Aan dit artikel is een aantal uren gewerkt. Misschien wilt u ons ondersteunen met een donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier voor al of niet een anonieme donatie

Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/glutamine-tijdens-chemotherapie-bij-darmkanker-vermindert-significant-de-kans-op-neuropathische-problemen-daarna.html

20 november 2011: Bron: Medscape

Met hulp van google translation hebben we de belangrijkste gedeeltes uit een artikel van Medscape vertaald. Voor origineel en volledig artikel in het Engels klikt u hier.

Glucosamine in combinatie met chondroïtine verbeteren niet ontstekings gerelateerde spierpijnen, gewrichtspijnen en stijfheid veroorzaakt door aromatase remmers bij vrouwen met borstkanker. In een gerandomiseerde fase I studie bleek dat het gecombineerde gebruik van deze middelen een positief effect had op de pijn en stijfheid bij patiënten met borstkanker die aromatase remmers gebruikten. Aromatase remmers worden op grote schaal gebruikt bij de behandeling van borstkanker, maar worden geassocieerd met behoorlijke spierpijnen en andere nadelige effecten, zoals gewrichtspijn en stijfheid. Dit zijn de drie meest gebruikte aromatase remmers: anastrozol (Arimidex) , letrozole (Femara) en exemestane, (Aromasin). De studie werd gepresenteerd op de 8e Internationale Conferentie van de Society for Integrative Oncology.

"We weten dat deze symptomen niet reageren op conventionele pijnstillers en leiden vaak tot een lagere naleving van de medicatie met gevolg een minder effect op de behandeling," aldus hoofdonderzoekster Heather Greenlee, ND, PhD, werkzaam aan de Columbia University in New York City.

In 2002, suggereerde een meta-analyse dat glucosamine en chondroïtine effectief zouden kunnen zijn bij het verlichten van de pijn en invaliditeit bij osteoartritis. Echter, in 2006, bleek uit een publicatie van een grote gerandomiseerde studie - de GAIT studie - dat glucosamine en chondroïtine, alleen en in combinatie, niet effectief waren na 6 maanden, voor de behandeling van artrose. Echter atrose is een ontstekingsgerichte gewrichtspijn en de pijn die veroorzaakt wordt door aromatase remmers niet..

Ondanks de algemeen tegenvallende resultaten uit de GAIT studie, bleek uit een subgroep analyse, dat er wel een positief effect was met glucosamine plus chondroïtine bij patiënten met matige tot ernstige pijn bij aanvang van de studie. Dus de pijn was er al wel. Dr Greenlee en collega's besloten om verder onderzoek te doen en kregen daarvoor financiële steun van AstraZeneca. In deze fase twee studie (niet gerandomiseerd), onderzochten de onderzoekers of er een positief effect zou zijn met glucosamine plus chondroïtine bij patiënten met borstkanker en die aromatase remmers gebruikten. De deelnemers aan de studie bestonden uit vrouwen in de leeftijd na de overgang met borstkankerstadium I tot III. Gemiddelde leeftijd 61 jaar. Alle vrouwen hadden een aromatase remmer gebruikt gedurende ten minste 3 maanden en scoorden bij aanvang van de studie een pijn score van 4 of hoger op een 10-punts visuele analoge schaal. Ook was de pijnbij de vrouwen verergerd na de start met aromatase remmers..

In eerste instantie werden 53 vrouwen opgenomen in de studie, maar 16 ervan verdwenen daaruit om verschillende redenen. De studie had twee belangrijke evaluatie momenten na 12 en 24 weken; 40 vrouwen voltooiden 12 weken van de studie, en 37 ervan voltooiden de hele studie. Bijna alle vrouwen gebruikten op een bepaald moment femara - anastrozol. Volgens de onderzoekers waren alle deelnemende vrouwen daarbij ook geinteresseerd in het gebruik van complementaire en/of niet toxische middelen.  

De deelnemers namen 1500 mg  per dag glucosamine en 1200 mg per dag chondroïtine, en werden geëvalueerd om de 6 weken in de kliniek. Het primaire eindpunt van de studie was de verandering in de uitkomsten gemeten na 24 weken en geinterpreteerd zoals vastgelegd in reumatologische klinische studies en volgens de Artrose Research Society International (OMERACT-OARS) criteria.

Er was een daling van de pijn en stijfheid in de heupen en knieën na 12 en 24 weken, maar ook een verbetering in de functie. Dit deed zich voor bij ongeveer 50% van de vrouwen, De onderzoekers zagen ook een gelijkwaardig patroon als ze keken naar de effecten in handen en polsen  -  35% tot 50% van de vrouwen meldden daarin verbeteringen.

Dr. Greenlee wees erop dat ze ook een objectieve maat van elke wijziging wilden, zodat ze de vrouwen ook testen met een zogeheten knijpkrachtlamp. Daarmee werd het functioneren gemeten (gemiddeld verschil, 11,9 mm, P = 0,01). de pijn (gemiddeld verschil, 10,7 mm ; P = 0,02). En de stijfheid (gemiddeld verschil, 7,5 mm, P = 0,15). Alleen de stijfheid was niet significant verbeterd, de pijn en het functioneren wel.

Conclusie:
"Glucosamine en chondroïtine lijken veilig te zijn bij vrouwen met borstkanker en kan een positief effect geven op door aromatase remmers veroorzaakte gewrichts- en spierpijn," aldus Dr Greenlee.

De studie werd gefinancierd door AstraZeneca en er zullen vervolgstudies worden geinitieerd..

8e Internationale Conferentie van de Society for Integrative Oncology: Abstract 4. Gepresenteerd 10 november 2011.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Glucosamine in combinatie met chondroïtine verbeteren niet ontstekings gerelateerde spierpijnen, gewrichtspijnen en stijfheid veroorzaakt door aromatase remmers bij vrouwen met borstkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Glucosamine in combinatie >> Glutamine-dipeptide verminderde >> Glutamine tijdens chemotherapie >>