Zie ook in gerelateerde artikelen en zie deze search op CAR-T cellen op onze website. 

15 december 2023: Bron: N Engl J Med 2023; 389:335-347, online juli 2023

CAR-T celbehandeling met eenmalige injectie met Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), een op een zogeheten BCMA genmutatie (= B-celrijpingsantigeen) gerichte CAR T-celtherapie, geeft uitstekende resultaten bij zwaar voorbehandelde patiënten met botkanker - multiple myeloma (ziekte van Kahler) die na meerdere eerdere behandelingen een recidief lieten zien waaronder lenalidomide resistentie.

Wat opvalt in deze fase III studie (Cartitude-04 studie) bij totaal 419 patiënten, waarvan er 208 patiënten een CAR-T celbehandeling met Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) kregen en 211 patiënten standaard beste zorg dat naast de procentueel veel betere progressievrije ziekte (De progressievrije overleving na 12 maanden was 75,9% in de cilta-celgroep versus 48,6% in de standaardzorggroep), er vooral veel meer patiënten een complete remissie bereikten zonder minimale restziekte met de CAR-T celbehandeling met Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) aanpak. 

Meer patiënten in de cilta-celgroep dan in de standaardzorggroep hadden een algehele respons (84,6% vs. 67,3%), een volledige respons of beter (73,1% vs. 21,8%) en afwezigheid van minimale restziekte ( 60,6% versus 15,6%).  

De resultaten uit het abstract vertaalt in het Nederlands:

RESULTATEN

 • In totaal ondergingen 419 patiënten randomisatie (208 kregen cilta-cel en 211 kregen standaardzorg). Bij een mediane follow-up van 15,9 maanden (variërend van 0,1 tot 27,3 maanden) werd de mediane progressievrije overleving niet bereikt in de cilta-celgroep en bedroeg deze 11,8 maanden in de standaardzorggroep (hazard ratio, 0,26; 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,18 tot 0,38; P<0,001).
 • De progressievrije overleving na 12 maanden was 75,9% (95% BI: 69,4 tot 81,1) in de cilta-celgroep en 48,6% (95% BI: 41,5 tot 55,3) in de standaardzorggroep.
 • Meer patiënten in de cilta-celgroep dan in de standaardzorggroep hadden een algehele respons (84,6% vs. 67,3%), een volledige respons of beter (73,1% vs. 21,8%) en afwezigheid van minimale restziekte ( 60,6% versus 15,6%).
 • Dood door welke oorzaak dan ook werd gemeld bij respectievelijk 39 patiënten in de Cilta-celgroep en 46 patiënten in de standaard beste zorggroep (hazard ratio, 0,78; 95% BI, 0,5 tot 1,2).

Bijwerkingen:
De meeste patiënten rapporteerden tijdens de behandeling graad 3 of 4 bijwerkingen. Van de 176 patiënten die cilta-cel kregen in de populatie zoals behandeld, hadden er 134 (76,1%) het cytokine-release-syndroom (graad 3 of 4, 1,1%; geen graad 5), 8 (4,5%) hadden immuuneffectorcel-geassocieerde neurotoxiciteitssyndroom (allemaal graad 1 of 2), 1 had bewegings- en neurocognitieve symptomen (graad 1), 16 (9,1%) had hersenzenuwverlamming (graad 2, 8,0%; graad 3, 1,1%) en 5 (2,8%) had CAR-T-gerelateerde perifere neuropathie (graad 1 of 2, 2,3%; graad 3, 0,6%).

Het volledige studierapport is onder bepaalde voorwaarden gratis in te zien of te downloaden,. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u betalen:

July 27, 2023
N Engl J Med 2023; 389:335-347
DOI: 10.1056/NEJMoa2303379

Cilta-cel or Standard Care in Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma

List of authors.
 • Jesús San-Miguel, M.D., Ph.D., 
 • Binod Dhakal, M.D., 
 • Kwee Yong, Ph.D., 
 • Andrew Spencer, M.D., 
 • Sébastien Anguille, M.D., Ph.D., 
 • María-Victoria Mateos, M.D., Ph.D., 
 • Carlos Fernández de Larrea, M.D., Ph.D., 
 • Joaquín Martínez-López, M.D., 
 • Philippe Moreau, M.D., Ph.D., 
 • Cyrille Touzeau, M.D., 
 • Xavier Leleu, M.D., 
 • Irit Avivi, M.D., 

Abstract

BACKGROUND

Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), a B-cell maturation antigen (BCMA)–directed CAR T-cell therapy, is effective in heavily pretreated patients with relapsed or refractory multiple myeloma. We investigated cilta-cel in earlier treatment lines in patients with lenalidomide-refractory disease.

METHODS

In this phase 3, randomized, open-label trial, we assigned patients with lenalidomide-refractory multiple myeloma to receive cilta-cel or the physician’s choice of effective standard care. All the patients had received one to three previous lines of treatment. The primary outcome was progression-free survival.

RESULTS

A total of 419 patients underwent randomization (208 to receive cilta-cel and 211 to receive standard care). At a median follow-up of 15.9 months (range, 0.1 to 27.3), the median progression-free survival was not reached in the cilta-cel group and was 11.8 months in the standard-care group (hazard ratio, 0.26; 95% confidence interval , 0.18 to 0.38; P<0.001). Progression-free survival at 12 months was 75.9% (95% CI, 69.4 to 81.1) in the cilta-cel group and 48.6% (95% CI, 41.5 to 55.3) in the standard-care group. More patients in the cilta-cel group than in the standard-care group had an overall response (84.6% vs. 67.3%), a complete response or better (73.1% vs. 21.8%), and an absence of minimal residual disease (60.6% vs. 15.6%). Death from any cause was reported in 39 patients and 46 patients, respectively (hazard ratio, 0.78; 95% CI, 0.5 to 1.2). Most patients reported grade 3 or 4 adverse events during treatment. Among the 176 patients who received cilta-cel in the as-treated population, 134 (76.1%) had cytokine release syndrome (grade 3 or 4, 1.1%; no grade 5), 8 (4.5%) had immune effector cell–associated neurotoxicity syndrome (all grade 1 or 2), 1 had movement and neurocognitive symptoms (grade 1), 16 (9.1%) had cranial nerve palsy (grade 2, 8.0%; grade 3, 1.1%), and 5 (2.8%) had CAR-T–related peripheral neuropathy (grade 1 or 2, 2.3%; grade 3, 0.6%).

CONCLUSIONS

A single cilta-cel infusion resulted in a lower risk of disease progression or death than standard care in lenalidomide-refractory patients with multiple myeloma who had received one to three previous therapies.

(Funded by Janssen and Legend Biotech; CARTITUDE-4 ClinicalTrials.gov number, NCT04181827. opens in new tab.)
Digital Object ThumbnailQUICK TAKE VIDEO SUMMARYCilta-cel in Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma 02:05

Plaats een reactie ...

Reageer op "CAR-T cel behandeling met Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel-infusie) geeft lager risico op ziekteprogressie of overlijden en meer complete remissies dan standaardzorg bij patiënten met multiple myeloma met lenalidomide resistentie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

CAR T-celtherapie met het >> JNJ-4528 is een vorm van CAR-T >> Reguliere oncologie: Kahler >>