De status van ER, PR en HER2-Neu receptoren kan veranderen door de behandelingen. Het is dus zaak om regelmatig een nieuwe diagnose te laten stellen van de status van uw borstkanker. Onder herceptin informatie  staat nog heel veel meer over Her2-Neu en daaraan gerelateerde behandelingen.

Update 14 juli 2008: Bron: Oncogene, met dank aan M.B. die ons hier op attent maakte.

Serum HER-2/neu conversion to positive at the time of cancer progression in metastatic breast patients treated with letrozole vs. tamoxifen.

Hoewel vaak ontkent door oncologen blijkt wel degelijk uit onderzoek dat de Her2-Neustatus van borstkankerpatienten kan veranderen door de behandelingen in de loop der jaren. In onderstaande studie waarin een vergelijk werd onderzocht tussen effectiviteit van respectievelijk tamoxifen en femara (letrazole) uitgevoerd bij 230 vrouwen met borstkanker bleek uit nader onderzoek dat bij minimaal een kwart van de vrouwen (62 van de 240) de Her2-Neustatus veranderde van negatief naar positief. En opvallend ook, dit gebeurde precies op het moment dat er sprake was van progressie van de ziekte en de hormoontherapie blijkbaar bleek uitgewerkt. Achtereenvolgens de vertaalde resutlaten uit een verslag en abstract van een studiel uitgevoerd in de periode 1998 tot 2003 bij 240 vrouwen met utigezaaide hormoongevoelige borstkanker. Het abstract is gepubliceerd in 2005.

Dit kan uiteraard grote gevolgen hebben voor de behandeling van deze vrouwen want met een Her2Neu positief status kan herceptin plus bv. taxol een heleboel goed doen en verklaart waarschjnlijk ook dat femara of ander hormonaal middel niet meer effectief is. Borstkankerpatienten doen er dus goed aan om regelmatig hun Her2-Neu status te laten meten, zeker als er sprake ljkt van ziekteprogressie ondanks hormoontherapie. De Nederlandse oncologen weigeren dit meestal maar met een kopie van deze studie zullen ze wel moeten denken wij. Het gaat wel over ca. 25% van vrouwen met eerder vastgestelde hormoongevoelige borstkanker, die wellicht door een adekwaat ingriijpen op die veranderde Her2Neu status in een voorgeschreven behandeling nog vele jaren langer kunnen leven. Hier zo goed als letterlijk vertaald de resultaten.

Resultaten: Serum werden onderzocht met gebruikmaking van de Oncogene Science/Bayer Diagnostics microtiter HER-2/neu assay. Bij 62 van de 240 patienten (26%)  veranderde de  HER-2/neu negatief naar positief (> 15 ng/ml) op het moment van progressie van de ziekte. Bij 30 patienten behandeld met Letrozole (Femara) en 32 patienten behandeld met  tamoxifen veranderde van HER-2/neu negatief naar positief toen de kanker in progressie ging, ongeveer een kwart van de patienten behandeld met  1e lijns hormonontherapie veranderde van  HER-2/neu negatief naar positeif op het moment van ziketeprogressie. Deze verandering ( upregulation)  van de HER-2/neu status lijkt te gebeuren met geljke frequentie in patienten onder behandeling van met of eenanti-oestrogeen of een aromatase inhibitor. Serum HER-2/neu status verandering gedurende hormoon therapie verdient verder onderzoek as een  selectie methode voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker met gecombineerde hormoontherapie plus anti-HER-2/neu- gerichte therapie.

Abstract No: 8 Citation: Proc Am Soc Clin Oncol 22: page 3, 2003 (abstr 8) Author(s): A. Lipton, K. Leitzel, S. M. Ali, L. Demers, H. A. Harvey, H. A. Chaudri-Ross, R. Lang, W. Hackl, P. Hamer, W. Carney; Penn State Hershey Medical Center, Hershey, PA; Penn State Hershey Medical Center/Lebanon VA Medical Center, Hershey/Lebanon, PA; Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland; Oncogene Science/Bayer Diagnostics, Cambridge, MA

Abstract: Preclinical studies have demonstrated that breast cancer cells initially sensitive to the anti-estrogenic drug tamoxifen can develop resistance to its actions following prolonged exposure. A proposed mechanism for this hormone resistance is upregulation of the growth factor receptor HER-2/neu and activation of its downstream pathways (S. Pancholi et al, SABCS abstract # 670, 2002). We have previously reported that serum HER-2/neu is elevated in 28% of patients at the time of initiation of 1st-line hormone therapy (Letrozole vs. tamoxifen). In the current study, serum was obtained at the time of disease progression from 240 patients who were initially serum HER-2/neu negative (less than or equal to 15 ng/ml) at the start of hormone therapy. Serum levels were determined using the Oncogene Science/Bayer Diagnostics microtiter HER-2/neu assay. 62/240 (26%) of patients converted from serum HER-2/neu negative to positive (> 15 ng/ml) at the time of disease progression. 30 patients treated with Letrozole and 32 patients treated with tamoxifen converted from serum HER-2/neu negative to positive when the cancer progressed. In conclusion, approximately one-fourth of patients treated with 1st-line hormone therapy converted from serum HER-2/neu negative to positive at the time of disease progression. This upregulation of serum HER-2/neu appears to occur with equal frequency in patients treated with either an anti-estrogen or an aromatase inhibitor. Serum HER-2/neu conversion during hormone therapy deserves further study as a selection method for treatment of metastatic breast cancer patients with combined hormonal plus anti-HER-2/neu- directed therapy.

Heir het roginele abstract van deze studie:

1: Cancer. 2005 Jul 15;104(2):257-63.Click here to read Links

 

Serum HER-2/neu conversion to positive at the time of disease progression in patients with breast carcinoma on hormone therapy.

Department of Hematology/Oncology, Hershey Medical Center, Penn State University, Hershey, Pennsylvania 17033, USA. alipton@psu.edu

BACKGROUND: Prolonged exposure of breast carcinoma cells in vitro to tamoxifen results in tamoxifen resistance. Tamoxifen-resistant cells express increased HER-2/neu mRNA and protein. The objective of this study was to determine whether patients with metastatic or locally advanced breast carcinoma who have negative serum HER-2/neu status at the initiation of first-line hormone therapy with letrozole or tamoxifen convert to positive serum HER-2/neu status at the time of disease progression and to determine whether serum HER-2/neu conversion to positive status is associated with response to therapy and overall survival. METHODS: Serum samples were obtained at baseline and at the time of disease progression from 240 patients who initially had negative serum HER-2/neu status (< 15 ng/mL). A manual microtiter, enzyme-linked immunosorbent assay that was specific for the extracellular domain of the HER-2/neu (c-erbB-2) oncoprotein product was used to quantitate serum levels.

RESULTS: Among 240 patients, 61 patients (26%) converted from serum HER-2/neu negative to positive (> 15 ng/mL) at the time of disease progression. Thirty-two of 129 patients (25%) who were treated with tamoxifen and 29 of 111 patients (26%) who were treated with letrozole became converted to positive serum HER-2/neu status at the time of disease progression. The response rate and the time to disease progression on first-line hormone therapy were not affected by serum HER-2/neu conversion. The survival of patients who converted to positive serum HER-2/neu status was significantly shorter compared with the survival of patients who remained negative for serum HER-2/neu. A multivariate analysis revealed that conversion to positive serum HER-2/neu status was an independent prognostic variable for survival.

CONCLUSIONS: Conversion to positive serum HER-2/neu status occurred in approximately 25% of patients who received first-line hormone therapy. Conversion to serum HER-2/neu-positive status occurred with equal frequency in antiestrogen and aromatase-inhibitor therapy. The current results showed that serum conversion to HER-2/neu-positive status was an independent risk factor for decreased survival in patients with breast carcinoma.

PMID: 15952182 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "HER-2-neu status verandert bij ca. 26% van de vrouwen met borstkanker door gebruik van Tamoxifen en Letrazole - Femara en verandert Her2-Neu expressie van negatief naar positief."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

HER-2/Neu: Keuze voor optimale >> Diagnose en oorzaken van borstkanker: >>