1 juni 2009:  Bron: Stoney Brook University Medical Center en The Lancet.

Kankerpatiënten die zijn en worden behandeld met de op grote schaal gebruikte geneesmiddel Bevacizumab (Avastin) in combinatie met chemotherapie hebben een significant groter risico op levensbedreigende gastro-intestinale (GI) perforaties (maag- en darmperforaties). Dit is de conclusie van Shenhong Wu, MD, Ph.D., en collega's bij Stony Brook Universiteit Medisch Centrum, in een studie gepubliceerd in het medisch tijdschrift  The Lancet Oncology. van juni 2009.
 

Bevacizumab - Avstin is een angiogenese-remmer die de groei van tumoren vertraagd door het blokkeren van bloedtoevoer naar de tumoren. Avastin - Bevacizumab heeft aangetoond doeltreffend te zijn bij het behandelen van vele vormen van kanker, met inbegrip van darmkanker, niercelkanker, niet-kleincellige longkanker en borstkanker.

(Noot redactie: dat Avastin - Bevacizumab effectief zou zijn is nog maar de vraag. Er zijn nog maar heel weinig gerandomiseerde studies die dit ook echt bewijzen en het effect is hoogstens een paar maanden levensverlenging bij bv. darmkanker en wie de recente publicaties leest zou op z'n minst eens wat vragen aan uw oncoloog kunnen stellen. Avastin - Bevacizumab lijkt niet meer en niet minder een gevaarlijk en zeer duur marketing medicijn).  

Er is bezorgdheid over het gebruik van Avastin - Bevacizumab en GI-perforaties, gaten die ontstaan in de maag, dunne darm of dikke darm. De Amerikaanse Food and Drug Administration  - FDA heeft een black-box-waarschuwing uitgegeven om te stoppen met Bevacizumab - Avastin bij patiënten met GI-perforaties. Echter, een verband tussen het gebruik van Bevacizumab - Avastin bij patiënten met kanker en GI-perforaties was niet vastgesteld tot deze SBUMC studieresultaten.

"Onze studie toont een significant verband tussen het gebruik van Bevacizumab - Avastin bij kankerpatiënten en het risico op GI-perforaties. Het risico op GI-perforaties was het dubbele in vergelijking met de controlegroep die een controle-medicatie kregen toegediend", zegt dr. Wu, Assistant Professor of Medicine van de afdeling Hematologie / Oncologie. "We hopen dat de studieresultaten zullen helpen bij de identificatie van een subgroep van patiënten die door Bevacizumab - Avastin gebruik een hoog risico lopen op door Avastin -  Bevacizumab-geassocieerde darmperforatie."

In “Risk of gastrointestinal perforation in patients with cancer treated with bevacizumab: a meta-analysis,” geven Dr Wu en collega's een systematische review en meta-analyse van 17 gerandomiseerde gecontroleerde studies met 12.294 patiënten met verschillende soorten solide tumoren te beoordelen op de rol van Bevacizumab - Avastin in GI perforatie. De totale incidentie van GI perforatie bij patiënten die Bevacizumab - Avastin gebruikten was 0,9%. Van deze patiënten met een GI perforatie was het sterftecijfer zeer hoog met 21,7 procent.

Uit de studieresultaten bleek dat het  risico met Bevacizumab - Avastin varieerde door de gebruikte dosis en het type tumor. Hoe hoger de dosis van het medicijn, hoe groter het risico voor GI perforatie. Patiënten die 2,5 mg / kg per week Bevacizumab - Avastin hadden 61% meer kans op een perforatie. Patiënten die de hoogste dosis (5 mg / kg per week) namen hadden 167% groter risico. De hoogste risico's voor GI perforatie werden gevonden bij patiënten met gevorderde darmkanker en niercelkanker. Het laagste risico werd waargenomen bij patiënten met pancreaskanker - alvleesklierkanker.

De auteurs menen dat omdat Avastin - Bevacizumab wordt veelvuldig gebruikt in de routine behandeling van kanker en het risico voor GI perforatie aanzienlijk is bij kankerpatiënten, het steeds belangrijker wordt de symptomen te herkennen die duiden op perforatie en daarop te interveniëren om de morbiditeit en mortaliteit. Daarnaast bevelen zij verdere studies aan naar "onderzoeken op risicobeperking, en het mogelijke gebruik van Bevacizumab- Avastin in geselecteerde patiënten die hersteld zijn van GI perforatie."

Dr. Wu de co-auteurs op SBUMC zijn Sanjaykumar Hapani, MD, en David Chu, MD De studie werd gefinancierd in het kader van de Stony Brook University Research Foundation.

Hier het originele artikel.

Source: Stony Brook University Medical Center     Released: Tue 26-May-2009, 15:00 ET 
 

Common Cancer Drug May Increase Risk of Deadly GI Perforations

     

 

Description

Cancer patients treated with the widely used drug bevacizumab (Avastin) in combination with chemotherapy are at greater risk of life-thereatening gastrointestinal (GI) perforations. This is the conclusion of Shenhong Wu, M.D., Ph.D., and colleagues at Stony Brook University Medical Center, in a study published online and in the June print issue of The Lancet Oncology.  

 
 
 

 

Newswise — Cancer patients treated with the widely used drug bevacizumab (Avastin) in combination with chemotherapy are at greater risk of life-thereatening gastrointestinal (GI) perforations. This is the conclusion of Shenhong Wu, M.D., Ph.D., Principal Investigator, and colleagues at Stony Brook University Medical Center, in a study published online and in the June print issue of The Lancet Oncology.

Bevacizumab is an angiogenesis inhibitor that slows down the growth of tumors by cutting off their blood supply. The agent has been shown to be effective in treating many forms of cancer, including colorectal cancer, renal cell cancer, non-small cell lung cancer and breast cancer. There has been concern about the use of bevacizumab and GI perforations, which are dangerous holes that develop in the stomach, small intestine or large bowel. The U.S. Food and Drug Administration has issued a black-box warning to discontinue bevacizumab in patients with GI perforations. However, a link between the use of bevacizumab in cancer patients and GI perforations had not been established until the SBUMC study results.

“Our study establishes a significant association between the use of bevacizumab in cancer patients and the risk for GI perforations, one in which the risk of GI perforations was double that in those taking the medication compared to those taking a control medication,” says Dr. Wu, Assistant Professor of Medicine in the Division of Hematology/Oncology. “We hope the study results will help to identify a subset of patients receiving bevacizumab at high risk of bevacizumab-associated perforation.”

In “Risk of gastrointestinal perforation in patients with cancer treated with bevacizumab: a meta-analysis,” Dr. Wu and colleagues completed a systematic review and meta-analysis of 17 randomized controlled trials involving 12,294 patients with various types of solid tumors to assess the role of bevacizumab in GI perforation. The overall incidence of GI perforation among patients receiving bevacizumab was 0.9%. Of those patients with a GI perforation, the mortality rate was extremely high at 21.7 percent.

The study results revealed that risk varied with bevacizumab dose and tumor type. The higher the dose of the agent, the greater the risk for GI perforation. Patients taking 2.5 mg/kg per week of bevacizumab were 61 percent more likely to have a perforation. Patients receiving the highest dose (5 mg/kg per week) had a 167 percent higher risk. The highest risks for GI perforation were found in patients with advanced colorectal cancer and renal cell cancer. The lowest risk was in patients with pancreatic cancer.

The authors believe that because bevacizumab is extensively used in routine cancer treatment and the risk for GI perforation is significant in patients, it is increasingly important to recognize symptoms indicating perforation and intervene to reduce morbidity and mortality. In addition, they recommend further studies to “investigate risk reduction, and the possible use of bevacizumab in selected patients who have recovered from GI perforation.”

Dr. Wu’s co-authors at SBUMC include Sanjaykumar Hapani, M.D., and David Chu, M.D. The study was funded in part by the Stony Brook University Research Foundation.

 


Plaats een reactie ...

3 Reacties op "Algemeen: Avastin - Bevacizumab naast chemo geeft een ernstig risico op maag- en darmperforaties. 21 procent daarvan overlijdt daaraan vroegtijdig. Aldus grote meta-analyse van vele gerandomiseerde studies gepubliceerd in The Lancet."

 • I. Siersma :
  Ik lees nergens waarom bevazizumab wordt toegepast.
  Alleen dat het een dure behandeling is.
  Waarom wordt dit middel toegepast op terminale mensen.
  Kan slechts denken aan terminaal gewin.
  Lees nergens dat bevazizumab heeft geholpen.
  Hoogachtend
  • grace middleton :
   avastin word inderdaad gegeven als palliatieve behandeling. waarvan wij hoopten op een paar maanden extra is dat inmiddels al 7 jaar en krijg ik binnenkort kuur nr 100. dit alles zonder noemenswaardige bijwerkingen. duur is het zeker, maar hoeveel is 1 maand extra op een mensenleven waard?
  • Kees :
   Avastin - bavacizumab is goedgekeurd als toegevoegd medicijn bij darmkanker omdat een fase III studie heeft laten zien dat dit enkele maanden ziektevrije tijd oplevert. Avastin is een zogeheten angiogeneseremmer, remt de aanmaak van nieuwe bloedvaten, en zou daardoor de snelheid van uitzaaiingen verminderen.

   Maar Avastin - bavacizumab staat nog steeds ter discussie. O.a. dus door de uitkomsten van deze studie in dit artikel. Een oncoloog noemde dit laatst een marketing medicijn. Maar daar zijn er wel meer van ben ik bang.

   Overigens soms helpt Avastin wel, bv. laatst is nog een studie gepresenteerd dat dit bij eierstokkanker voor langere ziektevrije tijd zou zorgen. Dus helemaal een waardeloos medicijn is dit niet. Angiogeneseremmers zouden best wat kunnen doen soms.

   Kees Braam

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Avastin - bevacizumab >> Algemeen: Avastin - Bevacizumab >> Algemeen: Avastin - Bevacizumab >> Algemeen: Wetenschaps auteur >> Algemeen: Avastin - Bevacizumab >> Algemeen: Avastin. - vragen >> Algemeen: petscan plus 18-f-fluor >>