gov].). Copyright 2007 Massachusetts Medical Society.

PMID: 18160686 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 

23 januari 2008: Bron:: N Engl J Med.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: Avastin - Bevacizumab in combinatie met verschillende vormen van chemo bij borstkanker geeft langere ziektevrije tijd maar geen verschil in mediane overlevingstijd noch in overall overlevingen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Avastin - bevacizumab faalt >> Borstkanker: Avastin - Bevacizumab >> Borstkanker: Avastin - Bevacizumab >> Borstkanker: Avastin - bevacizumab >>