Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie en uw donatie is dus aftrekbaar voor de belasting.

2 juli 2012: Bron: J Support Oncol. 2012 Jan 20.

Extract van Ginseng - Panax quinquefolius (CVT-E002) vermindert acute aandoeningen van de luchtwegen bij patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie - CLL die nog niet zijn behandeld. Dit blijkt uit een dubbelblinde gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase II studie met 293 patiënten met CLL.

Resultaten:
Acute aandoeningen van de luchtwegen (ARI) kwamen regelmatig voor bij 10% van de patiënten met CLL - Chronische Lymfatische Leukemie tijdens de studieperiode van januari tot maart 2009. Er waren geen significante verschillen van de 2 vooraf vastgestelde primaire eindpunten. Er deden zich op 8,5 tot 17,2 dagen van ARI voor bij de groep die het Ginseng extract kregen toegediend tegenover 6,8 tot 13,3 dagen voor de patiënten uit de placebo groep. En ernstige ARI dagen deden zich voor op 2,9 tot 9,5 dagen voor de studiegroep van het Ginseng extract tegenover 2,6 tot 9,8 dagen voor de patiënten uit de placebogroep. Echter, 51% van de patiënten uit de Ginsenggroep tegenover 56% van de patiënten die placebo kregen hadden last van ten minste èèn ARI (verschil, -5%, 95% betrouwbaarheidsinterval , -16% tot 7%), ernstige ARI trad op bij 32% van de Ginsenggroep tegenover 39% van de patiënten die een placebo kregen (verschil, -7%, 95% CI, -18% naar 4%), en een symptoom specifieke evaluatie toonde vermindering van matige tot ernstige keelpijn (P = .004) en minder graad ≥ 3 toxiciteit (P = 0,02) in de Ginseng groep. Bijkomend werd 4 voudige toename van de antilichamen vastgesteld tegenover 9-voudige virale pathogenen werden gedocumenteerd bij de patiënten uit de Ginsenggroep (16% versus 7%, P = 0,04).

Conclusie:
Het Ginseng extract - Panax quinquefolius (CVT-E002) werd goed verdragen. Het heeft niet statistisch significant het aantal ARI dagen of het gebruik van antibiotica kunnen verminderen, maar er was een trend in de richting van vermindering van matige tot ernstige aandoeningen aan de luchtwegen (ARI) en aanzienlijk minder keelpijn.

Hier het abstract van deze studie. Het volledige studierapport A Randomized, Controlled Trial of Panax quinquefolius Extract (CVT-E002) to Reduce Respiratory Infection in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia kunt u tegen betaling inzien op de website van Elsevier.

A Randomized, Controlled Trial of Panax quinquefolius Extract (CVT-E002) to Reduce Respiratory Infection in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia

Source

Sections of Infectious Diseases, Winston-Salem, North Carolina; Department of Hematology and Oncology, Winston-Salem, North Carolina.

Abstract

BACKGROUND:

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients are at high risk for acute respiratory illness (ARI).

OBJECTIVE:

We evaluated the safety and efficacy of a proprietary extract of Panax quinquefolius, CVT-E002, in reducing ARI.

METHODS:

This was a double-blind, placebo-controlled, randomized trial of 293 subjects with early-stage, untreated CLL conducted January-March 2009.

RESULTS:

ARI was common, occurring on about 10% of days during the study period. There were no significant differences of the 2 a priori primary end points: ARI days (8.5 ± 17.2 for CVT-E002 vs 6.8 ± 13.3 for placebo) and severe ARI days (2.9 ± 9.5 for CVT-E002 vs 2.6 ± 9.8 for placebo). However, 51% of CVT-E002 vs 56% of placebo recipients experienced at least 1 ARI (difference, -5%; 95% confidence interval , -16% to 7%); more intense ARI occurred in 32% of CVT-E002 vs 39% of placebo recipients (difference, -7%; 95% CI, -18% to 4%), and symptom-specific evaluation showed reduced moderate to severe sore throat (P = .004) and a lower rate of grade ≥3 toxicities (P = .02) in CVT-E002 recipients. Greater seroconversion (4-fold increases in antibody titer) vs 9 common viral pathogens was documented in CVT-E002 recipients (16% vs 7%, P = .04).

LIMITATIONS:

Serologic evaluation of antibody titers was not tied to a specific illness, but covered the entire study period.

CONCLUSION:

CVT-E002 was well tolerated. It did not reduce the number of ARI days or antibiotic use; however, there was a trend toward reduced rates of moderate to severe ARI and significantly less sore throat, suggesting that the increased rate of seroconversion most likely reflects CVT-E002-enhanced antibody responses.

Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

PMID:
22266154
[PubMed - as supplied by publisher]

PMCID:
PMC3337952
[Available on 2013/7/20]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Ginseng - Panax quinquefolius (CVT-E002) vermindert acute aandoeningen van de luchtwegen bij patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie - CLL die nog niet zijn behandeld."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Ginseng - Panax quinquefolius >> Ginseng (Panax quinquefolius >> Ginseng in combinatie met >> Ginseng - Panax quinquefolius >> Ginseng: De waarde van Ginseng >>