1 november 2018: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/pemprolizumab-keytruda-immuuntherapie-met-anti-pd-geeft-betere-ziekte-progressievrije-tijd-en-betere-overall-overleving-dan-standaard-chemo-bij-gevorderde-mond-en-keelkanker.html

En dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/injecties_met_herpes_virus_bij_mond-en_keelkanker_voorkomt_recidief.html

7 mei 2014: lees ook dit artikel: 

Keelkanker wordt meer en meer veroorzaakt door het HPV virus via orale sexs, maar geeft wel betere overlevingskansen. Dit is de conclusie van arts-onderzoeker Marieke Rietbergen van het VUmc in haar promotieonderzoek.

29 juli 2006: Bron: J Clin Oncol 2006;24:3438-3444 en Medscape

Een combinatie aanpak van chemo, bestraling en operatie bij mond- en keelkanker zorgt voor beduidend meer volledige genezingen. De overall overleving was 78% en de 3-jaarziektevrije tijd 68% Aldus een studie met 58 patienten met mond- en keelkanker met stadium II en III.

In de juli editie van the Journal of Clinical Oncology, Dr. Cohen van de Universiteit van Chicago en collegaas merkt op dat in een eerdere studie waarin chemo en bestraling in combinatie werd gebruikt als primaire behandeling, deze studiegroep een 91% lokale / regionale controle liet zien en een 5-jaars overall overleving van 65%. In de recente studie, het team investeerde in het gebruik van hyperfractionated radiotherapie bij 53 patienten met stadium II of stadium III.

Alle patienten kregen fluorouracil, hydroxyurea en radiotherapie twee keer per dag om de week en werden gevolgd in een follow-up van gemiddeld 42 maanden. Verschillende toxische bijwerkingen traden op zoals anemia, leukopenia en neutropenia.

Geen enkele patient had een nieuwe herstel operatie nodig op de plaats van de primaire tumor. De 3-jaars progressie-vrije overleving was 67% en overall overleving was 78%. Na 3 jaar was het sterftecijfer gerelateerd aan progressie van de ziekte 7%.

Hoewel hyperfractionated radiation therapie zorgt voor lokale controle, vertaalde dit zich niet in een verbeterde overleving vergeleken met de eerdere standaard vorm van bestraling. Dit was voornamelijk veroorzaakt door sterfte aan tweede primaire tumoren op afstand.

Echter, hoewel de actute toxische bijwerkingen ernstig waren, zeggen de onderzoekers dat de meste patienten binnen 12 maanden weer functioneerden zoals voor hun behandeling.

Combined Approach Often Effective for Head and Neck Cancer

By David Douglas

NEW YORK (Reuters Health) Aug 10 - Many patients treated with concurrent chemotherapy and radiotherapy for intermediate-stage squamous cell carcinoma of the head and neck show good local control and cure rates, researchers report. In fact, lead investigator Dr. Ezra E. W. Cohen told Reuters Health, "Most patients with head and neck cancer should now be treated for cure. This is best achieved by a team approach integrating chemotherapy, radiotherapy, and surgery." "Although the treatment itself can have side effects," he added, "the great majority of patients will tolerate it and return to normal function." In the July 20th issue of the Journal of Clinical Oncology, Dr. Cohen of the University of Chicago and colleagues note that in an earlier study using chemoradiotherapy as primary treatment, this population had shown 91% locoregional control and 65% overall survival at 5 years. In the current study, the team investigated the use of hyperfractionated radiotherapy in 53 patients with stage II or stage III disease.

All patients received fluorouracil, hydroxyurea and radiotherapy twice daily on alternative weeks and were followed-up for a median of 42 months. Various toxic effects were seen, including anemia, leukopenia and neutropenia.

No patients required surgical salvage at the primary tumor site. The 3-year progression-free survival rate was 67% and overall survival was 78%. At 3 years, the disease-specific mortality rate was 7%. Although hyperfractionated radiation therapy allowed local disease control, this did not translate into improved survival compared to the previous approach. This was mainly due to death from distant failure, second primary tumors and comorbidities.

However, although acute treatment toxicities were severe, say the investigators, "most patients returned to pretreatment function by 12 months." Summing up, Dr. Cohen concluded that, "we are entering an era in this disease where we can cure most people and the next challenge is selecting specific therapies for individual patients."

J Clin Oncol 2006;24:3438-3444.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo: combinatie aanpak van chemo en bestraling en operatie zorgt voor opvallend meer volledige genezingen bij mond- en keelkankerpatienten stadium II en III"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chemo: Tongkanker welke is >> Chemo: kanker in mond en keel >> Regulier - Mond- en keelkanker: >>